Archiv štítku: Google

Dotyková zařízení s externí klávesnicí a nevidomí uživatelé – jde to dohromady?

Práci v operačních systémech Android (prostřednictvím odečítače obrazovky TalkBack) či iOS (prostřednictvím odečítače VoiceOver) mají uživatelé se zrakovým postižením primárně spojenu s dotykovým ovládáním.

Pravdou ale je, že obzvlášť psaní na dotykové klávesnici není nijak pohodlné ani pro uživatele, kteří žádnou zrakovou vadu nemají – i já sám v případě, kdy mám napsat delší text, sáhnu raději po klasické klávesnici (například tento článek píšu cestou domů v šalině – ne na mobilu, ale na notebooku, který si pro tento případ nejsem líný vytáhnout z batohu 🙂 Nijak proto nepřekvapí, že i uživatelé se zrakovým handicapem, kteří mobilní zařízení používají ne(jen) k pasivní konzumaci obsahu, ale k aktivní práci (psaní textů, e-mailů, atp.), hledají cesty, jak si svůj způsob práce co nejvíce zefektivnit.

Na webovém portálu Pélion, zaměřeném na výpočetní techniku pro zrakově postižené, jsme v uplynulých dnech publikovali hned dva články, které se této tématice věnují.

Bohumír Juroška se podíval na ovládání Androidu s odečítačem TalkBack pomocí externí klávesnice, Michal Rada pak na iPad Pro s externí klávesnicí pohledem nevidomého.

Jako bonus pak nabízíme kompletní přehledy klávesových zkratek pro odečítače obrazovek TalkBack a VoiceOver, které najdete v článcích Matěje Plcha Nejen dotyk vládne světem: ucelený přehled klávesových zkratek odečítače TalkBack a Adama Samce Klávesové zkratky pro iOS a VoiceOver.

Pěkné počtení 🙂

https://www.portal-pelion.cz/ovladani-androidu-odecitacem-talkback-pomoci-externi-klavesnice/

https://www.portal-pelion.cz/ipad-pohled-nevidomeho/

Google spouští program pro neziskové organizace i v České republice

Program Google pro neziskové organizace sdružuje nástroje Googlu pro neziskovky pod jednu střechu. Členové programu budou mít přístup k prémiovým službám Googlu zcela zdarma. Součástí programu jsou:

  • Google Apps pro neziskové organizace: Bezplatná verze profesionální sady firemních online nástrojů Google Apps, která zahrnuje Gmail, Kalendář Google a Disk Google pro spolupráci a možnost využít 30 GB úložného prostoru.
  • Google Ad Grants: Bezplatná inzerce ve vyhledávání Google až do výše 10 000 $ měsíčně pro propagaci a zvýšení povědomí o aktivitách.
  • YouTube: Prémiové budování značky pomocí kanálů YouTube a zvýšená kapacita nahrávání.

Program také nabízí výukové materiály, případové studie nebo možnost zapojit se do světové komunity neziskovek a sdílet své zkušenosti.

Organizace, které se chtějí do programu zapojit, musí být neziskovou organizací s odpovídající právní formou a splňovat podmínky programu. Způsobilost neziskových organizací k zapojení pro Google ověřuje síť TechSoup Global, která v České republice působí prostřednictvím partnerské organizace Sdružení VIA realizující program TechSoup Česká republika.

Velkou výhodu tohoto programu osobně spatřuji v tom, že neziskovky dostanou vše v jednom balíčku, který oproti předchozím nabídkám nabízí třeba větší úložný prostor, automaticky jsou dostupné služby, které bylo třeba dřív „vysoutěžit“ (Google Ad Grants), atp.

A protože Google Apps pro vlastní doménu už bezplatnou verzi nemá a nelze ji tedy pro tyto účely použít, tak hlavní výhoda rrogramu je samozřejmě ta, že všechny tyto služby dostávají neziskovky zdarma.

Více informací zájemci najdou na webu www.google.com/nonprofits.

Související odkazy

Inženýři Googlu: pro přístupnost děláme maximum

Vzhledem k obsáhlým diskusím na téma přístupnost mobilních operačních systémů, kterým předcházely dvě testovací studie dvou nezávislých expertů, se rozhodl přispět svou troškou do mlýna i Matěj Plch (www.blind-android.cz), který je autorem tohoto textu.

