Archiv štítku: W3C

edX: bezplatný online kurz Úvod do přístupnosti webu

Chcete se seznámnit s tématikou přístupnosti a váháte, kde začít? W3C Web Accessibility Initiative (WAI) a UNESCO Institute for Information Technologies in Education (UNESCO IITE) nabízejí bezplatný online kurz Úvod do přístupnosti webu, vycházející z učebních osnov W3C Web Accessibility Initiative (WAI).

Kurz nabízí solidní základy pro tvroby přístupných webů a aplikací, které budou bez obtíží přístupné i pro uživatele se specifickými potřebami, vyhovovat mezinárodním standardům a zlepšovat uživatelský prožitek všem uživatelům. Je navržen pro technicky i netechnicky založené posluchače, zahrnující například vývojáře, designéry, správce obsahu či projektové manažery.

Kurz je veden v angličtině a zahrnuje následující moduly

 • Module 1: What is Web Accessibility (2 sections)
 • Module 2: People and Digital Technology (5 sections)
 • Module 3: Business Case and Benefits (2 sections)
 • Module 4: Principles, Standards, and Checks (5 sections)
 • Module 5: Getting Started with Accessibility (2 sections)

Doporučená doba studia jsou čtyři týdny při časové zátěži 4-5 hodin týdne. Kurz studujete formou samostudia, takže jej samozřejmě můžete dokončit za kratší čas.

Bezplatná verze kurzu neobsahuje klasifikované hodnocení a musíte ji dokončit kdykoliv do 31. prosince 2020 (od 1. ledna 2021 bude obsah kurzu archivován).

Nebo si můžete za 99 dolarů zakoupit ověřený certifikát, kterým se nejen můžete pochlubit v životopisu., ale umožní vám i studovat delší dobu, než výše zmíněné 4 týdny, a kurz dokončit kdykoliv před 30. dubnem 2020.

Samozřejmě můžete začít studovat bezplatnou variantu a následně přejít na variantu placenou.

Tak směle do toho 🙂

Další informace

WAI ARIA 1.0 byla vydána jako doporučení W3C

Specifikace Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 a WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide byly 20. března 2014 vydány jako Doporučení W3C (W3C Recommendation). Co to v praxi znamená a jaké výhody WAI ARIA kodérům přináší?

Co je a k čemu se hodí WAI ARIA?

WAI ARIA je nástroj, který pomáhá zlepšit sémantiku webu či webové aplikace a tím poskytnout asistivním technologiím informace, které jim HTML dát nemůže. Pomáhá tedy vyřešit problémy s přístupností všude tam, kde HTML nestačí. Vývojářům nabízí:

 • Role, pomocí nichž je možné popsat jednotlivé typy widgetů, jako jsou „menu“, „treeitem“ či „slider“.
 • Role, pomocí nichž lze popsat strukturu webové stránky – tzv. oblasti stránky.
 • Vlastnosti, pomocí nichž lze popsat, v jakém stavu se jednotlivé widgety nacházejí.
 • Způsob, jak ošetřit přístupnost z klávesnice pro jednotlivé objekty na webové stránce.

WAI ARIA například velmi snadno umožňuje zlepšit přístupnost informací o webové stránce jako celku. Pomocí tzv. oblastí stránek (landmarků) je možné přiřadit role jednotlivým částem stránky a umožnit tak uživatelům nejen velmi snadno získat přehled o tom, z jakých částí se stránka skládá, ale i se na ně velmi rychle přesunout. Oproti doposud používaným nadpisům pak mají oblasti stránek nejméně dvě výhody:

 • lze pomocí nich vyznačit celou oblast (tedy ne jen její začátek, jako je tomu v případě nadpisů).
 • Lze s nimi pracovat odděleně od nadpisů. To v praxi mimo jiné znamená, že uživateli už se při orientaci na stránce nemíchají dohromady nadpisy, které bezprostředně souvisí s hlavním sdělením stránky, a nadpisy „servisní“, které uvozují například menu, vyhledávání, atp.

Vzhledem k tomu, že nadpisy jsou stále mezi uživateli používány jako primární navigační mechanismus při pohybu po stránce a oblasti stránek nejsou ještě tak masivně používány, je vhodné tyto dva přístupy kombinovat.

V praxi to pak vypadá (a probíhá) velmi jednoduše. Pokud chceme o nějakém divu říci, že obsahuje hlavní obsah stránky, uděláme to snadno přiřazením role main. Tedy takto:

<div role=“main“>
<h1>Hlavní nadpis</h1>
Hlavní obsah stránky
</div>

Role můžeme využít nejen pro oblasti stránky, ale i pro sémantický popis jednotlivých HTML elementů. Pokud div obsahuje například seznam (listbox), můžeme díky WAI ARIA tuto skutečnost sdělit asistivní technologii (například screen readeru) a ta bude na obsah tohoto divu následně nahlížet jako na seznam.

Pomocí WAI ARIA pak můžeme u jednotlivých elementů (widgetů) popsat i to, v jakém se nacházejí stavu – tedy jestli jsou rozbaleny nebo sbaleny, zda je editační pole ve formuláři povinné, atp. Pokud stránka obsahuje nějaký dynamicky měnící se obsah, i ten lze pomocí WAI ARIA zpřístupnit.

Poslední, ale neméně důležitou oblastí, kde WAI ARIA pomáhá, je pak zlepšení přístupnosti z klávesnice. Zatímco u HTML 4.01 je možné se z klávesnice dostat pouze na odkazy a formulářové prvky, WAI ARIA rozšiřuje přístupnost z klávesnice tím, že umožňuje přiřazení vlastnosti tabindex jakémukoliv elementu.

Jak je na tom WAI ARIA s podporou v prohlížečích?

Podpora WAI ARIA je na velmi slušné úrovni jak v moderních prohlížečích, tak v asistivních technologiích, takže ani z praktického úhlu pohledu není nejmenší důvod ji nepoužívat.

Kdy použít některou z technik z WAI ARIA?

Odpověď je velmi jednoduchá – pokaždé, když nám k zajištění bezproblémové přístupnosti nedostačují prostředky, které nabízí HTML. WAI ARIA se také hodí v situacích, kdy je přístupnost řešena ex post a není již možné jednoduše zasahovat do kódu webu či aplikace. Je potřeba vyznačit jednotlivé oblasti stránky? Zpřístupnit formulářové prvky? Zlepšit přístupnost z klávesnice? K tomu všemu se WAI ARIA naprosto perfektně hodí.

K čemu se WAI ARIA nehodí?

Ke všemu, co lze udělat pomocí nativního HTML. Připomeňme si, že WAI ARIA nemění chování prohlížeče, ale jen poskytuje asistivním technologiím informace, které by jinak nemohly získat. Pokud tedy například uděláme z divu přepínač, musíme se pak postarat i o jeho přístupnost z klávesnice, reakci na stisknutý Enter/Mezerník a vůbec všechny vlastnosti, které má má mít přepínač.

Pro získání základního přehledu o tom, k čemu je možné WAI ARIA (v kombinaci s HTML5) použít, nabízím slajdy k mé loňské prezentaci, případně odkazy na další zdroje na konci tohoto článku.

>Pokud ještě WAI ARIA nepoužíváte, určitě to zkuste – většina věcí nevyžaduje zdlouhavé studium spousty materiálů a dá se implementovat prakticky okamžitě.

Komentované slajdy k prezentaci Jak může HTML5 a WAI ARIA zlepšit virtuální prostor univerzity

Související odkazy