Archiv rubriky: Návody

Přístupné neformální vzdělávání zrakově postižených nejen v knihovnách

Městská knihovna v Třebíči uspořádala v úterý 4. dubna od 9.30 do 13.00 seminář s názvem Zvukové knihovny v roce 2023. Seminář byl určen pracovníkům zvukových knihoven a oddělení, kde pracují se zdravotně postiženými čtenáři.

V programu zazněly 4 příspěvky. Ten můj se jmenoval Přístupné neformální vzdělávání zrakově postižených nejen v knihovnách a jeho cílem bylo účastníkům přiblížil téma, které začíná zajímat čím dál tím víc knihoven – totiž jak zpřístupnit vzdělávací a jiné aktivity i účastníkům se zrakovým postižením. Společně jsme se podívali na to, jak uzpůsobit celou vzdělávací akci s ohledem na potřeby zrakově postižených účastníků – od pozvánky, přes samotný výklad až po studijní materiály.

Prezentace vycházela i z praktických výstupů projektu IEDA, zaměřeného na začleňování osob se zdravotním postižením do neformálního vzdělávání dospělých, který jsem závěru krátce představil.

Zájemcům o tuto tématiku, kteří neměli možnost se semináře zúčastnit, nabízím odkaz na záznam příspěvku.

Přístupné neformální vzdělávání nejen v knihovnách (Radek Pavlíček)

Kompletní program včetně odkazů na záznamy všech příspěvků je k dispozici na stránce Zvukové knihovny v roce 2023 na webu Městské knihovny v Třebíči.

Kvalitní zdroje o přístupnosti: Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí (24/24)

V posledním, 24. okénku adventního kalendáře, nabízím něco z domácí produkce. Théseus je projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřený na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Pod hlavičkou projektu Théseus nabízíme celou řadu odborných služeb: analýzy přístupnosti, konzultace, pravidelné online poradny, workshopy a webináře, připravujeme vzdělávací materiály, překládáme materiálů a tlumočíme akce z angličtiny do češtiny…

Projektové aktivity roku 2022 pak v listopadu vyvrcholily online konferencí S Théseem bez překážek 2022 – v pěti programových blocích nabídla více než 800 účastníkům praktický pohled na vybraná témata z oblasti přístupnosti webů, aplikací a multimédií.

Záznam konference na facebookové stránce Střediska Teiresiás

S Théseem bez překážek 2022: Otázky a odpovědi

Konference S Théseem bez překážek 2022 vzbudila mezi zájemci o digitální přístupnost velkou pozornost – její záznam k dnešnímu dni zhlédlo přes 1 400 zájemců a i pozitivní vazba a množství otázek svědčí o tom, že tématika digitální přístupnosti je v současnosti velmi aktuální téma.

Protože nabitý program konference nedovolil odpovědět na dotazy v průběhu živého vysílání, uspořádali jsme v pátek 9. prosince od 13.00 navazující webinář, na kterém jednak zazněly odpovědi na dotazy z konference, jednak byl přirozenou platformou pro navazující diskusi více než 30 zájemců o tématiku přístupnosti.

Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí

A to je vše, přátelé 🙂

Ačkoliv se na řadu zajímavých a kvalitních zdrojů nedostalo, tímto příspěvkem adventní kalendář o přístupnosti pro rok 2022 uzavírám. Děkuji za pozornost a věřím, že jste si v něm našli „to svoje“.

Za celý tým Thésea, Agory, Pélionu a INSPO přeju pokojné a inkluzivní Vánoce a v novém roce dosti přístupnosti 🙂


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Kvalitní zdroje o přístupnosti: Inclusive Design Principles (23/24)

Inkluzivní design je proces navrhování produktů, služeb a prostředí, které jsou přístupné a použitelné pro lidi s různými schopnostmi. Zahrnuje zohlednění potřeb různorodých uživatelů v procesu navrhování, včetně osob se zdravotním postižením, a vytváření řešení, která jsou přístupná, uživatelsky přívětivá a intuitivní pro všechny. Cílem inkluzivního designu je vytvářet produkty a prostředí, které bude moci používat co největší počet lidí, aniž by bylo třeba specializovaných úprav nebo přizpůsobení.

Na stránce Inclusive Design Principles jsou k dispozici principy inkluzivního designu, jejichž autoři Henny Swan, Ian Pouncey, Heydon Pickering a Léonie Watson je shrnuli do následujících bodů:

  • Poskytněte všem srovnatelný uživatelský zážitek.
  • Berte v potaz okolnosti.
  • Buďte konzistentní.
  • Předejte řízení uživateli.
  • Nabídněte možnost volby.
  • Stanovte priority obsahu.
  • Dejte tomu význam.

Inclusive Design Principles / Henny Swan #id24 2021

Inclusive Design Principles


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.