Archiv štítku: INSPO 2015

Ohlédnutí za INSPO 2015: na konferenci převládaly praktické ukázky přínosných řešení

V sobotu 28. března 2015 proběhl v Kongresovém centru Praha už jubilejní 15. ročník konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami – INSPO 2015. Nechci tu opakovat to, co už bylo napsáno jinde a co si můžete přečíst jinde – tedy kdo tam byl, o čem povídal, že se předávala Cena Nadace Vodafone Rafael, že ze Španělska přiletěl Ricardo García, že se po prvé udělovaly ceny za nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, že dopolední program byl streamován přes Internet, atp.

Rád bych se zastavil u několika věcí, které pro mě dělají z INSPO konferenci, na kterou se opravdu vyplatí jezdit. A to, že mohu být „přímo u toho“ a spolupodílet na její přípravě, je pro mě opravdu čest.

Atmosféra

První věc, kterou považuji na INSPO velmi unikátní, je atmosféra. I přes relativně vysoký počet účastníků (letos jich bylo 331) se na konferenci stále daří zachovat neformální, přátelskou a řekl bych až skoro rodinnou atmosféru. A to je z mého úhlu pohledu velmi dobře, protože v pohodové atmosféře vše funguje tak nějak lépe samo od sebe 🙂 Jistě v tom hraje roli fakt, že komunita kolem této konference už se za ty roky dobře zná a k novým tvářím se nechová nijak nepřátelsky.

Networking

INSPO díky tomu nabízí ideální prostor pro navazování nových kontaktů a také prostor pro setkávání s těmi stávajícími. I přesto, že já sám nemám kvůli pracovním povinnostem přímo na místě na networking mnoho času, snažím se najít aspoň pár minut na krátký rozhovor s každým, kdo si chce se mnou povídat.

Šíře záběru

Zajímají vás novinky v oblasti speciálních pomůcek pro uživatele se zrakovým postižením? Chcete vědět o aktuálních trendech ve službách pro sluchově postižené? Mobilní aplikace pro vozíčkáře? Aktuální trendy v zaměstnávání a vzdělávání osob se zdravotním postižením? Se všemi těmito tématy je možné se na konferenci INSPO setkat a během jednoho dne získat obrovské množství informací, tipů a kontaktů.

Zpřístupnění na úrovni

INSPO je jedna z konferencí, kde dává velký smysl věnovat maximální úsilí jejímu zpřístupnění, protože na ni jezdí celá řada účastníků s různými typy zdravotního postižení. Takže tlumočení do českého znakového jazyka, nasazení systému Polygraf pro vizualizaci simultánního přepisu a zrcadlení prezentací, hlasovací lístky v bodovém písmu, to vše zde padá na úrodnou půdu, má praktické využití a umožňuje účastníkům jednak získávat informace, jednak se do dění na konferenci aktivně zapojit.

Důraz na praxi

Filosofie zařazovat do programu prezentace pomůcek či služeb, které už reálně fungují, je mi osobně hodně blízká. Většina řešení, se kterými se účastníci na konferenci setkají, jsou minimálně beta verze (řada z nich už je nasazena i v ostrém provozu), takže řadu prezentovaných aplikací si mohou účastníci stáhnout a vyzkoušet přímo na místě.

Ostatně, jak už loni pravila jedna z účastnic:

Nebyly to jen prázdné plky, ale skutečně věci potřebné pro skutečné lidi. Paráda. Gratuluji.

Poděkování

Velké poděkování proto opět míří Jaroslavu Winterovi za to, že má stále chuť a elán konferenci INSPO připravovat. Těší mě, že jsem mohl být opět při tom a už teď se těším na další ročník. Tak na INSPO 2016 na shledanou 😉

Videoreportáž z konference

Videozáznamy prezentací

Fotogalerie na Flickru

Fotogalerie na Flickru - INSPO 2015, 28. března 2015

Související odkazy

INSPO 2015 – informační technologie pro všechny

3D tisk biologických materiálů, elektronická asistentka komunikující s nevidomým uživatelem lidskou řečí nebo ovládání domácích spotřebičů pouhými pohyby očí pro lidi s motorickými problémy – o takových věcech bychom před dvaceti lety mohli číst snad jen ve sci-fi literatuře, dnes jsou to ale reálné technologie, které pomáhají zdravotně postiženým. S těmito možnostmi a mnoha dalšími pomůckami a službami pro zdravotně postižené jsme se mohli seznámit 28. března v pražském Kongresovém centru na 15. ročníku konference INSPO věnované informačním technologiím pro osoby se specifickými potřebami.

