Archiv rubriky: Pozvánky

Prístupný život – inkluzívnejší život: konferencia o prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vás pozýva na záverečnú online konferenciu Prístupný život – inkluzívnejší život k projektu realizovanému v rámci programu Erasmus+ Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion – EDI), ktorú organizuje s partnermi projektu Podporným centrom pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás Masarykovej univerzity z Českej republiky, a švédskou spoločnosťou Funka. Konferencia sa uskutoční v útorok 22. februára 2022, 9:00 – 11:10 hod.

Konferencia bude zameraná na prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti zastavaného prostredia, dopravy, informácií a v oblasti komunikácie v kontexte verejnej správy.

Hlavné témy konferencie

 • Ukážeme vám príklady dobrej praxe na Slovensku a v iných európskych krajinách
 • Budeme diskutovať o prístupnosti prostredia, v ktorom žijete
 • Ponúkneme ľuďom so zrakovým postihnutím tipy a triky, ako vysvetliť okoliu, čo je potrebné urobiť, aby ste mohli uplatňovať svoje práva v oblasti prístupnosti.
 • Zástupcom verejnej správy ukážeme výhody zabezpečenia prístupnosti
 • Odprezentujeme vám výsledky 2,5 ročnej spolupráce partnerov projektu v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnych samospráv a lídrov so zrakovým postihnutím v oblastiach prístupnosti a sebaobhajoby.

Jazyky konferencie: anglický, slovenský, český (bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a späť)

Predbežný program konferencie nájdete na stránke projektu EDI v krátkom čase.

Ak vás naše online podujatie zaujalo, zaregistrujte sa čím skôr.

Registrácia na konferenciu

V prípade otázok nás kontaktujte na:

Prosíme o zdieľanie informácie o konferencii s ďalšími potenciálnymi záujemcami.

Accessible Life – More Inclusive Life: Conference on Accessibility for People with Visual Impairment (EDI)

The Slovak Blind and Partially Sighted Union is inviting you to the online final conference Accessible Life – More Inclusive Life within the Erasmus+ project From Education to Inclusion (EDI) organized together with the partners Teiresiás, Support Centre for Students with Special Needs, Masaryk University (Czech Republic), and Funka (Sweden) on Tuesday 22 February 2022, 9:00 – 11:10 AM.

The focus of the conference will be on accessibility for people with visual impairment in the areas of the built environment, transport, information, and communication in the context of public administration.

Main topics of the conference

 • We will show examples of good practice in Slovakia and other European countries.
 • We will discuss accessibility in your environment.
 • We will offer tips and tricks for people with visual impairment how to explain what you need to enjoy all your rights concerning accessibility.
 • We will show representatives of public administration what the advantages of being accessible are.
 • We will present the results of our 2.5-year cooperation in the field of education of local administration staff and leaders with visual impairment in the area of accessibility for VI people and self-advocacy.

Languages of the conference: English, Slovak, Czech (Slovak/English and vice versa interpretation will be provided)

Draft programme of the conference will be found on the EDI project webpage shortly.

Should you be interested in this online event, please register as soon as possible.

Conference Registration

Should you have questions, please do not hesitate to contact us:

Feel free to share this invitation with whoever is concerned.

Digitální design bez bariér pro začátečníky v Akademii CZ.NIC ONLINE, 14. 12. 2021

Tématika přístupnosti se v poslední době stále více dostává do popředí zájmu. Pokud je pro vás přístupnost téma nové, chcete se něm dozvědět více a pošetřit čas a finance za samostudium a drahé konzultace, pak by vás mohl zajímat kurz Digitální design bez bariér pro začátečníky ONLINE, který vedu společně s Honzou ŠnyrychemAkademii CZ.NIC.

Kurz je určen všem, kteří chtějí mít své digitální produkty bez obtíží přístupné pro co nejširší skupinu uživatelů. Na kurzu se posluchači seznámí se základy tématiky přístupnosti a inkluzivního designu a dozví se, co by měli dělat pro to, aby uživatelům svých produktů nekladli do cesty zbytečné překážky.

Co o kurzu říkají účastníci?

 • Velice oceňuji, že nám Mgr. Radek Pavlíček dal přístup k materiálům, které má pro své studenty na vysoké škole.
 • Skvělá připravenost lektora a srozumitelnost výkladu.
 • Oceňuji přiměřené tempo, dostatek příkladů, erudici, dokonalou práci s časovým rozvrhem a kvalitu prezentace.
 • Je vidět, že lektor je v dané oblasti profesionál.

Další běh online kurzu Digitální design bez bariér pro začátečníky proběhne online v úterý 14. prosince 2021 od 9.30 do 17.00 (bližší informace dostanou přihlášení účastníci e-mailem).

Další běhy kurzu Digitální design bez bariér pro začátečníky proběhnou v roce 2022, společně i s dalšími aktivitami, které pro Vás chystá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity.

Osnova kurzu

Na jaká témata se můžete těšit?

 • Uživatelé se specifickými potřebami (jejich charakteristika, popis reálných potřeb ve vztahu k práci v digitálním prostředí…)
 • Asistivní technologie (charakteristika, typy, výhody, omezení..)
 • Principy inkluzivní designu
  • Nabídněte srovnatelný zážitek
  • Berte v potaz okolnosti
  • Buďte konzistentní
  • Předejte řízení uživateli
  • Nabídněte možnost volby
  • Stanovte priority
  • Přidejte něco navíc
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 • Nejčastější bariéry v přístupnosti a rady, jak je odstranit
 • Jak testovat přístupnost
  • Automatické vs. ruční testování
  • Nástroje k testování přístupnosti
 • Praktické ukázky funkčních a v praxi užívaných řešení

Rozšířenou verzi kurzu o digitálním designu bez bariér s názvem ISKM54 Digitální design bez bariér vyučuji na Masarykově univerzitě. I na něj jsou ohlasy studentů velmi pozitivní.

Skvělý předmět! Vyučující má mnoho praktických zkušeností a tímto způsobem je koncipovaná i výuka.
Nedostanete hromadu četby jako v jiných předmětech, ale odnesete si praktické dovednosti.

Pan Pavlíček skutečně ve svém oboru vyniká. Sleduje novinky a snaží se studenti zaujmout vším, co se týká jeho oboru a co by je mohlo zajímat. Byl vstřícný k pokládajícím otázkám a rozhodně lpěl na tom, aby všem studentům byly jeho přednášky přístupné.

Skvěle podání tématu, na téma se nahlíženo kriticky a bylo podpořeno i ukázkami z praxe.

Obsah výuky byl mimo jiné plný postřehů a zkušeností z praxe. Vnímala jsem také radost a upřímné nadšení ze smysluplné práce, díky tomu mívají přednášky vždy zcela jiná rozměr, díky za to.

Pokud vás tématika digitálního designu bez bariér zajímá, neváhejte a zaregistrujte se na online kurz Digitální design bez bariér pro začátečníky v Akademii CZ.NIC.