Archiv štítku: Masarykova univerzita

Nevidomí návštěvníci Zoo Brno mohou k orientaci v areálu nově využít hmatovou mapu

Jedním z výsledků spolupráce mezi ZOO Brno a Masarykovou univerzitou je hmatová mapa celého areálu ZOO, kterou pro nevidomé návštěvníky zpracovalo a vytisklo Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity – Teiresiás.

Hmatový plán je zhotoven jako soutisk vizuální a hmatové vrstvy včetně popisu, který je proveden jak v Brailleově písmu, tak i v běžné latince. Toto zpracování umožňuje dobrou spolupráci nevidomého návštěvníka s jeho vidícím průvodcem. Čtenář mapy získá základní přehled o průběhu cest, umístění hlavních skupin živočichů a v neposlední řadě i přesnou polohu budov včetně doprovodných služeb.

Hmatových plánů je vytištěno dostatek, takže každý zrakově handicapovaný návštěvník brněnské ZOO si může u pokladny požádat o svůj. Spolupráce mezi ZOO Brno a Střediskem Teiresiás bude pokračovat přípravou hmatových popisků reliéfních informací v rámci areálu.

„Naším záměrem bylo, aby si nevidomý uživatel mapy udělal představu, co všechno se v areálu nachází, v jaké asi vzdálenosti, co by rád navštívil, a podle toho si zvolil trasu. Na rozdíl třeba od úřadu, kam může nevidomý vyrazit sám a od plánu očekává, že mu pomůže dojít tam, kam potřebuje, v případě zoo půjde nejspíše s průvodcem – díky mapě však nebude odkázán jen na něj, budou moci společně plánovat cestu a případně se i rozdělit,“ uvedl jeden z tvůrců hmatové mapy Ondřej Nečas ze Střediska Teiresiás.

Hmatová mapa ZOO Brno

Návštěvníci v hmatové mapě najdou cesty, důležité budovy a pavilony, stanice vláčku, toalety a občerstvení. „Snažili jsme se uvést co nejvíce informací o zvířatech. Nebylo sice možné vyznačit každý výběh, ale chtěli jsme upozornit aspoň na ty důležité. Tvar cesty je samozřejmě zjednodušený, nevyznačujeme každou nerovnost, budovy jsou vyznačené jen symbolem, nikoli tvarem, a je u nich jen jednoslovný popis. Pro případ nouze je na mapě telefonní kontakt na pracovníka zoo, který může poradit či pomoci,“ doplnil Nečas.

Tvorba mapy probíhala v několika fázích. Autoři nejprve rozhodli, jaké prvky budou na mapě zachovány, poté se základním návrhem projeli celou zoo a zkontrolovali umístění všech zanesených bodů. Nakonec přišla na řadu úprava návrhu pro bodový tisk. „Jedná se o tvorbu hmatové grafiky pomocí vytlačovaných bodů do papíru, podobným způsobem, jako se tiskne Brailleovo písmo. Nevýhodou je nižší rozlišení, takže na papír se vejde menší množství informací. Výhodou této technologie je naopak poměrně dobrá trvanlivost a také nízká cena materiálu, je tedy možné připravit větší množství kopií bez velkých nákladů,“ vysvětlil Nečas.

Tisková zpráva – nevidomí návštěvníci Zoo Brno mohou nově využít hmatovou mapu


S výrobou hmatové grafiky mají pracovníci Knihovního a vydavatelského oddělení Střediska Teiresiás mnohaleté zkušenosti. Jedním z úspěšných projektů z této oblasti jsou například Haptické Mapy.cz, na jejichž přípravě spolupracovali se společností Seznam.cz a střediskem ELSA na ČVUT.

Haptické mapy pro nevidomé

COVID-19: Potřebujete pomoc? Masarykova univerzita nabízí dobrovolníky

Epidemie koronaviru zasáhla Česko způsobem, který jen tak někdo nečekal. Věříme ale, že společně dokážeme překonat mnohé, a proto se Masarykova univerzita z iniciativy rektora Martina Bareše rozhodla zorganizovat dobrovolnickou síť, díky které vám nyní můžeme nabídnout pomoc v mnoha činnostech a oborech. Neváhejte se na nás obrátit.