Následující řádky nemají za úkol přímo porovnávat vhodnost systémů Android a iOS pro zrakově handicapované uživatele, ale spíše vám přiblížit pohled z druhé strany, čímž je myšleno vyjádření samotné společnosti Google.

V českém shrnutí provedených testů, které rovněž před několika dny vyšlo na tomto webu, mimo jiné zaznívá kritika Googlu nejen kvůli tomu, že ve svých aplikacích porušuje základní pravidla přístupnosti, ale poukazuje i na jeho celkově laxní přístup k této problematice.

Náhoda tomu chtěla, že se mi dostal do rukou přepis rozhovoru s přední accessibility inženýrkou Googlu Eve Andersson, která poskytla interview na toto téma Národní federaci nevidomých ve Spojených státech amerických.
Jde o globální pohled na celou věc, takže se nedotýká jen prostředí operačního systému Android, ale jsou zde zmíněny mnohé další produkty, jež Google vyvíjí.

Přímo k problematice přístupnosti iOS a Androidu se vyjádřím později, tento článek prosím berte jako oficiální stanovisko Googlu, které bych tímto rád přiblížil i české veřejnosti. Cítím tak trochu povinnost hájit zájmy této společnosti i u nás, jelikož jsem s nimi v minulosti mnohokrát komunikoval ohledně přizpůsobení jejich softwaru pro nevidomé uživatele v ČR a oni i přes počáteční nedůvěru nakonec naši zemi akceptovali a díky tomu jsou asistivní technologie operačního systému Android použitelné i v České republice.

Rozhovor jsem nechal v původní podobě, zásahy do textu jsou naprosto minimální.

Závěrem tohoto úvodu mi ještě dovolte poděkovat kolegovi Radku Pavlíčkovi, který se i navzdory obsáhlosti textu rozhodl jej uveřejnit. (Já děkuju Matějovi za překlad a nabídku zveřejnit tento text na POSLEPU).

Redaktor: Google je jedna z nejvíce inovativních firem na světě. Její produkty jsou velmi známé a lze se s nimi setkat prakticky všude. Google vytváří nejrychleji rostoucí operační systémy a aplikuje je v mobilních telefonech, počítačích a dokonce i v samořídících vozidlech. Když tuto technologii budou moci používat nevidomí, pak se jejich šance na jednodušší život zvýší, v opačném případě bude podstatně nižší.

Eve Anderssonová se ve firmě Google velmi intenzivně zabývá přístupností a na sjezdu (Federace nevidomých) pronesla tyto hluboce procítěné úvahy:

Děkuji vám, Dr. Maurere. Zdravím vás všechny. Je mi velkým potěšením a ctí být tady s vámi. Prožíváme úžasný týden a s některými z vás jsem se seznámila zde na sjezdu, dozvěděla jsem se o vašich zkušenostech a získala zpětnou vazbu týkající se našich produktů a taky jsem některé produkty předváděla. Bylo to báječné.

Než jsem sem dorazila, zastavila jsem se v Atlantě a tam jsem se zúčastnila zahájení konference Národní asociace neslyšících. Konala se v kostele Ebenezer Baptist Church v Atlantě. To je ten kostel, kam chodil Martin Luther King jako dítě a kde pak kázal jako dospělý. Bylo vskutku dojemné stát na místě, kde stával tento velký muž a důvodem pro mé dojetí bylo to, že kázal o rovnosti pro všechny. Celý život jsem v ni věřila. Teď když pracuji pro firmu Google a vedu náš tým inženýrů věnujících se přístupnosti, je pro mne opravdu důležité prosazovat cíl rovnosti pro všechny.

Ráda bych vás teď trochu seznámila s tím, co v Googlu děláme na podporu přístupnosti. Normálně to v Googlu není zvykem, ale teď vám trochu pootevřu dveře, abyste mohli nakouknout do vnitřního fungování společnosti. Mým cílem je ukázat, jak vážně v Googlu přistupujeme k otázce přístupnosti a informovat vás o provedených strukturálních změnách.

Nechceme dát naše produkty na trh, získat zpětnou vazbu o funkcích, které nejsou přístupné, a teprve pak použít provizorní řešení problémů. Není to udržitelné a není to ani férové vůči lidem, kteří naše produkty používají. Proto jsme provedli změny s cílem zahrnout přístupnost už do designu, technologie a testování našich produktů. Ráda bych vám dala pár informací. Dr. Mauerer se o tom zmínil: V Googlu pracuje mnoho samostatných týmů. Google opravdu podporuje kreativitu, experimentování a individuální úsilí a to znamená, že uskutečnit takovou kulturní změnu není snadné ani rychlé, ale stejně ji uskutečňujeme.

