Jarní Agora 2020 ONLINE: začínáme ve čtvrtek 28. 5. v 10.00

Milí přátelé a příznivci Agory,

rádi bychom Vás pozvali na 11. běh Agory – sérii virtuálních akcí, zaměřených na využívání informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Jak už se stalo tradicí, Agora je jak ideálním místem pro seznámení se s horkými novinkami, z nichž některé budou představeny v české premiéře, tak místem pro získání nových či prohloubení stávajících znalostí v oblasti ICT pro zrakově postižené.

Co jsme pro Vás připravili? 

Vzhledem k událostem posledních týdnů jsme byli nuceni přesunout tento běh Agory plně do online prostředí. Program zahajujeme ve čtvrtek 28. 5. živým přenosem plenární sekce, na kterou v dalších (tý)dnech navážeme dalšími aktivitami ve virtuálním prostředí: nabídneme Vám online workshopy na vybraná témata, virtuální výstavu či články a tutoriály, jejichž prostřednictvím se budete moci detailněji seznámit s funkcemi a ovládáním některých aplikací či zařízení.

Plenární sekce začíná ve čtvrtek 28. 5. v 10.00 a zazní v ní následující příspěvky:

 • Michal Jungmann, GALOP, s.r.o.: Odečítání obrazovky v roce 2020
 • Petr Dušek: 3D tisk v LablindZone
 • Kristýna Savaryová, Jan Šimík, BlindShell: Novinky u BlindShellu
 • Roman Martinovič, Corvus: Corvus – vytrvalý maratónec
 • Tomáš Hrdinka, Spektra, v.d.n.: přenosná kamerová lupa Compact 10 HD Speech
 • Adam Fendrych, Rohlik.cz, Roman Kabelka, Master Internet: Jak a proč jsme zpřístupňovali Rohlik.cz
 • Gabriela Drastichová, Nadační fond Českého rozhlasu: finanční podpora jednotlivců i organizací ze sbírky Světluška

Živý přenos v češtině (respektive slovenštině) budete moci sledovat na agora.muni.cz/program/plenarni-sekce, simultánně tlumočenou verzi do angličtiny pak na facebookové stránce Střediska Teiresiás. Záznamy obou vysílání budou následně k dispozici.

Živý přenos plenární části jarní Agory 2020 na YouTube

Detailní program plenární sekce včetně anotací najdete v článku Jarní Agora 2020 ONLINE: jaký bude program plenární sekce

Informace o dalších aktivitách budeme postupně zveřejňovat na webu Agory, Poslepu.cz, Pélionu a našich sociálních sítích.

Agoru pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, za dlouhodobou spolupráci a podporu děkujeme společnosti Deloitte, Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalším partnerům.

Za celý organizační tým Agory se na setkání s Vámi těší

Radek Pavlíček a Josef Konečný

Global Accessibility Awareness DaySvětový den přístupnosti 2020

Agora je už po šesté součástí série akcí kolem Světového dne přístupnosti. Jeho smyslem je motivovat veřejnost k diskusím, přemýšlení a chuti dozvědět se něco o přístupnosti webu, software či mobilních aplikací a potřebách uživatelů s nejrůznějším postižením.

Fotografie z podzimní Agory 2019 na Flickru

Podzimní Agora 2019, 2. a 3. 11. 2019


O Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

Posviťte, prosím, Světlušce – ať může dál svítit i ona :-)

Mé sympatie k Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a jeho projektu Světluška nejsou pro pravidelné čtenáře Poslepu.cz žádným tajemstvím 🙂 Těm ostatním nabízím alespoň stručnou rekapitulaci toho, proč podporuji a spolupracuji právě se Světluškou.

Proč právě Světluška

Hlavní důvody jsou čtyři:

