Archiv rubriky: Oznámení

Podcast Bez bariér: Přístupnost pro neslyšící, hosté Kateřina Pešková a Petr Vysuček, část první (Epizoda 7)

Do sedmé epizody podcastu Bez bariér, který připravujeme společně s Ondrou Pohlem, jsme si pozvali Kateřinu Peškovou a Petra Vysučka ze společnosti DeafFriendly.

V první části rozhovoru se mimo jiné dozvíte na jaké bariéry neslyšící narážejí. Proč je problematická čeština pro uživatele českého znakového jazyka? A jak tvořit přístupné weby pro neslyšící?

Přejeme příjemný poslech 🙂

Přístupnost pro neslyšící, hosté Kateřina Pešková a Petr Vysuček, část první | Epizoda 7 (YouTube)

Přístupnost pro neslyšící, hosté Kateřina Pešková a Petr Vysuček, část první | Epizoda 7 (Spotify)


Podcast Bez bariér vzniká s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, společnosti ACTUM Digital a jako jeden z výstupů projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

INSPO 2023: Už jen dva týdny zbývají na registraci na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

Jak může pomáhat generativní umělá inteligence lidem se zdravotním postižením, virtuální realita při mozkové operaci, inovativní tvorba titulků pro neslyšící, myoelektrická protéza horních končetin, to jsou některá z témat, která nabídne účastníkům konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Její už 23. ročník se uskuteční v sobotu 25. listopadu v Kongresovém centru Praha, registrace však končí 19. listopadu.

„Po úspěšném propojení konferencí INSPO a Agory v roce 2022 jsme se rozhodli v tomto modelu pokračovat a i letos nabídnout tematicky ucelený programový blok. Letos se detailněji podíváme na zákon o přístupnosti a na to, jak mohou uživatelé se specifickými potřebami poskytovat relevantní zpětnou vazbu k nepřístupným webům, aplikacím, dokumentům či multimédiím,” představuje program jednoho z odpoledních bloků Přístupnost webu, aplikací a dokumentů Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, které obě akce organizuje.

Tato sekce bude mít mezinárodní zastoupení. Vystoupí v ní Monika Miazdrová z Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace SR a Susanna Laurin, zástupkyně Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost pro Evropskou unii. Ta představí velmi zajímavý a přínosný projekt UPowerWAD, zaměřený právě na předávání konstruktivní uživatelské zpětné vazby k nepřístupným rozhraním.

Do panelové diskuse, která bude součástí sekce o technologiích při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, si její moderátorka Hana Potměšilová pozvala hosty, kteří kopírují cestu osoby se specifickými potřebami vzděláváním a přípravou na zaměstnání.

Účastníci sekce o technologiích pro osoby se sluchovým postižením jistě ocení přehled aplikací a zařízení pro převod řeči do písemné podoby, přiblížení budoucnosti indukčních smyček či dalšího rozvoje kochleárních implantátů.

Ve všech přednáškových sálech bude zajištěn simultánní přepis i tlumočení do českého znakového jazyka, stejně tak bude zajištěno tlumočení mezi angličtinou a češtinou.

Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. Kdo bude chtít konferenci finančně podpořit a přispět třeba na dofinancování zvýhodněných vstupenek, může si zakoupit vstupenku Podporovatel konference INSPO za 900 Kč.

Kompletní program najdou zájemci na www.inspo.cz/inspo-2023 a další informace k registraci a odkaz na registrační formulář na stránce www.inspo.cz/registrace.

Registrovat se na INSPO 2023

Součástí konference je i výstavní část, kde svoje produkty a služby představí na dvě desítky organizací, další zájemci se ještě mohou ozvat Radku Pavlíčkovi na e-mail pavlicek@teiresias.muni.cz.

Ohlédnutí za INSPO 2021 (YouTube)


Konferenci INSPO 2023 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity s přispěním BMI sdružení. Generálním partnerem konference je Nadace Vodafone ČR, partnery konference jsou AccessibleEU, Nadační fond Českého rozhlasu, společnosti Deloitte a Notino. Mediálními partnery jsou ČTK Protext, portály Helpnet, Poslepu a Inspirante. Konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Zátiší Group. Konference proběhne pod záštitou Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity.

INSPO

Podzimní Agora 2023: Zaměřeno na uživatelskou zpětnou vazbu k bariérám na webech

Uživatelé se zdravotním postižením nejlépe vědí, jak důležitá je pro ně přístupnost – a jaké komplikace i při jinak běžných činnostech jim naopak mohou způsobit nepřístupné weby, aplikace či dokumenty.

Koncoví uživatelé mají také možnost zlepšit přístupnost webových stránek a mobilních aplikací tím, že provozovatelům webů poskytují konstruktivní zpětnou vazbu a upozorní je tak na potencionální bariéry.

