O mně

Radkova portrétní fotografiePěkný den, jmenuji se Radek Pavlíček a v roce 2007 jsem založil tento blog o přístupnosti a asistivních technologiích pro uživatele s těžkým postižením zraku. Ač jsem sám autorem převážné části článků, rád zde publikuji i články svých kolegů.

Na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity jsem vystudoval obor učitelství matematiky a výpočetní techniky pro střední školy. Ve škole jsem sice nikdy neučil, ale dlouhé roky jsem působil jako lektor a učil své nevidomé a slabozraké klienty obsluhovat speciálně upravené počítače.

Specialista na přístupnost

Tato práce mě také přivedla k přístupnosti, které se aktivně věnuji od roku 1998. Díky tomu mám s přístupností poměrně slušné zkušenosti, mimo jiné jsem autorem metodiky Blind Friendly Web a spoluautorem českých Pravidel přístupného webu, která jsou součástí Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. (Vyhláška o přístupnosti).

Pracuji ve Středisku Teiresiás na Masarykově univerzitě, kde jsou mou hlavní pracovní náplní činnosti vedoucí k zajištění přístupnosti virtuálního prostředí univerzity (webů, aplikací, dokumentů, atp.). Aktivně se zapojuji do pořádání či spolupořádání akcí, jejichž primární cílovou skupinou jsou zájemci s těžkým zrakovým postižením. Ať už je to Agora – vzdělávací akce o výpočetní technice pro uživatele s těžkým postižením zraku, didaktické semináře o výuce žáků a studentů se zrakovým postižením či konference ICCHP. Jsem českým národním koordinátorem ICC – mezinárodního tábora pro studenty s těžkým postižením zraku, od srpna 2016 zastávám funkci místopředsedy Asociace ICC, která tuto akci organizuje.

Na Masarykově univerzitě také vedu řadu národních i mezinárodních projektů, souvisejících s digitální přístupností a asistivními technologiemi pro uživatele se zrakovým postižením. V současné době jsou to především projekty Théseus, Athéna a VR4All.

Ve firmě GALOP sro. se podílím na testování a lokalizaci screen readeru JAWS.

Jsem také lektorem Akademie CZ.NIC, v níž vedu kurz Digitální design bez bariér pro začátečníky.

Tématiku přístupnosti prezentuji na nejrůznějších konferencích či seminářích, pravidelně o ní píšu tady na POSLEPU a příležitostně pro magazín Zdroják.

Jako porotce hodnotím (či jsem hodnotil) přístupnost v soutěžích Zlatý erb, Biblioweb a Mobilní aplikace roku, jsem také členem hodnoticí komise Ceny Nadace Vodafone Rafael a standardu Handicap Friendly pro knihovny.

Jednou z mých srdečních záležitostí je pak konference INSPO – největší česká konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, na které mám od roku 2011 po organizační a programové stránce na starost sekci Přístupnost nejen webu. Od roku 2022 pak zastávám pozici hlavního organizátora.

Podílím se na přípravě mezinárodního turnaje ve futsalu nevidomých – Bučovice Blind Football Cup, který pořádá spolek Avoy MU Brno.

Do června 2016 jsem se věnoval přístupnosti i pod hlavičkou projektu Blind Friendly Web, realizovaného společností TyfloCentrum Brno, o.p.s. – připravoval jsem metodické či osvětové materiály, konzultace, testoval přístupnost a vedl školení.

Jsem rád, že se mi podařilo skloubit práci a zábavu, protože přístupnost a asistivní technologie pro uživatele s těžkým postižením zraku jsou jak mou obživou, tak současně i koníčkem.

Rozhovory

Zajímá vás, co přístupnost (neboli inkluzivní design) vlastně obnáší? Co jsou to asistivní technologie a k čemu vlastně slouží? Přečtěte si rozhovory nebo si poslechněte podcasty, ve kterých o těchto tématech hovořím.

IAAP Professional MemberČlenství v asociacích

Certifikace

Ocenění

  • Podcast Bez bariér – 1. cena v rozhlasové kategorii soutěže Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Spoluautor Ondřej Pohl. (2023)
  • Cena Mosty 2022 za více než dvacet let práce na aktivitách, vedoucích ke zmírňování či odstraňování bariér v digitálním prostoru – na webech, v aplikacích či v dokumentech. (2023)
  • Blog POmoc SLEpým Uživatelům (Poslepu.cz) – nejlepší blog neziskové organizace v soutěži Online marketing Neziskovek (2009)
  • Blog POmoc SLEpým Uživatelům (Poslepu.cz)3. cena za publicistické dílo zaměřené na problematiku zdravotného postižení v kategorii děl uveřejněných prostřednictvím internetu v soutěži Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené. (2009)
  • Soubor článků na téma práce nevidomých uživatelů PC pro časopis Computer. Čestné uznání za publicistické dílo popularizující problematiku zdravotního postižení v soutěži Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. (2001)
  • Jsou internetové stránky vašeho úřadu přístupné nevidomým občanům? Projekt Blind Friendly Web, článek v týdeníku Veřejná správa č. 11/2002 – 1. cena v soutěži Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené v kategorii veřejně publikovaných písemných děl. Spoluautorka Hana Bubeníčková. (2002)

Kontakt

Řešíte-li nějaký přístupnostní problém, napište nebo zavolejte. Rád vám pomohu.

E-mail:
radek.pavlicek@gmail.com
Telefon:
+420 604 462 448