With Théseus Over Obstacles 2022: A practical insight into the world of accessible web, multimedia, and applications

The first ever Czech and Slovak conference on digital accessibility took place on Thursday, 10 November, via a live stream. In five programme blocks, it offered more than 800 participants a practical insight into selected topics in the field of web, app, and multimedia accessibility. The conference was organized by the Teiresias Centre of Masaryk University (Brno, Czechia) with the support of the Czech Radio Endowment Fund from the Světluška fund-raising campaign, and the conference partner ACTUM Digital.

Why a conference about accessibility?

With the growing need for accessible digital content, the Czech Republic and Slovakia were lacking a systematic approach on how to deal with the upcoming accessibility needs coming with the new European legislation. That´s why the team from the Teiresias center decided to organize a conference that would introduce the topic and offer theoretical and practical insights from experts as well as end users, and all of that in their native language.

Five sessions focusing on legislation, UX, multimedia accessibility, examples, and certification

The conference was organized into five sessions, each focusing on one current topic related to digital accessibility.

The first part dealt with existing and upcoming legislation on accessibility. Monika Miazdrová from Slovakia and Radek Horáček from the Czech Republic presented the results of the monitoring of websites and mobile applications covered by the current accessibility legislation. The upcoming European Accessibility Act was then presented by one of our foreign guests – Susanna Laurin, chair of the ETSI/CEN/CENELEC e-Accessibility Joint Working Group Chair.

The second session was a panel discussion focused on user experience. Radka Nováková from the Institute of Languages and Communication of the Deaf at the Faculty of Arts of Charles University, Peter Halada from the Union of the Blind and Partially Sighted of Slovakia, and Ladislav Kratochvíl from Orbi Pontes brought their views to the discussion.

Also, in the third session, participants could enjoy three presentations, this time focused on accessibility of multimedia content. Petr Herian presented the Beey application which helps to make audio and video content accessible through subtitles, Marek Salaba talked about audio description, and Petr Vysuček and Kateřina Pešková presented how to make media content accessible to (Czech) sign language users.

Theory can provide a basic insight and a lot of useful information, but nothing compares to practical experience. In the Good Practice Examples section, participants had the opportunity to learn from Tomáš Jelínek about the challenges associated with the development of an application (Cash Reader, iOS and Android) designed specifically for the blind. The experience of making a Library accessible was offered by Běla Svobodová, and Michaela Vranková introduced us to the art of creating and designing an accessible website.

The last session of the conference programme was dedicated to what training and certification opportunities are available for those who are really serious about accessibility. In the Expertise and Certification block, Helena Hubatková Selucká presented the Handicap Friendly certificate for libraries, and Tereza Venerová Kosnarová presented the new online study programme of Masaryk University called Design of Information Services.

The conference concluded with an introduction of the International Association of Accessibility Professionals (IAAP). Alberto Hylander presented the possible levels of membership, professional certification and benefits that IAAP members can enjoy. Ondřej Pohl, a CPWA certificate holder and one of the two most highly certified web accessibility experts in the Czech Republic, then shared with the attendees what his journey to certification was like.

Conclusion and feedback

Based on the feedback quoted below and the number of views of the live stream and recording, which surpassed 1000 views two days after the conference, we dare say that the 1st Annual Online Conference on Digital Accessibility was a success. Below we offer a few examples of the feedback we received.

 • Thank you for a well themed conference with useful information and speakers.
 • You managed, in my opinion, to combine the topics well, from a clear overview of the legislative frameworks for accessibility, to specific cases of implementation, to the impact of barriers in different areas on real users, to opportunities for education in the field that I was not aware of.
 • The conference was very useful, and I was glad to attend.
 • Thank you again so much, it was absolutely great from every possible perspective.

With Théseus Over Obstacles 2022: Questions & Answers

As the busy conference schedule did not allow us to answer questions during the live broadcast, we have scheduled a follow-up webinar With Théseus Over Obstacles 2022: Questions & Answers for Friday, 9 December, at 13.00, which will answer your questions and allow you to ask anything you are interested in regarding accessibility.

We look forward to seeing you there 🙂


The With Théseus Over Obstacles 2022 Conference was organised by the Teiresias Centre of Masaryk University as one of the outcomes of the Théseus – Dispatching Accessibility in the Digital Environment project, supported by the Czech Radio Endowment Fund from the Světluška fund-raising campaign, and the conference partner ACTUM Digital.

