FriendlyVox – portál, kde nevidomí mají přednost

FriendlyVox - logoVe čtvrtek 13. listopadu 2014 byl v Praze představen FriendlyVox – portál, kde nevidomí mají přednost. Využívat jej ale může kdokoliv, komu jeho služby přijdou přínosné – bez ohledu na to, zda je nebo není zrakově handicapovaný. Protože spuštění tohoto portálu vyvolalo hlavně v komunitě zrakově postižených řadu otázek, pojďme si jej společně detailněji představit a rozptýlit případné nejasnosti.

Co je FriendlyVox?

FriendlyVox je samoozvučovací cloudová aplikace, jejímž cílem je nabídnout uživatelům jednodušší přístup k některým službám a zdrojům informací z Internetu. Pokud bychom si chtěli FriendlyVox pro lepší představu přirovnat k některým již existujícím řešením, jeho koncepce je podobná tomu, co v desktopovém prostředí nabízí programy jako Asistent, Guide či WinMenu a na mobilech svého času PST či v současnosti BlindShell. Oproti současným komplexnímm řešením, jakým je například JAWS pro Windows, cílí FriendlyVox primárně na jinou kategorii uživatelů, a proto nemá smysl v této chvíli porovnávat oba produkty co se týče jejich podpory a využití při výkonu povolání či studiu na vysoké škole.

Myšlenka FriendlyVoxu vznikla ve firmě TurboConsult, jejímž zakladatelem je Vladimír Jareš, kterého mohou pamětníci znát jako přednášejícího z historicky prvního školení obsluhy Eureky (zápisníku pro zrakově postižené), které proběhlo v roce 1990 v Olešnici na Moravě. Firma TurboConsult se primárně specializuje na vývoj bankovních informačních systémů, FriendlyVox je jejím prvním projektem v oblasti asistivních technologií.

Portál, kde nevidomí mají přednost

FriendlyVox umožňuje obsluhu všech nabízených funkcí bez zrakové kontroly. Uživateli k jeho ovládání stačí jen znalost klávesnice a několika málo klávesových povelů. Cílovou skupinou FriendlyVoxu – aspoň, jak ji vnímáme my – mohou být například uživatelé, kteří se práce s výpočetní technikou obávají a nejsou technicky založení či chtějí dělat na PC jen několik málo věcí, a současně potřebují nějaké jednoduché řešení za přijatelnou cenu. Mohou to být nejen technicky málo zdatní nevidomí, kteří nemají žádný vztah k výpočetní technice a přesto by si rádi občas přečetli nějaké zprávy či poslali e-mail, ale například i senioři, kterým slábne zrak a na čtení (ať už tištěných materiálů, či informací na monitoru počítače) přestávají vidět. FriendlyVox také může posloužit nevidomému člověku na cestách, kdy u sebe nebude mít vlastní pomůcku a může si díky němu třeba vyřídit poštu, přečíst noviny nebo poslouchat rádio (zprovoznění FriendlyVoxu na cizím počítači je vcelku triviální záležitost).

FriendlyVox v současné době nabízí možnost čtení novin ze zpravodajských portálů iDNES, Novinky a Blesk, poslech některých internetových rádií a odesílání a příjem pošty. Díky modulárnímu systému FriendlyVoxu (můžeme si jej představit jako jakousi stavebnici, do níž bude možné postupně přidávat další funkce/aplikace) se ale v průběhu příštího roku můžeme dočkat značného rozšíření jeho funkcí.

Některé novinky by se navíc měly objevit ještě letos – ve vánočním vydání FriendlyVoxu by mělo přibýt ozvučení Wikipedie a předpovědi počasí ČHMÚ.

Podporované platformy

FriendlyVox lze v současné době provozovat jako doplněk prohlížeče Google Chrome v operačních systémech Windows a OS X. Podpora dalším platforem je v plánu v dalších fázích vývoje. Připomeňme také, že FriendlyVox vyžaduje připojení k Internetu – bez něj nebude možné jej používat.

Jak to celé funguje?

