INSPO 2019: Co nabídne zájemcům o technologie pro zrakově postižené

Konference INSPO již řadu let nabízí spoustu zajímavých příspěvků, souvisejících s využitím informačních a komunikačních technologií uživateli se zdravotním postižením. Na své si tak na ní přijde každý, kdo se o tuto tématiku zajímá.

INSPO již tradičně navštěvují lidé s nejrůznějším zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky, pracovníky organizací sdružujících či poskytujících služby zdravotně postiženým, studenty či pracovníky vysokoškolských center poskytujících služby studentům se specifickými potřebami.

Na co konkrétně se mohou těšit účastníci konference INSPO 2019, kteří se na ni přijdou seznámit s technologiemi, kompenzujícími zrakové postižení?

Roll upy Poslepu, Pélionu, Světlušky a Agory

Zpřístupnění konference

Začněme přístupností konference jako takové. Ne vždy totiž platí, že konference o přístupnosti myslí i na přístupnost sebe sama. INSPO je ale v tomto ohledu velkou výjimkou a určitě stojí za zmínku míra jejího zpřístupnění. My se v tomto článku zaměříme na ty adaptace, které cílí na návštěvníky s těžkým zrakovým postižením.

 • Slabozrací návštěvníci budou mít prostřednictvím systému Polygraf možnost sledovat na zapůjčeném tabletu (nebo i na vlastním zařízení) prezentace promítané na plátno.
 • Sborník konference je nabízen v digitální podobě. Účastníci konference si jej tak mohou přečíst způsobem, který si sami zvolí – například pomocí hlasového nebo hmatového výstupu, či si mohou jeho obsah zvětšit.
 • Pro snazší orientaci návštěvníků s těžkým zrakovým postižením bude vchod do Kongresového centra opět označen mobilním akustickým a hlasovým majáčkem, ovladatelným vysílačem VPN.
 • Pro zpřístupnění prostor konference opět využijeme speciální Bluetooth vysílače (tzv. beacony), které umožní prostřednictvím mobilní aplikace Right-Hear získat základní prostorovou orientaci o rozmístění objektů v interiéru.

RightHear a majáček pro zrakově postižené

 • Nově také budou pro návštěvníky konference k dispozici hmatové plánky a chystáme i 3D model Kongresového centra Praha, aby si návštěvníci mohli udělat přestavu o tom, jak vypadá objekt, ve kterém se konference koná.
 • Účastníci konference mají možnost hlasovat o nejlepších přednáškách v každé ze sekcí a o nejlepší expozici. Hlasovací lístky jim nabízíme (kromě standardního tisku) i ve zvětšeném černotisku, bodovém písmu a hlasovat je také možné elektronicky. Každý z účastníků si tak může vybrat takový způsob hlasování, který mu nejlépe vyhovuje, a například nevidomí účastníci tak nejsou z hlasování vyloučeni.
 • Pro distribuci simultánního tlumočení z angličtiny do češtiny použijeme aplikaci Speekie, která je k dispozici pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS i Android a je plně přístupná i pro uživatele se zrakovým postižením.
 • Účastníkům také nabízíme možnost využít služeb asistenta, který je může do Kongresového centra doprovodit ze stanice metra Vyšehrad.
 • Přednášející jsme také informovali o tom, že v publiku budou i účastníci se zrakovým postižením. Požádali jsme se, aby tomu uzpůsobili rétoriku a při prezentování se vyvarovali obratům jako “jak můžete vidět na právě promítaném slajdu”, “nejdůležitější je to, co je zvýrazněno červeně”, bez toho, aniž by tyto informace okomentovali tak, aby byly srozumitelné i pro někoho, kdo jejich vizuální podobu nemůže vnímat.

Hlasovací lístky byly i dispozici v bodovém písmu i zvětšeném černotisku

Jednání v plénu

Hector Minto z Velké Británie, odborník na technologie pro zpřístupňování zodpovědný za oblast EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika), se ve svém vystoupení podělí o to, jak vlajkové produkty Microsoftu, Windows 10 a Office 365, již dnes využívají umělou inteligenci a jak umělá inteligence ovlivňuje inkluzivní vývoj, který zohledňuje potřeby lidí se znevýhodněním. Přiblíží také grantový program AI pro život bez bariér, jehož cílem je pomoci lidem s postižením zapojit se do práce a života. Přihlásit se do něj mohou i čeští vývojáři, vědci a neziskovky.

