Archiv štítku: ISSS

Prezentace tématiky přístupnosti na konferenci ISSS 2015

Ve dnech 13. a 14. dubna 2015 se díky vstřícnosti pořadatelů opět účastníme konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.

Naši Poradnu pro přístupnost stejně jako loni najdete ve 2. patře Kongresového centra Aldis ve výstavních prostorách Ministerstva vnitra. V pondělí 13. dubna 2015 proběhne od 15.15 do 16.15 proběhne ve Visegrádském salonku blok E-inclusion, do kterého přispějeme dvěma prezentacemi: Příklady dobré praxe řešení přístupnosti a Za hranice přístupnosti webu. V první prezentaci bych rád na několika příkladech z praxe ukázal, jak tvořit přístupné weby, abyste si z nich mohli vzít dobrý příklad a snažit se třeba tato řešení posunout ještě dál – směrem k tomu nejlepšímu. V druhé účastníkům společně s Michalem Jelínkem společně stručně představíme další kanály, přes které dnes mohou uživatelé čerpat informace, způsoby, jakými je mohou zpracovat, problémy na které mohou při tom narazit a v neposlední řadě řešení, kterými je možné těmto problematickým situacím předejít.

Ke konferenci ISSS už neodmyslitelně patří soutěže Biblioweb a Zlatý erb, v nichž jsme i letos hodnotili kritérium přístupnosti. Pokud jste soutěžili a zajímá vás, jak jste dopadli či kde má váš web nějaká slabá místa v přístupnosti, stavte se v naší Poradně pro přístupnost – kolega Michal Jelínek vás rád s výsledky testování seznámí. V případě zájmu si také budete moci pod odborným vedením zkusit, jak se s vaším webem pracuje poslepu.

Těšíme se na setkání.

Prezentace tématiky přístupnosti na konferenci ISSS 2014

Ve dnech 7. a 8. dubna 2014 se díky vstřícnosti pořadatelů opět účastníme konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.

V uplynulých měsících se nám podařilo navázat intenzivnější spolupráci s Ministerstvem vnitra, které má právě přístupnost ve své gesci. Výsledkem naší spolupráce je nejen začlenění naší Poradny pro přístupnost do výstavních prostor Ministerstva vnitra, od čehož si slibujeme vyšší zájem o tuto tématiku ze strany návštěvníků konference, ale také uspořádání společného workshopu s názvem Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů. Ten proběhne v pondělí od 17:15 do 18:15 v Jednacím sále kongresového centra Aldis a jeho obsahem bude připravovaná legislativa pro přístupnost informací (včetně zcela nového legislativního rámce pro přístupnost dokumentů) a implementace mezinárodní normy WCAG 2.0 do českého prostředí. Po úvodních prezentacích bude prostor pro diskusi. Jste srdečně zváni.

Ke konferenci ISSS už neodmyslitelně patří soutěže Biblioweb a Zlatý erb, v nichž jsme i letos hodnotili kritérium přístupnosti. Pokud jste soutěžili a zajímá vás, jak jste dopadli či kde má váš web nějaká slabá místa v přístupnosti, stavte se v naší Poradně pro přístupnost – kolega Michal Jelínek vás rád s výsledky testování seznámí. V případě zájmu si také budete moci pod odborným vedením zkusit, jak se s vaším webem pracuje poslepu.

Těšíme se na setkání.