Jak už jsme zmínili v úvodu, FriendlyVox využívá principu cloudu. To znamená, že všechna uživatelská data a nastavení jsou ukládána na server a uživatelé k nim po přihlášení budou mít přístup prakticky kdykoliv a kdekoliv. Aplikace zajišťuje předčítání všech informací, takže i nevidomí uživatelé budou moci používat běžný neozvučený počítač nebo notebook. Jedinou podmínkou je, aby na něm byl nainstalovaný prohlížeč Google Chrome. Do něj je pak nutné doinstalovat doplněk FriendlyVox, jehož samotnou instalaci však už díky hlasové navigaci zvládnou nevidomí uživatelé sami. Prohlížeč Google Chrome nebyl jako platforma pro provoz FriendlyVoxu zvolen náhodou. Ačkoliv se kvůli jeho horší přístupnosti se standardními screen readery nejedná o běžně používaný prohlížeč mezi uživateli se zrakovým postižením, kvůli možnosti snadné tvorby doplňků byl Google Chrome vcelku jasnou volbou.

Po otevření stránky http://friendlyvox.com se objeví černá obrazovka s brailleským nápisem FriendlyVox a zazní hlasová uvítací fráze. Uživatel je dále vyzván, aby stiskem mezerníku nainstaloval doplněk FriendlyVox.

Po stisknutí mezerníku je uživatel vyzván ke dvojímu stisku tabulátoru a dalšímu stisku mezerníku pro potvrzení. Následně proběhne instalace doplňku. Trvá několik sekund a dokončení instalace je oznámeno hlasem.

Poté zazní výzva, aby si uživatel vypnul svůj odečítač obrazovky – to pro případ, že by někdo chtěl používat FriendlyVox na počítači s nainstalovaným a spuštěným odečítačem obrazovky. Pokud by si uživatel svůj odečítač nevypnul, docházelo by ke kolizi hlasového výstupu odečítače obrazovky a FriendlyVoxu (oba dva by „mluvily“ současně) a s počítačem by se nedalo rozumně pracovat.

Poslední hlášení FriendlyVoxu nás pak upozorní na to, že nabídku lze otevřít stiskem klávesy F2.

Výše popisované zobrazení s černou obrazovkou se nazývá zobrazení se „staženou roletou“. Tato roleta se však dá stiskem kombinace kláves Ctrl+Shift+B kdykoliv „vytáhnout“ a FriendlyVox tak používat s vizuální kontrolou toho, co se děje na monitoru počítače (to může být přínosné například pro slabozraké uživatele této služby).

Jak používat FriendlyVox

Po stisku klávesy F2 se pak otevře vizuálně kontrastní nabídka, která obsahuje následující podnabídky:

  • Komunikace
  • Média
  • Nabídka služby F3
  • Nástroje F8
  • Nastavení F9
  • O aplikaci Ctrl+F1

Podnabídka Komunikace obsahuje zatím jen jednu položku – E-mail – která umožní přihlášení do vlastní e-mailové schránky. Pro přihlášení stačí vyplnit jen dvě políčka formuláře – e-mailovou adresu a heslo. Po stisku kombinace kláves Ctrl+Enter se požadavek odešle. Ve schránce je pak možné číst doručené zprávy, odepisovat na ně nebo je přeposílat, psát nové, nebo nepotřebné mazat. V tuto chvíli zde ještě není implementována správa kontaktů.

Nabídka Média pak obsahuje dvě podnabídky – rádia a zpravodajství. V rádiích je zatím nabízeno 5 rozhlasových stanic. Po potvrzení volby odpovídající vybrané stanici se tato začne přímo přehrávat.

Položka Zpravodajství pak nabízí přístup k webovým portálům Blesk, iDnes.cz a Novinky.cz. Po potvrzení položky odpovídající vybranému deníku se otevře příslušný portál s nabídkou článků. Na všech nabízených zpravodajských portálech je možné procházet nejen hlavní stránky, ale také jednotlivé rubriky. Veškeré informace – nadpisy článků, rubriky i texty článků – jsou čteny dobře srozumitelným syntetickým hlasem.

Nabídka Služby (F3) je aktivní až po spuštění nějaké služby. Obsahuje funkce a použitelné zkratkové klávesy, vztahující se ke každé konkrétní službě – jak se pohybovat po políčkách formulářů, v textu, v nabídkách atp. Tato nabídka ve své podstatě odpovídá aplikačnímu menu.

V nabídce Nástroje (F8) můžeme zjistit kde zrovna jsme, informaci o čase, můžeme zde obnovit stránku či získat přístup k formuláři pro dotaz na podporu.

Pod položkou Nastavení (F9) je pak možné zjistit informace o aktuálně nastaveném hlasu, případně jej změnit, nastavit si parametry mluvení, zesílit či zeslabit hudební podkres atp.
Všechny funkce jsou přístupné buď z jednotlivých nabídek, nebo pomocí horkých kláves, jejichž kombinace jsou v nabídkách také uvedeny a čteny.

