Archiv štítku: Den otevřených dveří

Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně

V pátek 14. září 2018 od 9.00 do 13.30 pořádá Středisko Teiresiás ve svých prostorách v Brně na Komenského náměstí 2 Den otevřených dveří.

Předpokládaný program je určen jak případným uchazečům o studium na Masarykově univerzitě, jejich asistentům a speciálním pedagogům, tak pracovníkům analogických pracovišť na vysokých školách či dalším zájemcům.

Návštěva ze SONS Olomouc ve Středisku Teiresiás

Na co se můžete těšit?

 • Studium na Masarykově univerzitě se zdravotním postižením – představení aktivit Střediska Teiresiás:
  • adaptace studijních plánů s ohledem na zdravotní postižení
  • digitalizace a příprava studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
  • technické zázemí nabízené studentům i vyučujícím MU
  • tlumočnický a přepisovatelský servis pro studenty se sluchovým postižením
  • diagnostika a kompenzační strategie specifických poruch učení
  • sportovní aktivity pro studenty se zdravotním postižením
  • organizace národních i mezinárodních akcí pro studenty s postižením (workshopy ICT, International Camp on Communication and Computers, Summer University aj.)
 • Možnost komentovaných prohlídek klíčových součástí pracoviště a praktické ukázky využití speciálních technologií:
  • Studijní oddělení – prezentace organizace studia pro studenty se zdravotním postižením, možností adaptací studia, přijímacího řízení, diagnostiky specifických poruch učení atd.
  • Oddělení speciální výpočetní techniky – ukázky speciálních výpočetních technologií a aplikací: odečítače obrazovky, software pro distribuci přepisu mluvené řeči (Polygraf), slovník znakového jazyka, prohlídka nahrávacích studií pro pořizování audionahrávek a videonáhrávek ve znakovém jazyce
  • Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky – prohlídka hmatového fondu (učebnice, mapy, aj.), prohlídka tiskařského zázemí s ukázkami tisku na tiskárnách bodového písma, hmatové grafiky, příklady adaptací studijních materiálů a testů aj.
 • V případě pěkného počasí možnost vyzkoušet si sportovní vybavení pro studenty s pohybovým a zrakovým postižením – jízda na tandemech a handbicích.

ICC 2017

Podrobný program včetně harmonogramu jednotlivých bloků je k dispozici na stránce Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás.

Zaregistrujte se, prosím

Budeme rádi, dáte-li nám o své účasti vědět předem. Pro registraci můžete využít formulář na webové stránce openday.muni.cz – dole (akce ve Středisku Teiresiás je součástí celouniverzitního Speciálního dne otevřených dveří).

Jak se k nám dostanete

Blžší informace o tom, jak se k nám dostat, najdete na stránce Jak se k nám dostanete.

Bezbariérový vchod je jak z Komenského náměstí, tak z ulice Údolní, případně z parkoviště za budovou. Vjezd na parkoviště je z Údolní ulice — na tomto parkovišti budou k dispozici pouze parkovací místa pro osoby s pohybovým postižením (dvě místa), další parkovací možnosti v bezprostředním okolí budovy jsou spíše omezené, doporučujeme využít blízkých parkovacích domů (Domini park, u Janáčkova divadla, Rozmarýn apod.).

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pozvánky na dny otevřených dveří do poradenského centra Alfons na VUT a brněnského TyfloCentra

Pokud budete ve čtvrtek 10. listopadu v Brně, máte hned dvě příležitosti seznámit se blíže s prací subjektů, které poskytují služby lidem s těžkým postižením zraku.

Poradenské centrum Alfons VUT v Brně

Poradenské centrum Alfons je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Od 11 hodin jste zváni do jeho nových odloučených prostor na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, kde budete mít možnost seznámit se službami pro studenty VUT a zeptat se na vše, co vás zajímá. Budete mít také příležitost vyzkoušet si EEG Biofeedback či seznámit se s tvorbou e-slovníku českého znakového jazyka a vymýšlením nových znaků spojených s technikou. K vidění budou i pracovní listy pro dyslektiky na rozvoj studijních kompetencí a spoustu dalšího.

Od 15 hodin pak bude probíhat doprovodný kulturní program v kavárně Lakeview.

Den otevřených dveří Alfonse na Facebooku.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Lidem s těžkým postižením zraku nabízí celou řadu služeb.

