Archiv štítku: Didaktický seminář

V Brně bude třetí květnový víkend plný akcí o a pro zrakově postižené

Tmavomodrý festival, Agora, Pozorování večerní oblohy, Didaktický seminář, Kavárna POTMĚ… To jsou jen některé z akcí, kterých se můžete zúčastnit, pokud se od 16. do 19. května vydáte do Brna. Pojďme si je blíže představit.

Tmavomodrý festival 2019

Již po třicáté se potkají nevidomé a slabozraké děti a mládež na mezinárodním festivalu v Brně, který pořádá Turistické a informační centrum města Brna. Pro Tmavomodrý festival připravují řadu vystoupení, proběhne zážitkový den pro veřejnost a vyvrcholením festivalu bude benefiční koncert, jehož výtěžek poputuje právě zrakově handicapovaným dětem. Tmavomodrý festival proběhne od 16. do 18. května a většina akci se odehraje na Kraví hoře.

Těšit se můžete na

Bližší informace viz www.tmavomodry.cz.

Jarní Agora 2019

Již po deváté se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity sejdou zájemci o informační a komunikační technologie, které pomáhají lidem s těžkým postižením zraku jejich handicap. Vzdělávací akce s názvem Agora proběhne o víkendu 18. a 19. května 2019.

Účastníci mohou navštívit plenární sekci, výstavu pomůcek a prakticky zaměřené workshopy. Bližší informace o jednotlivých aktivitách jsou k dispozici v následujících článcích:

Agora je již tradičně jednou z akcí Světového dne přístupnosti.

Konference „Od kolébky po aktivní stáří“

Konferenci pro pracovníky z oblasti sociálních služeb, školství, služeb zaměstnanosti, zdravotnictví, volného času, samosprávy, ale i zájemce z řad zainteresované veřejnosti pořádá v pátek 17. 5. brněnské TyfloCentrum.

Bližší informace najdete na webové stránce Konference Od kolébky po aktivní stáří.

Didaktický seminář o výuce žáků se zrakovým postižením

Didaktický seminář pro učitele, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů ve výuce žáků se zrakovým postižením, pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity 16. a 17. května 2019.

Cílovou skupinou jsou učitelé základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí — mnohdy pod nemalým časovým tlakem — řešit.

Bližší informace viz Pozvánka na didaktický seminář o výuce žáků se zrakovým postižením.

Kavárna POTMĚ

Vlajkový osvětový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška opět vyráží na pětiměsíční cestu po Česku. Kavárna POTMĚ, v níž v naprosté tmě obsluhují zrakově postižení číšníci, do regionů přiveze kromě voňavé kávy hlavně zážitek. Svou cestu započne 16. 5. v Brně a pokračovat bude v dalších devítí městech.

V Brně budete moci kavárnu POTMĚ navštívit na Kraví hoře vedle hvězdárny. Předběžná otevírací doba bude (může se ještě měnit)

 • čvrtek 16.00 až 20.00
 • pátek a sobota 10.00 až 19.00
 • neděle 10.00 až 16.00

Výtěžek z kavárny POTMĚ putuje na konto Světlušky a bude použit na pomoc dětem i dospělým s těžkým postižením zraku.

Bližší informace

Pozvánka na didaktický seminář o výuce žáků se zrakovým postižením

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve dnech 16. a 17. května 2019 pořádá didaktický seminář pro učitele, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů ve výuce žáků se zrakovým postižením.

Cílové skupiny

 • Učitelé základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí — mnohdy pod nemalým časovým tlakem — řešit,
 • ti z vás, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Program semináře

V průběhu semináře zazní následující příspěvky:

 • Vyučovanie informatiky nevidiacich (Ludmila Jašková, Univerzita Komenského v Bratislavě, Mária Karasová, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím)
 • Science centrum a návštěvník se zrakovým handicapem aneb jak se u nás ve VIDA! snažíme o lepší přístupnost (Julie Tomaňová, VIDA! science centrum)
 • Asistent pedagoga na víceletém gymnáziu (Jarmila Havlíčková, CMGP)
 • Krátké představení možností Knihovní brány Daleth (Michaela Hanousková, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity)
 • Zkušenosti s využitím 3D tisku při výuce (Ondřej Nečas, Petr Červenka, Michaela Hanousková, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity)
 • Technologie pro aktivní zapojení žáků a studentů se zrakovým postižením do výuky – praktický workshop (Lukáš Másilko, Svatoslav Ondra, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity)
 • Digitalizace textů obsahujících matematickou symboliku (Lukáš Másilko, Ondřej Nečas, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity)
 • Asistivní technologie a kompenzační pomůcky pro podporu vzdělávání a gramotnosti (Milan Pešák, Břetislav Verner, Spektra, v.d.n.)
 • “Laboratoř”, možnost vyzkoušení představených aplikací

Organizační informace

Seminář proběhne v prostorách Střediska Teiresiás na Komenského náměstí 2 v Brně od čtvrtka 16. do pátku 17. května 2019. Program bude začínat ve čtvrtek po obědě (13.00) a končit v pátek odpoledne (16.30).

Účast na semináři je zdarma, pro účastníky bude zajištěno občerstvení během semináře včetně čtvrteční večeře a pátečního oběda.

Náklady na dopravu jsou v režii účastníků. Pokud potřebujete pomoci s pokrytím nákladů ubytování, kontaktujte nás prosím.

Bližší informace včetně detailního programu a pokynů k přihlášení jsou k dispozici na stránce JARNÍ DIDAKTICKÝ SEMINÁŘ 2019.


Zájemci o seznámení se s možnostmi, které nabízí informační a komunikační technologie zrakově postiženým uživatelům, jsou pak zváni na jarní Agoru 2019.

Pozvánka na didaktický seminář o využití ICT ve výuce žáků se zrakovým postižením

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve dnech 1. a 2. listopadu 2018 pořádá didaktický seminář pro učitele, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů ve výuce žáků se zrakovým postižením se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií.

Cílové skupiny

Primární cílové skupiny semináře jsou dvě:

 • všichni učitelé základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí — mnohdy pod nemalým časovým tlakem — řešit,
 • ti z vás, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Program semináře

Program bude rozdělen do tří bloků

 • Tvorba grafiky, práce s grafickými materiály
 • Výpočetní technika a asistivní technologie I
 • Výpočetní technika a asistivní technologie II

a účastníci budou mít příležitost se v průběhu semináře seznámit například s technologiemi pro výrobu grafiky učitelem, nástroji na zápis matematiky/symboliky či pomůckami pro podporu vzdělávání a gramotnosti.

Organizační informace

Seminář proběhne v prostorách Střediska Teiresiás na Komenského náměstí 2 v Brně od čtvrtka 1. do pátku 2. listopadu 2018. Program bude začínat ve čtvrtek po obědě (13.00) a končit v pátek odpoledne (16.30).

Účast na semináři je zdarma, pro účastníky bude zajištěno občerstvení během semináře včetně čtvrteční večeře a pátečního oběda.

Náklady na dopravu jsou v režii účastníků. Pokud potřebujete pomoci se zajištěním ubytování, kontaktujte nás prosím, ubytování se Vám pokusíme na naše náklady zajistit.

Bližší informace včetně detailního programu jsou k dispozici na stránce DIDAKTICKÝ SEMINÁŘ 2018.

Zájemci o seznámení se s dalšími možnostmi, které nabízí informační a komunikační technologie zrakově postiženým uživatelům, jsou pak zváni na podzimní Agoru 2018.