Archiv rubriky: Aplikace

Český JAWS 2022.2112.24.4

Rádi bychom vás informovali o tom, že instalační soubory avizované finální české verze odečítacího programu JAWS 2022 jsou k dispozici na obvyklých adresách

www.galop.cz/dvd/jaws.htm nebo www.galop.cz/download/jaws

Máte-li v počítači již nainstalované předchozí české vydání (CS02 – veřejná betaverze), lze instalační soubory finálního vydání rovněž jednoduše vyhledat a stáhnout přes Nabídku Start – Vyhledat aktualizace na Internetu – JAWS 2022.

Mezi nové funkce verze 2022 patří:

  • Automatický import nastavení z předchozích verzí: Když aktualizujete JAWS na novou verzi, importují se nyní automaticky vaše nastavení (řeči, braillského řádku, skripty, položky slovníku atp.) z předchozí verze.
  • Nová možnost pro obnovení továrního nastavení: Volbu obnovit tovární nastavení, kterou najdete v JAWS menu Nastavení, můžete použít pro vymazání veškerých vlastních nastavení, která jste importovali z předchozí verze nebo ručně vytvořili.
  • Rozdělení zvuku: Při souběhu hlasového výstupu JAWSu a audio výstupu z jakékoli jiné aplikace je možné JAWS nasměrovat do jednoho sluchátka a ostatní audio do druhého.
  • Nové skupinové klávesové zkratky pro výběr zvukové karty pro výstup řeči: V některých případech (při zapojení nového zvukového zařízení či při používání Bluetooth sluchátek a zahájení hovoru v aplikaci Teams nebo Zoom) může Windows přepnout na odlišné zvukové zařízení, což může způsobit ztrátu řeči JAWS. Pokud nastane některá z těchto situací, můžete nyní prostřednictvím nové skupinové klávesové zkratky snadno přistoupit k seznamu zvukových karet a v něm vybrat požadovanou zvukovou kartu.
  • Rychlejší přepínání braillského vstupu a výstupu pomocí braillských profilů: Pro uživatele, kteří mluví více jazyky, či studenty, kteří se učí další jazyk, JAWS již dlouho podporuje manuální i automatické přepínání jazyka syntezátoru. Pro uživatele braillských řádků, kteří potřebují často přepínat mezi jazyky, nebyl dosud tento proces tak jednoduchý. Pro zjednodušení přepínání jazyka i pro uživatele braillských řádků zavádí JAWS 2022 braillské profily, které umožňují přepínat jazyk na braillském řádku za běhu tak, jako je tomu u řeči.

Kompletní soupis novinek je k dispozici na adrese www.galop.cz/doc/jaws/jaws2022novinky.html.

Český JAWS verze 2022 podporuje všechny 32bitové i 64bitové edice operačního systému Windows 10 a 11. Starší verze operačního systému již podporovány nejsou.

Stejně jako u předchozích verzí probíhá instalace v jednom kroku, součástí instalace je i Hlasový výstup HLAS pro JAWS, takže pro instalaci na čistý počítač připojený k Internetu teoreticky stačí stáhnout a nainstalovat jeden jediný soubor.

Máte-li v počítači nainstalováno anglické vydání verze 2022, je nutné jej z počítače před instalací českého vydání odinstalovat. Předchozí české vydání verze 2022 (CS02 – veřejná betaverze) odebírat nutné není, finální vydání CS04 lze instalovat přes předchozí českou verzi.

Chcete-li s verzí 2022 používat WinTalker Voice či Elišku, je vhodné tyto syntezátory nainstalovat ještě před instalací JAWSu, v průběhu instalace pro ně budou automaticky vytvořeny příslušné hlasové profily. Pro Zuzanu a Ivetu – stejně jako pro cizojazyčné hlasy Vocalizer Expressive verze 2 – JAWS nyní vytváří profily průběžně a na pořadí jejich instalace tak již nezáleží.

Pro hlášení případných chyb prosím použijte adresu jaws@galop.cz. Všemi relevantními podněty se s kolegy budeme zabývat a pokusíme se je zohlednit v některém dalších vydání české verze JAWS 2022.

Nevíte-li s jistotou, zda je vaše licence JAWSu platná i pro novou verzi 2022, můžete si stav své licence ověřit na stránce www.galop.cz/ilm – kromě verze JAWSu se zde po zadání sériového čísla dozvíte i počet zbývajících aktivací pro vaši licenci a v případě vyčerpání všech aktivací máte možnost prostřednictvím jednoduchého formuláře požádat o doplnění aktivací.

