Podzimní Agora 2021 ONLINE: program zmapoval technologické novinky, projekty i aktivity pro zrakově postižené

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 10.00 proběhl přenos plenární sekce podzimní Agory 2021 ONLINE – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Cílem Agory je zvýšit digitální gramotnost lidí se zrakovým postižením a umožnit jim tak pro kompenzaci jejich zrakové vady plnohodnotně využívat možnosti, které jim nabízí aktuálně dostupné technologie (například počítače, laptopy či mobilní zařízení).

Jaký program jsme pro zájemce připravili?

Program podzimní Agory 2021 nabídl 7 příspěvků, pokrývajících novinky v oblasti technologií, projektů i aktivit pro zrakově postižené. Úvodní příspěvek přednesl Dave Evans ze studia Falling Squirrel Inc. a podělil se v něm o zkušenosti z tvorby videohry bez grafiky společně s nevidomými. Následně jsme se vydali do světa mobilních telefonů pro zrakově postižené a podívali jsme se na novinky v nabídce společností BlindShell a Touch&Speech. Novinky ze světa braillských displejů a klávesnic poté představili kolegové ze společností Symbio Access Devices a GALOP. V závěru programu jsme se pak dozvěděli, co nabízí ATELION, Ateliér asistivních technologií Střediska ELSA na ČVUT, a studentky KISK nás seznámili s výsledky průzkumu o míře přístupnosti informací (nejen vládních opatřeních) během pandemie covid-19.

Zahájení

„Jsme velmi hrdým partnerem a donátorem Agory už od roku 2017. A není to jen proto, že jste nám sympatičtí, ale je to hlavně proto, že máme společné strategické cíle, vzdělávací cíle a hlavně i inovační cíle,“ popsala důvody spolupráce ve svém vstupu Senta Čermáková, ředitelka pro pro inovace Deloitte Česká republika. Je pro nás velkou ctí, že se při pořádání Agory můžeme dlouhodobě spolehnout na partnera, jakým je pro Agoru právě společnost Deloitte.

Pořádání Agory by nedávalo smysl bez zájmu těch, pro které ji pořádáme – těžce zrakově postižené zájemce o technologie. Mezi pravidelné účastníky Agory patří i Radim Charvát, odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kdybych měl Agoru shrnout z pozice mě jako uživatele, tak ten přínos vidím ve dvou rovinách. Za prvé je to získání informací. Já jako právník dobře vím, kolik času trvá najít určité informace. Dohledat je, udělat si v nich pořádek. A Agora je fantastická právě v tom, že informace nám přináší takříkajíc na stříbrném podnosu,“ hodnotí přínos Agory pro koncové uživatele.

Tou druhou částí, kde Agora je velmi přínosná (…) je ta část praktická. Když se na plenární sekci dozvíme o nějaké nové pomůcce (…), tak si na tu pomůcku můžeme sáhnout, můžeme si ji vyzkoušet. Což žádný sebelepší popis nenahradí.“

V závěru zahajovacího bloku pak Petr Peňáz, ředitel Teiresia, zmínil i sociální rozměr Agory, a její velký význam jako místa a příležitosti pro setkávání se, vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností: „Při této příležitosti se mohu setkávat s lidmi, se kterými se vídám odedávna a kteří byli pro mě životní inspirací. Takže vlastně ti účastníci, kteří se tady dnes scházejí, v jakémsi smyslu byli někteří z nich možná mými žáky, ale většina z nich byla mými učiteli, protože někdy v devadesátých letech jsem se jako začínající učitel Masarykovy univerzity právě s nimi setkával a takových lidí, jako je třeba doktor Charvát, který před chvílí hovořil, jsem se ptal, jak to vlastně všechno je, jak to vlastně z pozice uživatele funguje a snažil jsem se věci pochopit a potom to, co jsem se dovídal, dávat do souvislostí a vyvozovat z toho závěry pro vysokou školu.“

Úvodní příspěvek

The Vale: Shadow of the Crown, plně poslepu přístupná příběhová akční adventura bez grafiky a s prvky RPG od nezávislého studia Falling Squirrel, byla 19. srpna celosvětově uvedena na PC a také na Xboxu, herní konzoli od Microsoftu.

Ačkoli hru může být pro mnohé zrakově postižené v České republice a na Slovensku kvůli jejímu silnému příběhovému zaměření a dostupnosti pouze v angličtině náročné a možná i nezajímavé hrát, hra vzbudila poměrně velký zájem, mimo jiné i proto, že jí blog a YouTube kanál 4Sense Gaming o hrách přístupných zrakově postiženým věnoval spoustu prostoru formou textových článků i kompletního videoprůchodu (Let’s play The Vale: Shadow of the Crown).

Dave Evans, generální ředitel, režisér hry, designér a autor příběhu, se podělil o své zkušenosti a znalosti, k nimž tým při tvorbě hry dospěl. Zmínil také některé nejčastější stereotypy o nevidomých ve hrách, nejobtížnějších implementační a designové výzvy, které bylo třeba cestou překonat, a také poznatky získané z úzké spolupráce s konzultanty pro přístupnost z komunity nevidomých a zrakově postižených.

