Archiv štítku: Agora 2019

Podzimní Agora 2019: na výstavě představí své produkty a služby rekordních 11 vystavovatelů

O víkendu 2. a 3. listopadu 2019 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně uskuteční už 10. běh Agory – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Zájemci se na Agoru přicházejí seznámit se s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu.

Základní informace

Pořadatel akce: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
Místo konání: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
Termín podzimního běhu: 2. a 3. listopadu 2019
Účastnický poplatek: 0 Kč, účastníci si hradí dopravu do a z místa konání, nápoje při společné sobotní večeři a případně příspěvek na ubytování
Akci podporují: Deloitte, Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a další partneři

Programové schéma Agory

Loni na podzim jsme rozšířili program Agory o plenární sekci a výstavu. Tato změna se setkala ze strany účastníků s velmi pozitivním ohlasem a jarní Agora 2019 potvrdila, že se jednalo o krok správným a žádaným směrem. Programové schéma v podobě “plenární část, výstava a workshopy” jsme se proto rozhodli zachovat i do dalších běhů.

Společná plenární sekce pro až 130 účastníků proběhne v sobotu dopoledne a účastníci se na ní budou moci formou krátkých, frontálně vedených prezentací, seznámit s vybranými tématy.

V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne i odpoledne pak proběhnou prakticky zaměřené workshopy, které stále vnímáme jako stěžejní náplň Agory. Kapacita jednotlivých workshopů bude opět omezena na přibližně 5 zájemců tak, aby se s probíranou tématikou mohli co nejlépe seznámit.

Možnost navštívit stánky vystavovatelů ve vystavovatelské části bude v sobotu odpoledne po plenární sekci v průběhu delší obědové pauzy a následně i paralelně s workshopy. Cílem vystavovatelské části je umožnit zájemcům moci osobně se seznámit s řešeními, nabízenými jednotlivými vystavovateli.

Výstava: zaplněná chodba zájemci o expozice

Část pro vystavovatele

Výstava proběhne v sobotu 2. listopadu od 12.00 do 16.00 a vstup na ni je volný.

Zájem vystavovat na podzimní Agoře 2019 projevilo rekordních 11 vystavovatelů. Kteří to jsou?

 • BlindShell
 • CashReader
 • Ergones
 • GALOP
 • GiebHelp Servis
 • Haptické Mapy.cz
 • Nesmírný makerspace Lablind.Zone
 • Sagitta
 • Spektra
 • Tyflopomůcky Olomouc
 • RoboBraille

BlindShell je značka chytrých mobilních telefonů pro nevidomé a slabozraké s intuitivním ovládáním. Na stánku si budete moci vyzkoušet oba aktuálně dodávané modely – BlindShell 2 Baroque, i BlindShell Classic s klasickou tlačítkovou klávesnicí.

CashReader je mobilní aplikace pro rozpoznávání bankovek. Lidem s těžkým postižením zraku tak může posloužit jako kompenzační pomůcka, prostřednictvím které mohou bankovky snadno identifikovat. Na stánku Cash Readeru si budete moci vyzkoušet novinky v aplikaci, mezi které patří přepínání měn pomocí Siri či vylepšenou verzi pro Android.

Tomáš Jelínek ukazuje v praxi aplikaci Cash Reader

Společnost Ergones na svém stánku představí pomůcky z jí dodávaného sortimentu. Ten zahrnuje i přenosné kamerové lupy – jak pětipalcové do kapsy, tak i sedmipalcové pro pohodlné čtení. Nebude chybět ani lupa s hlasovým výstupem či novinky v programovém setu aplikací Corvus.

GALOP na svém stánku představí produkty ze své nabídky, zahrnující odečítač obrazovky JAWS, braillské řádky Focus se zápisníkem ScratchPad, přenosný čtecí přístroj omniReader, pomocník pro práci s texty WinMenu 2 Beletrik či čtecí přístroj OrCam MyEye. Těšit se můžete i na premiérové představení nového – a v řadě ohledů revolučního – braillského zápisníku Orbit Reader 20.

Výstava: zájemci na stánku společnosti GALOP

U stánku společnosti GiebHelp Servis si budete moci prohlédnout a osobně vyzkoušet populární náramek Sunu Band, Apple produkty (MacBook, mobilní telefon iPhone či Apple Watch), braillský displej Esys a mnoho dalších vylepšení a vychytávek.

Na stánku Haptické Mapy.cz se můžete seznámit s aktuálními novinkami. Mapy jsou k dispozici již pro celý svět a díky aktivnímu přístupu firmy Seznam.cz je možné je získat zdarma.