 • Cílová skupina: od roku 1998 jsem v profesní i osobní rovině poměrně úzce spjat s komunitou lidí s těžkým postižením zraku. Je proto myslím celkem přirozené, že je mi blízká nadace, která právě tuto skupinu lidí podporuje.
 • Transparentnost: u Světlušky nemám pocit, že bych nevěděl, kam vybrané peníze jdou. Jako velké plus vnímám také to, že Světluška podporuje projekty, které vnímám jako smysluplné, a které mají praktický dopad na zlepšení kvality života lidí se zrakovým postižením.
 • Lidé, kteří za Světluškou stojí: Gábina Drastichová i její kolegyně odvádí skvělou práci jak v profesní, tak v lidské rovině. A je mi sympatické i to, jak Světluška ve svých aktivitách propojuje svět lidí vidících a zrakově postižených.
 • Koncepční a dlouhodobá podpora některých aktivit, v nichž jsem osobně zapojen:
  • I díky Světlušce můžeme dvakrát do roka pořádat Agoru – unikátní a momentálně jedinou vzdělávací akci o informačních a komunikačních technologiích v České republice, na které se desítky lidí se zrakovým postižením učí používat informační a komunikační technologie pro kompenzaci své zrakové vady.
  • Světluška také podporuje účast studentů se zrakovým postižením na ICC – mezinárodní letní škole právě pro tuto cílovou skupinu. I díky podpoře Světlušky tak patří česká skupina již několik let k těm nejpočetnějším.
  • Bez Světlušky by neexistoval ani Pélion – vzdělávací portál o výpočetní technice pro zrakově postižené, na který od jeho spuštění zavítalo více než 40 000 uživatelů.
  • Světluška je i partnerem konference INSPO – největší, nejpřístupnější a nejvýznamnější konferenci v České republice, představující nejnovější zahraniční i tuzemské aplikace, programy a pomůcky usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením.
  • Bez Světlušky by se i obtížněji organizoval Bučovice Blind Football Cup či by obtížněji fungovala LablindZone, zaměřená na využití 3D tisku pro vzdělávání zrakově postižených.
  • V neposlední řadě je to podpora vývojových aktivit Střediska Teiresiás – díky Světlušce můžeme vylepšovat například systém Polygraf, vyvinuli jsme Speekie pro Android či mobilní aplikace ke Knihovní bráně Daleth.

Světluška & COVID-19

Bohužel opatření, související s pandemií koronaviru, zasáhla všechny – příjemce podpory od Světlušky nevyjímaje. Už 19. března proto Světluška nabídla všem žadatelům finanční podporu z krizového fondu, organizacím, které realizují projekty s její podporou, umožnila finanční prostředky využít tam, kde jsou nyní nejpotřebnější, nebo až v době, která bude pro jejich klienty a pracovníky bezpečná.

Negativní dopady opatření kvůli COVID-19 se bohužel nevyhnuly ani Světlušce.

“Běhy, kavárnu, sbírkové dny i koncert pro vás připravujeme s podporou našich partnerů, mezi nimiž jsou produkční firmy, hotely, restaurace, tiskárny, reklamní agentury a mnoho dalších. Ti sami ale budou v letošním roce bojovat o vlastní přežití a my chápeme, že nejprve musí znovu na nohy postavit vlastní podnikání a až si budou jistí, opět podepřou i Světlušku. Bude nám tak letos chybět bezmála 900 tisíc korun na zajištění plnohodnotného chodu grantového oddělení a organizaci všech plánovaných akcí pro naše dárce v podzimních měsících,” říká Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu (další informace viz Posviť Světlušce a užij si nové zážitky).

Posviťte Světlušce

Částka, kterou Světluška za celou dobu působení přerozdělila, se blíží ke 160 milionům korun. Ročně podpoří více než 250 jednotlivců a 80 organizací, které zajišťují po celém České republice služby pro zrakově postižené, a tvoří tak systém komplexní odborné péče od narození až po jejich seniorský věk.

Myslím tedy, že je čas začít oplácet a Světlušku podpořit, aby mohla stejně skvěle jako doteď fungovat nejen letos, ale i v dalších letech. Posvítit Světlušce můžete na www.darujme.cz/projekt/1203071. Případně si můžete něco koupit ve světluščím e-shopu.

Světluška také spouští dva nové projekty – Podcasty POTMĚ a kavárně POTMĚ: online, které jsou poděkováním za pravidelnou i jednorázovou podporu ve sbírce Posviť Světlušce, jejímž cílem je umožnit udržet plynulý chod a fungování Světlušky.

Pokud můžete, prosím, podpořte Světlušku. Myslím, že si to zaslouží. Děkuju!

Jarní Agora 2020 ONLINE: jaký bude program plenární sekce

Ve čtvrtek 28. 5. 2020 zahájíme v 10.00 živým přenosem plenární sekce jarní Agoru 2020 ONLINE – unikátní vzdělávací akci, zaměřenou na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Na plenární sekci pak v následujících (tý)dnech navážeme dalšími online aktivitami – připravujeme pro vás tutoriály, virtuální výstavu i online workshopy.

