ICC 2019: Pozvánka na mezinárodní letní školu pro studenty se zrakovým postižením v britském Herefordu

Domluvíš se anglicky, baví Tě výpočetní technika, rád zkoušíš něco nového, chceš poznat nové kamarády z celého světa a prožít neopakovatelných deset dnů v britském Herefordu?

Středisko Teiresiás hledá zájemce o účast na akci International Camp on Communication and Computers 2019 (ICC 2019), která je pořádána pro mládež se zrakovým postižením ve věku od 16 do 21 let. ICC je putovní akcí, kterou již hostila více než desítka evropských zemí. Cílem ICC je v rámci desetidenního programu nastínit účastníkům možnosti, které nabízí využití výpočetní techniky a asistivních technologií jako nástrojů pro získávání informací, studium nebo zábavu. Setkání bude probíhat formou praktických seminářů a uskuteční se ve dnech 22. až 31. července 2019 v prostorách Royal National College for the Blind v Herefordu ve Velké Británii. Hostitelem akce je organizace VICTA Children, organizátorem Asociace ICC.

ICC 2019 navazuje na 24 ročníků stejného typu, kterých se každoročně účastní kolem 65 zrakově postižených studentů z 20 zemí.

ICC nabízí možnost

 • poznat vrstevníky z různých zemí světa během desetidenního pobytu v prostředí bez bariér
 • naučit se více o moderních informačních technologiích pro zrakově postižené a vyzkoušet si práci s nimi
 • zdokonalit a rozvíjet své komunikativní a sociální dovednosti, znalosti a dovednosti v umění či sportu
 • zažít mezinárodní a mezikulturní výměnu

Program

 1. prakticky zaměřené semináře rozdělené do dvou tematických sekcí
  • rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti práce s počítačem a asistivními technologiemi, využití počítače jako zdroje informací a prostředku ke komunikaci
  • rozvoj komunikativních a sociálních dovedností, umění nebo sport
 2. volnočasové aktivity s jednodenním společným výletem

Podrobnější informace k programu včetně popisu jednotlivých workshopů a volnočasových aktivit vám včas poskytne národní koordinátor.

Účastnický poplatek

Přímé náklady na účast jednoho studenta se pohybují kolem 22 tisíc Kč (účastnický poplatek 500 € + náklady na dopravu). Příspěvek českých účastníků na pokrytí nezbytných přímých nákladů je v roce 2019 stanoven na 7 500 Kč. Cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, semináře vedené odborníky, společenský program včetně jednodenního výletu a asistenční služby.

Účast českých studentů na ICC je dlouhodobě podporována Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Zájemce o účast na ICC musí splňovat následující podmínky:

 • věk 16 až 21 let
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni (celá výuka i doprovodný program letní školy probíhá v angličtině)
 • základní zběhlost v práci s informačními technologiemi (schopnost práce na PC vybaveném speciálním software)

Akce je určena pro mládež se zrakovým postižením. Více informací o ICC najdete na adresách www.teiresias.muni.cz/icc nebo www.icc-camp.info, u zkušenostech účastníků předchozích ICC si můžete přečíst v článku ICCroatia 2018: jaká byla mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením v Zadaru.

Přihláška

Zájemce o účast na akci International Camp on Communication and Computers prosíme, aby se obraceli na národního koordinátora, kterým je Středisko Teiresiás.

Pokud vás tato akce zaujala, prosíme, zašlete předběžnou přihlášku co nejdříve, nejpozději však 31. března 2019 na adresu icc@teiresias.muni.cz. Přihláška musí obsahovat následující údaje: jméno, věk, škola, adresa trvalého bydliště, kontakt (e-mail, telefon).

V prostorách Střediska Teiresiás proběhne 17. dubna 2019 národní výběrové kolo, během něhož budou testovány jazykové a počítačové znalosti uchazečů. Informace o tomto přípravném setkání včetně detailní přihlášky budeme rozesílat již přímo konkrétním zájemcům.

Těšíme se s vámi na setkání.

