Digitální prostor bez bariér: jak nevytvářet překážky v přístupnosti na webech, v aplikacích či v dokumentech

Chcete vědět, proč je přístupnost webů, aplikace či dokumentů důležitá a jaké výhody přináší uživatelům? Zajímá vás aktuální legislativní úprava přístupnosti, koho se týká a jaké jsou její dopady na uživatele? Jak jsou na tom s přístupností sociální sítě Twitter, Facebook či YouTube? Online nakupování, internetové bankovnictví nebo dokumenty na úředních deskách webů měst a úřadů?

Pak přijďte zítra, v úterý 23. června od 15:00 do 17:00, do budovy ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 4 v Brně. Ve velkém společenském sále v 5. NP budu mít v rámci Knihovny pro bezbariérové Brno přednášku na téma Digitální prostor bez bariér: jak nevytvářet překážky v přístupnosti na webech, v aplikacích či v dokumentech.

Během přednášky vás seznámím s potřebami jednotlivých skupin lidí se zdravotním postižením, nejčastějšími bariérami, na které v digitálním prostoru narážejí, a způsoby, jak je odstranit, aby naráželi na co nejméně překážek. Těšit se můžete na celou řadu praktických ukázek. V druhé části našeho setkání pak bude dostatek prostoru na vaše otázky i praktické vyzkoušení si některých asistivních technologií, které dnes používají zejména zrakově postižení uživatelé.

Přednáška bude simultánně tlumočena do českého znakového jazyka, opatřena simultánním přepisem mluvené řeči a ozvučena pomocí indukční smyčky.

Organizátorům děkuji za pozvání a s účastníky se těším na setkání 🙂

Pozvánka na webinář o izraelských asistivních technologiích pro uživatele se zdravotním postižením

Česko-izraelská smíšená obchodní komora a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR pořádají v úterý 23. června 2020 od 14:00 do 15:00 webinář „Assistive technologies from Israel for people with disabilities“.

Webinář bude v angličtině a je určen pro ty, kdo se zajímají o novinky v oblasti využití informačních a komunikačních technologií lidmi se zrakovým postižením či o nejnovější trendy v oblasti Healthtech.

V úvodu promluví k účastníkům webináře J.E. Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v ČR, webinářem bude provázet Linda Štucbartová, DES, MBA (členka Rady ČISOK).

Aktivními hosty webináře budou:

 • Karel Giebisch, nevidomý podnikatel (CZ)
 • Oded Bashan, CEO společnost Migdal Or (IL)
 • Irie Meltzer, Regional Director – CEE společnosti ORCAM (IL)
 • Idan Meir, Co-founder & CEO společnosti Right Hear (IL)

Přímý přenos webináře bude možné sledovat na facebookové stránce Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Příležitost k detailnějšímu seznámení s některými z představených řešení budou mít zájemci na podzimní Agoře 2020, které proběhne o víkendu 24. a 25. října v prostorách Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

Tyflokabinet SONS ČR bezplatně radí a školí uživatele se zrakovým postižením v používání výpočetní techniky

S účinností od 1. ledna 2020 se služby Tyflokabinetu SONS ČR pro zrakově postižené klienty stávají registrovanou sociálně aktivizační službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nemění se kvalita ani rozsah námi poskytovaných služeb, ale pro všechny klienty Tyflokabinetu jsou nyní veškeré konzultace a výuka prováděny bezplatně.

Tyflokabinet bezplatně poskytuje registrovanou sociálně aktivizační službu zahrnující:

 • základní poradenství týkající se rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené,
 • vstupní konzultace – zjištění situace a potřeb uživatele, pomoc při výběru pomůcky, základní přehled dodavatelů a cen a způsob získání pomůcky,
 • individuální konzultace, kurzy a školení v obsluze náročných elektronických pomůcek.

V Tyflokabinetu vás naučí pracovat zejména s následujícími pomůckami:

 • stolní počítače a notebooky s hlasovým výstupem nebo zvětšovacím programem jako jsou digitální čtecí přístroje, digitální zvětšovací lupy či digitální zápisníky,
 • speciální mluvící a zvětšovací programy pro nevidomé a slabozraké,
 • mobilní telefony a tablety pro zrakově postižené,
 • hmatové zobrazovače pro nevidomé neboli braillské displeje.

Všechny služby vztahující se ke konkrétnímu zrakově postiženému klientovi jsou poskytovány individuálně a jsou určeny klientům nejen z Prahy a Středočeského kraje.

Ostatní služby Tyflokabinetu zůstávají beze změny. Tyflokabinet i nadále zajišťuje odbornou a metodickou pomoc lektorům ze všech propojených, partnerských a spřátelených organizací. Dále pak spolupracuje na vývoji a testování pomůcek, přístupnosti webových stránek, podává podněty k jejich zlepšení, komunikuje s Úřadem práce, zdravotními pojišťovnami, speciálními školami a věnuje se další související činnosti.

Bližší informace o činnosti Tyflokabinetu naleznete na webových stránkách www.tyflokabinet.cz nebo na www.sons.cz/tyflokabinet, případně se můžete se svými dotazy obrátit na Jiřího Ježka, vedoucího Tyflokabinetu SONS ČR, na telefonním čísle 221 462 422.