Archiv štítku: S Théseem bez překážek 2022

With Théseus Over Obstacles 2022: A practical insight into the world of accessible web, multimedia, and applications

The first ever Czech and Slovak conference on digital accessibility took place on Thursday, 10 November, via a live stream. In five programme blocks, it offered more than 800 participants a practical insight into selected topics in the field of web, app, and multimedia accessibility. The conference was organized by the Teiresias Centre of Masaryk University (Brno, Czechia) with the support of the Czech Radio Endowment Fund from the Světluška fund-raising campaign, and the conference partner ACTUM Digital.

Why a conference about accessibility?

With the growing need for accessible digital content, the Czech Republic and Slovakia were lacking a systematic approach on how to deal with the upcoming accessibility needs coming with the new European legislation. That´s why the team from the Teiresias center decided to organize a conference that would introduce the topic and offer theoretical and practical insights from experts as well as end users, and all of that in their native language.

Five sessions focusing on legislation, UX, multimedia accessibility, examples, and certification

The conference was organized into five sessions, each focusing on one current topic related to digital accessibility.

The first part dealt with existing and upcoming legislation on accessibility. Monika Miazdrová from Slovakia and Radek Horáček from the Czech Republic presented the results of the monitoring of websites and mobile applications covered by the current accessibility legislation. The upcoming European Accessibility Act was then presented by one of our foreign guests – Susanna Laurin, chair of the ETSI/CEN/CENELEC e-Accessibility Joint Working Group.

The second session was a panel discussion focused on user experience. Radka Nováková from the Institute of Languages and Communication of the Deaf at the Faculty of Arts of Charles University, Peter Halada from the Union of the Blind and Partially Sighted of Slovakia, and Ladislav Kratochvíl from Orbi Pontes brought their views to the discussion.

Also, in the third session, participants could enjoy three presentations, this time focused on accessibility of multimedia content. Petr Herian presented the Beey application which helps to make audio and video content accessible through subtitles, Marek Salaba talked about audio description, and Petr Vysuček and Kateřina Pešková presented how to make media content accessible to (Czech) sign language users.

Theory can provide a basic insight and a lot of useful information, but nothing compares to practical experience. In the Good Practice Examples section, participants had the opportunity to learn from Tomáš Jelínek about the challenges associated with the development of an application (Cash Reader, iOS and Android) designed specifically for the blind. The experience of making a Library accessible was offered by Běla Svobodová, and Michaela Vranková introduced us to the art of creating and designing an accessible website.

The last session of the conference programme was dedicated to what training and certification opportunities are available for those who are really serious about accessibility. In the Expertise and Certification block, Helena Hubatková Selucká presented the Handicap Friendly certificate for libraries, and Tereza Venerová Kosnarová presented the new online study programme of Masaryk University called Design of Information Services.

The conference concluded with an introduction of the International Association of Accessibility Professionals (IAAP). Alberto Hylander presented the possible levels of membership, professional certification and benefits that IAAP members can enjoy. Ondřej Pohl, a CPWA certificate holder and one of the two most highly certified web accessibility experts in the Czech Republic, then shared with the attendees what his journey to certification was like.

Conclusion and feedback

Based on the feedback quoted below and the number of views of the live stream and recording, which surpassed 1000 views two days after the conference, we dare say that the 1st Annual Online Conference on Digital Accessibility was a success. Below we offer a few examples of the feedback we received.

 • Thank you for a well themed conference with useful information and speakers.
 • You managed, in my opinion, to combine the topics well, from a clear overview of the legislative frameworks for accessibility, to specific cases of implementation, to the impact of barriers in different areas on real users, to opportunities for education in the field that I was not aware of.
 • The conference was very useful, and I was glad to attend.
 • Thank you again so much, it was absolutely great from every possible perspective.

With Théseus Over Obstacles 2022: Questions & Answers

As the busy conference schedule did not allow us to answer questions during the live broadcast, we have scheduled a follow-up webinar With Théseus Over Obstacles 2022: Questions & Answers for Friday, 9 December, at 13.00, which will answer your questions and allow you to ask anything you are interested in regarding accessibility.

We look forward to seeing you there 🙂


The With Théseus Over Obstacles 2022 Conference was organised by the Teiresias Centre of Masaryk University as one of the outcomes of the Théseus – Dispatching Accessibility in the Digital Environment project, supported by the Czech Radio Endowment Fund from the Světluška fund-raising campaign, and the conference partner ACTUM Digital.

