Archiv štítku: Vispero

Kvalitní zdroje o přístupnosti: Freedom Scientific Training Center (15/24)

Přístupné weby, aplikace a dokumenty tvoříme především pro uživatele. Ti velmi často pro práci s výpočetní technikou používají nejrůznější asistivní technologie – čtečky obrazovky, lupy, braillské displeje, hlasové ovládání, uzpůsobené klávesnice, atp.

Abychom mohli rozhraní webu či aplikace navrhnout tak, aby bylo s těmito technologiemi bez problémů použitelné, musíme vědět, jak tyto asistivní technologie fungují – jaké jsou principy práce, co uživateli umožňují, ale i jaká mají omezení.

Jedním z nejlepších zdrojů, který nám může tyto informace poskytnout, je web Freedom Scientific Training Center. Ten pochopitelně pokrývá produkty, spadající do porfolia společnosti společností Vispero. Najdeme zde tedy materiály primárně k programům JAWS, ZoomText a Fusion či braillských displejů Focus.

Co se mně osobně velmi líbí, je že řada materiálů překračuje hranice referenční příručky či představení produktu jako takového, ale dá se s úspěchem použít i při výuce – za včechny jmenujme interaktivní učebnici Surf’s Up!, díky které se mohou zájemci naučit pracovat s webem prostřednictvím odečítače obrazovky JAWS.

Freedom Scientific Training Center


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Český JAWS 2022.2207.25.7

Rádi bychom vás upozornili na aktualizované vydání české verze odečítače obrazovky JAWS 2022.2207.25.7. Jeho instalační soubory lze najít na známých adresách

www.galop.cz/download/jaws nebo www.galop.cz/dvd/jaws.htm

případně je také možné aktualizaci vyhledat a stáhnout přes Nabídku Start – JAWS 2022 – Vyhledat aktualizaci na Internetu.

Předchozí české vydání verze 2022 není před instalací nejnovějšího nutné odebírat.

Český JAWS 22022.2207.25.7 obsahuje především změny, které přináší anglické vydání z července 2022. Detailnější informace v angličtině viz Enhancements in JAWS 2022.2207.25 (July 2022).

Rádi bychom také pro pořádek připomněli, že průvodce instalací již nemá vlastní ozvučení a JAWS je tak třeba instalovat při spuštěné předchozí verzi.

Další informace

Český JAWS 2022.2204.40.6

Rádi bychom vás upozornili na aktualizované vydání české verze odečítače obrazovky JAWS 2022.2204.40.6. Jeho instalační soubory lze najít na známých adresách

www.galop.cz/download/jaws nebo www.galop.cz/dvd/jaws.htm

případně je také možné aktualizaci vyhledat a stáhnout přes Nabídku Start – JAWS 2022 – Vyhledat aktualizaci na Internetu.

Předchozí české vydání verze 2022 není před instalací nejnovějšího nutné odebírat.

Český JAWS 2022.2204.40.6 obsahuje opravu překlepů a chybějící lokalizaci některých řetězců, úpravu nápovědy pro Rychlá nastavení v Excelu, a dále především změny, které přináší anglické vydání z dubna 2022. Detailnější informace v angličtině viz Enhancements in JAWS 2022.2204.20 (April 2022).

Rádi bychom také připomněli, že průvodce instalací již nemá vlastní ozvučení a JAWS je tak třeba instalovat při spuštěné předchozí verzi.

Další informace