Archiv štítku: Prozkoumat

Nový balíček aktualizovaných zdrojů pro funkci Prozkoumat

Dnes jsme v GALOPu vydali další balíček aktualizovaných zdrojů pro funkci Prozkoumat odečítacího programu JAWS.

Aktualizační balíček přináší následující změny:

 • vyřazení nefunčního zdroje Počasí ze serveru České noviny (České noviny již tato data neposkytují)
 • oprava zdroje Zprávy serveru iDnes.cz
 • přidání následujících zdrojů:
  • Den podle data – po zadání data vypíše, o který den v týdnu se jedná
  • Pravidla českého pravopisu – vrátí zadané slovo a jeho spisovné tvary
  • Svátky podle jména – po zadání jména vypíše, kdy slaví svátek nositelé tohoto jména
  • Svátky podle data – po zadání data vypíše, kdo má v tento den svátek

Aktualizační balíček je určený pro JAWS verze 13 až 16 včetně a je k dispozici na adrese

www.galop.cz/download/JXProzkoumatCS07.exe

Prozkoumat je univerzální nástroj, umožňující rychlé a jednoduché vyhledání požadované informace z nejrůznějších zdrojů, který je možné vyvolat z libovolné aplikace ve vašem počítači.

Detailní představení funkce Prozkoumat najdete v případě zájmu v článku Málo známé, ale velmi užitečné funkce JAWSu – Prozkoumat na blogu POSLEPU či v Nápovědě JAWSu.

Aktualizované zdroje funkce Prozkoumat odečítacího programu JAWS

Před časem jsem zde na POSLEPU v článku Málo známé, ale velmi užitečné funkce JAWSu – Prozkoumat představoval právě tuto užitečnou funkci.

Jedná se o univerzální nástroj, umožňující rychlé a jednoduché vyhledání požadované informace z nejrůznějších zdrojů, který je možné vyvolat z libovolné aplikace ve vašem počítači.

Pro funkci Prozkoumat jsme v GALOPu připravili aktualizovaný balíček jejich zdrojů.

Uživatelé tak nyní mohou velmi snadno například vyhledat překlad konkrétního slova do angličtiny či němčiny a nechat si přehrát jeho výslovnost, najít definici neznámého termínu na Wikipedii či vyhledávat knihy ve specializovaných knihovnách pro zrakově postižené.

Prozkoumat je také možné použít k vyhledání informací o počasí, v rejstříku ekonomických subjektů ARES či zpráv ze serverů Novinky.cz, iDnes.cz či Aktuálně.cz.

Instalační balíček je určený pro odečítací program JAWS verze 13 až 16 včetně a je k dispozici na adrese

www.galop.cz/download/JXRuleSets16CS06.exe

Detailní představení funkce Prozkoumat v případě zájmu najdete v již zmiňovaném článku Málo známé, ale velmi užitečné funkce JAWSu – Prozkoumat či v Nápovědě JAWSu.

Málo známé, ale velmi užitečné funkce JAWSu – Prozkoumat

Číst informace na úrovni prostého textu umí dnes každý program, který si dělá ambice na to, aby jej uživatelé nazývali screen readerem (česky odečítačem či čtečkou obrazovky). Protože zpřístupnění prostředí operačního systému i jednotlivých aplikací mají dnes odečítače obrazovky zvládnuty na velmi dobré úrovni, není proto nikterak překvapivé, že se jejich výrobci stále více zaměřují na efektivitu, uživatelskou přívětivost a umožnění rychlého přístupu k informacím různého typu.

Odečítač obrazovky JAWS, celosvětově nejpopulárnější screen reader, nabízí svým uživatelům celou řadu funkcí, které právě rychlý a efektivní přístup k informacím umožňují. Jedním z nich je i funkce Prozkoumat. Jedná se o univerzální nástroj, zjednodušující přístup k různým zdrojům informací na Internetu. Umožňuje je vyhledávat a zobrazit ve virtuálním prohlížeči. Je možné jej kdykoliv vyvolat bez toho, aniž by bylo nutné složitě opouštět právě rozdělanou práci, zjistit si potřebné údaje, a následně se k rozdělané práci snadno vrátit. Ideální je tedy například pro rychlé zjištění významu nebo překladu nějakého slova.

