Archiv rubriky: Návody

Kvalitní zdroje o přístupnosti: TetraLogical (22/24)

Britská společnost TetraLogical patří mezi špičkové poradenské agentury v oblasti přístupnosti a inkluzivního designu, zaměřující se při poskytování služeb ne na striktní dodržování právních předpisů, ale především na uspokojování potřeb uživatelů.

Vedle řady jiných aktivit se TetraLogical věnuje i osvětě a vzdělávání. Na svém blogu tak nabízí řadu článků, v nichž najdou zájemci srozumitelně popsány základy, na kterých je třeba přístupné digitální produkty stavět.

Články z rubrik Browsing with assistive technology a Quick accessibility test jsou pak doplněny i videi, které představovaná témata ilustrují i prostřednictvím názorných ukázek. Videa jsou k dispozici na YouTube kanálu TetraLogical.

TetraLogical Blog


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Kvalitní zdroje o přístupnosti: CSUN Assistive Technology Conference (21/24)

CSUN Assistive Technology Conference se zabývá širokou škálou témat souvisejících s asistivními technologiemi a službami, které mohou pomoci lidem s postižením v přístupu k informačním a komunikačním technologiím.

Jedná se o známou a špičkovou konferenci v oblasti asistivních technologií, na které se schází velké množství účastníků z celého světa. Konference nabízí řadu prezentací, workshopů a dalších vzdělávacích sezení a účastní se jí výzkumní pracovníci, pedagogové či odborníci z praxe, kteří mají zájem dozvědět se o nejnovějším vývoji v oblasti asistivních technologií. Konference je také příležitostí k navázání kontaktů s dalšími pracovníky v oboru a seznámení se s novými produkty a službami. Součástí konference je i velká výstava asistivních technologií.

CSUN se koná na západním pobřeží Spojených států (já jsem ji měl příležitost navštívit v San Diegu, v současnosti je místem konání Anaheim).

CSUN 2013, San Diego, CA (Flickr)

CSUN 2013, San Diego, CA

Protože rozsah konference neumožňuje pořizovat záznamy z jednotlivých přednášek, neformálně vznikají vždy alespoň seznamy příspěvků, ke kterým jsou k dispozici slajdy.

Záznamy to sice nenahradí, ale určitě je to lepší než nic 🙂

A stejně jako u jiných akcí, i na CSUN měla z pohledu účastníků, kteří se konference nemohli účastnit osobně, pozitivní dopad pandemie covidu a s ní související přechod na online nebo hybridní podobu. Díky tomu je možné na YouTube kanálu Center on Disabilities at CSUN zhlédnout záznamy alespoň vybraných přednášek z letošního a loňského ročníku.

CSUN 2022 Wednesday Featured Presentation

CSUN Assistive Technology Conference


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Kvalitní zdroje o přístupnosti: Inclusive Design for a Digital World – Designing with Accessibility in Mind (20/24)

Po knize Inclusive Design for a Digital World: Designing with Accessibility in Mind od Regine M. Gilbert sáhněte, pokud jste na začátku své cesty za přístupností. Regine, která je profesorkou UX na Newyorské univerzitě, se v ní zaměřuje na potřebu začlenění principů inkluze do designu a pokrývá vše od základních konceptů přístupnosti webových stránek až po pokročilé digitální koncepty, jakým je přístupnost v rozšířené a virtuální realitě.

Jaká témata v knize najdete?

  • Morální, etické a právní důvody pro přístupný design
  • Nástroje a osvědčené postupy pro uživatelský výzkum a webové vývojáře
  • Různé typy návrhů na různých platformách pro osoby se zdravotním postižením
  • Standardy pro tvorbu přístupného webu
  • Osvědčené postupy pro testování a návrh použitelných produktů

Pro koho je kniha určena?

Kniha cílí na odborníky z praxe, kteří se zabývají designem včetně produktového, vývojem produktů či správou obsahu.

Inclusive Design for a Digital World: Designing with Accessibility in Mind


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.