Za Středisko Teiresiás
Jitka Graclíková a Radek Pavlíček

ICC 2019 přehledně

 • Pro koho: studenti s těžkým zrakovým postižením ve věku 16 až 21 let
 • Co musí umět: dorozumět se anglicky a mít alespoň základní znalost používání výpočetní techniky
 • Kdy: 22. až 31. července 2019
 • Kde: Royal National College for the Blind, Hereford, Velká Británie
 • Cena: příspěvek pro účastníky z České republiky je stanoven na 7 500 Kč

Fotogalerie z přípravného setkání v Herefordu v listopadu 2018

ICC 2019 Preparatory Meeting, Hereford, UK, 14.-15. 11. 2018

Fotogalerie z ICC 2018 na Flickru

ICC 2018, 22.–31. 7. 2018

ICCroatia 2018: Jaká byla mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením v Zadaru

Mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením (ICC) je evropskou putovní akcí, jíž se Česká republika účastní pravidelně od prvního ročníku konaného v roce 1995. Jejím pořadatelem je ICC Asociace ve spolupráci se sítí expertních pracovišť a národních koordinátorů z celé Evropy. Národním koordinátorem pro Českou republiku je Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, na které se v případě zájmu o účast na ICC můžete obracet.

ICC postupně hostila většina evropských zemí (v letech 2005 a 2013 se škola odehrála v České republice) a každý rok se jej účastní přibližně 65 účastníků z 20 zemí. Během posledních dvou dekád se v souhrnu jednalo o 2 000 mladých lidí a 1 500 profesionálů, kteří je doprovázeli a vzdělávali.

Primárním cílem ICC je nabídnout mladým lidem s těžkým zrakovým postižením informace o tom, jaké možnosti jim nabízí zpřístupněné informační a komunikační technologie pro získávání informací, studium, komunikaci i pro zábavu, rozvíjet jejich sociální dovednosti a usnadnit jim přechod na vysokou školu či trh práce.

Dvacátý čtvrtý ročník Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty (ICC 2018) proběhl od 23. července do 1. srpna 2018 v prostorách Zadarské univerzity v Zadaru. Pro mladé lidi s těžkým postižením zraku byl jedinečnou možností poznat své vrstevníky z jiných zemí a společně se naučit něčemu novému, pracovat na osobním rozvoji a zlepšení sociálních a komunikačních dovedností.

Mladí lidé se zrakovým postižením mají stejné potřeby komunikace, společenského života a zážitků sdílených s jedinci stejných zájmů. Nemají však srovnatelné příležitosti jako jejich vrstevníci z běžné populace.

ICC je pro mnohé z nich první příležitostí, kdy mohou „vyrazit do světa“ bez formálního doprovodu rodičů nebo učitelů a jednat sami za sebe. Je také jedinečnou možností poznat své vrstevníky z jiných zemí a společně se naučit něčemu novému, pracovat na osobním rozvoji a rozvoji sociálních a komunikačních dovedností.

Program ICC tvoří

 • odborné workshopy zaměřené na práci s asistivními a komunikačními technologiemi a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností,
 • volnočasové aktivity, které slouží především jako relaxace a příležitost k navazování kontaktů s ostatními účastníky,
 • jednodenní celodenní hra/výlet v polovině pobytu s cílem přiblížit okolí místa, v němž se ICC koná.

Počítačové workshopy tématicky pokrývají stěžejní témata: Windows 10, Office 2016, macOS, Linux, mobilní zařízení, Google Docs, zpracování audia a videa, prohlížení webových stránek, práci s asistivními technologiemi (JAWS, ZoomText, NVDA, VoiceOver…). V rámci komunikačních workshopů se pak účastníci mohou seznámit například se základy tance, vaření, modelování z hlíny, studiem v zahraničí, či si vyzkoušet sportovní aktivity, uzpůsobené pro hráče s těžkým zrakovým postižením. Volnočasové aktivity pak zájemcům nabízejí smysluplné trávení volného času – účastníci si mohou jít zaplavat, zajezdit na koni, zahrát bowling, navštívit muzeum či zábavní park.

Zpětná vazba účastníků

O účast na ICC je mezi studenty velký zájem a pro řadu z nich se jedná o nezapomenutelný zážitek. Přečtěte si, jak se na ICC v Zadaru líbilo účastníkům z České republiky.

Pavlína

Letos jsem se již podruhé zúčastnila ICC Campu, tentokrát v chorvatském Zadaru. Po loňském zážitku z Belgie jsem letos již jela natěšená a bez jakýchkoliv obav. Moje očekávání se splnila a opět jsem si ICC náležitě užila. Získala jsem spoustu nových informací z nejrůznějších oblastí života a technologie, setkala jsem se s novými, ale i starými přáteli, procvičila jazykové znalosti a navštívila nová místa. Jsem vděčná a děkuji všem, kdo mi umožnili jet na tuto unikátní akci a tím mi pomohli zlepšit svůj život se zrakovým handicapem.