Pište a volejte

  • linka 549 498 804 / 549 498 800
  • SMS na 775 855 636 / 775 855 633 (a my Vás kontaktujeme)
  • e-mail pomoc@muni.cz
  • web munipomaha.cz

Nabídka dobrovolnické sítě MU zahrnuje aktivity

  • hlídání či doučování dětí (individuální i skupinové)
  • pomoc seniorům či lidem v karanténě (nákup léků, potravin, venčení zvířat atd.)
  • doručení bavlněných roušek zdarma
  • případně další

Pokud se chcete sami zapojit

Pomáhej s MUNI: Rektor Martin Bareš vyzývá k finanční pomoci


Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity už pomohli 50 institucím a 190 jednotlivcům a na jejich činnost se vybralo 900 tisíc Kč. Je důležité, aby se informace dostaly k co nejvíce potřebným. Pomozte prosím, s distribucí těchto informací. Plakáty pro tisk jsou ke stažení na is.muni.cz/do/mu/koronavirus-2020/letaky_a_plakaty. Hlásit se s pomocí, o pomoc a posílat finanční dary můžete dál přes munipomaha.cz.

Vítězem 7. ročníku soutěže o nejlepšího zaměstnavatele neslyšících se stala Masarykova univerzita

Firma roku je soutěž o nejlepšího zaměstnavatele neslyšících, kterou každoročně vyhlašuje obecně prospěšná společnost Tichý svět. Cílem soutěže je poděkovat a ocenit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se sluchovým postižením, a zároveň motivovat k zaměstnávání sluchově postižených osob i další zaměstnavatele.

Vítězem sedmého ročníku soutěže se stala Masarykova univerzita za svůj vstřícný přístup k neslyšícím pracovníkům, kteří ji na ocenění sami navrhli. V roce 2014 Masarykova univerzita zaměstnávala hned několik desítek uživatelů znakového jazyka zejména ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás), které na Masarykově univerzitě zajišťuje inkluzivní vzdělávání.

Univerzitu do soutěže přihlásili sami neslyšící zaměstnanci prostřednictvím videa v českém znakovém jazyce, ve kterém uvádějí, proč si myslí, že si MU ocenění zaslouží. Na Masarykově univerzitě pracuji už deset let. Rád bych Masarykovu univerzitu přihlásil do soutěže Firma roku 2014 ne proto, že bych byl jediný neslyšící zaměstnanec, ale právě proto, že je tady neslyšících zaměstnanců více. Dalším pozitivem ve vztahu k zaměstnancům se sluchovým postižením je, že Masarykova univerzita nabízí možnost dalšího profesního růstu. Nabízí například jazykové vzdělávání – americký znakový jazyk, mezinárodní znakový systém nebo angličtinu. Tyto znalosti se pak uplatní na zahraničních pracovních cestách, při účasti na konferencích, zahraničních stážích i při spolupráci s dalšími zahraničními institucemi, uvedl Tomáš Sklenák, vedoucí oddělení vizuální komunikace střediska Teiresiás.

Nominační video

Univerzita chápe prostředí školy jako jednotné – ti, kdo na ní mohou studovat, na ní mohou být také zaměstnáni a naopak. Jak neslyšícím, tak i dalším zaměstnancům se specifickými nároky proto Masarykova univerzita nabízí rovnocenný přístup. Mají stejná práva, ale také povinnosti, uvedla prorektorka Masarykovy univerzity pro vzdělávací činnost Ivana Černá.

Do finále sedmého ročníku soutěže Firma roku se letos probojovaly společnosti G4S Cash Solutions, Nové Horizonty, Tamtamy, Zelený ostrov a Alza.cz.

Velice si vážíme všech nominovaných a jejich přístupu k neslyšícím zaměstnancům, zmiňuje postoj Tichého světa Marie Horáková. U Masarykovy univerzity oceňujeme pestrost komunikačních nástrojů, které svým zaměstnancům nabízí, ať již jde o tlumočení pro uživatele znakového jazyka, nebo simultánní přepis mluvené řeči pro pracovníky preferující češtinu. Neslyšící pracovníci jsou zapojováni do národních a mezinárodních výzkumů a projektů, účastní se konferencí a zahraničních cest, jsou respektováni jako rovnocenní partneři.

Fotogalerie z předávání ceny na Flickru

Slavnostní dort

Související odkazy