3D tisk dostupný domácnostem, školám i organizacím – výstava 3D modelů

Makerspaces jakožto otevřené dílny jsou dnešním trendem, který se zdá jako vhodný pro využití těmi, kdo chtějí tvořit užitečné pomůcky lidem se zrakovým hendikepem. Nejen tvořit, ale i experimentovat či vyrábět. Pro studenty, učitele, rodiče, zástupce různých organizací (muzea, hvězdárny a planetária atd.).

Zajímáte se o využití 3D tisku ve vzdělávání zrakově hendikepovaných? Nesmírný makerspace Lablind.Zone je prostor, v němž se lidé scházejí za účelem vytvářet, sdílet svoje nápady a spolupracovat na svých projektech zaměřených na pomoc nevidomým a slabozrakým – kde můžeme vzájemně spojovat stávající poznatky, vytvářet nové nápady a vytvářet z nich konkrétní inovace.

Výstava: expozice společnosti Sagitta

Sagitta představí širokou škálou kamerových lup různých velikostí – Looky 10, Pangoo 5.5 HD, Looky HD Touch, TextReado, iView 7 HD. Nebude chybět ani čtecí zařízení Orcam MyEye či čtecí zařízení ReadEasy Evolve, která umí číst i předlohy formátu A3.

Na stánku společnosti Spektra si budete moci vyzkoušet kamerové lupy připojitelné k počítači se systémem MacOS a dalším zařízením z produkce Apple. Kromě těchto novinek pracovníci Spektry představí klasický sortiment pomůcek – kamerové lupy včetně nové lupy LVI, kterou bude mít Spektra od podzimu v nabídce, braillské zobrazovače připojitelné k počítači i mobilnímu telefonu, případně další zajímavosti.

Výstava: expozice společnosti Spektra

Prodejna tyflopomůcek Olomouc se zabývá především prodejem pomůcek pro zrakově postižené. Zajišťuje jejich vývoj i následnou výrobu. Ve svém sortimentu má pomůcky, usnadňující práci v domácnosti, audiopomůcky, společenské hry, různá měřidla, hodiny, pomůcky, které pomáhají k odstraňování informačních bariér a usnadňují orientaci v prostoru. Pokud plánujete nákup některé pomůcek ze sortimentu, můžete si ji v Tyflopomůckách objednat, nechat si ji přivézt na Agoru a zde vyzvednout.

RoboBraille je bezplatná webová služba, podporující češtinu, a umožňující převádět dokumenty mezi různými formáty – grafické dokumenty je možné převést do textových formátů, texty zase načíst syntetickými hlasy do MP3 souborů, ze souborů vytvořených v MS Wordu lze generovat elektronické knihy EPUB či MOBI.

Partneři Agory

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že i v letošním roce pokračuje spolupráce s oběma klíčovými partnery Agory: společností Deloitte, která zůstává hlavním partnerem Agory, a Nadačním fondem Českého rozhlasu, který Agoru podpořil grantem ze sbírky Světluška.

Poděkování za podporu

Podzimní Agoru podpořily společnosti

Všem partnerům děkujeme, velmi si vážíme jejich podpory.

Fotografie z jarní Agory 2019 na Flickru

Jarní Agora 2019, 18.-19. 5. 2019

Závěrem

Nabídku workshopů zveřejníme do konce týdne zde na Poslepu.cz. Registraci na workshopy spustíme v pondělí 7. října.

Podobně jako na jaře, i v listopadu očekáváme nejméně 170 účastníků. Budeme rádi, když budete mezi nimi, či alespoň o Agoře dáte vědět svým přátelům či známým, pro které by mohla být účast přínosná.

Těšíme se na vás.

Radek Pavlíček & Pepa Konečný


O Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

Podzimní Agora 2019 je součástí oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

Podzimní Agora 2019: program plenární sekce bude opět nabitý

O víkendu 2. a 3. listopadu 2019 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně uskuteční už 10. běh Agory – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Zájemci se na Agoru přicházejí seznámit se s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu.

Základní informace

Pořadatel akce: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
Místo konání: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
Termín podzimního běhu: 2. a 3. listopadu 2019
Účastnický poplatek: 0 Kč, účastníci si hradí dopravu do a z místa konání, nápoje při společné sobotní večeři a případně příspěvek na ubytování
Akci podporují: Deloitte, Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a další partneři

Programové schéma Agory

Loni na podzim jsme rozšířili program Agory o plenární sekci a výstavu. Tato změna se setkala ze strany účastníků s velmi pozitivním ohlasem a jarní Agora 2019 potvrdila, že se jednalo o krok správným a žádaným směrem. Programové schéma v podobě “plenární část, výstava a workshopy” jsme se proto rozhodli zachovat i do dalších běhů.

