Archiv štítku: WAI ARIA

Tři články o WAI-ARIA včetně praktických příkladů

Doporučení WAI ARIA se stále více dostává do popředí zájmu tvůrců webu. Což je dobře, protože možnosti, které pro zpřístupnění webového obsahu nabízí, jsou více než skvělé a řadu z nich lze nasadit do praxe s poměrně malým úsilím.

Pokud je pro vás WAI ARIA nové téma, určitě doporučuji k přečtení článek Marca Zehe What is WAI-ARIA, what does it do for me, and what not? Marco velmi čtivou a srozumitelnou formou představuje toto doporučení, výhody, které přináší a upozorňuje i na situace, kdy je lepší techniky z tohoto doporučení nepoužít. Článek je sice trochu delší, ale rozhodně stojí za přečtení.

Pokud vás zajímají spíše praktické příklady, pak je přesně pro vás určen druhý článek. Heydon Pickering připravil sadu praktických příkladů, ukazujících možnosti, které WAI ARIA přináší. Pokud chcete vytvořit přístupné tooltipy pro formulářové prvky, přístupný výstražný dialog či třeba záložky (karty) s informacemi, na stránce ARIA Examples najdete vše potřebné včetně ukázek kódu.

O tom, že WAI ARIA je už dnes běžně nasazena i na velkých a často navštěvovaných webech, píše Marco ve svém druhém článku, nazvaném WAI-ARIA for screen reader users: An overview of things you can find in some mainstream web apps today. Na příkladech Twitteru, Facebooku či online služeb od Microsoftu ukazuje, jak konkrétně může WAI ARIA pomoci k jejich lepší přístupnosti. U Twitteru je to například ošetření editačního pole pro psaní tweetů, kdy je díky WAI ARIA uživatel při psaní automaticky upozorněn na to, že se s počtem možných znaků blíží k nule, při zadávání Twitter jména (@něco) nebo hashtagu (#něco) je mu automaticky zpřístupněn rozbalovací seznam s výběrem možností či zpřístupnění nabídky More u jednotlivých tweetů.

Související odkazy

WAI ARIA 1.0 byla vydána jako doporučení W3C

Specifikace Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 a WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide byly 20. března 2014 vydány jako Doporučení W3C (W3C Recommendation). Co to v praxi znamená a jaké výhody WAI ARIA kodérům přináší?

Co je a k čemu se hodí WAI ARIA?

WAI ARIA je nástroj, který pomáhá zlepšit sémantiku webu či webové aplikace a tím poskytnout asistivním technologiím informace, které jim HTML dát nemůže. Pomáhá tedy vyřešit problémy s přístupností všude tam, kde HTML nestačí. Vývojářům nabízí:

  • Role, pomocí nichž je možné popsat jednotlivé typy widgetů, jako jsou „menu“, „treeitem“ či „slider“.
  • Role, pomocí nichž lze popsat strukturu webové stránky – tzv. oblasti stránky.
  • Vlastnosti, pomocí nichž lze popsat, v jakém stavu se jednotlivé widgety nacházejí.
  • Způsob, jak ošetřit přístupnost z klávesnice pro jednotlivé objekty na webové stránce.

WAI ARIA například velmi snadno umožňuje zlepšit přístupnost informací o webové stránce jako celku. Pomocí tzv. oblastí stránek (landmarků) je možné přiřadit role jednotlivým částem stránky a umožnit tak uživatelům nejen velmi snadno získat přehled o tom, z jakých částí se stránka skládá, ale i se na ně velmi rychle přesunout. Oproti doposud používaným nadpisům pak mají oblasti stránek nejméně dvě výhody:

  • lze pomocí nich vyznačit celou oblast (tedy ne jen její začátek, jako je tomu v případě nadpisů).
  • Lze s nimi pracovat odděleně od nadpisů. To v praxi mimo jiné znamená, že uživateli už se při orientaci na stránce nemíchají dohromady nadpisy, které bezprostředně souvisí s hlavním sdělením stránky, a nadpisy „servisní“, které uvozují například menu, vyhledávání, atp.

Vzhledem k tomu, že nadpisy jsou stále mezi uživateli používány jako primární navigační mechanismus při pohybu po stránce a oblasti stránek nejsou ještě tak masivně používány, je vhodné tyto dva přístupy kombinovat.

V praxi to pak vypadá (a probíhá) velmi jednoduše. Pokud chceme o nějakém divu říci, že obsahuje hlavní obsah stránky, uděláme to snadno přiřazením role main. Tedy takto:

<div role=“main“>
<h1>Hlavní nadpis</h1>
Hlavní obsah stránky
</div>

Role můžeme využít nejen pro oblasti stránky, ale i pro sémantický popis jednotlivých HTML elementů. Pokud div obsahuje například seznam (listbox), můžeme díky WAI ARIA tuto skutečnost sdělit asistivní technologii (například screen readeru) a ta bude na obsah tohoto divu následně nahlížet jako na seznam.

Pomocí WAI ARIA pak můžeme u jednotlivých elementů (widgetů) popsat i to, v jakém se nacházejí stavu – tedy jestli jsou rozbaleny nebo sbaleny, zda je editační pole ve formuláři povinné, atp. Pokud stránka obsahuje nějaký dynamicky měnící se obsah, i ten lze pomocí WAI ARIA zpřístupnit.

Poslední, ale neméně důležitou oblastí, kde WAI ARIA pomáhá, je pak zlepšení přístupnosti z klávesnice. Zatímco u HTML 4.01 je možné se z klávesnice dostat pouze na odkazy a formulářové prvky, WAI ARIA rozšiřuje přístupnost z klávesnice tím, že umožňuje přiřazení vlastnosti tabindex jakémukoliv elementu.

Jak je na tom WAI ARIA s podporou v prohlížečích?

Podpora WAI ARIA je na velmi slušné úrovni jak v moderních prohlížečích, tak v asistivních technologiích, takže ani z praktického úhlu pohledu není nejmenší důvod ji nepoužívat.

Kdy použít některou z technik z WAI ARIA?

Odpověď je velmi jednoduchá – pokaždé, když nám k zajištění bezproblémové přístupnosti nedostačují prostředky, které nabízí HTML. WAI ARIA se také hodí v situacích, kdy je přístupnost řešena ex post a není již možné jednoduše zasahovat do kódu webu či aplikace. Je potřeba vyznačit jednotlivé oblasti stránky? Zpřístupnit formulářové prvky? Zlepšit přístupnost z klávesnice? K tomu všemu se WAI ARIA naprosto perfektně hodí.

K čemu se WAI ARIA nehodí?

Ke všemu, co lze udělat pomocí nativního HTML. Připomeňme si, že WAI ARIA nemění chování prohlížeče, ale jen poskytuje asistivním technologiím informace, které by jinak nemohly získat. Pokud tedy například uděláme z divu přepínač, musíme se pak postarat i o jeho přístupnost z klávesnice, reakci na stisknutý Enter/Mezerník a vůbec všechny vlastnosti, které má má mít přepínač.

Pro získání základního přehledu o tom, k čemu je možné WAI ARIA (v kombinaci s HTML5) použít, nabízím slajdy k mé loňské prezentaci, případně odkazy na další zdroje na konci tohoto článku.

>Pokud ještě WAI ARIA nepoužíváte, určitě to zkuste – většina věcí nevyžaduje zdlouhavé studium spousty materiálů a dá se implementovat prakticky okamžitě.

Komentované slajdy k prezentaci Jak může HTML5 a WAI ARIA zlepšit virtuální prostor univerzity

Související odkazy