A o některých těchto snahách vám něco řeknu.

Jak už jsem se zmínila, vedu náš tým inženýrů, který je odpovědný za přístupnost. Jedná se o skupinu, která uvnitř Googlu postupně organicky vyrůstala díky zaujetí jednotlivců, jimž ležela na srdci možnost přístupu v rámci organizace. Po čase se tato skupina stala strukturovanější a systematičtější. Náš tým se skládá z lidí s odbornými znalostmi designu založeném na zkušenostech uživatelů, technologie, testování, asistenční techniky a průzkumu mezi uživateli. Máme programové manažery, kteří pracují po celém Googlu a pomáhají instalovat softwarové vybavení. Náš dokumentační specialista se na plný úvazek věnuje vytváření dokumentace týkající se přístupnosti a máme pracovníky, kteří se specializují také na vzdělávání v této oblasti.

Když už mluvím o vzdělání, všichni noví inženýři, kteří jsou přijati v našich hlavních inženýrských centrech — v Mountain View, Kalifornii, New Yorku a Zürichu ve Švýcarsku — během svých prvních týdnů u firmy Google povinně absolvují jednohodinový workshop na téma přístupnost. V tomto praktickém workshopu se učí o přístupnosti mobilních telefonů a také o přístupnosti webu. Přímo během workshopu musí účastníci sepsat pravidla pro zpřístupnění nějaké webové aplikace. Rovněž jsme zahájili víc než deset dalších interních kurzů, na nichž se vyučuje o přístupnosti webu, Androidu, iOSu, asistenční technologii, testovacích technikách, designu založeném na uživatelských zkušenostech, provádění uživatelských studií na téma přístupnost a jiné. Také bezplatně nabízíme online kurz pro veřejnost „Úvod do přístupnosti webu“.

Pokud jde o vzdělávání, v softwarovém průmyslu je obrovský nedostatek žen, menšin a lidí s postižením a tak se je také pokoušíme oslovit. Nabízíme zaplacení školného pro všechny zájemce s postižením při absolvování kurzů ve škole Code School, aby si osvojili softwarové inženýrské techniky. Mimochodem, do mého týmu přijímáme nové lidi, takže jestli jste vy nebo některý váš známý dobrý inženýr, klidně za mnou potom přijďte.

Snažíme se o vydání pravidel týkajících se interní přístupnosti. Připravili jsme technická pravidla, kterými se řídí naši inženýři při vývoji produktů. Také jsme pro vnitřní potřebu vydali směrnice o uživatelských zkušenostech používané při navrhování našich produktů, aby byly hned od začátku navrženy správně.

Každý rok pořádáme konferenci s názvem I/O – jde o hodně velkou událost v San Francisku — a letos jsme vytvořili naše návrhové normy pro tzv. Relevantní design. Popisují, jak by se měly naše aplikace chovat a mají je také používat externí vývojáři při navrhování aplikací pro Android.

Poznámka: Jedná se o velmi často zmiňovaný Material design, do kterého bude zahalena přicházející nová verze operačního systému Android, pravděpodobně s kódovým označením Lion. Těchto grafických změn si můžete povšimnout již nyní a to například u prohlížeče Google Chrome nebo v poslední aktualizaci obchodu Google Play. Tentokrát jsme poprvé už při uvolnění produktu aplikovali v designu směrnice přístupnosti. Naším cílem ovšem není jen to, aby Google vyráběl produkty více přístupné, ale chceme, aby se takové produkty vyvíjely po celém světě.

Ve své roli jsem v poslední době byla svědkem jedné úžasné věci: zpočátku jsme museli naše produktové týmy nabádat a snažili jsme se je přinutit, aby se zapojili do navrhování přístupných produktů, ale teď se tento poměr změnil. Lidé za námi přicházejí pro radu. Táhnou nás vpřed a máme potíže s nimi udržet krok!

U lidí s postižením provádíme studie zaměřené na zkušenosti uživatelů, abychom zjistili, jak lidé naše produkty skutečně využívají. V posledních pár měsících probíhaly takové studie v Zürichu, New Yorku a v Mountain View a osobně jsem se musela některých zúčastnit. Tyto uživatelské studie jsou pro nás velmi důležité, protože se můžeme učit a jen jejich čtením jsme pochopili tolik věcí. Ráda bych vyzvala všechny, kdo se chtějí účastnit uživatelské studie, aby se přihlásili. Máme emailovou adresu speciálně vytvořenou pro tento sjezd a pokud chcete být do studie zařazeni, pošlete zprávu na adresu –. A to je vše, nic víc nemusíte udělat. Pak vám na váš e-mail odpovíme a později vás požádáme, abyste se přihlásili do uživatelské studie v oblasti vašeho bydliště.

