Archiv štítku: Funka

UPowerWAD: Naučte se poskytovat zpětnou vazbu k přístupnosti webu (webinář 15. 12. 2023)

Uživatelé se zdravotním postižením sami nejlépe vědí, kde má určitý web rezervy v přístupnosti a co by pomohlo k jejich odstranění. Naopak provozovatelé a vývojáři webů zatím ne vždy naslouchají takovým podnětům ochotně, nebo vůbec.

Pojďme tuto černou díru ve vzájemné komunikaci společně zaplnit. Uživatelé by neměli mít obavy se o své cenné postřehy s vývojáři podělit. Vývojáři by zase měli být takové možnosti co možná nejvíc otevření a aktivně uživatelům proces nahlašování nedostatků v přístupnosti usnadňovat.

Na webináři UPowerWAD: Naučte se poskytovat zpětnou vazbu k přístupnosti webu, který pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci se švédskou společností Funka v pátek 15. 12. 2023 od 13.00 na platformě Zoom, Susanna Laurin z organizace Funka představí myšlenku a výstupy mezinárodního projektu UPowerWAD, který si klade za cíl naučit uživatele, jako jste třeba právě vy, jak podávat zpětnou vazbu k (ne)přístupnosti webů tak, aby byla efektivní a konstruktivní. Tím zároveň můžete i vy coby uživatelé – ti nejpovolanější – přispět k naplnění cílů evropské směrnice o přístupnosti webu.

Na šíření výsledků projektu se aktivně podílí i Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. Proto vás seznámíme také s oficiálním českým překladem přehledu osvědčených postupů pro podávání zpětné vazby, který je jedním z výstupů projektu.

Z tohoto prvního webináře si odnesete základní povědomí o tom, co můžete i vy sami jako jednotlivec a koncový uživatel, zdánlivě možná jen drobné kolečko v soukolí, udělat pro to, aby se přístupnost webů orgánů veřejného sektoru v České republice sice možná pomalu, ale jistě zlepšovala. Jak moc bude tento projekt úspěšný i v naší zemi, pak už bude záležet hlavně na vás. 🙂

Program webináře

(změna vyhrazena)

 • 13.00 – 13.15 Radek Pavlíček: Stručný úvod, proč je dobře, že projekt UPowerWAD existuje, a proč nám dává smysl na něm spolupracovat
 • 13.15 – 13.30 Susanna Laurin: Zkušenosti a závěry z již proběhlých školení ve Švédsku
 • 13.30-13.45 Ján Podolinský, Peter Teplický: Pohled na věc a zkušenosti kolegů z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • 13.45 – 14.00: Lukáš Hosnedl: Oficiální český překlad přehledu osvědčených postupů a vlastní uživatelský pohled, včetně praktických tipů pro uživatele, jak a proč zpětnou vazbu podávat
 • 14.00 – 14.20: Michaela Dlhá, Jan Balák: Praktická ukážka spätnej väzby – najčastejšie typy neprístupných prvkov s praktickou ukážkou, ako napísať e-mail tak, aby bol zrozumiteľný
 • 14.20 – 15.00: Prostor na dotazy

Registrace a organizační záležitosti

 • Kdy: v pátek 15. prosince 2023 od 13:00 do 15:00
 • Kde: online na platformě Zoom
 • Účast na webináři je zdarma, jen je třeba se zaregistrovat
 • Program webináře bude primárně zaměřen na uživatele se zrakovým postižením, zváni jsou ale samozřejmě všichni, které tato tematika zajímá.

Registrovat se na webinář UPowerWAD: Naučte se poskytovat zpětnou vazbu k přístupnosti webu

Podzimní Agora 2023 (YouTube)

Webinář tematicky navazuje na Podzimní Agoru 2023, která byla tematicky zaměřená na zákon o přístupnosti a na to, jak mohou uživatelé se specifickými potřebami poskytovat relevantní zpětnou vazbu k nepřístupným webům, aplikacím, dokumentům či multimédiím.

Users Power the Web Accessibility Directive – Final Online Event (YouTube)


Webinář UPowerWAD: Naučte se poskytovat zpětnou vazbu k přístupnosti webu pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity jako jeden z výstupů projektu Théseus ve spolupráci se společností Funka, za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a blogů Poslepu.cz a Technologiebezzraku.sk.

Léto je tady – ideální čas na přístupnost (srovnání WAD a EEA)

Přístupnost je nyní trendem jako nikdy dříve. Kombinace rychlé a rozsáhlé digitalizace, nových právních požadavků Evropské komise a většího počtu uživatelů, kteří reagují na únavu z technologií v důsledku pandemie, zapříčinila větší zájem veřejnosti o toto „naše“ téma. Stále však panují nejasnosti ohledně klíčových aspektů právních předpisů EU týkajících se přístupnosti.

Pravděpodobně nikdy nebylo zajímavější pracovat v oblasti přístupnosti než právě nyní. Technologie se vyvíjí a trh roste rychlostí světla. Hlavní hráči v odvětvích e-komerce, dopravy a technologií se připravují na novou směrnici a odvrací se od starých zavedených postupů. Zároveň bylo právě dokončeno přezkoumání monitorování stávající směrnice. Velmi brzy bude zveřejněn nový mandát Evropské komise, který pověřuje standardizační organizace vypracováním a aktualizací nejméně 6 norem!

V mnoha ohledech je EU v oblasti přístupnosti na špici – s výjimkou vlastních institucí, na které se legislativa zatím nevztahuje… Evropská norma EN 301 549 je zaváděna ve stále více zemích mimo EU a v současné době jsme v oblasti technických specifikací napřed před USA. Členské státy EU navíc právě provedly největší audit přístupnosti na světě – v rámci národního monitoringu bylo zkontrolováno více než 10 000 webových stránek. Způsob monitorování, požadavek na zveřejnění prohlášení o přístupnosti a mechanismus zpětné vazby zahrnující koncové uživatele jsou poněkud unikátní aktivity, které vzbuzují velký mezinárodní zájem.

