Archiv rubriky: Názory

Zapojte se do veřejných konzultací k evropské směrnici o přístupnosti

Od 9. dubna 2019 u nás platí zákon o přístupnosti, který se v různé míře a různým způsobem týká celé řady subjektů. Zákon je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Plní evropská směrnice o přístupnosti a její prováděcí akty stále svůj cíl?

Právě na tuto – a další otázky – hledá odpověď Evropská komise formou veřejných konzultací. Cílem těchto konzultací je shromáždit názory všech zúčastněných stran a získat podklady potřebné k posouzení toho, do jaké míry směrnice a její prováděcí akty

  • usnadnily osobám se zdravotním postižením přístup k veřejným službám a informacím, a posílily jejich sociální a digitální začlenění,
  • jsou stále relevantní a vhodné pro daný účel s ohledem na související právní předpisy a technologické změny a
  • harmonizovaly trh přístupnosti webových stránek.

Svůj názor mohou sdělit všechny zainteresované subjekty, včetně členských států, regionálních a místních orgánů, nezávislých subjektů zabývajících se dostupností, nevládních organizací a organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a starší osoby, průmyslových subjektů a poskytovatelů technologií, akademických a certifikačních orgánů, odborníků na přístupnost a občanů, zejména osob se zdravotním postižením nebo funkčním omezením, a starších lidí.

Doslova každý má příležitost demokraticky vyjádřit svůj názor, poskytnout zpětnou vazbu či nabídnout podnět ke zlepšení.

Dostupný internetový a digitální obsah pro osoby se zdravotním postižením – přezkum pravidel EU

K dispozici je také Easy to read (snadno čitelná a srozumitelná) varianta dotazníku, obsahující pouze vybrané otázky.

Dotazník můžete vyplnit do půlnoci 25. října 2021.

Výsledky těchto konzultací budou rovněž sloužit jako zdroj informací pro případné budoucí politické iniciativy týkající se přístupnosti webových stránek.

IAAP EU TwitterTip pro vás: IAAP_EU na Twitteru

Chcete být informováni o tom, co se děje v oblasti přístupnosti u nás v Evropě? Sledujte Twitter účet IAAP_EU, ať vám neunikne žádná z informací, pokrývajících široké spektrum témat od legislativy až po příklady dobré praxe.

Kompenzační pomůcky, které se nepotkaly – či nepotkávají – s potřebami uživatelů

Diskrétní navigační systém, vesta se zabudovanými vibračními motorky a kamerou či laserová hůl – to jsou jen některé z „převratných“ kompenzačních pomůcek, u kterých marketing či mediální pozornost naprosto neodpovídala jejich přínosu pro ty, kterým byly primárně určeny. Kromě naprosto mylného zacílení prokazují v této věci medvědí službu i některá média, která líbivá a na první pohled atraktivně vypadající řešení často adorují, aniž by si zjistila pravý stav věcí (viz například článek Čeští vědci vyvinuli slepeckou hůl, která se spojí s mobilem a pomůže navigovat nevidomého, kdy ke zkvalitnění života nevidomých výraznou měrou tento projekt rozhodně nepřispěl).

V posledním newsletteru časopisu Téčko vyšel překlad skvělého článku Some Thoughts on Smart Canes od Dereka Riemera. Článek shrnuje chybné argumenty, jež obecně vedou k zařízením, která nikdo nepotřebuje, a která neřeší skutečné problémy uživatelů.

Lék na to je přitom poměrně jednoduchý – než se do nějaké takové činnosti někdo pustí, je potřeba poznat potřeby uživatelů a zjistit, zda po tom, co se chystám vyvíjet, je vůbec poptávka, zda to řeší nějaký reálný problém a je to vůbec životaschopné.

Tak, jako to dělají autoři jiných projektů – za všechny jmenujme například velmi úspěšné projekty Cash Reader či BlindShell, které všechno výše uvedené splňují – opírají se o skutečné potřeby, řeší reálný problém a vznikají v úzké spolupráci s uživateli z cílové skupiny.

