Archiv štítku: COVID-19

COVID-19: Potřebujete pomoc? Masarykova univerzita nabízí dobrovolníky

Epidemie koronaviru zasáhla Česko způsobem, který jen tak někdo nečekal. Věříme ale, že společně dokážeme překonat mnohé, a proto se Masarykova univerzita z iniciativy rektora Martina Bareše rozhodla zorganizovat dobrovolnickou síť, díky které vám nyní můžeme nabídnout pomoc v mnoha činnostech a oborech. Neváhejte se na nás obrátit.

Pište a volejte

 • linka 549 498 804 / 549 498 800
 • SMS na 775 855 636 / 775 855 633 (a my Vás kontaktujeme)
 • e-mail pomoc@muni.cz
 • web munipomaha.cz

Nabídka dobrovolnické sítě MU zahrnuje aktivity

 • hlídání či doučování dětí (individuální i skupinové)
 • pomoc seniorům či lidem v karanténě (nákup léků, potravin, venčení zvířat atd.)
 • doručení bavlněných roušek zdarma
 • případně další

Pokud se chcete sami zapojit

Pomáhej s MUNI: Rektor Martin Bareš vyzývá k finanční pomoci


Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity už pomohli 50 institucím a 190 jednotlivcům a na jejich činnost se vybralo 900 tisíc Kč. Je důležité, aby se informace dostaly k co nejvíce potřebným. Pomozte prosím, s distribucí těchto informací. Plakáty pro tisk jsou ke stažení na is.muni.cz/do/mu/koronavirus-2020/letaky_a_plakaty. Hlásit se s pomocí, o pomoc a posílat finanční dary můžete dál přes munipomaha.cz.

COVID-19: Jak publikovat a kde hledat informace v přístupné podobě o situaci, související s koronavirem

V současné situaci, způsobené pandemií COVID-19, je třeba více než když jindy poskytovat informace včas, srozumitelně, pravdivě a přesně. A přístupně, aby se s nimi bez obtíží mohli seznámit všichni ti, kdo to potřebují. Přepis mluveného slova, tlumočení a překlady do znakového jazyka, poskytování textových alternativ k informacím nabízeným pouze v grafické podobě – to vše by mělo být v této době pokud možno standardem.

V České republice žije přibližně 1,1 miliónu lidí, kteří mají zdravotní postižení a mohou tak potřebovat informace v přístupné podobě. Ale i ostatním může přístupně poskytnutá informace pomoci – určitě je mnohem snazší zkopírovat telefonní číslo na krajskou hygienickou stanici z textu stránky, než je opisovat z obrázku.

Jak publikovat informace o dění kolem COVID-19 v přístupné podobě?

Nejčastější překážku v přístupnosti, na kterou narážím, je publikování informací v podobě, kterou není možné vnímat více smysly (video bez titulků či mluveného slova, infografika bez textové alternativy, dokumenty bez textové vrstvy či odopovídajícího strukturování, atp.)

Pokud vám to vaše kapacity umožňují

 • opatřete videa titulky,
 • zajistěte překlad/ tlumočení do znakového jazyka
 • k infografikám nabídněte textový přepis (viz například COVID-19: Informace pro občany o koronaviru),
 • dokumenty publikujte ve více formátech.

Pokud nevíte, jak na to, ozvěte se, něco společně určitě vymyslíme. Můžete si také prostudovat článek Advice on sharing accessible content during the Coronavirus pandemic a řídit se jeho radami.

Kde hledat informace o dění kolem COVID-19 v přístupné podobě?

koronavirus.mzcr.cz

Webová stránky koronavirus.mzcr.cz, které spravuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jsou prvním a ze své podstaty autoritativním zdrojem informací. Stránky jsou postaveny na jednoduché šabloně (což vnímám jako velké plus), která neklade svým uživatelům žádné překážky v přístupu k prezentovanému obsahu.

Informace jsou poskytovány převážně v textové podobě. Ty, které jsou nabízeny formou obrázků, se správci webu snaží v rámci možností nabízet i v alternativních formátech (viz například úprava stránky s důležitými kontakty do přístupnější podoby v průběhu uplynulého víkendu).

Mainstreamová média

Mým primárním informačním kanálem je iRozhlas.cz, konkrétně stránka irozhlas.cz/koronavirus. Ten je postaven na šablonách, které jsou perfektně odladěny na přístupnost, takže dostat se k informacím by neměl být problém. Problematický může být přístup k některým částem obsahu (obzvlášť při přebírání informací třetích stran, například některé vložené tweety v Online reportáži).

