EN 301 549 pro webový obsah – co je třeba kromě WCAG (pozvánka na IAAP EU webinář)

I v letošním roce nabízí IAAP EU (Iniciativa Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost pro Evropskou unii) webináře, věnované nejrůznějším tématům z oblasti digitální přístupnosti. První letošní webinář s názvem EN 301 549 for Web Content – beyond WCAG proběhne v úterý 24. ledna od 15.00 do 16.00 a my opět budeme při tom.

Anotace webináře

EN 301 549 je evropská norma, definující požadavky na přístupnost jakéhokoli typu produktu nebo služby založené na informačních a komunikačních technologiích, včetně webového obsahu. Současná verze normy EN 301 549 je kompatibilní s WCAG 2.1, protože její kapitola 9 která se týká webu, obsahuje všechna kritéria úspěšnosti úrovně A a AA.

Norma EN 301 549 však obsahuje i další požadavky na přístupnost, které se týkají webového obsahu v závislosti na jeho funkčnosti – například požadavky na webové stránky zajišťující osobní komunikaci, požadavky na webový obsah, který může zobrazovat, upravovat nebo přenášet video, požadavky na nástroje pro vývojáře a správce obsahu či požadavky na dokumentaci a služby zákaznické podpory.

Přehlednému představení těchto požadavků bude věnován tento webinář.

O řečníkovi

Loïc Martínez Normand má doktorát z informatiky a je profesorem na Universidad Politécnica de Madrid, kde vyučuje kurzy na téma interakci člověka s počítačem a přístupnosti ICT. Je také proděkanem pro akademické záležitosti. Jeho hlavním výzkumným zájmem je přístupnost ICT pro osoby se zdravotním postižením. Aktivně se podílí na národních a mezinárodních standardizačních aktivitách definujících požadavky na přístupnost produktů a služeb ICT, jako je například evropská norma EN 301 549 pro veřejné zakázky na přístupné ICT.

Praktické informace a registrace

  • Webinář proběhne v úterý 24. ledna 2023 od 15.00 do 16.00.
  • Jednacím jazykem je angličtina.
  • K dispozici bude simultánní tlumočení do češtiny (zajišťuje Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, člen IAAP, jako jeden z výstupů projektu Théseus, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí, který realizuje s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Účast na webináři je bezplatná, je ale třeba se na něj zaregistrovat. Pokud máte o účast na webináři zájem a potřebujete s registrací pomoci, kontaktujte mě, prosím, na e-mailu pavlicek@teiresias.muni.cz.

Kvalitní zdroje o přístupnosti: Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí (24/24)

V posledním, 24. okénku adventního kalendáře, nabízím něco z domácí produkce. Théseus je projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřený na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Pod hlavičkou projektu Théseus nabízíme celou řadu odborných služeb: analýzy přístupnosti, konzultace, pravidelné online poradny, workshopy a webináře, připravujeme vzdělávací materiály, překládáme materiálů a tlumočíme akce z angličtiny do češtiny…

Projektové aktivity roku 2022 pak v listopadu vyvrcholily online konferencí S Théseem bez překážek 2022 – v pěti programových blocích nabídla více než 800 účastníkům praktický pohled na vybraná témata z oblasti přístupnosti webů, aplikací a multimédií.

Záznam konference na facebookové stránce Střediska Teiresiás

S Théseem bez překážek 2022: Otázky a odpovědi

Konference S Théseem bez překážek 2022 vzbudila mezi zájemci o digitální přístupnost velkou pozornost – její záznam k dnešnímu dni zhlédlo přes 1 400 zájemců a i pozitivní vazba a množství otázek svědčí o tom, že tématika digitální přístupnosti je v současnosti velmi aktuální téma.

Protože nabitý program konference nedovolil odpovědět na dotazy v průběhu živého vysílání, uspořádali jsme v pátek 9. prosince od 13.00 navazující webinář, na kterém jednak zazněly odpovědi na dotazy z konference, jednak byl přirozenou platformou pro navazující diskusi více než 30 zájemců o tématiku přístupnosti.

Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí

A to je vše, přátelé 🙂

Ačkoliv se na řadu zajímavých a kvalitních zdrojů nedostalo, tímto příspěvkem adventní kalendář o přístupnosti pro rok 2022 uzavírám. Děkuji za pozornost a věřím, že jste si v něm našli „to svoje“.

Za celý tým Thésea, Agory, Pélionu a INSPO přeju pokojné a inkluzivní Vánoce a v novém roce dosti přístupnosti 🙂


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Kvalitní zdroje o přístupnosti: Inclusive Design Principles (23/24)

Inkluzivní design je proces navrhování produktů, služeb a prostředí, které jsou přístupné a použitelné pro lidi s různými schopnostmi. Zahrnuje zohlednění potřeb různorodých uživatelů v procesu navrhování, včetně osob se zdravotním postižením, a vytváření řešení, která jsou přístupná, uživatelsky přívětivá a intuitivní pro všechny. Cílem inkluzivního designu je vytvářet produkty a prostředí, které bude moci používat co největší počet lidí, aniž by bylo třeba specializovaných úprav nebo přizpůsobení.

Na stránce Inclusive Design Principles jsou k dispozici principy inkluzivního designu, jejichž autoři Henny Swan, Ian Pouncey, Heydon Pickering a Léonie Watson je shrnuli do následujících bodů:

  • Poskytněte všem srovnatelný uživatelský zážitek.
  • Berte v potaz okolnosti.
  • Buďte konzistentní.
  • Předejte řízení uživateli.
  • Nabídněte možnost volby.
  • Stanovte priority obsahu.
  • Dejte tomu význam.

Inclusive Design Principles / Henny Swan #id24 2021

Inclusive Design Principles


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.