Přístupnost konference INSPO & služby poskytované Střediskem Teiresiás

V sobotu 25. března 2017 se v Kongresovém centru Praha uskuteční už 17. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Na konferenci se každoročně sejde více než 300 účastníků, mezi kterými najdeme lidi s nejrůznějším zdravotním postižením, pracovníky pomáhajících organizací, knihoven, poskytovatele sociálních služeb či studenty.

Cílem konference INSPO je seznámit účastníky s novými způsoby využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním, představit nové aplikace či projekty a v neposlední řadě nabídnout prostor k profesní či uživatelské výměně zkušeností a networkingu.

S ohledem na cílovou skupinu účastníků u konference INSPO v maximální možné míře dbáme na zpřístupnění fyzického i virtuálního (digitálního) prostoru, v nichž se konference odehrává. A protože se jedná o v mnoha ohledech unikátní přístup, rád bych Vám blíže představil jednotlivé činnosti, kterými konferenci INSPO děláme přístupnější.

Všichni účastníci nejsou stejní

Potřeby a požadavky na zpřístupnění jednotlivých skupin účastníků se liší. Například v případě přístupnosti fyzického prostoru má jiné potřeby návštěvník, který používá invalidní vozík, jiné potřeby návštěvník nevidomý, jiné návštěvník se sluchovým postižením. U přístupnosti virtuálního prostoru mohou být rozdíly ještě markantnější. Kromě nabídnutí optimálních řešení pro jednotlivé skupiny návštěvníků musíme ohlídat i to, aby odstraněním bariéry pro jednu skupinu účastníků nevznikaly bariéry pro skupinu jinou.

Zpřístupnění fyzického prostoru

Účastníci, kteří přijedou autem, mají možnost využít parkovací místa přímo na parkovišti Kongresového centra a usnadnit si tak dopravu do místa konání. Vlastní prostory Kongresového centra Praha jsou plně bezbariérové pro vozíčkáře. Ti se tak mohou bez obtíží dostat do místa konání konference, které je v 1. patře Kongresového centra, a samostatně se v něm pohybovat.

Účastníkům také nabízíme možnost využít služeb asistenta, který je může do Kongresového centra doprovodit.

Pro snazší orientaci návštěvníků s těžkým postižením zraku nabízíme letos dvě novinky. Díky vstřícnosti kolegů ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých bude u vchodu číslo 4 směrem od metra umístěn mobilní akustický a hlasový majáček, ovladatelný vysílačem VPN. Majáček uživatele navede pomocí následujících hlášek:

  • Kongresové centrum Praha, vchod 4.
  • Vítejte na konferenci INSPO.
  • Za vchodovými dveřmi pokračujte rovně přibližně 50 metrů. Dojdete k šatně a k výtahu, kterým vyjedete do 1. patra.
  • Pokud potřebujete asistenci, volejte číslo 607 159 501.

Přes tlačítko 1 bude dostupná klasická akustická odezva majáčku s frází o umístění, přes tlačítko 2 doplňkové fráze o základní navigaci po vstupu s informací o možné asistenci.

Druhou novinkou pro návštěvníky s těžkým zrakovým postižením je experimentální zpřístupnění prostor konference speciálními Bluetooth vysílači (tzv. beacony), které umožní prostřednictvím mobilní aplikace Right-Hear získat základní prostorovou orientaci o rozmístění objektů v interiéru podle světových stran (sever, jih, východ, západ, eventuálně další směry). Aplikace využívá předem připravených popisů prostoru, k vlastnímu určení směru slouží hardwarový kompas mobilního telefonu. Pokud budete chtít Right-Hear pro orientaci v interiéru použít, nainstalujte si do telefonu Right-Hear pro iOS, nebo Right-Hear pro Android. Aplikace je přístupná s odečítači obrazovky VoiceOver i TalkBack.

Experimentální zpřístupnění prostor pomocí beaconů a aplikace RightHear zajistili kolegové ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a společnosti Matapo. Děkujeme.