Společná plenární sekce pro až 130 účastníků proběhne v sobotu dopoledne a účastníci se na ní budou moci formou krátkých, frontálně vedených prezentací, seznámit s vybranými tématy.

V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne i odpoledne pak proběhnou prakticky zaměřené workshopy, které stále vnímáme jako stěžejní náplň Agory. Kapacita jednotlivých workshopů bude opět omezena na přibližně 5 zájemců tak, aby se s probíranou tématikou mohli co nejlépe seznámit.

Možnost navštívit stánky vystavovatelů ve vystavovatelské části bude v sobotu odpoledne po plenární sekci v průběhu delší obědové pauzy a následně i paralelně s workshopy. Cílem vystavovatelské části je umožnit zájemcům moci osobně se seznámit s řešeními, nabízenými jednotlivými vystavovateli.

Plenární sekce

Plenární sekce proběhne v sobotu 2. listopadu od 10.00 do 12.00 a vstup na ni je volný. A na jaké příspěvky se můžete těšit?

 • Tanja Stevns, Lars Christensen, RoboBraille Outreach: RoboBraille
 • Petr Dušek: 3D Nesmír se Světluškou v Lablind.Zone
 • Milan Pešák, Spektra: Kamerové lupy připojitelné k počítači se systémem MacOS a dalším zařízením z produkce Apple
 • Daniel Jungmann, GALOP: Novinky v nabídce společnosti GALOP
 • Karel Giebisch, GiebHelpServis: Náramek Sunu Band
 • Jakub Kachel, Sagitta: Představení portfolia společnosti Sagitta (OrCam MyEye a ReadEasy Evolve)
 • Lukáš Pazderka, Seznam.cz: Co obnáší redesign služeb Seznamu s ohledem na přístupnost
 • Petr Červenka, Radek Seifert: Haptické mapy celého světa od září pro české uživatele zdarma
 • Jan Šimík, Matapo: BlindShell slaví 5. narozeniny

Tanja Stevns a Lars Ballieu Christensen z dánské společnosti RoboBraille Outreach představí online službu RoboBraille. RoboBraille je bezplatná webová služba, podporující češtinu, a umožňující převádět dokumenty mezi různými formáty – grafické dokumenty je možné převést do textových formátů, texty zase načíst syntetickými hlasy do MP3 souborů, ze souborů vytvořených v MS Wordu lze generovat elektronické knihy EPUB či MOBI.

Tanja a Lars účastníkům Agory RoboBraille představí nejen v plenární sekci, zájemci o detailní seznámení se s touto službou pak k tomu budou mít příležitost i ve vystavovatelské části a během prakticky vedených workshopů.

Lars přednáší na konferenci ICCHP 2014

Petr Dušek představí online platformu pro sdílení ověřených návrhů 3D modelů a postupů pro jejich vytvoření a nově otevřenou 3D dílnu (makerspace) Lablind.Zone, která vznikla za podpory Světlušky.

Na rostoucí oblibu zařízení z produkce Apple v poslední době reagují i zkušení a časem prověření výrobci běžných kamerových lup. V příspěvku Milana Pešáka ze společnosti Spektra ukážeme možnosti použití lupy Bierley Mouse Mac s MacBookem a možná i další překvapení.

Náramek Sunu Band usnadňuje zrakově handicapovaným cestování prostřednictvím echolokace a rozšířené reality. Náramek bylo možné vyzkoušet už na jarní Agoře či na konferenci INSPO 2019, jeho oficiální představení jsme zařadili do programu podzimní Agory. Náramek Sunu and představí Karel Giebisch ze společnosti GiebHelp Servis.

Daniel Jungmann představí novinky v nabídce společnosti GALOP. Jednat se bude nejen o produkty společnosti Freedom Scientific/Vispero a výsledky vlastních vývojových aktivit, ale těšit se můžete i na premiérové představení nového – a v řadě ohledů revolučního – braillského zápisníku Orbit Reader 20.

Účastník plenární sekce sleduje promítanou prezentaci na tabletu

Se čtecími zařízeními OrCam MyEye a ReadEasy Evolve, které umožňuje číst i předlohy formátu A3, účastníky seznámí Jakub Kachel ze společnosti Sagitta.