Česká televize nabízí na stránce PŘEHLEDNĚ: Kam volat a kde hledat informace a pomoc ohledně koronaviru průběžně aktualizovaný seznam kontaktních informací v textové podobě.

ČUN

Průběžně informovat a nabízet informace v alternativních formátech se snaží i Česká unie neslyšících, která klíčové informace překládá a nabízí i českém znakovém jazyce.

Transkript Online

Online simultánní přepis řeči operátora na speciálních infolinkách krajských hygienických stanic zajišťuje společnost Transkript Online. Na stránkách těchto a dalších organizací veřejné správy najde klient piktogram ucha: po rozkliknutí odkazu s tímto symbolem napíše do příslušného pole své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“. Po vyzvednutí okamžitého hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Ten se mu zobrazí ve speciálním okně pro přepis. Následně již probíhá standardní hovor, přepis řeči operátora sleduje volající klient po celou dobu hovoru v okně na webu.

V současné době je možné jej využít na speciálních infolinkách Státního zdravotního ústavu a čtyřech krajských hygienických stanicích. O rozšiřování nabídky a aktuálním stavu průběžně informuje portál Helpnet.cz (viz například Rozšiřuje se komunikační podpora tazatelů se sluchovým postižením).

Televize Beey

Společmost NEWTON Technologies spustila internetovou televizi pro diváky se sluchovým postižením (tv.beey.io) s nejdůležitějšími TV pořady a videi o koronavirové pandemii. Na jednom místě jsou zdarma dostupné videozáznamy zvlášť důležitých pořadů opatřené titulky.

Další informace viz Titulkovaná televize Beey zlepšuje informovanost lidí se sluchovým postižením.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Tamtam spolu s psychology z MV ČR a Policejního prezídia ČR připravil sérii videospotů na aktuální témata k epidemii nemoci COVID-19, tlumočenou do českého znakového jazyka.

Další informace viz Tamtam natáčí s psychology spoty pro osoby se sluchovým postižením.

Pedagogická fakulta UPOL

Pracovníci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci připravili překlad videa Ministerstva zdravotnictví s informacemi a pokyny Co byste měli vědět o koronaviru do českého znakového jazyka.

Masarykova univerzita

V oblasti zpřístupňování informací o COVID-19 (zejména) studentům se specifickými potřebami nezahálí ani Masarykova univerzita. Prostřednictvím Střediska Teiresiás nabízí klíčové informace (mimořádná opatření rektora, organizační detaily atp.) přeložené do českého znakového jazyka (www.teiresias.muni.cz/cz/novinky/mimoradne-opatreni-rektora), děláme maximum pro to, aby i distanční výuka, na kterou univerzita přešla, byla přístupná studenty se specifickými potřebami, atp. Bližší informace o fungování Teiresia v době koronavirové jsou k dispozici na stránce Aktuální provoz Střediska Teiresiás.

COVID-19: Potřebujete pomoc? Masarykova univerzita nabízí dobrovolníky

Víte o dalším užitečném zdroji o COVID-19, který dbá na přístupnost?

Tento seznam berte jako inspiraci, co vše se dá pro lepší přístupnost informací, ne jako kompletní výčet všech možností, které se momentálně nabízejí. Pokud víte o nějakém zajímavém zdroji informací o COVID-19 v přístupné podobě, dejte mi prosím vědět v komentářích, rád jej sem doplním.


Přístupné informace jsou jedna – ale nikoliv jediná – věc, kterou je třeba zajistit. Současná situace naplno ukazuje potřebu přístupných online služeb – ať už se jedná o vzdělávání či nakupování na e-shopech – aby z těchto (jindy běžných činností) nebyli vyloučeni lidé se zdravotním či jiným postižením.

Nabídka pomoci

Chystáte se zveřejnit nějakou důležitou informaci, související s COVID-19, rádi byste ji nabídli v přístupné podobě a nevíte, jak na to? Ozvěte se mi, rád poradím.

COVID-19: Informace pro občany o koronaviru

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto onemocnění. Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí.

Příznaky

 • Zvýšená teplota
 • Kašel
 • Dušnost
 • Bolest svalů
 • Únava

Jak snížit riziko nákazy

 • Necestujte do zasažených oblastí
 • Při kýchání nebo kašlání si zakrývejte ústa si kapesníkem nebo paží, nikdy nekýchejte nebo nekašlejte do dlaní
 • Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a vodou
 • Vyhýbejte se zjevně nemocným a místům s vyšším počtem lidí

Fakta versus mýty

 • Poštovní zásilky z Číny a dalších zasažených oblastí virus nešíří
 • Roušky zdravé lidi neochrání, jsou vhodné pro nemocné, aby nákazu nešířili
 • Nosní kapky či kloktání nefungují proti nákaze
 • Antibiotika proti virům nezabírají, jsou určena na bakteriální onemocnění
 • Chlór nepijte a nemyjte se s ním, chlórové přípravky jsou účinné na dezinfekci povrchů
 • Kouření před možnou nákazou nechrání
 • Pití alkoholu není prevencí, alkoholové přípravky jsou účinnou dezinfekcí povrchů a rukou
 • Česnek nechrání před nákazou

Potřebujete poradit?

