Archiv štítku: Didaktický seminář

Pozvánka na didaktický seminář o výuce žáků se zrakovým postižením

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve dnech 16. a 17. května 2019 pořádá didaktický seminář pro učitele, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů ve výuce žáků se zrakovým postižením.

Cílové skupiny

 • Učitelé základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí — mnohdy pod nemalým časovým tlakem — řešit,
 • ti z vás, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Program semináře

V průběhu semináře zazní následující příspěvky:

 • Vyučovanie informatiky nevidiacich (Ludmila Jašková, Univerzita Komenského v Bratislavě, Mária Karasová, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím)
 • Science centrum a návštěvník se zrakovým handicapem aneb jak se u nás ve VIDA! snažíme o lepší přístupnost (Julie Tomaňová, VIDA! science centrum)
 • Asistent pedagoga na víceletém gymnáziu (Jarmila Havlíčková, CMGP)
 • Krátké představení možností Knihovní brány Daleth (Michaela Hanousková, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity)
 • Zkušenosti s využitím 3D tisku při výuce (Ondřej Nečas, Petr Červenka, Michaela Hanousková, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity)
 • Technologie pro aktivní zapojení žáků a studentů se zrakovým postižením do výuky – praktický workshop (Lukáš Másilko, Svatoslav Ondra, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity)
 • Digitalizace textů obsahujících matematickou symboliku (Lukáš Másilko, Ondřej Nečas, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity)
 • Asistivní technologie a kompenzační pomůcky pro podporu vzdělávání a gramotnosti (Milan Pešák, Břetislav Verner, Spektra, v.d.n.)
 • “Laboratoř”, možnost vyzkoušení představených aplikací

Organizační informace

Seminář proběhne v prostorách Střediska Teiresiás na Komenského náměstí 2 v Brně od čtvrtka 16. do pátku 17. května 2019. Program bude začínat ve čtvrtek po obědě (13.00) a končit v pátek odpoledne (16.30).

Účast na semináři je zdarma, pro účastníky bude zajištěno občerstvení během semináře včetně čtvrteční večeře a pátečního oběda.

Náklady na dopravu jsou v režii účastníků. Pokud potřebujete pomoci s pokrytím nákladů ubytování, kontaktujte nás prosím.

Bližší informace včetně detailního programu a pokynů k přihlášení jsou k dispozici na stránce JARNÍ DIDAKTICKÝ SEMINÁŘ 2019.


Zájemci o seznámení se s možnostmi, které nabízí informační a komunikační technologie zrakově postiženým uživatelům, jsou pak zváni na jarní Agoru 2019.

Pozvánka na didaktický seminář o využití ICT ve výuce žáků se zrakovým postižením

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve dnech 1. a 2. listopadu 2018 pořádá didaktický seminář pro učitele, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů ve výuce žáků se zrakovým postižením se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií.

Cílové skupiny

Primární cílové skupiny semináře jsou dvě:

 • všichni učitelé základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí — mnohdy pod nemalým časovým tlakem — řešit,
 • ti z vás, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Program semináře

Program bude rozdělen do tří bloků

 • Tvorba grafiky, práce s grafickými materiály
 • Výpočetní technika a asistivní technologie I
 • Výpočetní technika a asistivní technologie II

a účastníci budou mít příležitost se v průběhu semináře seznámit například s technologiemi pro výrobu grafiky učitelem, nástroji na zápis matematiky/symboliky či pomůckami pro podporu vzdělávání a gramotnosti.

Organizační informace

Seminář proběhne v prostorách Střediska Teiresiás na Komenského náměstí 2 v Brně od čtvrtka 1. do pátku 2. listopadu 2018. Program bude začínat ve čtvrtek po obědě (13.00) a končit v pátek odpoledne (16.30).

Účast na semináři je zdarma, pro účastníky bude zajištěno občerstvení během semináře včetně čtvrteční večeře a pátečního oběda.

Náklady na dopravu jsou v režii účastníků. Pokud potřebujete pomoci se zajištěním ubytování, kontaktujte nás prosím, ubytování se Vám pokusíme na naše náklady zajistit.

Bližší informace včetně detailního programu jsou k dispozici na stránce DIDAKTICKÝ SEMINÁŘ 2018.

Zájemci o seznámení se s dalšími možnostmi, které nabízí informační a komunikační technologie zrakově postiženým uživatelům, jsou pak zváni na podzimní Agoru 2018.