Zájemci se na Agoru přicházejí seznámit se s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu.

Základní informace

Pořadatel akce: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
Místo konání: agora.muni.cz, YouTube, Facebook, Pélion, Poslepu, nástroje pro online komunikaci
Termín jarního běhu: plenární sekce – 28. května 2020 od 10.00 do 12.00; časy konání dalších aktivit budeme postupně zveřejňovat
Akci podporují: Deloitte, Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a další partneři

Plenární sekce online

Plenární sekce proběhne ve čtvrtek 28. května 2020 od 10.00 do 12.00. Její program bude vypadat následovně:

 • Michal Jungmann, GALOP, s.r.o.: Odečítání obrazovky v roce 2020
 • Petr Dušek: 3D tisk v LablindZone
 • Kristýna Savaryová, BlindShell: Novinky u BlindShellu
 • Roman Martinovič, Corvus: Corvus – vytrvalý maratónec
 • Tomáš Hrdinka, Spektra, v.d.n.: přenosná kamerová lupa Compact 10 HD Speech
 • Adam Fendrych, Rohlik.cz, Roman Kabelka, Master Internet: Jak a proč jsme zpřístupňovali Rohlik.cz
 • Gabriela Drastichová, Nadační fond Českého rozhlasu: finanční podpora jednotlivců i organizací ze sbírky Světluška

Živý přenos v češtině (respektive slovenštině) budete moci sledovat na agora.muni.cz/program/plenarni-sekce, simultánně tlumočenou verzi do angličtiny pak na facebookové stránce Střediska Teiresiás.

Anotace příspěvků

Michal Jungmann, GALOP, s.r.o.: Odečítání obrazovky v roce 2020

Co znamená pojem „odečítací program“ v dnešní době? Jak se jeho význam změnil v průběhu uplynulých 30 let? Krátké zamyšlení nad postupnou proměnou jedné z klíčových asistivních technologií, ilustrované praktickými ukázkami funkcí Prozkoumat, Rozpoznávání textu a Picture Smart odečítacího programu JAWS v aktuální verzi 2020.

Petr Dušek: 3D tisk v LablindZone

V Lablind Zone se v současnosti zabýváme především 3D tiskem pro účely zrakově hendikepovaných. Co jsme zatím dokázali? Co nás čeká? Jaké radosti a strasti nás potkávají? (Naši neziskovou činnost podporují Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu, Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity)

Kristýna Savaryová, BlindShell: Novinky u BlindShellu

BlindShell je česká společnost, která vyvíjí mobilní telefony pro nevidomé a zrakově postižené seniory. Na konferenci Agora představí svůj nový mobilní telefon BlindShell Classic LITE, nejjednodušší mobilní telefon pro nevidomé a novinky u nejúspěšnějšího modelu BlindShell Classic.

Roman Martinovič, Corvus: Corvus – vytrvalý maratónec

Azda je to tak trochu aj tým, že neutíchajúcou vášňou hlavného vývojára Corvusu Petra je zdolávať často i z posledných síl desiatky bežeckých kilometrov. No určite je to najmä preto, že v Corvus tíme spájame veľké odhodlanie s hodnotami zodpovednosti a dobre vykonanej práce. To je ten dôvod prečo aplikačný set Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim a slabozrakým sa už 7 rokov nezadržateľne ženie svetom Androidu. Napriek sile jeho súperov nielen v podobe nových verzií operačného systému, ale tiež v podobe rôznych značiek, výrobcov a nadstavieb si Corvus udržiava svoje tempo na čele pelotónu riešení na sprístupnenie smartfónov nevidiacim a slabozrakým. Aj dnes vďaka tomu, že nezaspal na občerstvovacom stanovišti a nenechal sa zlákať chutnou Kit Kat 4.4 tyčinkou môže využívať a integrovať výhody najnovších verzií Androidu (vrátane Android 10) a predstaviť novinky, ktoré potešia nevidiacich a slabozrakých používateľov smartfónov so širokou škálou zručností i potrieb.