Světluška

WAI-ARIA: Jak a kdy ji použít? (webinář IAAP Nordic)

Moderní webové aplikace obsahují spoustu panelů s dynamicky se měnícím obsahem a složitých prvků uživatelského rozhraní, jako jsou dialogová okna, ovládací prvky karet a vysouvací nabídky. Jazyk HTML byl ale navržen pro zobrazování statických stránek s omezenou sadou interaktivních komponent. Jak ale popsat různé typy komponent a jejich strukturu?

HTML stále funguje jako základ webových aplikací, ale pro popis názvů, stavů a změn různých komponent a struktury obsahu je zapotřebí další značení.

WAI-ARIA je soubor technik, které lze použít k poskytování těchto informací asistivním technologiím, jako jsou například čtečky obrazovky.

V technicky zaměřeném webináři WAI-ARIA: Jak a kdy ji použít? se můžete dozvědět, jak lze techniky z doporučení WAI-ARIA použít pro zpřístupnění konkrétních prvků v aplikaci, a to i prostřednictvím několika praktických příkladů. Webinář pořádala IAAP Nordic – skandinávská pobočka Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost.

A protože (volně dostupných) materiálů v češtině je o WAI-ARIA stále poměrně málo, připravili jsme ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity pod hlavičkou projektu Théseus k záznamu tohoto webináře české titulky.

WAI-ARIA: Jak a kdy ji použít? (YouTube)

S Théseem bez překážek 2022: Otázky a odpovědi

Konference S Théseem bez překážek 2022 vzbudila mezi zájemci o digitální přístupnost velkou pozornost – záznam k dnešnímu dni zhlédlo přes 1 200 zájemců a i pozitivní vazba a množství otázek svědčí o tom, že tématika digitální přístupnosti je v současnosti velmi aktuální téma.

Protože nabitý program konference nedovolil odpovědět na dotazy v průběhu živého vysílání, naplánovali jsme na pátek 9. prosince od 13.00 navazující webinář, na kterém jednak zazní odpovědi na Vaše dotazy, jednak se budete moci ptát na vše, co vás ohledně přístupnosti zajímá.

Webináře se zúčastní i Susanna Laurin a Alberto HylanderIAAP EU, kteří účastníky stručně seznámí s výhodami pro členy a odpoví na všechny otázky týkající se certifikace, úrovní členství nebo politiky EU v oblasti přístupnosti. Z přednášejících konference dále přislíbili účast Monika Miazdrová z MIRRI SR a Ondřej Pohl z ACTUM Digital, jeden ze dvou nejvýše certifikovaných specialistů na přístupnost v České republice.

Praktické informace

 • Kdy: pátek 9. prosince, 13.00 až 14.30
 • Jak: online přes Zoom
 • Za kolik: účast na webináři je zdarma
 • Jednacím jazykem je čeština a slovenština; tlumočení z a do angličtiny bude zajištěno

Registrovat se na webinář S Théseem bez překážek 2022: Otázky a odpovědi

Těšíme se na Vás 🙂


With Théseus Over Obstacles 2022: Questions & Answers

The conference With Théseus Over Obstacles 2022 has attracted a lot of attention among those interested in digital accessibility – over 1,200 people have viewed the recording to date, and the positive feedback and the number of questions show that the topic of digital accessibility is currently a very topical issue.

As the busy conference schedule did not allow us to answer questions during the live broadcast, we have scheduled a follow-up webinar for Friday, 9 December, at 13.00, which will answer your questions and allow you to ask anything you are interested in regarding accessibility.

The webinar will also feature Susanna Laurin and Alberto Hylander from IAAP EU, who will brief participants on the benefits for members and answer any questions about certification, membership levels, or EU accessibility policy. Speakers at the conference include Monika Miazdrová from MIRRI SR and Ondřej Pohl from ACTUM Digital, one of the two highest certified accessibility specialists in the Czech Republic.

Practical information

 • When: Friday 9 December, 13.00 – 14.30
 • How: online via Zoom
 • How much: participation in the webinar is free
 • The meeting language is Czech and Slovak; interpretation from and into English will be provided

Register for the webinar With Théseus Over Obstacles 2022: Questions and Answers

We look forward to seeing you 🙂


Pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s IAAP EU jako jeden z výstupů projektu Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí, podpořeného Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Partnerem akce je společnost ACTUM Digital.

SvětluškaIAAP EU