Od 13 do 18 hodin jste zváni do prostor brněnského TyfloCentra na Chaloupkově 3, kde si budete moci vyzkoušet například chůzi s bílou holí či průvodcem, seznámit se s kompenzačními pomůckami a výpočetní technikou pro uživatele s těžkým postižením zraku či se podívat na ukázky sebeobrany pro nevidomé.

Kompletní program Dne otevřených dveří v brněnském TyfloCentru (pdf; 680 kB)

Pokud se na některý z dnů otevřených dveří vydáte a budete se chtít podělit o své dojmy, komentáře u tohoto článku jsou Vám otevřeny 🙂

Pozvánka na Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně

Zpřístupňování studia pro studenty se zdravotním postižením, digitalizace studijních materiálů, tlumočení pro studenty se sluchovým postižením, ukázky speciálních technologií či aplikací. To jsou jen některé z aktivit, se kterými se můžete blíže seznámit ve čtvrtek 15. září 2016 na Dni otevřených dveří Střediska Teiresiás, který proběhne jako součást Speciálního den otevřených dveří Masarykovy univerzity.

V prostorách Střediska Teiresiás na Komenského náměstí 2 v Brně se na vás těšíme od 10 do 14 hodin. Den otevřených dveří je primárně určen pro zájemce o studium na Masarykově univerzitě, vítán je ale každý, koho zajímá servis pro studenty s postižením na Masarykově univerzitě.

Úvodní slovo Petra Peňáze, ředitele Střediska Teiresiás

Program

10.00 až 11.00

Od 10 do 11 hodin seznámíme zájemce s následujícími aktivitami:

 • adaptace studijních plánů s ohledem na zdravotní postižení
 • digitalizace a příprava studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
 • technické zázemí nabízené studentům i vyučujícím MU
 • tlumočnický a přepisovatelský servis pro studenty se sluchovým postižením
 • diagnostika a kompenzační strategie specifických poruch učení
 • sportovní aktivity pro studenty se zdravotním postižením
 • organizace národních i mezinárodních akcí pro studenty s postižením (workshopy ICT, International Camp on Communication and Computers, Summer University aj.)

ICCHP 2016

11.00, 12.00, 13.00

Od 11, 12 a 13 hodin proběhnou přibližně třicetiminutové komentované prohlídky klíčových pracovišť našeho Střediska:

 • Studijní oddělení: prezentace organizace studia pro studenty se zdravotním postižením, možností adaptací studia, přijímacího řízení atd.
 • Oddělení speciální výpočetní techniky: ukázky speciálních výpočetních technologií a aplikací: odečítače obrazovky, software pro distribuci přepisu mluvené řeči (Polygraf), slovník znakového jazyka, prohlídka nahrávacích studií pro pořizování audionahrávek a videonáhrávek ve znakovém jazyce
 • Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky: prohlídka hmatového fondu (učebnice, mapy, aj.), prohlídka tiskařského zázemí s ukázkami tisku na tiskárnách bodového písma, hmatové grafiky, příklady adaptací studijních materiálů a testů aj.

Václav Toul na workshopu Haptické Mapy.cz

11.30, 12.30, 13.30

Od 11.30, 12.30 a 13.30 budou mít zájemci možnost seznámit se s používáním speciálních aplikací, vyvíjených na Masarykově univerzitě pro potřeby studentů se zdravotním postižením:

 • Hybridní knihy: multimediální formát učebních materiálů umožňující sledovat obsah v podobě textu, zvukového záznamu, příp. videonahrávky překladu do znakového jazyka
 • Matematika pro nevidomé: ukázka speciálních programů umožňujících nevidomým práci s matematickými výrazy v elektronické podobě
 • Virtuální průvodce budovami MU: aplikace monitorující fyzickou přístupnost budov univerzity

ICCHP Summer University 2013

13.00, 13.30

V případě pěkného počasí bude možnost vyzkoušet si sportovní vybavení pro studenty s pohybovým a zrakovým postižením a projet se na tandemu či handbiku.

ICC 2016

Kdy, kde, registrace

Na závěr stručná rekapitulace nejdůležitějších informací pro ty, kteří se chystají na den otevřených dveří přijít.

Kdy: ve čtvrtek 15. září 2016 od 10.00 do 14.00
Kde: Středisko Teiresiás, Komenského náměstí 2, Brno
Registrace: vhodná, provádí se přes openday.muni.cz

Přidat Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás do kalendáře

Těšíme se na vaši návštěvu.