Webové stránky a aplikace veřejného sektoru v celé Evropě by měly a musí být přístupné všem. Směrnice o přístupnosti webu (WAD) platí v celé EU od roku 2016 a jejím cílem je zajistit lidem se zdravotním postižením lepší přístup k webovým stránkám a mobilním aplikacím veřejných služeb.

Navzdory implementaci této směrnice je mnoho webových stránek a aplikací veřejného sektoru stále nepřístupných, navíc jejich provozovatelé si těchto problémů vůbec nemusí být vědomi, protože se k nim informace o bariérách vůbec nedostanou (fráze „Na nepřístupnost našeho webu si ještě nikdy nikdo nestěžoval.“ bohužel stále není nijak neobvyklá 🙁

Abychom to změnili, rozhodli jsme se po úspěšném loňském propojení konferencí INSPO a Agory v roce 2023 v tomto modelu pokračovat a i letos nabídnout tematicky ucelený programový blok. Jak už úvodní odstavce tohoto článku naznačují, detailněji podíváme na zákon o přístupnosti a na to, jak mohou uživatelé se specifickými potřebami poskytovat relevantní zpětnou vazbu k nepřístupným webům, aplikacím, dokumentům či multimédiím.

Na co se můžete těšit?

Program otevřeme dvěma úvodními příspěvky, jejichž cílem je vám poskytnout základní vhled do tématu.

Nicole Fryčová, předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením (VVOZP) se ve svém příspěvku Praktické ukázky bariér v digitálním prostoru zaměří na praktického představení nejčastějších bariér na webech, v aplikacích a dokumentech pro uživatele se zdravotním postižením.

Susanna Laurin, zástupkyně Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost pro Evropskou unii představí projekt UPowerWAD (Users Power the Web Accessibility Directive!)

Do navazující panelové diskuse se zástupci koncových uživatelů i odborníků, tematicky zaměřené na poskytování relevantní zpětné vazby k nepřístupnému digitálnímu rozhraní uživateli se specifickými potřebami, přijali pozvání

  • Susanna Laurin, zástupkyně Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost pro Evropskou unii
  • Nicole Fryčová, předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při VVOZP
  • Monika Miazdrová, odborná garantka prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií, MIRRI SK
  • Eva Cerniňáková, vedoucí knihovny Jabok, členka SKIP, odborná sekce Bezbariérové knihovny
  • Šimon Červený, technický konzultant, Galilieo Corporation

Na závěr programu pak shrneme závěry z panelové diskuse a pozveme účastníky na navazující webinář, na kterém se tomuto tématu budeme věnovat více do hloubky, a který proběhne 15. prosince od 13.00 na platformě Zoom. Webinář pořádáme jako jeden z výstupů projektu Théseus, zabývajícího se právě poskytováním profesionálních služeb v oblasti přístupnosti.

V čem pro mě bude podzimní Agora 2023 přínosná?

Koncovým uživatelům se zdravotním postižením nabídne základní přehled a sdílení dobré praxe v tom, jak provozovatelům webů poskytovat relevantní zpětnou vazbu k bariérám v digitálním prostoru, včetně představení výstupů projektu UPowerWAD.

Pro provozovatele a tvůrce webů a aplikací bude přínosná jak úvodní část, prakticky demonstrující a popisující nejčastější bariéry na webových stránkách, tak panelová diskuse, během níž se budou moci seznámit s tím, jak zpětnou vazbu od uživatelů sbírat a jak s ní dále pracovat. Do vlastní praxe pak můžete převzít sdílenou zkušenost panelistů.

A samozřejmě bude prostor i pro vaše dotazy 🙂

Organizační informace

Kdy a kde

Podzimní Agora 2023 proběhne jako součást konference INSPO 2023 v sobotu 25. listopadu od 14.00 do 16.00 v Kongresovém centru Praha. Zúčastnit se jí můžete buď prezenčně (v takovém případě si zakupte lístek na konferenci INSPO 2023), nebo můžete sledovat její přímý přenos (formulář k přihlášení ke sledování přímého přenosu).

Zpřístupnění akce

Během celé akce bude zajištěn simultánní přepis i tlumočení do českého znakového jazyka, stejně tak bude zajištěno tlumočení mezi angličtinou a češtinou.

Registrovat se na podzimní Agoru 2023

Partneři akce

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Podzimní Agoru 2023 pořádáme ve spolupráci s AccessibleEU Centre a za podpory společnosti Deloitte a Nadačního fondu Českého rozhlasu.

AccessibleEU Centre


O Agoře

Agora je konference zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních prezenčních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců, online vysílání mají tisíce zhlédnutí a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.


O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.