Archiv štítku: Twitter

Přístupnost sociálních sítí – pozvánka k diskuzi

S prosbou o spolupráci se na mě obrátila Tereza Tichá, studentka programu Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Téma, kterému se chce v rámci předmětu Sociální informatika a své bakalářské práci věnovat, je přístupnost sociálních sítí pro nevidomé. Protože je to téma, které mně přijde velmi přínosné a zajímavé, rád jsem se spoluprací souhlasil.

Tereza chce zjistit, jakým způsobem nevidomí uživatelé přistupují k sociálním sítím Facebook, Twitter a LinkedIn, proč a jak často je využívají. Jak Twitter, tak Facebook se snaží přístupnost rozhraní svých služeb neustále zlepšovat. Twitter například nedávno nabídl svým uživatelům možnost přidávat alternativní textové popisky k obrázkům u tweetů, Facebook pak spustil automatické popisování obrázků. I přes tuto snahu ale stále zůstává na sociálních sítích mnoho míst, jejichž přístupnost by se dala zlepšit.

Hlavním cílem Tereziny bakalářské práce je proto zmapovat překážky v přístupnosti stávajících rozhraní sociálních sítí a vytvořit návrh přístupného rozhraní, které bude v maximální možné míře vycházet vstříc uživatelům se specifickými nároky.

Než ale bude Tereza moci takové nové přístupné rozhraní navrhnout, ráda by znala názor nevidomých uživatelů na stávající rozhraní a dozvěděla se, s jakými překážkami se na sociálních sítích nejčastěji potýkají, či co se jim naopak z hlediska přístupnosti na stávajících rozhraních líbí. Proto zve všechny, kdo jsou ochotni se s ní o tématu přístupnosti sociálních sítí bavit, k osobní nebo virtuální schůzce.

V případě zájmu o spolupráci se prosím ozvěte přímo Tereze na e-mail 422414@mail.muni.cz.

Twitter je opět o něco přístupnější nejen pro uživatele se zrakovým postižením

Nabídnutím možnosti přidávat alternativní textové popisky k obrázkům u tweetů udělal Twitter další velký krok k lepší přístupnosti na něm publikovaného obsahu.

Už poměrně dlouhou dobu dávám Twitter jako příklad běžně dostupné (a současně hodně používané) služby, jejíž provozovatelé berou přístupnost v potaz a snaží se ji průběžně a systematicky vylepšovat. První test přístupnosti webového rozhraní Twitteru jsem dělal už v roce 2009 (více informací v článku Twitter a přístupnost) a až na několik drobných zádrhelů bylo už v té době přístupné a použitelné i pro uživatele s těžkým postižením zraku.

K dalšímu velkému vylepšení pak došlo v roce 2013, kdy Twitter zlepšil přístupnost svého webového rozhraní z klávesnice. Následně je také prošpikoval technikami z WAI ARIA a posunul tak komfort jeho ovládání poslepu na vyšší úroveň – nevidomí uživatelé tak jsou například automaticky informováni o počtu zbývajících znaků v tweetu či mají přístupné seznamy s hashtagy nebo uživatelskými jmény.

https://twitter.com/twitter/status/714828298862198784

Na konci března letošního roku pak došlo k dalšímu velkému kroku směrem k lepší přístupnosti Twitteru. Tentokrát se nejednalo o zlepšení přístupnosti rozhraní Twitteru, ale o nabídnutí možnosti přidávat textové popisky k obrázkům, které jsou součástí tweetu. Tato možnost je (zatím) dostupná pouze v aplikacích Twitteru pro iOS a Android. Pokud chcete začít ke svým obrázkům přidávat popisky, je třeba tuto možnost v rozhraní aplikace nejprve zapnout – detailní popis lze najít v článku Making images accessible for people on Twitter.

Twitter - Nastavení - Vytvářet popisy obrázků

Tématu se podrobně věnuje i Marco Zehe ve svém blogpostu How to: Add image descriptions to pictures you tweet. Zájemce o detailní instrukce, jak tuto novou funkcionalitu používat, si proto dovolím odkázat na Marcův článek.

https://www.marcozehe.de/2016/03/30/how-to-add-image-descriptions-to-pictures-you-tweet/

Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik se tato funkce mezi uživateli Twitteru ujme, aktivují si ji a najdou si čas popisky k obrázkům přidávat. Osobně jsem optimista a věřím, že časem budou na Twitteru obrázky bez alternativních textových popisků minulostí.