WebExpo 2023: 5+1 Questions for Léonie Watson, Director of TetraLogical

Léonie Watson will be one of the speakers at WebExpo 2023. Her talk is titled More than words: Designing and building voice interfaces. In this talk, Léonie will explore voice character and design, conversational user experience, APIs for generating synthetic speech in the browser (and in the cloud), techniques for manipulating voice output, and yes, the importance of choosing the right words – all with examples to bring it all to life!

I used this opportunity and asked her a few questions about this topic.

Firstly, let me briefly introduce Léonie. Léonie is the director of TetraLogical, a member of the W3C Board of Directors, and a co-chair of the W3C WebApps Working Group. She worked in tech support in the 90s and taught herself HTML/CSS/JS to stop getting bored. By the time the “DotCom” bubble was at its height, Léonie was working as a web designer, and despite losing her sight in Y2K, she’s had an extraordinary amount of fun as an accessibility engineer ever since.

Radek: Léonie, how does a voice interface differ from a graphical user interface in terms of design and user experience?

Léonie: We’re designing for a different paradigm. Instead of thinking about colours, typography, and graphics, we’re thinking about voice, pronunciation, and words. Think about the difference between looking at a painting and listening to a piece of music.

There are similarities too. Structure, architecture, and the quality of the written content are important to both the voice UI and the graphical UI.

Radek: What are some of the unique design considerations that need to be taken into account when creating voice interfaces, particularly for users with disabilities?

Léonie: For people who are Deaf and who cannot hear the voice UI, it’s important that there is an alternative way to consume the same content. The voice might be a different way of consuming existing text content (like a web reader in the browser), or it may be necessary to display captions as an alternative to the voice UI.

Otherwise, whether or not someone has a disability doesn’t really matter. The important things are to make sure the voice can be understood by the target audience, that the speech rate is reasonable for a general audience, and that the content makes sense when it’s spoken rather than written.

It’s also important to make sure the voice characteristics can be customised by the user to suit their preferences – the ability to speed up or slow down the speaking rate, choose a different voice, or turn off the voice UI completely for example.

Radek: How do you approach user testing and feedback when designing voice interfaces?

Léonie: Exactly the same way you approach usability testing for any other product. You choose your participants, making sure to include people with disabilities amongst the larger group of course, and ask them to complete tasks or user journeys through the voice UI.

Radek: Can you provide examples of industries or applications where voice interfaces have been particularly successful, and what contributed to their success?

Léonie: Alexa and Siri are probably the best examples of successful voice UI. The Echo in particular because it’s possible to design, develop, and distribute skills – just like we design, develop, and distribute websites, web apps, apps, and applications.

It’s more difficult to think of good examples on the web because support for voice UI design and development isn’t good enough yet. That’s something I’m hoping to change though!

Radek: Looking ahead, what do you see as the future of voice interfaces? How do you see this technology evolving to better serve people with disabilities, and what new opportunities do you think it will create for designers and developers?

Léonie: We use voice UI in almost every other respect – it’s on our smartphones, on our laptops, in our houses, and even our workplaces. It’s usually quicker to say something than it is to type it or write it down, and besides, humans have been talking to each other for thousands of years, so there are no new skills to learn.

Speech has been used by people who cannot use a mouse, keyboard, or touchscreen, for decades now, so voice UI is really nothing new.

The voice generation market is growing rapidly, with AI being used to generate artificial voices that are incredibly realistic – even ones that are cloned from real voices.

On the web we just need to convince the browser companies to give us better ways to bring voice UI capability to websites and web apps.

Radek: Why should WebExpo participants join your talk?

Léonie:> To find out what good voice UI design sounds like, to hear demonstrations of the latest in AI generated artificial voices, to learn how to code using different voice UI technologies, to find out about CSS Speech and join the growing numbers of people asking browsers to make it available on the web.

Léonie, thank you very much for the interview and I am looking forward to your talk at WebExpo 2023!


For those who would like to join Léonie and other amazing speakers, there is a coupon code “poslepu“ for 20 % off the ticket price.

Buy the Ticket & Enjoy WebExpo 2023

WebExpo 2023, April 19 – 21 (YouTube)

Jarní Agora 2023: hledáme témata přednášek a workshopů o ICT pro zrakově postižené

O víkendu 13. a 14. května 2023 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně uskuteční už 17. běh Agory – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Zájemci se na Agoru přicházejí seznámit s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu.

Základní informace

Pořadatel akce: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
Místo konání: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
Termín jarního běhu: 13. a 14. května 2023
Účastnický poplatek: účast na odborném programu a občerstvení v průběhu akce je díky podpoře partnerů Agory zdarma, účastníci si ve vlastní režii zajišťují a hradí dopravu a ubytování
Akci podporují: společnost Deloitte, Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a další partneři

Jarní Agora 2023 je závěrečnou konferencí projektu Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA) v České republice.

Programové schéma Agory

Na základě velmi pozitivní zpětné vazby jsme se opět rozhodli pro prezenční Agoru zvolit oblíbené a žádané programové schéma v podobě “plenární část, výstava a workshopy”.