Novinky v oblasti mobilních zařízení

Kristýna Savaryová a Filip Hrdlička ze společnosti BlindShell představili novou generaci telefonu BlindShell Classic. BlindShell Classic 2 nabízí unikátní hardware, hmatná tlačítka, ovládání hlasem, velmi hlasitý, kvalitní reproduktor, přístup k aplikaci WhatsApp, BlindShell katalog s mnoha volitelnými aplikacemi, internetový prohlížeč a asistivní pomůcky jako je například odečítač obrazovky a NFC označování objektů.

Ve třetím příspěvku plenární sekce nás Roman Martinovič z Touch&Speech seznámil s novinkami v sadě aplikací Corvus, zpřístupňujících nevidomým a slabozrakým chytré telefony a tablety s operačním systémem Android. Mezi novinkami a vylepšeními najdeme například vylepšené hlasové ovládání, rozpoznávání textu, hudební přehrávač či inteligentního trenéra, který uživatele naučí ovládat vybrané aplikace.

Novinky ze světa braillských displejů a klávesnic

S novým autonomním braillským řádkem na českém trhu s názvem b.note seznámil účastníky Agory Petr Bláha ze společnosti Symbio Access Devices. Braillský displej b.note nabízí vysokou odolnost a autonomní funkce, umožňující užívat braillský displej i samostatně, bez nutnosti připojení k počítači nebo mobilnímu zařízení – mimo jiné pokročilého správce souborů či možnost čtení textových dokumentů celé řady formátů.

Daniel Jungmann z firmy GALOP ve svém příspěvku představil Orbit Writer – praktickou braillskou klávesnici pro mobilní zařízení. Krátce pohovoří i o dalších novinkách, souvisejících s braillským psaním poznámek – zápisnících Orbit Reader 20 a Orbit Reader 40 spolu s novou verzí zápisníkových funkcí braillského řádku Focus 40 Blue.

Novinky na poli projektů a pracovišť

V předposledním příspěvku představila Barbora Bertlová ATELION – Ateliér asistivních technologií, nové pracoviště Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT. Pracoviště je „nové“ nejen ve výrazném rozšíření cílové skupiny, ale také například v důrazu na moderně a přitažlivě prováděnou podporu hmatové grafiky a Brailleova bodového písma.

Program podzimní Agory 2021 pak uzavřela prezentace výsledků výzkumu o přístupnosti informací o vládních opatřeních zrakově postiženým realizovaný studentkami Masarykovy univerzity Moniky Teichmanové, Hany Malinové, Teresy Bilanové a Zuzany Hlisnikovské.

Podzimní Agora 2021 ONLINE (YouTube)

Poděkování

Podzimní Agora 2021 ONLINE by se nemohla uskutečnit bez aktivního přispění a podpory následujících osob a společnosti, za kterou ještě jednou moc děkujeme. Naše velké díky si zaslouží zejména

 • Gábina Drastichová, Monika Pailová a Karolína Žampachová z Nadačního fondu Českého rozhlasu
 • Senta Čermáková a Gabriela Labíková ze společnosti Deloitte
 • Radim Charvát z Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • Radana Urbanová ze Seznam.cz
 • všichni přednášející, kteří si připravili velmi zajímavé příspěvky: Dave Evans, Kristýna Savaryová, Filip Hrdlička, Roman Martinovič, Petr Bláha, Daniel Jungmann, Barbora Bertlová, Monika Teichmanová, Hana Malinová, Teresa Bilanová, Zuzana Hlisnikovská
 • Markéta Jelínková z Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity
 • Linda Jansová ze SKIP
 • Eva Cerniňáková z JABOK
 • Jaroslav Winter z BMI sdružení
 • dobrovolníci z Kyndryl Client Center, s.r.o.
 • Peter Teplický z Blind Revue
 • tlumočníci Pavlína Soušková a Lukáš Hosnedl
 • Tomáš Bukovský a Jirka Letocha, technici z Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás
 • Petr Peňáz, ředitel Střediska Teiresiás

V neposlední řadě děkujeme všem, kdo se k nám připojili při živém vysílání (byla vás tisícovka), či dodatečně zhlédli záznam (bylo vás dalších několik set). Bez účastníků by to, co děláme, nedávalo smysl. Moc si vašeho zájmu vážíme a děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu, kterou jste nám poslali, a ze které bychom na závěr rádi aspoň jeden názor na Agoru citovali.

Jako celek to bylo super jako vždy, už se začínám trapně opakovat. 🙂 Mně se na Agoře vždycky líbí ten komplexní, všestranný, široký záběr na všechna možná témata.

Workshopy a tutoriály

Plenární sekci opět doprovázejí dalšími online aktivity – pod hlavičkou Agory a Pélionu pro vás (i ve spolupráci s dalšími partnery) průběžně připravujeme tutoriály, online workshopy a diskusní setkání. Informace o nich postupně zveřejňujeme na webu Agory, Poslepu.cz, Pélionu a našich sociálních sítích.

Budeme rádi, když se aktivit online Agory zúčastníte a dáte o Agoře vědět svým přátelům či známým, pro které by mohla být účast přínosná.

Děkujeme za zájem o Agoru a zachovejte nám přízeň 🙂

Radek Pavlíček & Pepa Konečný
za celý organizační tým Agory


Zero Project 2022 ShortlistO Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních prezenčních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců, online vysílání mají tisíce zhlédnutí a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

Radek Pavlíček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..