Archiv štítku: JAWS20let

Narozeninové video k dvacetinám JAWSu

JAWS 20th Anniversary - logo

Před časem vyzvala společnost Freedom Scientific, jedna z vedoucích firem v oblasti vývoje asistivních technologií pro uživatele s těžkým postižením zraku, aby se její zákazníci při příležitosti oslav dvacetiletého výročí screen readeru JAWS podělili s ostatními o to, čím je pro ně právě tento odečítač obrazovky přínosný.

Na tuto výzvu zareagovaly desítky lidí z celého světa a formou krátkých příběhů představili to, jak jim odečítač obrazovky JAWS otevřel cestu ke vzdělávání, zaměstnání či možnosti věnovat se svým koníčkům a zálibám a umožnil jim začlenit se do běžného života.

Výběr těch nejzajímavějších příběhů najdete v následujícím videu.

Související odkazy

Málo známé, ale velmi užitečné funkce JAWSu – Prozkoumat

Číst informace na úrovni prostého textu umí dnes každý program, který si dělá ambice na to, aby jej uživatelé nazývali screen readerem (česky odečítačem či čtečkou obrazovky). Protože zpřístupnění prostředí operačního systému i jednotlivých aplikací mají dnes odečítače obrazovky zvládnuty na velmi dobré úrovni, není proto nikterak překvapivé, že se jejich výrobci stále více zaměřují na efektivitu, uživatelskou přívětivost a umožnění rychlého přístupu k informacím různého typu.

Odečítač obrazovky JAWS, celosvětově nejpopulárnější screen reader, nabízí svým uživatelům celou řadu funkcí, které právě rychlý a efektivní přístup k informacím umožňují. Jedním z nich je i funkce Prozkoumat. Jedná se o univerzální nástroj, zjednodušující přístup k různým zdrojům informací na Internetu. Umožňuje je vyhledávat a zobrazit ve virtuálním prohlížeči. Je možné jej kdykoliv vyvolat bez toho, aniž by bylo nutné složitě opouštět právě rozdělanou práci, zjistit si potřebné údaje, a následně se k rozdělané práci snadno vrátit. Ideální je tedy například pro rychlé zjištění významu nebo překladu nějakého slova.

Dialogové okno funkce Prozkoumat

Při používání funkce Prozkoumat ale není třeba se omezovat pouze na tyto situace. Její výhoda spočívá právě v jednoduchém přístupu k různorodým informacím. Pokud tedy například potřebuji zjistit PSČ, vyhledat telefonní číslo nebo zjistit, jaké bude počasí, Prozkoumat to umožní, aniž bych se musel „prokousávat“ mnohdy složitými webovými stránkami.

Prozkoumat pracuje se dvěma typy zdrojů – u těch prvních (patří sem například slovníky) umožňuje přímé vyhledání odpovědi na zadaný dotaz, u druhé skupiny (typicky zpravodajské servery) pak poskytuje souhrn zpráv.

Funkci Prozkoumat mohu ze kterékoliv aplikace vyvolat skupinovou klávesovou zkratkou JAWSKey+MEZERNÍK, R. Po jejím stisku se otevře dialogové okno Prozkoumat, kurzor mám přímo v editačním poli a mohu do něj zadat hledaný text. Pokud funkci vyvolám z textového editoru či webového prohlížeče, vloží se do editačního pole slovo, na kterém je právě kurzor, případně text, který mám označený. Po zadání hledaného výrazu je možné klávesou Tabulátor přejít do seznamu zdrojů a vybrat si ten, v němž chci danou informaci vyhledat. Hledání vyvolám klávesou Enter, výsledky se zobrazí ve Virtuálním prohlížeči. Poté, co si je prohlédnu a klávesou Escape virtuální prohlížeč zavřu, jsem automaticky vrácen na pozici aktivního kurzoru (tedy do místa, z nějž jsem funkci Prozkoumat vyvolal).

Funkce Prozkoumat také nabízí možnost uchovávat historii hledání, nastavit výchozí zdroj pro hledání a upravit seznam zdrojů tak, aby byly zobrazeny jen ty, které uživatel pravidelně používá a nemusel tak procházet i zdroje, o které tak často zájem nemá.

Vyhledávání v knihovnách

Novinkou českého JAWSu verze 16, jehož veřejné beta testování právě probíhá, je rozšíření možností funkce Prozkoumat o vyhledávání publikací ve specializovaných knihovnách pro zrakově postižené. Prozkoumat umožňuje vyhledávat podle názvu knihy, nebo jména autora.

Pomocí funkce Prozkoumat jsou nyní dostupné texty z Knihovny digitálních dokumentů, knihovny Centra ELSA, knihovny občanského sdružení Mathilda a dále několik desítek knih, zpřístupněných volně na internetu Městskou knihovnou v Praze.

Upravené zdroje funkce Prozkoumat je možné nainstalovat i do JAWSu 15 pomocí souboru j15RuleSets16cs05.exe.

Od dubna 2016 je dostupný další aktualizovaný balíček zdrojů funkce Prozkoumat. Ten je určen pro odečítací program JAWS verze 13 až 16 včetně a je možné jej nainstalovat ze souboru JXProzkoumatCS07.exe.

Další informace najdou zájemci v Nápovědě k programu JAWS nebo v bezplatném webináři Research It od Freedom Scientific (v angličtině).