Společná plenární sekce pro až 130 účastníků proběhne v sobotu dopoledne a účastníci se na ní budou moci formou krátkých, frontálně vedených prezentací, seznámit s vybranými tématy. Plenární část budeme letos poprvé i vysílat živě, aby se informace, které na ní zazní, dostaly k co největšímu počtu zájemců.

Možnost navštívit stánky vystavovatelů ve vystavovatelské části bude v sobotu odpoledne po plenární sekci v průběhu delší obědové pauzy a následně i paralelně s workshopy. Cílem vystavovatelské části je umožnit zájemcům moci osobně se seznámit s řešeními, nabízenými jednotlivými vystavovateli.

Vstup na plenární sekci a výstavu je možný i bez předchozí registrace.

V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne pak proběhnou prakticky zaměřené workshopy, které stále vnímáme jako stěžejní náplň Agory. Kapacita jednotlivých workshopů bude opět omezena na přibližně 5 zájemců tak, aby se s probíranou tématikou mohli co nejlépe seznámit.

V sobotu bychom chtěli nabídnout workshopy v délce 60 minut, které by se dle zájmu zopakovaly dvakrát po sobě, na neděli pak plánujeme workshopy v délce 120 minut, které by se také zopakovaly dvakrát po sobě.

Nabídněte nám workshop, přednášku či pojďte vystavovat

Máte zajímavé téma, které se jakkoliv týká speciální výpočetní techniky pro uživatele s těžkým postižením zraku, a chcete je nabídnout účastníkům Agory? Pak směle do toho 🙂

Chci nabídnout workshop

Rádi bychom připomenuli, že poptáváme prakticky zaměřené workshopy, na kterých si účastníci mohou probíraná témata hned v praxi zkoušet. Přivítáme jak workshopy zaměřené na představení novinek či vyvíjených řešení, tak ty, na kterých se účastníci budou moci detailněji seznámit s řešeními z oblasti informačních a komunikačních technologií, která jim už dnes slouží ke zmírňování či odstraňování bariér.

Velmi se nám osvědčilo, když workshop vedou dva lektoři. Chtěli bychom vás proto požádat, abyste s tímto počítali a pokud je to jen trochu možné, spolupřednášejícího si zajistili. Děkujeme.

Opět bychom chtěli účastníkům nabídnout materiály z workshopů v digitální podobě a vybrané články publikovat i na vzdělávacím portálu Pélion. Velmi bychom proto přivítali, pokud byste takové materiály pro účastníky připravili.

Pokud máte téma, které byste chtěli účastníkům akce nabídnout, můžete tak učinit prostřednictvím formuláře pro sběr témat na workshopy. V případě, že nám chcete nabídnout témat víc, vyplňte prosím formulář zvlášť pro každé téma. Děkujeme.

Nabídnout workshop na jarní Agoru 2023

Chci nabídnout příspěvek do plenární sekce

Pro krátké frontální představení vašeho produktu či služby může být ideální desetiminutový časový slot v plenární sekci, které se na místě účastní přes 100 zájemců. A aby její dosah byl co nejširší, plánujeme opět i živý přenos plenární sekce (a následné veřejné publikování nahrávky).

Přihlásit příspěvek do plenární sekce jarní Agory 2023

Mám zájem o vystavovatelské místo

Chcete detailněji představit své produkty a služby nejen účastníkům workshopů, ale všem, kdo se Agory zúčastní, pak je vystavovatelské místo na Agoře pro vás to pravé 🙂 Počet vystavovatelských míst je omezen, v případě zájmu neváhejte a ozvěte se nám co nejdříve.

Vystavovatelské místo zahrnuje 1 stůl, 2-3 židle, přívod elektrické energie a bezdrátový připojení k Internetu.

Zarezervovat si vystavovatelské místo na jarní Agoře 2023

Uzávěrka pro sběr návrhů je ve středu 13. dubna 2022. S informací o zařazení do programu vás budeme kontaktovat v týdnu po 17. dubnu 2023, kdy také zveřejníme program.

Partneři Agory

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že i v letošním roce pokračuje spolupráce s oběma klíčovými partnery Agory: společností Deloitte, která zůstává hlavním partnerem Agory, a Nadačním fondem Českého rozhlasu. Děkujeme všem partnerům za důvěru a podporu.

Chcete se stát partnerem Agory?

Je Vám myšlenka Agory sympatická a rádi byste ji podpořili? Chcete rozšířit řady partnerů Agory? Kontaktujte nás prosím. Je možné poskytnout jak materiální dar (ideálně nějaké drobné propagační a současně praktické a použitelné předměty), tak finanční dar, z něhož bychom mohli pokrýt část nezbytných přímých nákladů na uspořádání akce.

Všem partnerům děkujeme, velmi si vážíme jejich podpory.

Fotografie z jarní Agory 2022 na Flickru

Jarní Agora 2022, 14.-15. 5. 2022

Za celý organizační tým se na setkání s vámi těší Pepa Konečný, Anička Hořejší, Irena Peterková, Martin Novosad a Radek Pavlíček.


O Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních prezenčních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců, online vysílání mají tisíce zhlédnutí a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

WebExpo 2023: 5+1 Questions for Jana Kuklová, CEO of Kikiriki Games

Jana Kuklová will be one of the speakers at WebExpo 2023. Her talk is titled The Brave Brain: An inclusive mobile game you can play without sight or hearing and will be about the development of a multiplayer mobile game using inclusive design methods that seek to include all players.

I used this opportunity and asked her a few questions about this topic.

Firstly, let me briefly introduce Jana. Jana Kuklová is the CEO and co-founder of the barrier-free game studio Kikiriki Games, which she founded together with her husband to improve the accessibility of mobile games for the blind community. In addition to her executive duties, she also works as a game designer at the studio and emphasises that games should be for all players, regardless of their limitations.

Jana Kuklová, Miloš Kukla: How to create a mobile audio game

Radek: Jana, what motivated you to found Kikiriki Games, and what challenges have you faced while developing accessible mobile games for the blind community?

Jana: I founded Kikiriki Games together with my husband Miloš. We wanted to improve the offering of blind friendly mobile games available on the market. Currently, 99.98% of all mobile games are inaccessible for the blind people. Some may ask why we’re focusing on the accessibility of mobile games when there are more serious problems in the world that need to be solved. But it’s always frustrated me that there are dozens to hundreds of new games coming out every day, but I can’t play any of them. It’s also important to remember that a blind person has very limited options for independent leisure. And we wanted to create entertainment that would be barrier-free and where a blind person could have as much fun as their sighted peers and friends.

Radek: What are some of the key design considerations that you take into account when developing an accessible mobile game?

Jana: From the beginning, we have strived to make our games enjoyable for visually impaired and sighted players alike. Our first game, To the Dragon Cave, was based on the principle of an audio game. It’s an audio shooter in which the player relies solely on their hearing. It’s quite an unconventional game and that’s why, for example, it was nominated for the Pocket Gamer Awards in the Most Innovative Mobile Game category.

However, we gradually realised that if we wanted to appeal to the average sighted gamer looking for a quick break in a mobile game, we couldn’t make the game harder for them by removing all visual input from the game. Approximately 80% of all sensory information is received by sight. So, when these inputs are missing, the game becomes very difficult for the sighted player. That’s why we decided to abandon the concept of audio-only interaction in our game. Our desire is to create a game that is equally accessible and fair for both sighted and visually impaired players.

We are now working on a quiz game, Brave Brain, and we aim to give the player the same playing field and the same amount of entertainment whether they play the game by watching it or listening to it.

Radek: How do you approach testing and feedback when developing an accessible mobile game?

Jana: During development, we test the game with our testers to see how easy it is for them to understand. It is important for us to be present in person during testing so that we can observe how the player reacts to the game. This allows us to see where the player is confused, when they are enjoying the game, or which areas are too difficult for them. The best testers for us are people who say they are not gamers. They always apologize to us for not understanding the game, but that’s exactly the type of tester we like the most. We strive to make our game easy to understand and accessible for everyone.

Radek: Do you work with a specific group of testers with disabilities, and how do you incorporate their feedback into the game’s design?

Jana: Yes, our testers are both visually impaired and sighted. But accessibility testing is key for us. Naturally, I am always the first accessibility tester. Whenever Miloš wants to introduce me to a new development milestone. He has to add accessibility to the game so that I can play it. And he often hears from me right away which elements are inaccessible to my screenreader or which ones seem chaotic to me when controlling the game. Of course, this is just the beginning. The game must be tested by more visually impaired testers so that we can come across different scenarios of how the player perceives and controls the game. After each testing phase, we take away a list of very beneficial observations and comments which we try to incorporate into the actual accessibility implementation as much as possible.

Radek: What advice would you give to developers interested in creating accessible mobile apps and games?

Jana: I would definitely recommend developers to consider users who have some limitations. I think that if developers start with this first step and think about different groups of users and try to put themselves in their shoes, because restrictions can happen to anyone at any time, and maybe even just for a limited time, then the next steps will not be as difficult anymore. It saddens me when I come across an app that could be easily accessible but the developer just forgot about users with disabilities. In the last few months, I have come across so many mobile games that could be accessible due to their gameplay, but the developers didn’t realize that visually impaired players would also like to play their games.

Radek: Why should WebExpo participants join your talk?

Jana: In my talk, I don’t want to focus just on the development of our game. I would also like to focus on how the blind people use the phone and the fact that technical accessibility does not necessarily mean that the app is going to be easily usable for the blind. I would also like to demonstrate the different ways in which mobile games can be made accessible to blind users, as well as what a game should have in order to be equally accessible and fair for sighted and visually impaired players alike.

Jana, thank you very much for the interview and I am looking forward to your talk at WebExpo 2023!


For those who would like to join Jana and other amazing speakers, there is a coupon code “poslepu“ for 20 % off the ticket price.

Buy the Ticket & Enjoy WebExpo 2023

WebExpo 2023, April 19 – 21 (YouTube)