Zájemci o bližší seznámení s tímto řešením jsou zváni do odpolední sekce Přístupnost nejen webu, kde je Marek Salaba představí v prezentaci s názvem Nový orientační systém pro zrakově postižené, případně si mohou přečíst obecněji pojatý článek o akustických úpravách pro nevidomé od Pepy Konečného.

Samozřejmostí je potom zajištění standardního orientačního systému přímo v prostorách, kde se konference koná.

Zpřístupnění virtuálního prostoru (prezentací, dokumentů…)

Ve virtuálním prostoru se odehrávají všechny stěžejní aktivity konference INSPO – vlastními prezentacemi příspěvků počínaje a hlasováním v soutěži o nejlepší expozici konče. I jejich zpřístupnění je proto třeba věnovat odpovídající pozornost.

Pohled do zaplněného Jednacího sálu

Zpřístupnění prezentací

Všechny prezentace jsou tlumočeny do českého znakového jazyka, mluvené slovo je simultánně přepisováno do textu, který mohou účastníci sledovat na plátně nebo zapůjčených či vlastních tabletech. Ty účastníci mohou využít i k zobrazení promítaných slajdů, pokud mají obtíže sledovat je na plátně. Posledních dvě jmenované činnosti zajišťujeme pomocí systému Polygraf, který byl vyvinut ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity.

Polygraf nabízí

  • vizualizaci synchronního přepisu (speech-to-text) na příručním displeji, který má uživatel individuálně k dispozici (tablet, mobilní telefon, notebook). Služba je tak primárně určena uživatelům se sluchovým postižením závislým na přepisu mluveného slova.
  • Individuální zobrazení prezentace na příručním displeji, čímž nabízí lepší čitelnost (nejen) pro uživatele se zrakovým postižením (zrcadlení prezentací).

Technika by samozřejmě nefungovala bez lidské pomoci – kromě kolegů z Teiresia a Kongresového centra, starajících se o její bezproblémový provoz, jsou to také tlumočníci a přepisovatelé, které zajišťuje pořádající BMI sdružení.

Pořizování a zpřístupnění nahrávek prezentací

Všechny prezentace nahráváme a po opatření titulky a překladem do českého znakového jazyka je zdarma zveřejňujeme na YouTube kanálu konference INSPO.

Živé vysílání

Účastníci, kteří se nemohou konference osobně zúčastnit, mají možnost sledovat živý přenos z Jednacího sálu – Od 10 do 13 hodin zde bude probíhat program společný pro všechny, odpoledne pak sekce věnovaná technologiím pro osoby se sluchovým postižením. Přenos začíná v 10:00 hodin, přesná adresa bude uvedena na www.inspo.cz/videa.

Hlasovací lístky

Účastníci konference mají možnost hlasovat o nejlepších přednáškách v každé ze sekcí a o nejlepší expozici. Hlasovací lístky jim nabízíme (kromě standardního tisku) i ve zvětšeném černotisku, bodovém písmu a hlasovat je také možné elektronicky. Každý z účastníků si tak může vybrat takový způsob hlasování, který mu nejlépe vyhovuje, a například nevidomí účastníci tak nejsou limitování tím, že by byli z hlasování vyloučeni.

Sborník konference

Sborník konference účastníci obdrží v digitální podobě a mohou si jej tak přečíst způsobem, který si sami zvolí – například pomocí hlasového nebo hmatového výstupu, či si mohou jeho obsah zvětšit.

Středisko Teiresiás – technologický partner konference INSPO

Středisko Teiresiás se na zpřístupnění konference INSPO podílí od roku 2012, od roku 2014 je pak jejím technologickým partnerem. Prostřednictvím následující prezentace si můžete udělat bližší vizuální představu o jeho zapojení, které je slovně popsáno výše.

Fotogalerie z INSPO 2016 na Flickru

INSPO 2016, 12. 3. 2016

Radek Pavlíček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..