Na úplný závěr bychom pak rádi znovu oficiálně poděkovali všem, kdo se podíleli na testování nové verze a bez jejichž aktivní spolupráce by příprava nové verze byla nepoměrně složitější.

Aktualizovaná vydání JAWS 2021 & 2020, podporující modernizovanou funkci JAWS Tandem

V návaznosti na modernizaci funkce JAWS Tandem (více informací najdete v článku Funkci JAWS Tandem čeká od roku 2022 změna) byla firmou GALOP připravena aktualizovaná vydání českých verzí odečítacího programu JAWS 2021 a JAWS 2020.

Pokud máte JAWS 2021 či 2020 nainstalovaný, odkaz na instalační soubor nového vydání získáte jednoduše z Nabídky Start volbou „Vyhledat aktualizaci na Internetu – JAWS verze“. Pro instalaci na nový počítač odkazy najdete v příslušné sekci virtuálního GALOP DVD.

Předchozí české vydání verze 2021 (respektive 2020) není před instalací nejnovějšího nutné odebírat.

Nové vydání verze 2020 obsahuje oproti předchozímu navíc pouze aktualizaci funkce JAWS Tandem, nové vydání verze 2021 pak kromě této aktualizace zahrnuje rovněž vylepšení podpory Windows 11 a několik dalších drobných oprav – podrobnosti lze najít v angličtině na stránce výrobce pod odkazem Latest JAWS Enhancements.

Spouštíme veřejné beta testování lokalizované verze odečítacího programu JAWS 2022

Rádi bychom jako drobnou pozornost ke konci letošního roku nabídli zájemcům k vyzkoušení lokalizovanou verzi odečítacího programu JAWS 2022.

Instalační soubory najdete na adresách:

Z nových funkcí verze 2022 určitě stojí za zmínku automatický import nastavení z předchozích verzí, možnost rozdělení zvuku (při souběhu hlasového výstupu JAWSu a audio výstupu z jakékoli jiné aplikace je možné JAWS nasměrovat do jednoho sluchátka a ostatní audio do druhého), nové skupinové klávesové zkratky pro výběr zvukové karty pro výstup řeči nebo rychlejší přepínání jazyků braillského výstupu a vstupu prostřednictvím braillských profilů.

Kompletní soupis novinek je k dispozici on-line na adrese www.galop.cz/doc/jaws/jaws2022novinky.html (lokálně instalovaný soubor se soupisem novinek, dostupný například přes zástupce Novinky ve verzi 2022 v Nabídce Start, má nyní nedopatřením špatné kódování češtiny – pro seznámení se s novinkami prosím použijte výše odkazovanou on-line verzi na webu GALOPu).

Český JAWS verze 2022 podporuje všechny 32bitové i 64bitové edice operačního systému Windows 10 a 11. Starší verze operačního systému již podporovány nejsou.

Stejně jako u předchozích verzí probíhá instalace v jednom kroku, součástí instalace je i Hlasový výstup HLAS pro JAWS, takže pro instalaci na čistý počítač připojený k Internetu teoreticky stačí stáhnout a nainstalovat jeden jediný soubor.

Máte-li v počítači nainstalováno anglické vydání verze 2022, je nutné jej z počítače před instalací českého vydání odinstalovat.

Chcete-li s verzí 2022 používat WinTalker Voice či Elišku, je vhodné tyto syntezátory nainstalovat ještě před instalací JAWSu, v průběhu instalace pro ně budou automaticky vytvořeny příslušné hlasové profily. Pro Zuzanu a Ivetu – stejně jako pro cizojazyčné hlasy Vocalizer Expressive verze 2 – JAWS vytváří profily průběžně a na pořadí jejich instalace tak již nezáleží.

Pro hlášení případných chyb prosím použijte adresu jaws@galop.cz. Všemi relevantními podněty se s kolegy budeme zabývat a pokusíme se je zohlednit při vydání finální české verze JAWS 2022, která by měla následovat během několika týdnů.

Na závěr bychom jako vždy rádi oficiálně poděkovali všem, kteří se podíleli na testování nové verze, a stejně tak i Vám všem, kteří svým podnětem v rámci veřejného testování ještě pomůžete JAWS 2022 vylepšit.