Archiv štítku: Den otevřených dveří

Den otevřených dveří online ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity

Srdečně zveme všechny zájemce o informace ke studiu se specifickými nároky na Den otevřených dveří online. Konat se bude 28. ledna a 9. února 2021, vždy od 14 do 17 hodin, na platformě Zoom.

Zajímá vás tématika zpřístupnění (nejen) vysokoškolského studia pro studenty se specifickými potřebami? Chcete se více dozvědět například o tom, jak využíváme při vzdělávání současné možnosti informačních a komunikačních technologií?

Program je určen jak případným uchazečům o studium na Masarykově univerzitě, jejich asistentům a speciálním pedagogům, tak pracovníkům analogických pracovišť na vysokých školách či dalším zájemcům.

Na co se můžete těšit?

Program

 • stručná prezentace možností a nabídky služeb Střediska Teiresiás
 • společná či individuální diskuze s uchazeči

Po celou dobu budou k dispozici studijní poradci, případně další odborní pracovníci Střediska Teiresiás, ve čtyřech virtuálních místnostech. Ty budou zohledňovat (zdravotní) postižení uchazečů, respektive relevantní nabídku služeb pro jednotlivé skupiny uchazečů:

 • místnost pro uchazeče s psychickými obtížení nebo poruchou autistického spektra (odkaz pro připojení)
 • místnost pro uchazeče se specifickými poruchami učení (SPU), pohybovým postižením, příp. vnitřními onemocněními (odkaz pro připojení)
 • místnost pro uchazeče se sluchovým postižením – k dispozici bude přepis mluveného slova, případně tlumočníci znakového jazyka (odkaz pro připojení)
 • místnost pro uchazeče se zrakovým postižením (odkaz pro připojení)

Registrace

Zájemci mají možnost se předem registrovat v jednoduchém registračním formuláři. Mohou tak učinit nejen samotní uchazeči o studium, ale i jejich učitelé, rodiče, případně školní speciální pedagogové a další, které daná problematika zajímá.

Pokud máte zájem o konkrétní téma a chcete nám o tom dát zprávu předem, případně si chcete domluvit individuální konzultaci, můžete k tomu také využít tento formulář.

Máte dotaz ke Dni otevřených dveří?

Pro jakékoliv související dotazy můžete využívat adresu studijni@teiresias.muni.cz, případně telefon 549 49 1105.

Videopozvánka na Den otevřených dveří 2021 online do Střediska Teiresiás

Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně

V pátek 13. září 2019 od 11.00 do 15.00 pořádá Středisko Teiresiás ve svých prostorách v Brně na Komenského náměstí 2 Den otevřených dveří.

Zajímá vás tématika zpřístupnění (nejen) vysokoškolského studia pro studenty se specifickými potřebami? Chcete se více dozvědět o tom, jak využíváme při vzdělávání současné možnosti informačních a komunikačních technologií či 3D tisk?

Program je určen jak případným uchazečům o studium na Masarykově univerzitě, jejich asistentům a speciálním pedagogům, tak pracovníkům analogických pracovišť na vysokých školách či dalším zájemcům.

Na co se můžete těšit?

Program proběhne ve dvou blocích, jeden od 11 do 13 hodin, druhý od 13 do 15 hodin, a jeho obsahem vždy bude:

 • Společný úvod: Studium na Masarykově univerzitě se zdravotním postižením — představení aktivit Střediska Teiresiás (max. 30 minut)
 • Možnost komentovaných prohlídek klíčových součástí pracoviště a praktické ukázky využití speciálních technologií (každá do 30 minut):
  • Studijní oddělení — prezentace organizace studia pro studenty se zdravotním postižením, možností adaptací studia, individuálních studijních plánů, diagnostiky specifických poruch učení atd.
  • Oddělení speciální výpočetní techniky — ukázky speciálních výpočetních technologií a aplikací: odečítače obrazovky, software pro distribuci přepisu mluvené řeči (Polygraf), slovník znakového jazyka, prohlídka nahrávacích studií pro pořizování audionahrávek a videonáhrávek ve znakovém jazyce
  • Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky — prohlídka hmatového fondu (učebnice, reliéfní mapy, aj.), prohlídka tiskařského zázemí (tiskárny bodového písma, 3D tisk)
  • (v případě slušného počasí) Praktická ukázka sportovních aktivit pro studenty s postižením (jízda na tandemech, handbicích apod.)

