Archiv štítku: APIV

Pozvánka na semináře o 3D technologiích pro vzdělávání těžce zrakově postižených

Lablind Zone a středisko Teiresiás Masarykovy univerzity připravily pro učitele, rodiče, zástupce organizací, …, kteří se zabývají vzděláváním těžce zrakově postižených, dva jedinečné semináře zaměřené na technologie používané během 3D tisku, na které Vás srdečně zvou!

Kde:ateliéru Lablind Zone, Pellicova 3b, Brno (Staré Brno), 602 00.
Registrace: Registraci prosím proveďte co nejdříve. Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím e-mailu petr.dusek@lablind.zone. Prosím o sdělení následujících informací: Vaše jméno a příjmení, vaše role – např. vyučující, rodič zrakově hendikepované/ho, kontakt na vás, případně další důležité informace.

Hmatová grafika za pomoci 3D skenování

Účastníci se seznámí s možnostmi 3D skenování a 3D skenování si prakticky vyzkouší; počítá se s jejich aktivní účasti na výuce. Témata:

 • Stručně o hmatové grafice.
 • Typologie 3D skenerů.
 • 3D skenery na současném trhu. Jak vybírat?
 • Praktické skenování s různě výkonnými skenery (k dispozici máme 3 různě výkonné skenery).
 • Zpracování skenu (výstupní data, zpracování dat).

Časové rozvržení

 • 1. část: pondělí 10. února 2020, 18.00 až 19.30.
 • 2. část: pondělí 17. února 2020, 18.00 až 19.30.
 • 3. část: pondělí 24. února 2020, 18.00 až 19.30.

Hmatová grafika za pomoci 3D tisku

Účastníci se seznámí s možnostmi 3D tisku a 3D tisk si prakticky vyzkouší; počítá se s jejich aktivní účasti na výuce. Témata:

 • Stručně o hmatové grafice.
 • Proces 3D tisku.
 • Typologie 3D tiskáren.
 • 3D tiskárny na současném trhu. Jak vybírat?
 • Co tisknout, kde to sehnat, …?
 • Praktický 3D tisk (k dispozici máme několik 3D tiskáren různých typů)
  • Bezpečnost.
  • Tisk na FFF / FDM 3D tiskárně.
  • Tisk na SL/LCD 3D tiskárně.

Časové rozvržení

 • 1. část: pondělí 10. února 2020, 19.45 až 21.15.
 • 2. část: pondělí 17. února 2020, 19.45 až 21.15.
 • 3. část: pondělí 24. února 2020, 19.45 až 21.15.
 • 4. část: pondělí 2. března 2020, 19.45 až 21.15.

Semináře jsou součástí projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 – Škola jako centrum kolegiální podpory.

Pozvánka na seminář o výuce informatiky nevidomých ve vývojových prostředích Alan a Coshi

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity pořádá seminář, zaměřený na výuku informatiky nevidomých ve vývojových prostředích Alan a Coshi. Seminář povedou doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a mgr. Mária Karasová ze Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je primárně určen pro učitele informatiky na druhém stupni základních škol a na víceletých gymnáziích. Vítán a zván je ale každý, koho tato tématika zajímá.

Program semináře

Účastníci se v průběhu semináře prakticky seznámí s vývojovými prostředími Alan a Coshi, které lektorky semináře používají při výuce programování nevidomých žáků druhého stupně základních škol.

Prostředí Alan slouží k programování sekvence zvuků, prostředí Coshi k programování pohybu virtuálního objektu po ozvučené čtvercové síti na obrazovce počítače.

Bližší informace k jednotlivým vývojovým prostředím viz

Kdy, kde, za kolik

Seminář proběhne v pátek 18. října 2019 od 14.00 do 16.00 ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity (Komenského náměstí 2, Brno).

Účast na semináři je bezplatná.

Registrace

Zájemce o účast na semináři prosíme o registraci zasláním e-mailu na adresu pavlicek@teiresias.muni.cz.


Seminář je součástí projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 – Škola jako centrum kolegiální podpory.