Archiv štítku: EDI

Prístupný život – inkluzívnejší život: konferencia o prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vás pozýva na záverečnú online konferenciu Prístupný život – inkluzívnejší život k projektu realizovanému v rámci programu Erasmus+ Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion – EDI), ktorú organizuje s partnermi projektu Podporným centrom pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás Masarykovej univerzity z Českej republiky, a švédskou spoločnosťou Funka. Konferencia sa uskutoční v útorok 22. februára 2022, 9:00 – 11:10 hod.

Konferencia bude zameraná na prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti zastavaného prostredia, dopravy, informácií a v oblasti komunikácie v kontexte verejnej správy.

Hlavné témy konferencie

 • Ukážeme vám príklady dobrej praxe na Slovensku a v iných európskych krajinách
 • Budeme diskutovať o prístupnosti prostredia, v ktorom žijete
 • Ponúkneme ľuďom so zrakovým postihnutím tipy a triky, ako vysvetliť okoliu, čo je potrebné urobiť, aby ste mohli uplatňovať svoje práva v oblasti prístupnosti.
 • Zástupcom verejnej správy ukážeme výhody zabezpečenia prístupnosti
 • Odprezentujeme vám výsledky 2,5 ročnej spolupráce partnerov projektu v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnych samospráv a lídrov so zrakovým postihnutím v oblastiach prístupnosti a sebaobhajoby.

Jazyky konferencie: anglický, slovenský, český (bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a späť)

Predbežný program konferencie nájdete na stránke projektu EDI v krátkom čase.

Ak vás naše online podujatie zaujalo, zaregistrujte sa čím skôr.

Registrácia na konferenciu

V prípade otázok nás kontaktujte na:

Prosíme o zdieľanie informácie o konferencii s ďalšími potenciálnymi záujemcami.

Accessible Life – More Inclusive Life: Conference on Accessibility for People with Visual Impairment (EDI)

The Slovak Blind and Partially Sighted Union is inviting you to the online final conference Accessible Life – More Inclusive Life within the Erasmus+ project From Education to Inclusion (EDI) organized together with the partners Teiresiás, Support Centre for Students with Special Needs, Masaryk University (Czech Republic), and Funka (Sweden) on Tuesday 22 February 2022, 9:00 – 11:10 AM.

The focus of the conference will be on accessibility for people with visual impairment in the areas of the built environment, transport, information, and communication in the context of public administration.

Main topics of the conference

 • We will show examples of good practice in Slovakia and other European countries.
 • We will discuss accessibility in your environment.
 • We will offer tips and tricks for people with visual impairment how to explain what you need to enjoy all your rights concerning accessibility.
 • We will show representatives of public administration what the advantages of being accessible are.
 • We will present the results of our 2.5-year cooperation in the field of education of local administration staff and leaders with visual impairment in the area of accessibility for VI people and self-advocacy.

Languages of the conference: English, Slovak, Czech (Slovak/English and vice versa interpretation will be provided)

Draft programme of the conference will be found on the EDI project webpage shortly.

Should you be interested in this online event, please register as soon as possible.

Conference Registration

Should you have questions, please do not hesitate to contact us:

Feel free to share this invitation with whoever is concerned.

EDI: nabídka bezplatného online školení, zaměřeného na přístupnost informací a sebeobhajobu

Tématika přístupnosti digitálního prostředí se v poslední době stále více dostává do popředí zájmu. Jednou z cílových skupin, pro kterou je přístupnost digitálního prostředí (dokumentů, webů či mobilních aplikací) zcela klíčová, jsou lidé se zrakovým postižením.

Školení je primárně určeno pro zájemce z řad lidí se zrakovým postižením, zván je ale každý, kdo má zájem o tématiku přístupnosti a chce se s ním seznámit z pohledu potřeb uživatelů – ať už jste z vysoké školy, úřadu, neziskovky, webdeveloperského studia či knihovny – online podoba školení nás stran počtu volných míst naštěstí až tolik neomezuje 🙂

Školení jsme pojali maximálně prakticky, těšit se tedy můžete na sdílení zkušeností a bohatou diskusi přímo se zástupci komunity zrakově postižených, kteří budou nejen v roli účastníků, ale i školitelů. Školení je tak vynikající příležitostí poznat reálné potřeby lidí se zrakovým postižením, které můžete využít třeba při vylepšování svých digitálních produktů.