Když jsem byl požádán, abych si na letošní konferenci připravil povídání o některých zajímavých možnostech využití mobilů iPhone nevidomými, věděl jsem, že mě čeká dost práce s přípravou prezentace pro široké publikum, které se vždy na INSPO sejde, od laiků a běžných uživatelů až po odborníky v oboru. Na druhou stranu jsem se těšil na množství zajímavých prezentací a setkání s kolegy z oblasti pomůcek a služeb pro zrakově postižené, kterých se na INSPO schází rok od roku víc a víc. Obojí se naplnilo. A co jsem tedy na letošním INSPO viděl?

Dopolední blok společný všem účastníkům zahájila Martina Kollerová z 3Dees prezentací přínosů 3D tisku ve zdravotnictví. Využití této technologie demonstroval hokejista Roman Bernát s protézou nohy vyrobenou na míru právě za pomoci 3D tisku. V další prezentaci předvedl Vratislav Fabián z Medicton Group, jak lze pomocí analýzy očních pohybů u dětí včasně diagnostikovat dyslexii a další poruchy.

Dále následovaly celkem tři bloky věnované sdílení informací o přístupnosti různých lokalit pro tělesně postižené prostřednictvím elektronických map. Jako vnějšího pozorovatele mě napadlo, proč se tělesně postižení místo budování tří různých řešení raději nedomluví na jediné službě. Nicméně i my máme například několik nezávislých a nekoordinovaných elektronických knihoven pro zrakově postižené, takže pokud jde o efektivitu poskytovaných služeb, je asi všude co zlepšovat.

O službách a konkrétních technologických řešeních pro zrakově postižené ve Španělsku promluvil Ricardo Garcia ze španělské organizace ILUNION a v poslední dopolední prezentaci ukázala Jana Ecksteinová ze serveru Hithit, že na dobrou věc mohou neziskovky sehnat finance i pomocí malých finančních darů jednotlivců v rámci tzv. crowdfundingu.

V odpolední části se program rozdělil do tří sekcí. Nám zrakově postiženým byla asi obsahově nejbližší sekce přístupnosti. Zde byly tři příspěvky věnovány čistě mobilním technologiím – ukázky praktického využití kamery mobilu nevidomými, hlasová asistentka Antelli a mobilní prostředí pro seniory Koala. Též zde byl představen internetový portál FriendlyVox poskytující služby nevidomým a inspirativní byla také prezentace Marka Salaby, který ukázal, že mnoho menších i větších pomůcek pro zrakově postižené lze nalézt i v běžné obchodní síti.

V sekci o vzdělávání a zaměstnávání zaujal příspěvek Michala Jelínka upozorňující na to, že má-li nám veškerá tato technika sloužit, musíme v prvé řadě věnovat péči dobrému výběru vhodné pomůcky a zaškolení v práci s ní. K zamyšlení byl také povzdech Jana Březny z Kooperativy, který by v pojišťovně rád zaměstnal více zdravotně postižených, ale nedaří se mu odpovídající pracovníky sehnat. Zdá se tedy, že ne vždy je problém v zaměstnávání zdravotně postižených jen v neochotě zaměstnavatelů, ale někdy i na straně potenciálních zaměstnanců.

A překvapivě i v sekci pro sluchově postižené se našlo něco pro nás. Zdeněk Bumbálek z firmy Transkript online zde představil projekt, ve kterém nevidomí pracovníci přepisují neslyšícím klientům online v reálném čase mluvenou řeč, a pomáhají tak sluchově postiženým v komunikaci s okolím.

V souvislosti s konferencí INSPO nemůžu opomenout tradičně perfektní technické zázemí zajišťované Střediskem Teiresiás – v každém sále simultánní přepis mluveného slova, tlumočení do znakového jazyka a pro slabozraké účastníky možnost sledovat prezentace zblízka na zapůjčených tabletech.