Dialogové okno funkce Prozkoumat

Při používání funkce Prozkoumat ale není třeba se omezovat pouze na tyto situace. Její výhoda spočívá právě v jednoduchém přístupu k různorodým informacím. Pokud tedy například potřebuji zjistit PSČ, vyhledat telefonní číslo nebo zjistit, jaké bude počasí, Prozkoumat to umožní, aniž bych se musel „prokousávat“ mnohdy složitými webovými stránkami.

Prozkoumat pracuje se dvěma typy zdrojů – u těch prvních (patří sem například slovníky) umožňuje přímé vyhledání odpovědi na zadaný dotaz, u druhé skupiny (typicky zpravodajské servery) pak poskytuje souhrn zpráv.

Funkci Prozkoumat mohu ze kterékoliv aplikace vyvolat skupinovou klávesovou zkratkou JAWSKey+MEZERNÍK, R. Po jejím stisku se otevře dialogové okno Prozkoumat, kurzor mám přímo v editačním poli a mohu do něj zadat hledaný text. Pokud funkci vyvolám z textového editoru či webového prohlížeče, vloží se do editačního pole slovo, na kterém je právě kurzor, případně text, který mám označený. Po zadání hledaného výrazu je možné klávesou Tabulátor přejít do seznamu zdrojů a vybrat si ten, v němž chci danou informaci vyhledat. Hledání vyvolám klávesou Enter, výsledky se zobrazí ve Virtuálním prohlížeči. Poté, co si je prohlédnu a klávesou Escape virtuální prohlížeč zavřu, jsem automaticky vrácen na pozici aktivního kurzoru (tedy do místa, z nějž jsem funkci Prozkoumat vyvolal).

Funkce Prozkoumat také nabízí možnost uchovávat historii hledání, nastavit výchozí zdroj pro hledání a upravit seznam zdrojů tak, aby byly zobrazeny jen ty, které uživatel pravidelně používá a nemusel tak procházet i zdroje, o které tak často zájem nemá.

Vyhledávání v knihovnách

Novinkou českého JAWSu verze 16, jehož veřejné beta testování právě probíhá, je rozšíření možností funkce Prozkoumat o vyhledávání publikací ve specializovaných knihovnách pro zrakově postižené. Prozkoumat umožňuje vyhledávat podle názvu knihy, nebo jména autora.

Pomocí funkce Prozkoumat jsou nyní dostupné texty z Knihovny digitálních dokumentů, knihovny Centra ELSA, knihovny občanského sdružení Mathilda a dále několik desítek knih, zpřístupněných volně na internetu Městskou knihovnou v Praze.

Upravené zdroje funkce Prozkoumat je možné nainstalovat i do JAWSu 15 pomocí souboru j15RuleSets16cs05.exe.

Od dubna 2016 je dostupný další aktualizovaný balíček zdrojů funkce Prozkoumat. Ten je určen pro odečítací program JAWS verze 13 až 16 včetně a je možné jej nainstalovat ze souboru JXProzkoumatCS07.exe.

Další informace najdou zájemci v Nápovědě k programu JAWS nebo v bezplatném webináři Research It od Freedom Scientific (v angličtině).

Ale nejsnazší cestou, jak se s touto zajímavou funkcí seznámit, je vyzkoušet si ji naživo 😉

Důležité upozornění na závěr. Jak už jsem několikrát zmínil, Prozkoumat získává informace z Internetu a ze serverů, nad jejichž daty (a způsobem jejich poskytování) nemá odečítač JAWS žádnou kontrolu. Pokud tedy funkce nevrátí žádný výsledek, je to dost pravděpodobně způsobeno tím, že došlo k nějaké změně na straně poskytovatele dat a Prozkoumat není schopno požadovaná data získat.

Pokud byste se s takovou situací setkali či měli k funkci Prozkoumat jakékoliv náměty, pošlete nám je na jaws@galop.cz. Děkujeme.

Video ukázka použití funkce Prozkoumat (v angličtině)