Tanja Stevns a Lars Balieu Christensen z dánské společnosti RoboBraille Outreach přiblíží bezplatnou online službu RoboBraille, sloužící ke strojové konverzi dokumentů do různých alternativních formátů (MP3, e-booky), které mohou následně usnadnit přístup k informacím všem, kdo mají v důsledku svého zdravotního postižení problémy se čtením tištěných dokumentů.

Jan Bloem z Nizozemska se zaměří na nejdůležitější hardwarové a softwarové prostředky, na nichž stojí počítačová gramotnost lidí s těžkým postižením zraku, a které jim mimo jiné umožňují studovat či pracovat. Ukáže také, jak produkty od společnosti Freedom Scientific svým uživatelům nabízejí nad rámec standardního odečítání a zvětšování informací celou řadu nástrojů pro zvýšení produktivity.

Plenární sekci zahájil Jan Bloem ze společnosti Vispero příspěvkem Vispero, your partner for the future!

Odpolední sekce

Přístupnost nejen webu

Nejvíc přednášek, zaměřených na technologie pro zrakově postižené, už tradičně zazní v sekci Přístupnost nejen webu, v níž účastníkům pravidelně nabízíme spoustu praktických a již funkčních novinek. Nejinak tomu bude i letos. Na co se mohou tedy těšit ti, kteří se jí plánují zúčastnit?

Technologie pro zpřístupnění matematiky nevidomým a slabozrakým

Současná speciální výpočetní technika může pomoci nevidomým a slabozrakým při studiu matematiky. Umožňuje zpřístupnit úpravy matematických výrazů nejen studentům se zrakovým handicapem, ale také pedagogům a odborníkům, kteří při práci s matematickým výrazem používají zrakovou percepci.

Jaromír Tichý z TyfloCentra Plzeň a Lukáš Másilko ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity proto ve svém příspěvku představí jednotlivé softwarové a hardwarové technologie, které se využívají ve výuce matematiky na středních a vysokých školách. V průběhu prezentace budou také účastníci seznámeni se speciálními didaktickými metodami, které je vhodné uplatnit pro zpřístupnění studia matematiky u studentů se zrakovým handicapem.

Kamerová lupa Compact 6HD s podporou brýlí pro virtuální realitu

Tomáš Hrdinka z výrobního družstva nevidomých Spektra ukáže novou generace přenosné kamerové lupy Compact 6HD postavené na systému Android. Mimo standardních zvětšovacích funkcí poskytuje možnost bezdrátového zrcadlení obrazu do počítače s Windows 10 či chytré televize (Miracast) a možnost hlasového čtení. V kombinaci s brýlemi pro virtuální realitu se promění ve zvětšovací pomůcku, při práci s níž má uživatel volné ruce.

Haptické mapy zemí Evropy

Společným úsilím středisek Elsa na ČVUT v Praze, Teiresiás na Masarykově univerzitě v Brně a společnosti Seznam.cz mají nevidomí lidé již od roku 2014 možnost využívat mapy ČR umístěné na portálu Mapy.cz. Běžné mapové podklady jsou unikátní metodou automaticky upraveny tak, aby po vytištění na mikrokapslový papír byly čitelné hmatem. Po postupném doplnění o mapy středního a malého měřítka a rozšíření map na území Slovenska přicházejí autoři s dalším rozšířením služby. Haptické mapy budou nyní k dispozici i pro území Evropy.

Petr Červenka ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity představí novinky na mapovém portálu hapticke.mapy.cz. V úvodní části je prezentován postup přípravy mapových podkladů a přiblížena některá pravidla implementovaná pro převod z běžné mapy na mapu hmatovou. V hlavní části je pozornost věnována veřejnému webovému rozhraní, prostřednictvím něhož jsou mapy připravovány pro tisk na mikrokapslový papír a práci s doplňkovými informacemi k mapě. V závěru naznačuje možnosti, které se pomocí nových map otvírají, a nutnosti zvýšit připravenost nevidomých uživatelů k jejich využívání.

Cash Reader – čtení bankovek pomocí mobilu

Cash Reader byl původně zamýšlen jako jednoduchá pomůcka pro rozpoznávání českých bankovek, která tu chyběla. Po jejím vydání ohromila její vývojáře lavina žádostí o nové funkce, další měny a podporu více jazyků. Od té doby intenzivně na aplikaci pracují a už po roce se mohou pochlubit, že Cash Reader rozpozná téměř 200 bankovek od více jak 30 měn a je přeložen do více než 20 jazyků.

Autoři aplikace kladou důraz na maximální přístupnost, snadné používání a neustále přidávají nové měny, jazyky a funkce. Cash Reader během přednášky prakticky představí a o plány do budoucna se podělí její autor, Tomáš Jelínek.