Ale nejsnazší cestou, jak se s touto zajímavou funkcí seznámit, je vyzkoušet si ji naživo 😉

Důležité upozornění na závěr. Jak už jsem několikrát zmínil, Prozkoumat získává informace z Internetu a ze serverů, nad jejichž daty (a způsobem jejich poskytování) nemá odečítač JAWS žádnou kontrolu. Pokud tedy funkce nevrátí žádný výsledek, je to dost pravděpodobně způsobeno tím, že došlo k nějaké změně na straně poskytovatele dat a Prozkoumat není schopno požadovaná data získat.

Pokud byste se s takovou situací setkali či měli k funkci Prozkoumat jakékoliv náměty, pošlete nám je na jaws@galop.cz. Děkujeme.

Video ukázka použití funkce Prozkoumat (v angličtině)

Spouštíme veřejné beta testování lokalizované verze screen readeru JAWS 16

Opět spouštíme veřejné beta testování lokalizované verze odečítacího programu JAWS, tentokrát s pořadovým číslem 16.

Instalační soubory jsou k dispozici na adresách

Pro hlášení případných chyb prosím použijte adresu jaws@galop.cz. Všemi relevantními podněty se s kolegy budeme zabývat a pokusíme se je zohlednit při vydání finální české verze JAWS 16, jež by měla následovat během několika týdnů.

Instalační program má něco přes 150 megabajtů, pokud ještě nemáte v systému nainstalovánu aktuální verzi FSOmnipage, tak si napoprvé navíc ještě stáhne dalších zhruba 84 megabajtů knihoven pro vestavěné OCR — během první instalace je tedy vhodné mít počítač připojen k Internetu, případně je možné si soubor FSOcr13.0.1512ENU.exe stáhnout zvlášť a jeho obsah nainstalovat před vlastní instalací JAWSu.

Kromě desítek drobných vylepšení obsahuje nová verze JAWSu řadu užitečných novinek jako například vyhledávání klávesových zkratek JAWSu, poloautomatický formulářový režim, zlepšené rozpoznávání textu v dokumentech PDF či rozšířenou podporu v hlasových profilech.

Obsáhlejší popis novinek je k dispozici na adrese

www.galop.cz/doc/jaws/jaws16novinky.html

Součástí základní instalace české verze 16 jsou také lokalizované skripty pro Skype verze 7 a skripty pro slovník Lingea Lexicon 5 a poštovní program The Bat!. Novinkou je rovněž rozšíření možností funkce Prozkoumat o vyhledávání publikací ve specializovaných knihovnách pro zrakově postižené.

Upravené zdroje funkce Prozkoumat je možné nainstalovat i do JAWSu 15 pomocí následujícího souboru

www.galop.cz/beta/j15RuleSets16cs05.exe

Český JAWS verze 16 podporuje všechny 32bitové edice Windows Vista, 7 a 8.1 a rovněž všechny 64bitové edice Windows 7 a 8.1; Windows XP již podporovány nejsou.
Stejně jako u předchozích verzí probíhá instalace v jednom kroku, součástí instalace je i Hlasový výstup HLAS pro JAWS, takže pro instalaci na čistý počítač připojený k Internetu teoreticky stačí stáhnout a nainstalovat jeden jediný soubor (viz první odkaz v tomto e-mailu).

Máte-li v počítači nainstalováno anglické vydání verze 16, je nutné je z počítače odinstalovat (včetně komponenty „Freedom Scientific Talking Installer 16“) před instalací českého vydání.

Hlasový výstup HLAS je — v „interní“ .JLS variantě — součástí instalace a je pro něj automaticky vytvořen hlasový profil. Na rozdíl od předchozích verzí nejsou v tuto chvíli automaticky vytvářeny hlasové profily pro WinTalker Voice, Elišku, Zuzanu či Ivetu — přístup k těmto hlasům je možný přes obecné profily a specifický hlasový profil je v případě potřeby možné vytvořit ručně. JAWS 16 již nepodporuje rozhraní SAPI4 — používáte-li dosud WinTalker Voice 1.x, bude potřeba upgradovat na verzi 2.x (nebo přejít na jiný syntezátor :-).

Po instalaci je jako výchozí hlas nastavena Zuzana (byla-li nainstalována), pro přepnutí na jiný hlasový profil můžete použít standardní klávesovou zkratku JAWSKey+Ctrl+eS.

Hlasy syntezátoru Vocalizer Expressive si můžete stáhnout z adresy

www.freedomscientific.com/downloads/VocalizerExpressive/VocalizerExpressive.asp

Přímé odkazy pro stažení českých hlasů Iveta a Zuzana

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv je Hlasový výstup HLAS pro JAWS instalován spolu s JAWSem, licencován je i nadále samostatně. V rámci ukázkové verze JAWSu pracuje HLAS bez nutnosti aktivace, pro provoz s plnou verzí JAWSu je nutné HLAS samostatně autorizovat pomocí aktivačního čísla, které si mohou uživatelé platné licence Hlasového výstupu HLAS (SAPI varianta) vyžádat vyžádat pomocí webového formuláře na adrese www.galop.cz/registrace/hlas Dříve vydaná aktivační čísla jsou již v programu obsažena a není je nutno ručně zadávat.

Na úplný závěr opět patří oficiální poděkování všem, kteří se v posledních několika měsících podíleli na testování nové verze, a stejně tak i vám všem, kteří svým podnětem v rámci veřejného testování ještě pomůžete JAWS 16 vylepšit.

Tak ať se vám nový JAWS dobře používá 😉

Související odkazy