Světluška

S Théseem bez překážek 2022: Otázky a odpovědi

Konference S Théseem bez překážek 2022 vzbudila mezi zájemci o digitální přístupnost velkou pozornost – záznam k dnešnímu dni zhlédlo přes 1 200 zájemců a i pozitivní vazba a množství otázek svědčí o tom, že tématika digitální přístupnosti je v současnosti velmi aktuální téma.

Protože nabitý program konference nedovolil odpovědět na dotazy v průběhu živého vysílání, naplánovali jsme na pátek 9. prosince od 13.00 navazující webinář, na kterém jednak zazní odpovědi na Vaše dotazy, jednak se budete moci ptát na vše, co vás ohledně přístupnosti zajímá.

Webináře se zúčastní i Susanna Laurin a Alberto Hylander z IAAP EU, kteří účastníky stručně seznámí s výhodami pro členy a odpoví na všechny otázky týkající se certifikace, úrovní členství nebo politiky EU v oblasti přístupnosti. Z přednášejících konference dále přislíbili účast Monika Miazdrová z MIRRI SR a Ondřej Pohl z ACTUM Digital, jeden ze dvou nejvýše certifikovaných specialistů na přístupnost v České republice.

Praktické informace

 • Kdy: pátek 9. prosince, 13.00 až 14.30
 • Jak: online přes Zoom
 • Za kolik: účast na webináři je zdarma
 • Jednacím jazykem je čeština a slovenština; tlumočení z a do angličtiny bude zajištěno

Registrovat se na webinář S Théseem bez překážek 2022: Otázky a odpovědi

Těšíme se na Vás 🙂


With Théseus Over Obstacles 2022: Questions & Answers

The conference With Théseus Over Obstacles 2022 has attracted a lot of attention among those interested in digital accessibility – over 1,200 people have viewed the recording to date, and the positive feedback and the number of questions show that the topic of digital accessibility is currently a very topical issue.

As the busy conference schedule did not allow us to answer questions during the live broadcast, we have scheduled a follow-up webinar for Friday, 9 December, at 13.00, which will answer your questions and allow you to ask anything you are interested in regarding accessibility.

The webinar will also feature Susanna Laurin and Alberto Hylander from IAAP EU, who will brief participants on the benefits for members and answer any questions about certification, membership levels, or EU accessibility policy. Speakers at the conference include Monika Miazdrová from MIRRI SR and Ondřej Pohl from ACTUM Digital, one of the two highest certified accessibility specialists in the Czech Republic.

Practical information

 • When: Friday 9 December, 13.00 – 14.30
 • How: online via Zoom
 • How much: participation in the webinar is free
 • The meeting language is Czech and Slovak; interpretation from and into English will be provided

Register for the webinar With Théseus Over Obstacles 2022: Questions and Answers

We look forward to seeing you 🙂


Pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s IAAP EU jako jeden z výstupů projektu Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí, podpořeného Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Partnerem akce je společnost ACTUM Digital.

SvětluškaIAAP EU

Konference S Théseem bez překážek 2022 přinesla praktický pohled na přístupnost webů a aplikací

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhla 1. československá online konference o digitální přístupnosti. V pěti programových blocích nabídla více než 800 účastníkům praktický pohled na vybraná témata z oblasti přístupnosti webů, aplikací a multimédií. Konferenci uspořádalo Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, partnerem konference byla společnost ACTUM Digital.

Proč konference o přístupnosti?

Přístupnost webů, dokumentů i aplikací se – i díky legislativě – dostává stále více do popředí zájmu těch, kdo informace v digitálním prostředí publikují. I přes veškeré dosavadní snahy a aktivity v této oblasti na národní i mezinárodní úrovni je však míra digitální přístupnosti řady služeb stále poměrně nízká. Uživatelé často narážejí na bariéry i při tak běžných činnostech, jakými je online nákup zboží, jízdenek či správa bankovního účtu.

Cílem konference S Théseem bez překážek 2022 tak bylo v pěti programových blocích nabídnout zájemcům praktické informace o tom, jak a proč přístupné digitální produkty tvořit.

Co nabídl program konference

Stávající i chystaná legislativní zakotvení přístupnosti jsou jedním z pilířů, které přispívají k lepší přístupnosti webových stránek i aplikací. S výsledky monitoringu webů a mobilních aplikací, spadajících pod zákon o přístupnosti, účastníky seznámili Monika Miazdrová a Radek Horáček z pozice pracovníků kontrolních orgánů v ČR a SR. V posledních několika letech EU posunula digitální přístupnost kupředu prostřednictvím politických strategií, nových iniciativ a řady směrnic. Susanna Laurin, předsedkyně pracovní skupiny pro digitální přístupnost, představila další krok vpřed v této oblasti, a to připravovaný Evropský zákon o přístupnosti.

