Přednášky a školení

Chcete se seznámit s tématikou přístupnosti a asistivních technologií pro uživatele se zrakovým postižením? Podívejte se na vybrané záznamy nejen mých přednášek, které se této tématice věnují, nebo se zúčastněte některé z akcí, které pro vás připravujeme – Pozvánky na konference, soutěže, (vzdělávací) akce, kurzy či pobyty.

Záznamy již uskutečněných akcí