S tématikou přístupnosti informací seznámí účastníky lektoři ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, které se vzdělávání lidí se zrakovým postižením dlouhodobě a koncepčně věnuje (kromě adaptace kurzů na univerzitě ze široké škály aktivit jmenujme alespoň Agoru a Pélion) a i mezi svými zaměstnanci má tým zrakově postižených testerů přístupnosti.

Cíle školení

 • Zvýšit povědomí o tom, jak uživatelé se zrakovým postižením pracují s webem, mobilními aplikacemi a dokumenty.
 • Nabídnout přehled o různých potřebách lidí s různým typem zrakového postižení: od slabozrakých až po nevidomé.
 • Nabídnout přehled o platné legislativě a používaných standardech.
 • Naučit zrakově postižené odhalit bariéry v digitálním prostředí, korektně je popsat a pokusit se zajistit jejich odstranění.
 • Zvýšit kompetence zrakově postižených v oblasti sebeobhajoby.

Probíraná témata

Během školení si odpovíme nejen na níže uvedené otázky.

 • „Ako si dokážem prečítať leták, alebo poradiť jeho autorom, aby bol dobre čitateľný pre všetkých?“
 • „Viem vidiacim ľuďom popísať, ako získavam informácie z internetu a aké sú moje potreby, aby bol obsah webových stránok pre mňa čitateľný?“
 • „Ako používam svoj smart mobilný telefón, v čom sa ešte chcem zdokonaliť?“
 • „Poznám základnú legislatívu, ktorá mi pomôže pri obhajobe mojich práv pri získavaní informácií?“
 • „Aké možnosti mám pri vymáhaní svojich práv?“

Organizační věci

 • Školení proběhne online na platformě Zoom od úterý 22. do čtvrtka 24. června, vždy od 9.00 do 12.00 (výklad a praktická cvičení), a od 13.00 do 14.00 hodin (diskuse a individuální konzultace).
 • Jednacími jazyky na školení jsou čeština a slovenština.
 • Účast na školení je bezplatná (investujete pouze svůj čas, to ostatní už je na nás 🙂

Ohlasy účastníků na dubnové EDI školení

„Mám z celého pojetí velmi příjemný a užitečný pocit. Díky.“

„Moc děkuji za přínosné informace.“

„Radku, dakujeme krásne za dnešok, bolo to super.“

„Školení je skvělé.“

„Školenie bolo veľmi dobre pripravené.“

„Velmi děkuji za nesmírně zajímavé a přínosné školení. Zcela převratná pro mě byla možnost „vidět a slyšet“ web očima nevidomého a jeho odečítače. Moc děkuji Lukášovi Hosnedlovi za jeho ukázky, které mi nejzřetelněji ukázaly, proč je důležité, aby web byl přístupný.“

„Školitelia boli veľmi dobre pripravení. Čo však hodnotím z pohľadu matky úplne bravúrne, že pán Pavlíček zvládol tak náročné školenie doma s deťmi na dištančnom štúdiu (klobúk dole). Pán Hosnedl má výborný školiteľský hlas. Veľmi dobre sa počúval.“

Přihláška na školení

Přihláška na online školení o přístupnosti informací a sebeobhajobě

Těšíme se na vás 🙂

Tým projektu EDI

 • SR kontakt: Tímea Hóková, hokova@unss.sk
 • ČR kontakt: Radek Pavlíček, pavlicek@teiresias.muni.cz

Mezinárodní projekt s názvem Od vzdělávání k inkluzi (EDI – From Education to Inclusion) od září 2019 realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) díky podpoře z evropského programu Erasmus+. Cílem projektu je přispět k odstranění bariér ve fyzickém i digitálním prostředí a v komunikaci a připravit ucelené online vzdělávání pro zástupce měst a obcí (pracovníky orgánů státní správy a samosprávy) a pro nevidomé a slabozraké lídry (aktivní zástupce komunity lidí se zrakovým postižením).

Partnery projektu jsou společnost Funka a Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, přidruženým partnerem Združenie miest a obcí Slovenska.

Více informací o projektu je k dispozici na webu unss.sk/edi.