Zaregistrujte se, prosím

Budeme rádi, dáte-li nám o své účasti vědět předem. Pro registraci můžete využít formulář na webové stránce www.muni.cz/open-day – dole (akce ve Středisku Teiresiás je součástí celouniverzitního Dne otevřených dveří).

Jak se k nám dostanete

Blžší informace o tom, jak se k nám dostat, najdete na stránce Jak se k nám dostanete.

Bezbariérový vchod je jak z Komenského náměstí, tak z ulice Údolní, případně z parkoviště za budovou. Vjezd na parkoviště je z Údolní ulice — na tomto parkovišti budou k dispozici pouze parkovací místa pro osoby s pohybovým postižením (dvě místa), další parkovací možnosti v bezprostředním okolí budovy jsou spíše omezené, doporučujeme využít blízkých parkovacích domů (Domini park, u Janáčkova divadla, Rozmarýn apod.).

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně

V pátek 14. září 2018 od 9.00 do 13.30 pořádá Středisko Teiresiás ve svých prostorách v Brně na Komenského náměstí 2 Den otevřených dveří.

Předpokládaný program je určen jak případným uchazečům o studium na Masarykově univerzitě, jejich asistentům a speciálním pedagogům, tak pracovníkům analogických pracovišť na vysokých školách či dalším zájemcům.

Návštěva ze SONS Olomouc ve Středisku Teiresiás

Na co se můžete těšit?

 • Studium na Masarykově univerzitě se zdravotním postižením – představení aktivit Střediska Teiresiás:
  • adaptace studijních plánů s ohledem na zdravotní postižení
  • digitalizace a příprava studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
  • technické zázemí nabízené studentům i vyučujícím MU
  • tlumočnický a přepisovatelský servis pro studenty se sluchovým postižením
  • diagnostika a kompenzační strategie specifických poruch učení
  • sportovní aktivity pro studenty se zdravotním postižením
  • organizace národních i mezinárodních akcí pro studenty s postižením (workshopy ICT, International Camp on Communication and Computers, Summer University aj.)
 • Možnost komentovaných prohlídek klíčových součástí pracoviště a praktické ukázky využití speciálních technologií:
  • Studijní oddělení – prezentace organizace studia pro studenty se zdravotním postižením, možností adaptací studia, přijímacího řízení, diagnostiky specifických poruch učení atd.
  • Oddělení speciální výpočetní techniky – ukázky speciálních výpočetních technologií a aplikací: odečítače obrazovky, software pro distribuci přepisu mluvené řeči (Polygraf), slovník znakového jazyka, prohlídka nahrávacích studií pro pořizování audionahrávek a videonáhrávek ve znakovém jazyce
  • Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky – prohlídka hmatového fondu (učebnice, mapy, aj.), prohlídka tiskařského zázemí s ukázkami tisku na tiskárnách bodového písma, hmatové grafiky, příklady adaptací studijních materiálů a testů aj.
 • V případě pěkného počasí možnost vyzkoušet si sportovní vybavení pro studenty s pohybovým a zrakovým postižením – jízda na tandemech a handbicích.

ICC 2017

Podrobný program včetně harmonogramu jednotlivých bloků je k dispozici na stránce Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás.

Zaregistrujte se, prosím

Budeme rádi, dáte-li nám o své účasti vědět předem. Pro registraci můžete využít formulář na webové stránce openday.muni.cz – dole (akce ve Středisku Teiresiás je součástí celouniverzitního Speciálního dne otevřených dveří).

Jak se k nám dostanete

Blžší informace o tom, jak se k nám dostat, najdete na stránce Jak se k nám dostanete.

Bezbariérový vchod je jak z Komenského náměstí, tak z ulice Údolní, případně z parkoviště za budovou. Vjezd na parkoviště je z Údolní ulice — na tomto parkovišti budou k dispozici pouze parkovací místa pro osoby s pohybovým postižením (dvě místa), další parkovací možnosti v bezprostředním okolí budovy jsou spíše omezené, doporučujeme využít blízkých parkovacích domů (Domini park, u Janáčkova divadla, Rozmarýn apod.).

Těšíme se na Vaši návštěvu.