Ke změně vzhledu i funkčnosti dochází ve službách, nabízených společností Seznam.cz, docela často. Lukáš Pazderka účastníkům přiblíží, jaké věci pro přístupnost Seznam.cz dělá, kde se to daří a kde má Seznam.cz ještě rezervy.

Po pěti letech fungování projektu Haptické.mapy.cz představí Petr Červenka a Radek Seifert poslední novinky. Mapy jsou k dispozici již pro celý svět a díky aktivního přístupu firmy Seznam.cz je možné je získat zdarma.

Pod pokličku historie společnosti Matapo, která od roku 2014 pracuje na vývoji mobilních telefonů BlindShell, nás nechá nahlédnout Jan Šimík. Kromě historických pikantností se můžete těšit i na plány do dalších let.

Michal Jungmann, GALOP, s.r.o.: novinky GALOP/Vispero (český Scratchpad; omniReader)

Simultánní tlumočení příspěvků, které budou předneseny v angličtině, bude zajištěno.

Partneři Agory

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že i v letošním roce pokračuje spolupráce s oběma klíčovými partnery Agory: společností Deloitte, která zůstává hlavním partnerem Agory, a Nadačním fondem Českého rozhlasu, který Agoru podpořil grantem ze sbírky Světluška.

Poděkování za podporu

Podzimní Agoru podpořily společnosti

Všem partnerům děkujeme, velmi si vážíme jejich podpory.

Fotografie z jarní Agory 2019 na Flickru

Jarní Agora 2019, 18.-19. 5. 2019

Závěrem

Program vystavovatelské částí Agory a workshopů detailněji představíme v průběhu následujícího týdne na Poslepu.cz. Registraci na workshopy spustíme v pondělí 7. října.

Podobně jako na jaře, i v listopadu očekáváme nejméně 170 účastníků. Budeme rádi, když budete mezi nimi, či alespoň o Agoře dáte vědět svým přátelům či známým, pro které by mohla být účast přínosná.

Těšíme se na vás.

Radek Pavlíček & Pepa Konečný


O Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

Podzimní Agora 2019 je součástí oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

Podzimní Agora 2019: procházka večerní oblohou pro nevidomé a slabozraké

Zajímá vás, která souhvězdí, planety, hvězdokupy či jiné objekty budou vévodit večerní obloze? Potom se s námi vydejte na hvězdárnu!

Procházka večerní oblohou pro nevidomé a slabozraké, kterou pořádáme ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno, je opět součástí podzimní Agory 2019 i Didaktického semináře. V pozorovatelně hvězdárny vás demonstrátoři seznámí s aktuální večerní oblohou, ale též s přístroji v pozorovatelně. Pro účastníky budou připraveny hmatové pomůcky vyhotovené 3D tiskem (opět o něco dokonalejší než minule).

Zaměříme se především na takzvané deep sky objekty – objekty hlubokého vesmíru, které leží mimo sluneční soustavu: kulovou hvězdokupu M15, otevřenou dvojhvězdokupu s názvem Chí a Há, planetární mlhovinu M27 a M57, galaxii v Andromedě M31. A také na Měsíc, který bude v první čtvrti.

Pokud bude zataženo, máme pro vás připravený alternativní (velmi podobný) program.

Kde a kdy: 1. listopadu 2019 od 19.00 do 20.30. Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 522/2, Brno. Je nutná registrace. Zájemce prosíme o dochvilnost!

Vstupné: Vše je zdarma. Nic neplatíte!

Registrace

Setkání je určeno pro osoby se zrakovým postižením. Vidící se mohou účastnit jako doprovod. Na setkání se můžete zaregistrovat hlavnímu pořadateli akce, Petru Duškovi, prostřednictvím e-mailu petr.dusek@nesmir.cz. Maximální počet účastníků je limitován. Během registrace prosíme o sdělení následujících informací: Vaše jméno a příjmení, počet účastníků (počítejte i případného průvodce / průvodkyni), e-mailový kontakt na vás, jestli máte zájem o doprovod na hvězdárnu a případně další informace, které bychom v souvislosti s Vaší účastí na akci měli znát.

Fotografie z květnového Pozorování večerní oblohy pro zrakově postižené na Flickru

Pozorování večerní oblohy pro zrakově postižené, Hvězdárna a planetárium Brno, 17. 5. 2019


O Agoře

Agora je dvoudenní vzdělávací akce, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

Podzimní Agora 2019 je součástí oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.