Letošní konference INSPO mě utvrdila v názoru, že moderní technika přináší nám zrakově postiženým možnosti, které jsme nikdy dříve neměli. Z Kongresového centra jsem tedy odcházel s myšlenkou, kterou napsal do svého příspěvku jeden z účastníků literární soutěže na INSPO: „Dnešní doba je pro handicap dobrá.“

Autorem článku je Honza Šnyrych.

Související odkazy

Byla zahájena registrace na konferenci INSPO 2015

V sobotu 28. března 2015 se v Kongresovém centru Praha uskuteční už 15. ročník konference INSPO, na které budou představeny nejnovější technologie usnadňující život lidem s těžkým zdravotním postižením. Na konferenci jste srdečně zváni.

INSPO 2015 - logo

A na co se můžete těšit? V sekci Přístupnost nejen webu, kterou mám na konferenci na starost, bude i letos program opravdu nabitý (a nejinak tomu bude i v dalších sekcích).

Pokud si myslíte, že kamera v mobilním telefonu je pro nevidomého uživatele zbytečná, přijďte si poslechnout prezentaci Honzy Šnyrycha s názvem K čemu je nevidomému uživateli iPhonu dobrá kamera?, který v ní představí aktuální možnosti využít kamery v telefonu nevidomým uživatelem.

Oční ovládání počítače a domácích spotřebičů odprezentují Tomáš Hrdinka a Břetislav Verner ze Spektry. Účastníci se dozví například o využití očního sledování ke komunikaci a diagnostice, ovládání počítače očima či ovládání domácnosti pomocí zpřístupněného počítače (očima, hlavou, ústy, nebo myší).

Koala Phone je nové prostředí pro dotykové telefony, vhodné pro lidi s horším zrakem a seniory. Nabízí velkou klávesnici, vzhledem připomíná klasický tlačítkový telefon. Pro jednoduché ovládání je upravený fotoaparát, prohlížeč fotek, budík a svítilna. Autoři projektu Tomáš a Josef Slavíček seznámí účastníky s výzkumem, který provedli mezi staršími lidmi, a ukáží v praxi jednotlivé funkce této aplikace.

Portál Friendly Vox (zde na POSLEPU o něm před časem vyšel článek) přijde účastníkům přestavit duchovní otec aplikace, Vladimír Jareš.

Systém 4vision pomáhá zrakově postiženým lidem identifikovat překážky, které jim stojí v cestě a naviguje je tak, aby se těmto překážkám vyhnuli. Účastníkům jej odprezentuje autor řešení, Juraj Kisztner.

S možnostmi, jaké dnes svým uživatelům nabízí Antelli – hlasová asistentka pro Android, přijde účastníky konference seznámit autor řešení, Štěpán Šonský.

Jaromír Plhák z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně představí výsledky své disertační práce, v níže se věnoval zpřístupnění obrázků pro uživatele se zrakovým postižením formou dialogu.

No a na závěr nám přijde Marek Salaba ukázat, že „pomůcky“ pro zrakově postižené najdete i v běžné obchodní síti. Stačí se jen rozhlédnout.

Spousta zajímavých prezentací pak zazní i v paralelních odpoledních sekcích a v dopoledním jednání v plánu, předběžný program konference INSPO 2015 už je k dispozici.

Odborným partnerem konference je Středisko Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho pracovníci nabídnou účastníkům konference systém Polygraf, pomocí nějž budou moci účastníci se sluchovým postižením sledovat simultánní přepis přednášek ve všech jednacích sálech na tabletech, účastníci se zrakovým postižením jej pak mohou využít ke sledování zrcadlené promítané obrazové prezentace (slajdů). Pracovníci Střediska Teiresiás také pořídí videozáznamy všech přednášek, které budou následně k dispozici na webu.

Ve výstavní části v předsálí bude více než 20 organizací prezentovat svoje produkty a služby. Případní další zájemci o výstavní prostor (poplatek je 2000 Kč) se ještě mohou hlásit na e-mailu info@helpnet.cz.

Účast na konferenci je za symbolický poplatek 300 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd a sborník na CD. Držitelé průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P zaplatí pouze 200 Kč, pro osobní asistenty je účast zdarma.

Pokud vás některé z témat zaujalo, neváhejte a zaregistrujte se. O konferenci bývá poslední roky velký zájem, tak ať na vás zbude místo.

Související odkazy