No a v Informacích o produktu (Ctrl+F1) se dozvíme několik bližších informací o FriendlyVoxu samotném.

Všechny spuštěné akce – podnabídky, jednotlivé položky, formuláře, nadpisy článků apod. jsou po jejich aktivaci čteny plynule za sebou. Toto čtení je však možné kdykoliv přerušit stiskem klávesy Ctrl a po jednotlivých položkách, nadpisech či řádcích textu se dále pohybovat už jen pomocí šipek nahoru/dolů. Vybrané položky se pak aktivují stiskem klávesy Enter.

Závěrečné shrnutí

Jako všechno nové, tak i čerstvě „narozený“ FriendlyVox se potýká s řadou novorozeneckých potíží. Někdy je zbytečně upovídaný, některé postupy nejsou zcela intuitivní, některé horké klávesy jsou těžko dostupné atp. Největším problémem, alespoň pro mě, je editace a pohyb po textu, kdy systém čte při každém posunu kurzoru, ať už po znacích nebo po slovech, vždy část souvisejícího textu se zvukovým signálem na pozici kurzoru, což je při editaci textu dost nepraktické.

Nainstalovaný a aktivní doplněk FriendlyVoxu také může komplikovat přístup na zpravodajské portály a servery, které jsou jím podporovány, pokud je bude chtít přes prohlížeč Chrome používat jiná osoba. V takovém případě si jej bude muset vypnout, nebo k prohlížení str na těchto stránkách použít jiný prohlížeč.

To vše jsou však jen „porodní bolesti“, které budou muset programátoři v budoucnu ošetřit. A je i na nás – potencionálních uživatelích – abychom je dokázali inspirovat a motivovat tak, aby výsledek byl právě pro nás co nejlepší.

Webový portál FriendlyVox v současné době nabízí pouze ukázku toho, jak by měl v budoucnu fungovat. Jeho nabídka zatím není příliš velká, ale už i v tomto stavu ji může spousta lidí bezplatně využívat, byť většinou asi „jen“ k pohodlnému čtení novin. Avšak, jak už bylo výše řečeno, je to základ stavebnice a už v průběhu prvního pololetí příštího roku by do ní měly být přidány, vedle již výše zmíněných ozvučení Wikipedie a předpovědi počasí, také další funkce, jako je správa kontaktů v elektronické poště, přístup na Skype, Facebook či nějaký textový editor. Ve vzdálenější budoucnosti se pak počítá i s možností jeho hlasového ovládání. Za jednu z největších výhod pak považuji to, že by měl fungovat stále, bez ohledu na to, jak se budou v budoucnu aktualizovat a měnit jednotlivé aplikace, protože veškeré změny či opravy hlídá a provádí provozovatel portálu a uživatelů se de facto nedotknou.

Osobně jsem přesvědčený, že idea FriendlyVoxu je dobrá, naši pozornost si zaslouží a po doladění technického řešení si i mezi uživateli s těžkým postižením zraku své uživatele určitě najde.

Pokud jste tak ještě neučinili, určitě si FriendlyVox vyzkoušejte.

Článek připravil Josef Konečný, doplnění a korektury Radek Pavlíček.

Radek Pavlíček

1 komentář u „FriendlyVox – portál, kde nevidomí mají přednost

  1. Osobně se mi tato recenze docela líbí v tom, že podle mě skutečně vysvětluje případné nejasnosti a rozporuplné vnímání různých skupin uživatelů. I já sám jsem, musím přiznat, při prvních zmínkách o tomto portálu, na které jsem narazil, tak trochu skřípal zuby. Možná by na straně provozovatele stálo za to poněkud upravit průvodní texty, aby si třeba nepoučený návštěvník z řad laické vidící veřejnosti nebo dokonce i pokročilejší zrakově postižený uživatel nezačal mylně myslet, že všichni zrakově postižení bez rozdílu vlastně ani jinou možnost, jak používat výpočetní techniku, nemají nebo že jsou všichni stejně nezběhlí, resp. v případě samotných ZP se nezačal cítit z podobných důvodů dotčeně, že zde dochází k takové domnělé generalizaci. Proto ještě jednou tuto recenzi oceňuji. Navíc pokud je skutečně v plánu do budoucna rozšířit portál o další funkce a možná i doplnit podporu pro jiné platformy, zejména pro Firefox, dovedu si i já sám představit, že by se mi občas některá z jeho možností hodit mohla, pokud bych zrovna u sebe neměl svůj počítač ani iPhone.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..