Archiv štítku: Funka

Prístupný život – inkluzívnejší život: konferencia o prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vás pozýva na záverečnú online konferenciu Prístupný život – inkluzívnejší život k projektu realizovanému v rámci programu Erasmus+ Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion – EDI), ktorú organizuje s partnermi projektu Podporným centrom pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás Masarykovej univerzity z Českej republiky, a švédskou spoločnosťou Funka. Konferencia sa uskutoční v útorok 22. februára 2022, 9:00 – 11:10 hod.

Konferencia bude zameraná na prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti zastavaného prostredia, dopravy, informácií a v oblasti komunikácie v kontexte verejnej správy.

Hlavné témy konferencie

  • Ukážeme vám príklady dobrej praxe na Slovensku a v iných európskych krajinách
  • Budeme diskutovať o prístupnosti prostredia, v ktorom žijete
  • Ponúkneme ľuďom so zrakovým postihnutím tipy a triky, ako vysvetliť okoliu, čo je potrebné urobiť, aby ste mohli uplatňovať svoje práva v oblasti prístupnosti.
  • Zástupcom verejnej správy ukážeme výhody zabezpečenia prístupnosti
  • Odprezentujeme vám výsledky 2,5 ročnej spolupráce partnerov projektu v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnych samospráv a lídrov so zrakovým postihnutím v oblastiach prístupnosti a sebaobhajoby.

Jazyky konferencie: anglický, slovenský, český (bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a späť)

Predbežný program konferencie nájdete na stránke projektu EDI v krátkom čase.

Ak vás naše online podujatie zaujalo, zaregistrujte sa čím skôr.

Registrácia na konferenciu

V prípade otázok nás kontaktujte na:

Prosíme o zdieľanie informácie o konferencii s ďalšími potenciálnymi záujemcami.

Accessible Life – More Inclusive Life: Conference on Accessibility for People with Visual Impairment (EDI)

The Slovak Blind and Partially Sighted Union is inviting you to the online final conference Accessible Life – More Inclusive Life within the Erasmus+ project From Education to Inclusion (EDI) organized together with the partners Teiresiás, Support Centre for Students with Special Needs, Masaryk University (Czech Republic), and Funka (Sweden) on Tuesday 22 February 2022, 9:00 – 11:10 AM.

The focus of the conference will be on accessibility for people with visual impairment in the areas of the built environment, transport, information, and communication in the context of public administration.

Main topics of the conference

  • We will show examples of good practice in Slovakia and other European countries.
  • We will discuss accessibility in your environment.
  • We will offer tips and tricks for people with visual impairment how to explain what you need to enjoy all your rights concerning accessibility.
  • We will show representatives of public administration what the advantages of being accessible are.
  • We will present the results of our 2.5-year cooperation in the field of education of local administration staff and leaders with visual impairment in the area of accessibility for VI people and self-advocacy.

Languages of the conference: English, Slovak, Czech (Slovak/English and vice versa interpretation will be provided)

Draft programme of the conference will be found on the EDI project webpage shortly.

Should you be interested in this online event, please register as soon as possible.

Conference Registration

Should you have questions, please do not hesitate to contact us:

Feel free to share this invitation with whoever is concerned.

Facebook-Funka Accessibility Hackathon 2021: k účasti zveme studenty se zájmem o přístupnost z celé Evropy

Facebook a Funka již druhým rokem společně organizují virtuální hackathon zaměřený na přístupnost a inkluzi, který se bude konat v rámci Evropského týdne osob se zdravotním postižením. Studenti z celé Evropy jsou zváni, aby se zúčastnili a představili svůj produkt nebo nápad, který podporuje digitální přístupnost a inkluzi.

Jdete do toho?

Cílem hackathonu je vytvořit inovativní digitální řešení zvyšující přístupnost. Řešení se mohou týkat programu, celé aplikace, nástroje nebo jakékoli jiné digitální platformy určené k podpoře rovného přístupu osob se zdravotním postižením.

Více informací o různých typech zdravotního postižení, kterým lidé čelí, najdete na stránkách Světové zdravotnické organizace:

Akce se může zdarma zúčastnit každý student nebo skupina maximálně 3 studentů starších 18 let s bydlištěm v Evropě.

Zájemci o účast musí předložit popis/ mock up/ video a v případě, že budou vybráni jako jeden z finalistů, jej živě představit porotě. Nápad v této fázi zatím nemusí skutečně existovat, ale musí být dobře promyšlený a realistický.

Facebook Funka Accessibility Hackathon Final

Přihlášky

Své řešení/ nápad můžete přihlásit od 1. října do 15. listopadu 2021. V přihlášce byste měli specifikovat cílovou skupinu, které je vaše řešení určeno, bariéru v přístupnosti, kterou se bude zabývat, a parametry řešení.

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek vybere společnost Facebook tři finalisty, kteří své návrhy představí odborné porotě během virtuální akce, otevřené veřejnosti a živě přenášené 29. listopadu 2021.

Vítězný návrh získá VR headset Oculus Quest 2.

Více informací o Facebook-Funka Accessibility Hackathonu 2021

Kontakt

Ewa Björk, research assistant
e-mail: ewa.bjork@funka.com
telefon: +46 8 555 770 71

Facebook a Funka pořádají hackathon, zaměřený na přístupnost

Facebook a Funka pořádají hackathon, zaměřený na přístupnost