Nový zákon o přístupnosti: jaký bude mít dopad na uživatele?

Co nevidět bude přijat nový zákon upravující přístupnost webu a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, který je založen na již dříve schválené směrnici Evropského parlamentu. Jak konkrétně se tyto předpisy projeví v našem každodenním životě? Které organizace budou mít za povinnost provozovat své weby a aplikace v souladu s požadavky na přístupnost? Jak je přístupnost definována po technické stránce? Jak můžeme přístupnost vymáhat tam, kde se pravidla nedodržují? Tyto otázky se pokusí ve svém příspěvku zodpovědět Jan Šnyrych ze SONS ČR.

Knihovna digitálních dokumentů SONS ČR v novém

Po deseti letech nastal čas modernizovat webové stránky Knihovny digitálních dokumentů kdd.cz. S nejvýraznějšími změnami přijde účastníky seznámit vedoucí této knihovny, Zdeněk Bajtl, a i je prakticky předvede. Ukáže, jak se nově pohodlně a rychle pohybovat po stránkách KDD, jak odkudkoli ze stránek rychle najít požadovanou knihu, či jak používat Čtenářský deník nebo jak hodnotit knihy.

Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Další dva zajímavé příspěvky, související s tématikou zrakového postižení, zazní v sekci Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Jak technologie, ve spojení s vhodnými metodami, mohou pomoci při rozvoji rané komunikace u dětí se speciálními potřebami

Prezentace bude zaměřená na rozvoj komunikace a alternativní komunikace s využitím technologií. A to jak prostŕednictvím tabletů a vhodných komunikačních aplikací, tak softwarových programů a aplikací, díky nímž se příprava komunikačních materiálů zjednodušší a zefektivní. Pozornost bude věnována také strategiím a metodám k úspěšnému zvládnutí prvních komunikačních kroků u dětí s potřebou augmentativní a alternativní komunikace. O své zkušenosti se přijdou podělit Lenka Říhová a Iva Jelínková ze Speciální ZŠ Poděbrady.

Návštěvy Potmě

Návštěvy POTMĚ jsou služba, která se DNES týká více než 16 % populace Česka, tedy osob starších 65 let. Služba, která inovuje podporu domácí péče o seniory. Služba, která zaměstnává talentované lidi, kteří vrací seniorům radost do života a pomáhají lidem v produktivním věku, kteří pečují o své rodiče a prarodiče, lépe skloubit pracovní a rodinný život.

Momentálně zaměstnává 15 nevidomých a těžce zrakově postižených Návštěvníků, kteří dochází za seniory do jejich domovů i do pobytových zařízení, kde s nimi tráví čas tak, abyjim zpestřili každodenní program a současně navraceli kompetence, které v důsledku věku či závislosti na péči druhých ztrácejí.

Návštěvy POTMĚ jsou projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu a na INSPO je představí Gabriela Drastichová.

Vystavovatelská část

Zkrátka nepřijdou ani účastníci, kteří si přijdou prohlédnout expozice v části pro vystavovatele, protože zastoupení společností, které nabízejí technologie a řešení pro uživatele se zrakovým postižením, je letos opravdu velké. Na INSPO se tak budete moci potkat prakticky se všemi významnými dodavateli pomůcek a služeb pro zrakově postižené. Na stáncích společností

 • Adaptech
 • BlindShell
 • Cash Reader
 • Ergones
 • GALOP
 • GiebHelp servis
 • Naviterier
 • RoboBraille Outreach
 • Sagitta Ltd.
 • Spektra
 • Teiresiás
 • Vispero

budete mít příležitost se prakticky seznámit s novinkami z jejich nabídky. Ty zahrnují nejen odečítací či zvětšovací programy, braillské displeje, lupy, mobilní telefony či mobilní aplikace, ale i služby, postavené na informačních a komunikačních technologiích.

Vystavovatelská část

Registrace na konferenci

Účast na konferenci je za symbolický poplatek 400 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd. Účastníci, kteří mají průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, zaplatí pouze 200 Kč, stejně tak jejich osobní asistenti.

Pokud vás některé z témat zaujalo, neváhejte a ZAREGISTRUJTE SE se co nejdříve.

Srdečně vás zveme a těšíme se na osobní setkání.


INSPO je největší a nejvýznamnější konference v České republice, představující nejnovější zahraniční i tuzemské aplikace, programy a pomůcky usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, CZ.NIC, ČSOB, Microsoft a Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet.

INSPO

Radek Pavlíček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..