V každodenním životě nás to všechno samozřejmě těší, ale všímáme si, že mnoho našich klientů, a to nejen z řad ICT firem, má problém rozlišit jablka od hrušek. Proto zde přinášíme malý pokus o utřídění pojmů.

Často se zaměňují následující dvě směrnice:

 • Směrnice o přístupnosti webu (WAD)
 • Evropský zákon o přístupnosti (EAA)

Oba tyto zákony jsou technicky vzato směrnice, takže jejich zaměňování není překvapivé.

Další mylnou představou, se kterou se často setkáváme, je, že se Evropský zákon o přístupnosti vztahuje na „soukromý sektor“. Pravdou je však to, že se vztahuje na určité výrobky a služby – bez ohledu na typ organizace, která za nimi stojí.

Celkové srovnání obou směrnic naleznete níže
(upozorňujeme, že v tabulce nejsou uvedeny všechny podrobnosti)
Směrnice o přístupnosti webu Evropský zákon o přístupnosti
Oblast působnosti Subjekty veřejného sektoru
Veřejnoprávní subjekty
(plus některé další sektory v různých členských státech, které jdou nad rámec minimálních požadavků)
Výrobci
Zplnomocnění zástupci
Dovozci
Distributoři specifických výrobků a služeb (viz další buňka)
Nezahrnuje Veřejnoprávní vysílací organizace
Nevládní organizace
Mikropodniky poskytující služby, tj. společnosti s méně než 10 zaměstnanci a obratem nižším než 2 miliony euro
Co by mělo být přístupné Webové stránky
Intranety
Extranety
Dokumenty
Mobilní aplikace
Počítače a operační systémy
Samoobslužné terminály
Digitální televize a streamovací služby
E-knihy a čtečky
Komunikace v oblasti integrovaného záchranného systému
Doprava (digitální služby)
E-komerce
Spotřebitelské bankovní služby
Minimální požadavky EN301549 v 3.2.1 Příloha A

Aktualizované požadavky následujících norem:
EN 301 549
EN 171 61
EN 172 10

Plus tři nové normy definující požadavky na:
Nedigitální informace
Zákaznickou podporu, servisní centrum
Číslo tísňového volání (112)

Od kdy Nyní 28. června 2025
Některé části případně později.
Monitorování Ano Ano
Vyžadováno prohlášení o přístupnosti Ano Ano
Vyžadován mechanismus zpětné vazby Ano Ano
Zaveden mechanismus podávání stížností Ano Ano
Poskytování alternativních formátů Ano Ano
Institut nepřiměřené zátěže Ano Ano
Případné sankce Teoreticky ano. Ano. A produkty mohou být odstraněny z trhu.

Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.


Autorkou článku Summertime is here – accessibility is in the air je Susanna Laurin. Přeložila Pavlína Soušková.

Meta-Funka Accessibility Hackathon 2022: k účasti zveme studenty z celé Evropy se zájmem o přístupnost

Meta a Funka v letošním roce opět společně organizují virtuální hackathon zaměřený na přístupnost a inkluzi, který se bude konat v rámci Evropského týdne osob se zdravotním postižením. Studenti a čerství absolventi z celé Evropy jsou zváni, aby se zúčastnili a představili svůj produkt nebo nápad, který podporuje inkluzi a digitální přístupnost.

Jdete do toho?

Cílem hackathonu je vytvořit inovativní digitální řešení zvyšující přístupnost. Řešení se mohou týkat programu, celé aplikace, nástroje nebo jakékoli jiné digitální platformy určené k podpoře rovného přístupu osob se zdravotním postižením.

Více informací o různých typech zdravotního postižení, kterým lidé čelí, najdete na stránkách Světové zdravotnické organizace:

Akce se může zdarma zúčastnit každý student nebo skupina maximálně 3 studentů starších 18 let s bydlištěm v Evropě.

Zájemci o účast musí předložit popis/ mock up/ video a v případě, že budou vybráni jako jeden z finalistů, jej živě představit porotě. Nápad v této fázi zatím nemusí skutečně existovat, ale musí být dobře promyšlený a realistický.

Facebook Funka Accessibility Hackathon 2020 Final

Vítězkou minulého ročníku Hackathonu se stala Natalie Wochner z Delft University of Technology v Nizozemsku s aplikací a zařízením Follow Me – digitálním asistentem, který pomáhá slabozrakým lidem nebo lidem s kognitivním postižením při nákupu v supermarketu.

Více informací i představení dalších řešení z roku 2020 najdete v článku Meta-Funka Accessibility Hackathon 2020.

Přihlášky

Své řešení/ nápad můžete přihlásit do 30. října 2022. V přihlášce byste měli specifikovat cílovou skupinu, které je vaše řešení určeno, bariéru v přístupnosti, kterou se bude zabývat, a parametry řešení.

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek vybere společnost Meta tři finalisty, kteří své návrhy představí odborné porotě během virtuální akce, otevřené veřejnosti a živě přenášené 30. listopadu 2022.

Každý člen vítězného týmu obdrží kromě náhlavní soupravy Meta Quest 2 VR také finanční odměnu ve výši 1 000 dolarů.

Více informací a registrace na Facebook-Funka Accessibility Hackathon 2022

Kontakt

Ewa Björk, research assistant
e-mail: ewa.bjork@funka.com
telefon: +46 8 555 770 71