Související čtení

Kancelář pro uvádění (tiskových) zpráv o přístupnosti a asistivních technologiích na pravou míru

Kancelář pro uvádění (tiskových) zpráv o přístupnosti a asistivních technologiích na pravou míru

Jarní Agora 2021 ONLINE: jak ji viděli účastníci

Plenární sekce, kterou jsme otevřeli program jarní Agory 2021 ONLINE, je minulostí. Účastníci na ní měli příležitost se prostřednictvím osmi příspěvkům seznámit s novinkami a praktickým využitím asistivních technologií pro kompenzaci zrakového postižení – program nabídl zájemcům široké spektrum příspěvků od horkých novinek na straně jedné (brýle Envision), přes onen solidní a tradiční základ, na kterém kompenzační pomůcky stojí, až po ohlédnutí za pomůckou, kterou mnozí z nich používali jako děti (Eureka A4).

Protože zpětnou vazbu nám posílá stále více účastníků (což nás samozřejmě těší a za e-maily a zprávy moc děkujeme), rozhodl jsem se jí už tradičně věnovat samostatný příspěvek. Přeji pěkné počtení 🙂

Zpětná vazba

Lukáš

Srdečně zdravím. Chválím opětně online jarní Agoru. Bylo to super. Vy to umíte dobře.

Radek

Děkuji za velmi podařenou Agoru.

Jaromír

Chtěl bych Vám moc poděkovat za realizaci online Agory. Všechna témata, která jste vybrali, byla opravdu zajímavá. Přeji Vám a středisku Teiresiás, ať se vše daří. Doufám, že se na podzim setkáme v Brně.

Petra & Ondra

Děkujeme za opětovně skvělou plenární sekci jarní Agory.

Martin

Díky za skvělý program Agory. Připomínka Eureky, jako historické etapy ve vývoji pomůcek, byl dobrý nápad. Je dobré mít čas od času srovnání stavu před 30 lety a dnes. O to víc si můžeme vážit a ocenit možnosti, které se nám nabízejí v současnosti.

Andrea

Bylo to parádní jako vždycky 🙂

Michal

Radku, poděkování patří hlavně Tobě – Ty jsi ten hlavní „motůrek“, bez kterého by Agora nejela. 🙂

Gabriela

Teď jsem to dokoukala ze záznamu. Jsem unešená těmi brýlemi Envision.

Agora v tomhle formátu mě prostě baví, protože ty přednášky jsou efektivní, tematicky zacílené (nikdo tam nedělá zbytečnou slovní vatu) a prostě koukneš na to, když máš čas.

Takže moc díky za to.

Miloš

Radku, díky moc za včerejší Agoru. Výborné. Líbilo se mi, že tam bylo pro každého něco – pro slabozraké, pro nevidomé, pro lidi se zbytky zraku (brýle).

Jarka

Dekuji za dobrovolniky z IBM, ze jsme se mohli prihovorit ucastnikum AGORY a doufam, ze budeme dale spolupracovat.

Petr

Já jsem byl nadšen rovněž. Děkuji ještě jednou Radkovi i všem ostatním, kdo v tom mají kus svého života.

Vojtěch

Právě jsem dosledoval Jarní Agoru 2021 a jsem nadšen. Zaujalo mě hned několik přednášek, například ta první o brýlích, funkce Winmenu, půjčovna pomůcek, aplikace na trénink psaní na klávesnici a Eureka A4.

Ksenia

💖 Děkuju moc za tuto prezentaci. Apku Envision použivám denně, moc se mi líbí! Vyzkoušet brýle Envision je můj velký sen! 💖

Irena

Byla to skvělá akce a super příspěvky. Dík celému týmu!!! Snad příště již osobně.

Peťo

Vdaka za Agoru a za prezentácie 🙂

Michal

Moc se mi líbila dnešní přednáška o Eurece v rámci online jarní Agory.

Záznam jarní Agory 2021

Nestihli jste zhlédnout plenární sekci jarní Agory 2021 naživo? V takovém případě můžete zhlédnout záznam jarní Agory 2021 na Facebooku.

Workshopy a tutoriály

Jak už jsme avizovali, plenární sekcí Agora nekončí, ale začíná. Až do konce června budeme průběžně publikovat články a tutoriály na portálu Pélion a zájemcům také nabídneme online workshopy na vybraná témata.

Sledujte proto Poslepu, Pélion a samozřejmě web Agory na agora.muni.cz, který nám bude sloužit jako rozcestník k dílčím aktivitám.


O Agoře

Agora je konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Pravidelně se jí účastní stovky zájemců a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.