Odpremiérujeme vám revolučný systém makier, ktoré neskutočne zefektívnia prácu s čítačom obrazovky v častejšie sa opakujúcich situáciách. Corvus však prichádza aj s vlastnou navigáciou pre nevidiacich, ktorej súčasťou je aj rozšírená realita. Tiež predstavíme implementáciu známeho vynikajúceho rozpoznávača bankoviek Cash Reader priamo do UI Corvusu, perfektný novovyladený kalendár, ale aj pokročilý prehrávač zvukových kníh a hudby. Zároveň vám predstavíme aj jedného chlapca a jedného dospeláka. Zatiaľ čo chlapec je už na svete, dospelák sa paradoxne ešte len narodí. No účastníci Agory sa o Matejkovi a Matejovi – nových prehrávačoch zvukových kníh dozvedia viac. Rezervujeme si priestor aj na ďalšie prekvapenia, no o tom až keď spoločne s Corvusom zašprintujeme na našej maratónskej trati s cieľom v nedohľadne.

Tomáš Hrdinka, Spektra, v.d.n.: přenosná kamerová lupa Compact 10 HD Speech

V plenární sekci bychom rádi ukázali zcela novou přenosnou kamerovou lupu Compact 10 HD Speech, která má nejen skvělý obraz na poměrně velkém displeji a přitom je přenosná, ale lze ji prostřednictvím technologie zrcadlení připojit k moderním televizím nebo výpočetní technice.

Adam Fendrych, Rohlik.cz, Roman Kabelka, Master Internet: Jak a proč jsme zpřístupňovali Rohlik.cz

Nakupování potravin ještě nedávno patřilo pro řadu lidí mezi velmi nepříjemné činnosti, bez cizí pomoci leckdy nereálné. Online supermarkety pomáhají rozdíly mezi lidmi vyrovnat a dávají šanci nakoupit na pár kliknutí všem, bez ohledu na jejich specifické potřeby.

Zní to skvěle, jen v praxi tomu někdy brání zbytečné technické překážky. Nejsou tam schválně, jen o nich ve firmě nikdo neví.

Proto jsme nastartovali spolupráci mezi hendikepovanými uživateli a Rohlíkem. Díky zpětné vazbě se povedlo pár trámů přes cestu odhalit a odstranit. Rádi se s vámi podělíme o to, co jsme se při tom společně naučili. Dozvíte se mimo jiné:

 • proč jsme s tím vůbec začali,
 • jaké problémy jsme našli,
 • na co si dávat pozor,
 • co na to říkají sami uživatelé.

Gabriela Drastichová, Nadační fond Českého rozhlasu: finanční podpora jednotlivců i organizací ze sbírky Světluška

Světluška prostřednictvím nadačních příspěvků podporuje těžce zrakově postižené již osmnáctým rokem. Mění se potřeby těžce zrakově postižených a současně i nabídka služeb a vybavení k samostatnějšímu a kvalitnějšímu životu zrakově postižených. Na toto Světluška reaguje rozšířením podpory pro jednotlivce i organizace po celém Česku. Současně ale přestává přispívat na služby a vybavení, jejichž financování v průběhu let převzal stát nebo po nich není dostatečná poptávka. Představíme zejména programy na podporu studentů a osob připravujících se na vstup na trh práce a na podporu kompetentního používání asistivních technologií a kompenzačních pomůcek.

Partneři Agory

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že i v letošním roce pokračuje spolupráce s oběma klíčovými partnery Agory: společností Deloitte, která zůstává hlavním partnerem Agory, a Nadačním fondem Českého rozhlasu, který Agoru podpořil grantem ze sbírky Světluška. Děkujeme za důvěru a dlouhodobé partnerství.

Fotografie z podzimní Agory 2019 na Flickru

Podzimní Agora 2019, 2. a 3. 11. 2019

Global Accessibility Awareness DaySvětový den přístupnosti 2020

Agora je už po šesté součástí série akcí kolem Světového dne přístupnosti. Jeho smyslem je motivovat veřejnost k diskusím, přemýšlení a chuti dozvědět se něco o přístupnosti webu, software či mobilních aplikací a potřebách uživatelů s nejrůznějším postižením.

Závěrem

Na plenární sekci navážeme dalšími online aktivitami – připravujeme pro vás tutoriály, virtuální výstavu i online workshopy. Informace budeme postupně zveřejňovat na webu Agory, Poslepu.cz, Pélionu a našich sociálních sítích.

Budeme rádi, když se aktivit online Agory zúčastníte a dáte o Agoře vědět svým přátelům či známým, pro které by mohla být účast přínosná.

Těšíme se na vás.

Radek Pavlíček & Pepa Konečný


O Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.