Vedle našeho vlastního výzkumu také sponzorujeme výzkum na univerzitách. Udělujeme fakultní ceny za výzkum a teď jsme začali udělovat ceny speciálně za výzkum přístupnosti.

Další velmi důležitá věc je naše zapojení se do komunity díky naší přítomnosti na sjezdu NFB a seznámení se s co nejvíce lidmi. Chci tím říci, že NFB (Národní federace nevidomých) je pro nás velmi důležitým partnerem. Úžasná Anne Taylorová a celý tým nám poskytl výbornou zpětnou vazbu; je nesmírným potěšením s nimi pracovat a jsem jim hrozně vděčná.

Přesuňme teď naši pozornost na některá hmatatelná zlepšení. Je skvělé provádět restrukturalizační procesy, ale chci také ukázat, jak se ty změny odrážejí na našich produktech. Soustředím se pouze na jednu opravdu velmi důležitou sadu produktů pro sféru vzdělávání a pro různá pracoviště.

Jedná se o Google Drive (Disk Google), což je náš systém sdílení souborů a také dokumentů, tabulek, prezentací a formulářů. Pracujeme na zvýšení podpory přístupnosti, když jsou tyto produkty používány s odečítači obrazovky (JAWS, NVDA, VoiceOver a ChromeVox). Provedli jsme komplexní testování, abychom se přesvědčili, že je ke všemu přístup z klávesnice a také jsme zabudovali aktualizovatelnou podporu zobrazení pomocí Braillova písma v Docs a Slides.

Jednou z velkých výhod využívání těchto nástrojů ve srovnání s tradičními aplikacemi desktop productivity, aspoň pro mne, je schopnost snadno spolupracovat s ostatními lidmi. Nedávno jsme vyvinuli podporu umožňující to, aby vám odečítač obrazovky oznámil, že někdo jiný edituje stejný odstavec, který právě editujete vy, takže můžete spolupracovat v reálném čase.

Také jsme úplně zpřístupnili historii revizí, takže když jeden ze spolupracovníků rozhodí váš dokument, můžete vše vrátit zpět a upravit jej.

Nejnovější verze Google Drive se vyvíjela s ohledem na přístupnost od samého počátku. O tomto novém způsobu práce pojednává jedna z našich případových studií a jádro našeho inženýrského týmu pro přístupnost spolupracovalo velmi úzce s inženýry ze skupiny Google Drive, z nichž někteří se sami specializují na přístupnost, aby mohli správně navrhovat, vyvíjet a testovat produkt, provést uživatelské studie atd.

Google Drive vzniká a dostává se na trh postupně jako mnoho našich produktů. Za pár týdnů lidé získají na svých zařízeních přístup k novému Google Drive. Tak doufám, že se vám bude líbit!

S Michiganskou univerzitou spolupracujeme velmi úzce a ředitelka IT, Laura M. Pattersonová, řekla: „Nejnovější zlepšení v Google Drive a Docs pro uživatele asistenční technologie jsou velkým krokem vpřed a jsou příkladem závazku Googlu zpřístupnit je všem lidem v naší komunitě.“

A tak plošně pracujeme na mnoha různých produktech a já jsem chtěla uvést jen jeden příklad. Domnívám se, že je to velmi důležitá zpráva, ačkoliv nezbývá než přiznat, že máme před sebou ještě dlouhou cestu a čeká nás spousta práce. Je to nesmírně důležité a budeme o to stále usilovat. Google věří – a já též – že všichni lidé na světě mají právo na vzdělání a na zaměstnání, které odpovídá informační éře. Také si myslíme, že mají právo na vzdělání a zábavu a nepolevíme v našem snažení, dokud nedosáhneme cíle s našimi produkty Google. Chceme být součástí řešení.

Děkuji všem za poskytnutou zpětnou vazbu, podporu a děkuji Národní federaci nevidomých i Dr. Maurerovi za pozvání a možnost vystoupit.

Původní text najdete na stránce The Federation at Work with Google: Changing the Structure of Expectations.