Kvalitní zdroje o přístupnosti: A11ycasts with Rob Dodson (4/24)

I v dnešním okénku adventního kalendáře o kvalitních zdrojích o přístupnosti zůstaneme u videozáznamů a podíváme se, co nám může nabídnout A11ycasts s Robem Dodsonem.

A11ycasts with Rob Dodson

A11ycasts je zkratka pro AccessibilityCasts (a11y je často používaná zkratka slova accessibility, protože mezi písmeny „A“ a „Y“ je 11 písmen). Cílem projektu A11ycasts je seznámit vývojáře s tím, jak přístupnost funguje až na úrovni platformy, kterou při vývoji používají, a zároveň ukázat problémy s přístupností v reálném světě a jejich řešení.

Playlist nabízí 30 videí, pokrývajících širokou škálu témat, se kterými se mohou vývojáři při své praxi setkat:

  • jak vytvořit rozhraní tak, aby bylo bezproblémově přístupné a ovladatelné z klávesnice,
  • proč je pro přístupnost důležitá sémantika,
  • jak fungují čtečky obrazovky,
  • jak testovat přístupnost – ať už manuálně, tak pomocí automatických nástrojů,
  • jak vytvořit přístupné komponenty (modální dialog nebo přepínací tlačítko) či chybové hlášky.

Navštívit YouTube playlist A11ycasts with Rob Dodson


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Kvalitní zdroje o přístupnosti: axe-con (3/24)

Axe-con je jedna z největších světových konferencí o digitální přístupnosti, zaměřená na vytváření, testování a udržování přístupných digitálních služeb. Její program je určen pro zájemce o tématiku přístupnosti všech úrovní a zkušeností.

axe-con 2021

První axe-con proběhl v roce 2021 a nabídl bezmála 80 příspěvků, pokrývajících nejrůznější témata z digitální přístupnosti. Záznamy příspěvků už jsou dnes volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu společnosti Deque Systems, která konferenci pořádá.

axe-con 2022

Program letošní konference najdete na stránce axe-con 2022 Session Archives. Přístup k záznamům získáte po bezplatné registraci na axe-con 2023, který proběhne příští rok v březnu. Mimochodem – pokud byste na něj chtěli přihlásit příspěvek, stále je možnost 🙂

Navštívit web konference axe-con


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Kvalitní zdroje o přístupnosti: International Association of Accessibility Professionals (2/24)

V dnešním příspěvku si představíme další těžkou váhu v oboru a podíváme se, jaké vzdělávací materiály nabízí svým členům i nečlenům Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost (International Association of Accessibility Professionals, IAAP).

IAAP je nezisková organizace, sdružující jednotlivce a organizace, které se profesně věnují přístupností, nebo se zabývají rozvojem svých dovedností a strategií v oblasti přístupnosti. Jejím cílem je pomáhat profesionálům v oblasti přístupnosti v rozvoji a kariérním postupu a podporovat organizace při začleňování přístupnosti do svých služeb, produktů a infrastruktury.

Jaké materiály IAAP zájemcům o tématiku přístupnosti nabízí?

Pro členy pak IAAP nabízí například

Navštívit web Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.