Pohled na uživatelskou zkušenost účastníkům nabídla panelová diskuse. Jejím cílem bylo seznámit účastníky konference s tím, na jaké bariéry uživatelé v digitálním prostoru nejčastěji narážejí, zda/ jak se jim je daří překonávat a kde vidí rezervy v digitální přístupnosti na straně těch, kdo weby a aplikace tvoří a provozují.

Do diskuse svůj pohled na věc přinesli Radka Nováková z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Peter Halada z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Ladislav Kratochvíl z Orbi Pontes.

Multimediální obsah dnes nalezneme na každém kroku, a to jak v oblastech volného času a zábavy, tak vzdělávání nebo práce. Ne vždy však je multimediální obsah přístupný. V bloku jsme tak účastníkům nabídli informace o třech možnostech zpřístupňování multimédií. Petr Herian představil aplikaci Beey, která pomáhá zpřístupňovat audio a video obsah pomocí titulků, Marek Salaba se věnoval audiopopisu a Petr Vysuček s Kateřinou Peškovou přiblížili, jak zpřístupnit mediální obsah uživatelům (českého) znakového jazyka.

Teorie může poskytnout základní vhled do problematiky a spoustu užitečných informací, nic se však nevyrovná praktickým zkušenostem. V sekci Příklady dobré praxe měli účastníci prostor dozvědět se od Tomáše Jelínka o tom, jaké výzvy jsou spojeny s vývojem aplikací pro nevidomé, praxi ze zpřístupňování Knihovny města Ostravy nabídla Běla Svobodová a o praktické zkušenosti, jak si komplikujeme život při návrhu webu, jeho tvorbě a při jeho plnění, se podělila Michaela Vranková.

Poslední blok konferenčního programu pak byl věnován tomu, jaké možnosti vzdělávání a certifikace jsou dostupné pro ty, kdo to s přístupností myslí skutečně vážně. V bloku Odbornost a certifikace představila Helena Hubatková Selucká certifikát Handicap Friendly pro knihovny, který přísluší knihovnám, Tereza Venerová Kosnarová pak nový online studijní program Masarykovy univerzity s názvem Design informačních služeb.

Závěr konference patřil představení Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost (IAAP). S možnými úrovněmi členství, profesní certifikací a výhodami, jež mohou členové IAAP využívat, účastníky seznámil Alberto Hylander. Ondřej Pohl, držitel certifikátu CPWA a jeden ze dvou nejvýše certifikovaných lidí na webovou přístupnost v České republice, se pak s účastníky podělil o to, jaká byla jeho cesta k certifikaci.

A jak se konference líbila účastníkům?

Akci je možné považovat za úspěšnou ve chvíli, kdy účastníkům nabídne obsah a informace, kvůli kterým na ni přišli. Na základě níže citované zpětné vazby i počtu zhlédnutí živého vysílání a záznamu, který dva dny po konferenci překonal číslovku 1000, si troufáme tvrdit, že 1. ročník online konference o digitální přístupnosti se vydařil.

 • Děkuji za skvěle tematicky sestavenou a řečníky obsahově užitečnými informacemi zpracovanou konferenci.
 • Podařilo se vám, podle mne, dobře skloubit téma od srozumitelného přehledu legislativních rámců přístupnosti, přes konkrétní případy realizace, dopady bariér v různých oblastech u reálných uživatelů, až k možnostem, jak se v oboru vzdělávat, o kterých jsem nevěděl.
 • Konference byla velmi přínosná, ráda jsem se jí zúčastnila.
 • Ještě jednou moc díky, bylo to naprosto skvělé ze všech možných pohledů.
 • Ďakujem Vám ešte raz za možnosť zúčastniť sa konferencií, ktoré ste organizovali. Obe boli veľmi profesionálne zorganizované a dokonale zladené, zároveň sama som sa dozvedela zaujímavé pohľady. 🙂

Záznam konference na facebookové stránce Střediska Teiresiás

Závěrem

Zaujala vás tématika přístupnosti a chcete se o ní dozvědět více? Navštivte web projektu Théseus či některou z našich akcí. Pozvánky najdete na adrese www.poslepu.cz/pozvanky.

Těšíme se na vás 🙂


Konferenci S Théseem bez překážek 2022 uspořádalo Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity jako jeden z výstupů projektu Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí, podpořeného Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Partnerem konference byla společnost ACTUM Digital.

Světluška