Archiv štítku: Tyflokabinet SONS ČR

Tyflokabinet SONS ČR bezplatně radí a školí uživatele se zrakovým postižením v používání výpočetní techniky

S účinností od 1. ledna 2020 se služby Tyflokabinetu SONS ČR pro zrakově postižené klienty stávají registrovanou sociálně aktivizační službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nemění se kvalita ani rozsah námi poskytovaných služeb, ale pro všechny klienty Tyflokabinetu jsou nyní veškeré konzultace a výuka prováděny bezplatně.

Tyflokabinet bezplatně poskytuje registrovanou sociálně aktivizační službu zahrnující:

  • základní poradenství týkající se rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené,
  • vstupní konzultace – zjištění situace a potřeb uživatele, pomoc při výběru pomůcky, základní přehled dodavatelů a cen a způsob získání pomůcky,
  • individuální konzultace, kurzy a školení v obsluze náročných elektronických pomůcek.

V Tyflokabinetu vás naučí pracovat zejména s následujícími pomůckami:

  • stolní počítače a notebooky s hlasovým výstupem nebo zvětšovacím programem jako jsou digitální čtecí přístroje, digitální zvětšovací lupy či digitální zápisníky,
  • speciální mluvící a zvětšovací programy pro nevidomé a slabozraké,
  • mobilní telefony a tablety pro zrakově postižené,
  • hmatové zobrazovače pro nevidomé neboli braillské displeje.

Všechny služby vztahující se ke konkrétnímu zrakově postiženému klientovi jsou poskytovány individuálně a jsou určeny klientům nejen z Prahy a Středočeského kraje.

Ostatní služby Tyflokabinetu zůstávají beze změny. Tyflokabinet i nadále zajišťuje odbornou a metodickou pomoc lektorům ze všech propojených, partnerských a spřátelených organizací. Dále pak spolupracuje na vývoji a testování pomůcek, přístupnosti webových stránek, podává podněty k jejich zlepšení, komunikuje s Úřadem práce, zdravotními pojišťovnami, speciálními školami a věnuje se další související činnosti.

Bližší informace o činnosti Tyflokabinetu naleznete na webových stránkách www.tyflokabinet.cz nebo na www.sons.cz/tyflokabinet, případně se můžete se svými dotazy obrátit na Jiřího Ježka, vedoucího Tyflokabinetu SONS ČR, na telefonním čísle 221 462 422.