Archiv štítku: Webdesign

Přístupnost na úrovni kódu: základ, bez kterého se neobejdete

V poslední době se bohužel stále častěji potkávám s pojetím přístupnosti v duchu hesla řešme věci od konce 🙁 Akcentovány jsou požadavky, které jsou často až na pomezí přístupnosti a použitelnosti, mají přínos jen pro velmi úzkou skupinu uživatelů, či se o jejich přínosu dokonce dá pochybovat. A to, co je opravdu důležité, se zpravidla neřeší vůbec, či nedostává patřičnou prioritu.

Stejně jako v jiných oborech, i v oblasti přístupnosti je ideální řešit věci v pořadí, které

 • odráží logiku a obvyklé postupy, jak se dané rozhraní vyvíjí,
 • zohledňuje míru zlepšení přístupnosti pro co nejširší skupinu uživatelů.

Je to podobné, jako když stavíme nebo rekonstruujeme dům. I když náš dům ještě nebude stát, jistě už si můžeme vybrat obklady a sanitární příslušenství do koupelny, které se nám líbí. Ale než začneme v koupelně odkládat zdi a umisťovat umyvadlo či vanu, musíme nejprve připravit rozvody vody a odpadů. Bez nich nám koupelna nikdy nebude sloužit tak, jak by měla.

A stejně tak je tomu i v případě, kdy se rozhodneme zpřístupnit svůj web, dokument či aplikaci.

Přístupnost na úrovni kódu je základ, který sice na první pohled není vidět (podobně jako ty rozvody ve zdech domu), ale bez ní to nejde – bezproblémová přístupnost a ovladatelnost rozhraní z klávesnice, robustní nadpisová osnova a oblasti stránek či smysluplné popisky grafických prvků, které slouží k navigaci či nesou informační hodnotu jsou jen některé z klíčových aspektů přístupnosti, které je potřeba mít v pořádku, pokud chceme v souvislosti s naším webem používat přídavné jméno přístupný.

Oproti nim pak mohou stát věci jako snaha o vysoce sofistikované popisy obrázků, překombinované textové označení odkazů (odkaz na stránku s kontakty na knihovnu apod.), přeložení několika málo informací do českého znakového jazyka, či implementace tzv. overlaye – řešení, které po vložení jednoho řádku kódu slibuje odstranění bariér na webu jako mávnutím kouzelného proutku (o tom, že nic takového není možné a prodejci těchto řešení klamou své zákazníky, si povíme někdy jindy). Které se prohlásí za dostačující a web jako takový kvůli nim za přístupný.

“Nevýhodou” této roviny přístupnosti jsou podle mého názoru dvě věci

 • dobrá přístupnost na úrovni kódu není na první pohled vidět: podobně jako nevidíme ty trubky ve zdi – ale pro fungování toho, co je k nim pak připojeno, jsou naprosto zásadní,
 • vyžaduje odborné znalosti: s motivačními citáty si zde opravdu nelze vystačit. A ač se začíná blýskat na lepší časy (zdravím Ondru a Jiřího z Actum Digital :-), odborníků na tuto oblast je u nás bohužel pořád jako šafránu.

Tyto dvě skutečnosti jsou pak také nejspíš důvodem, proč jí často není věnována patřičná pozornost, a proč je přístupnost na úrovni kódu často opomíjena (když tomu nerozumím, tak to neřeším).

No dobře, to je sice všechno hezké, ale jak mám tedy postupovat?

Až budete řešit přístupnost, začněte její technickou rovinou. Studijním materiálem v češtině může být pro začátek příručka Přístupné webové stránky od Evy Cerniňákové.

Pomoc při implementaci konkrétních požadavků v technické rovině pak můžete hledat například v How to Meet WCAG (Quick Reference) či Inclusive Components.

A pokud si i tak nebudete vědět rady, hledejte pomoc u někoho, kdo má patřičnou odbornost (a ideálně i certifikaci) vám s těmito věcmi pomoci (ostatně ani tu vodu a odpady si nejspíš nebudete při rekonstrukci domu dělat sami, ale najmete si na to firmu).

Prístupný život – inkluzívnejší život: konferencia o prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vás pozýva na záverečnú online konferenciu Prístupný život – inkluzívnejší život k projektu realizovanému v rámci programu Erasmus+ Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion – EDI), ktorú organizuje s partnermi projektu Podporným centrom pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás Masarykovej univerzity z Českej republiky, a švédskou spoločnosťou Funka. Konferencia sa uskutoční v útorok 22. februára 2022, 9:00 – 11:10 hod.

Konferencia bude zameraná na prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti zastavaného prostredia, dopravy, informácií a v oblasti komunikácie v kontexte verejnej správy.

Hlavné témy konferencie

 • Ukážeme vám príklady dobrej praxe na Slovensku a v iných európskych krajinách
 • Budeme diskutovať o prístupnosti prostredia, v ktorom žijete
 • Ponúkneme ľuďom so zrakovým postihnutím tipy a triky, ako vysvetliť okoliu, čo je potrebné urobiť, aby ste mohli uplatňovať svoje práva v oblasti prístupnosti.
 • Zástupcom verejnej správy ukážeme výhody zabezpečenia prístupnosti
 • Odprezentujeme vám výsledky 2,5 ročnej spolupráce partnerov projektu v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnych samospráv a lídrov so zrakovým postihnutím v oblastiach prístupnosti a sebaobhajoby.

Jazyky konferencie: anglický, slovenský, český (bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a späť)

Predbežný program konferencie nájdete na stránke projektu EDI v krátkom čase.

Ak vás naše online podujatie zaujalo, zaregistrujte sa čím skôr.

Registrácia na konferenciu

V prípade otázok nás kontaktujte na:

Prosíme o zdieľanie informácie o konferencii s ďalšími potenciálnymi záujemcami.

Accessible Life – More Inclusive Life: Conference on Accessibility for People with Visual Impairment (EDI)

The Slovak Blind and Partially Sighted Union is inviting you to the online final conference Accessible Life – More Inclusive Life within the Erasmus+ project From Education to Inclusion (EDI) organized together with the partners Teiresiás, Support Centre for Students with Special Needs, Masaryk University (Czech Republic), and Funka (Sweden) on Tuesday 22 February 2022, 9:00 – 11:10 AM.

The focus of the conference will be on accessibility for people with visual impairment in the areas of the built environment, transport, information, and communication in the context of public administration.

Main topics of the conference

 • We will show examples of good practice in Slovakia and other European countries.
 • We will discuss accessibility in your environment.
 • We will offer tips and tricks for people with visual impairment how to explain what you need to enjoy all your rights concerning accessibility.
 • We will show representatives of public administration what the advantages of being accessible are.
 • We will present the results of our 2.5-year cooperation in the field of education of local administration staff and leaders with visual impairment in the area of accessibility for VI people and self-advocacy.

Languages of the conference: English, Slovak, Czech (Slovak/English and vice versa interpretation will be provided)

Draft programme of the conference will be found on the EDI project webpage shortly.

Should you be interested in this online event, please register as soon as possible.

Conference Registration

Should you have questions, please do not hesitate to contact us:

Feel free to share this invitation with whoever is concerned.