Volejte linku 1212 (pro komunikaci je doporučována linka 1212 místo původně v letáku uváděné 112, pozn. autora) nebo infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 | 725 191 367.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Ministr zdravotnictví

Je Česká republika na koronavirus připravena?

Česká republika je připravena. Nemocnice přesně ví, co dělat. Máme dostatek infekčních lůžek, laboratoře jedou na plné obrátky, hygienici intenzivně pracují v terénu. Máme jasně dané postupy pro tyto situace a těmi se řídíme. Pravidelně zasedá Bezpečnostní rada státu a samozřejmě jsme v úzkém kontaktu se Světovou zdravotnickou organizací.

Co konkrétně děláte pro ochranu občanů?

Děláme maximum. Pozastavili jsme lety z Číny a dalších zasažených oblastí. Zakázali jsme vývoz respirátorů a dezinfekčních prostředků mimo ČR. Lidem, kteří se vracejí ze zahraničí, zasíláme informační SMS. Na všech letištích, na vlakových i autobusových nádražích je informační kampaň pro cestující. Probíhá pravidelná dezinfekce dopravních prostředků a letištních prostor. O epidemiologických opatřeních a pokynech informujeme lékaře i všechny pracovníky ve zdravotnictví.

Co dělat, když se vrátím ze země, kde je koronavirus?

Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře, hygienickou stanici nebo infolinku Státního zdravotního ústavu. Prosím, řiďte se radami odborníků. A doporučuji vám, do oblastí, které jsou zasažené koronavirem, nejezděte.

Nemám raději vyhledat lékaře osobně?

Rozhodně ne. Je potřeba zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici telefonicky, abychom předešli případnému šíření onemocnění, například v hromadné dopravě. Proto jsme zavedli systém domácího testování, kdy se k pacientovi vyšle speciální odběrová sanitka a vyšetření se provede buď u něj doma, nebo v sanitce. Jedině tak potenciálně infekční osoba nepřijde do kontaktu s dalšími lidmi. Musíme se teď všichni chovat opravdu zodpovědně a chránit sebe i své okolí.

S kým se mohou lidé v České republice o tomto novém onemocnění poradit?

Pokud potřebujete jakékoliv bližší informace o koronaviru, můžete zavolat na linku 1212 nebo speciální infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106 a 725 191 367. Ověřené informace o koronaviru můžete čerpat také na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu: www.szu.cz.

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Epidemiolog

Co o koronaviru zatím víme?

Koronavirus se objevil poprvé na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, ve městě Wu-chan. Právě zde vzniklo tzv. ohnisko nákazy, odkud se jednotlivé případy onemocnění šířily pevninskou Čínou a následně i do dalších zemí. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší vzduchem po delším kontaktu s nakaženým jedincem. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci. Nejčastěji zasahuje sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní.

Jak se koronavirus projevuje?

Mezi příznaky onemocnění patří zvýšená teplota, dušnost, kašel, únava a bolesti svalů. Avšak ne každý, kdo vykazuje tyto příznaky, má koronavirus. Vždy se zohledňuje, jestli daný jedinec mohl reálně přijít s nákazou do styku.

Existuje lék na koronavirus?

V současné době neexistuje proti koronaviru vakcína ani lék. Probíhají však intenzivní práce na vývoji léku proti tomuto onemocnění i vývoj nových vakcín.

Jak chránit sebe a své okolí?

Především je nutné dodržovat základní pravidla hygieny: často si mýt ruce vodou a mýdlem, používat dezinfekci na ruce na bázi alkoholu, užívat jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem. Důležité je nekašlat a nekýchat přímo do dlaní, kterými se pak infekce může snadno roznášet do okolí. Dále bych doporučil vyhýbat se těm, kteří jsou zjevně nemocní a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí. Důležitý je také dostatek odpočinku a vyvážená životospráva.

Více informací na www.mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Úřad vlády České republiky, S podporou České pošty.


Strukturovaný textový obsah letáku Informace pro občany o koronaviru, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky (Leták MZCR Coronavirus A5 (PDF – 96.30 KB))