Vojta

Na dny strávené na ICC 2018 budu vždy vzpomínat s příjemnými pocity. Toto ICC bylo mým celkově třetím, zároveň to bylo mé druhé ICC, na kterém jsem při workshopech stál na té „druhé“ straně a pokoušel se předávat informace dál. Protože ve svém volném čase rád pracuji s mládeží, byla pro mne tato možnost velmi užitečná a odnáším si zase nové zkušenosti.

Věřím, že si je odnášejí i účastníci mých workshopů, které se zaměřovaly na přístupnost Linuxu pro nevidomé a na vytváření prezentací. Protože jsem na posledním ICC byl před pěti lety v Telči, měl jsem trochu obavy, jak do tohoto rozjetého vlaku znova naskočím. Myslím, že se to nakonec povedlo velmi dobře.

Z ICC si odvážím několik cenných přátelství a zase o něco lepší znalost cizích jazyků. Pokud bych měl něco vyzdvihnout, tak je to ten pocit, když vidíte, jak se mladí lidé z celého světa potkávají, navazují přátelství, sdílejí zážitky… a během toho všeho jdou problémy, způsobené jejich postižením, prostě stranou.

Chtěl bych velice poděkovat našim národním koordinátorům Jitce Graclíkové a Radku Pavlíčkovi a také všem českým účastníkům za krásný kus léta.

Marika

Letošní ICC v Zadaru pro mě bylo opět nezapomenutelným zážitkem. Měli jsme možnost poznat spoustu skvělých lidí a studentů z jiných zemí, probírat s nimi odlišnosti v kultuře, v jazyce i v přístupu státu ke zrakově postiženým. Po celých 10 dní jsme si procvičovali a zlepšovali naše dovednosti v anglickém jazyce, což hodnotím jako jeden z hlavních přínosů tohoto campu.

Důležitou roli hraje i pomoc s řešením každodenních problémů v životě člověka se zrakovým postižením. Díky ICC jsem přijala své odlišnosti od většinové společnosti a přestala se za své postižení stydět, s čímž jsem dříve měla problém. Jako velmi pozitivní hodnotím možnost setkat se s lidmi, kteří mají stejné starosti jako já. Všechna setkání a rozhovory mě hodně posunuly v životě a vnímání sama sebe.

Měli jsme na výběr nepřeberné množství workshopů. Každý z nich byl něčím zajímavý a velmi naučný. Vybrala jsem si převážně komunikativní workshopy, jazykovou a kulturní výměnu apod. Kvůli tomu, že se chystám jet na Erasmus, jsem navštívila i workshop Studying abroad, který mi dal mnoho užitečných informací.

Chtěla bych moc poděkovat našim národním koordinátorům Jitce a Radkovi za perfektní organizaci a ochotu pomoci v jakékoli situaci. Organizaci celého campu není co vytknout, a proto moc děkuji všem, kteří se na něm podíleli a udělali velký kus práce. Děkuji za možnost být součástí něčeho tak velkolepého!

Honza

Na kempu ICC jsem byl poprvé. Během deseti dnů jsem poznal mnoho skvělých lidí z celého světa, absovoval workshopy a procvičil angličtinu. Děkuji Světlušce za příspěvek, díky kterému nám umožnila zúčastnit se ICC 2018 v Zadaru.

Martin

O letošních prázdninách jsem měl možnost navštívit krásné město Zadar v Chorvatsku v rámci mezinárodního tábora o komunikaci a informatice pod vedením Radka Pavlíčka a Jitky Graclíkové a musím říct, že to byl výjimečný zážitek, na který jen tak nezapomenu. Vybral jsem si pro mne velmi zajímavé workshopy, jako například úvod do sebeobrany, začátky potápění nebo péče o vlastní hlas a zdokonalování artikulace.

Ve volnočasových aktivitách jsem navštívil městečko Nin a jeho místo výroby soli, zahrál si s novými lidmi na hudební nástroje a vykoupal se v moři. Krom toho všeho jsem ale poznal spoustu úžasných lidí a užil si s nimi mnoho legrace. Nejzajímavějším zážitkem pro mne bylo, když jsem jakožto těžce zrakově postižený pomáhal s pohybem dívce na vozíku, která mi zase na oplátku pomáhala s orientací, a přitom jsme se oba cítili naprosto přirozeně. Nevěřil bych, že to je vůbec možné, ale letošní ICC mi ukázalo, že pro některé lidi mohu být opravdu užitečný i v běžném životě.

Přál bych si, aby toto ICC nebylo moje poslední a abych poznal další nové situace, které pro mne dosud byly neznámé. Jsem moc vděčný, že mi bylo umožněno se letošního ICC zůčastnit.

Tomáš

ICC 2018 konané v Zadaru (Chorvatsku) bylo mojí druhou účastí na této výjimečné události. Mohl jsem si promluvit se starými známými, mohl jsem cestovat a mohl jsem se opět dozvědět a naučit nové věci. ICC je velmi důležitá událost pro každého, kdo má nějakou zrakovou vadu a i přesto, že je cílena spíše na mladší studenty do dvaceti let, dá se zde přiučit a nasát spousta informací na věku nezáležíc. Oproti minulému roku jsem spíše než technické semináře volil ty, kde se diskutovalo, trénoval zpěv, vaření atd. I tyhle aspekty života jsou pro zrakově hendikepované úplně jinak nastavené a je super, že máme událost, na které si všechny tyto poznatky a rozdíly, jak k daným věcem přistupovat, můžeme sdílet. Děkuji za příležitost a všem následujícím účastníkům přeji, aby si ICC užili, jak jen to půjde. 🙂

Poděkování za podporu

Účast studentů z České republiky na ICC 2018 finančně podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a Evropská unie v rámci programu Erasmus+ z prostředků projektu MOBILNOST, EDUKACIJA, KOMUNIKACIJA (Mobility, Education, Communication).

Za podporu moc děkujeme.

Fotogalerie z ICC 2018 na Flickru

ICC 2018, 22.–31. 7. 2018

ICC 2019 v Herefordu

Dvacátý pátý ročník Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty ve věku od 16 do 21 let proběhne jako jeden desetidenní turnus od 22. do 31. července 2019 v prostorách Royal National College for the Blind v Herefordu ve Velké Británii.

Bližší informace viz www.teiresias.muni.cz/icc.

Noční běhy pro Světlušku spolu s ČSOB Na Zdraví odstartují už v březnu

Již po osmé rozzáří česká města Noční běhy pro Světlušku spolu s ČSOB Na Zdraví. Odstartují 28. března v Plzni a následovat bude šňůra běhů potmě v Praze (11. 4.), Brně (17. 4.), Olomouci (25. 4.) a v Jihlavě (30. 4.). Běžci společně rozzáří nejen města, ale také životy zrakově postižených. Výtěžek ze všech běhů poputuje na konto Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Na bězích se i v letošním roce objeví známé tváře jako například kapela Pekař, zpěvačka Monika Bagárová, herečka Zlata Adamovská, kapely BTnJ nebo Like-it, blogerka Blondýna z Londýna, youtuber Martin Rota, děvčata z talkshow o běhu Kilák nebo paralympionik Jiří Ježek.

Prvních 1 100 platících dostane startovní balíček se světluščí čelovkou, běžeckou termofólií od ČSOB, sportovním vakem na záda a slevovým voucherem od HANNAH.

Registrace na běhy jsou spuštěny na www.behprosvetlusku.cz​ a zaběhat si může přijít kdokoli. Běžci si mohou vybrat vždy z kratšího nebo delšího okruhu a kdo nechce běžet, může si trasu klidně jen projít. Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií, kteří chtějí podpořit dobrou věc. Registrovat se mohou také firmy, které podpoří své zaměstnance ve sportovních aktivitách, a navíc udělají dvojnásobnou radost.

V loňském roce padly na Nočních bězích rovnou dva rekordy. Zaběhat si přišlo přes 7 000 běžců a vybralo se neuvěřitelných 2,8 milionů korun,

Podaří se letos tyto rekordy překonat?


O Světlušce

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška přispívá na speciální pomůcky, které mluví nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, osobní asistenty dětem i seniorům, podporuje rozvoj talentu a tvořivých schopností nevidomých.

Financuje projekty neziskových organizací, které díky podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, žít smysluplný život a cítit se užiteční.

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců.

Více informací viz www.svetluska.net.