Archiv štítku: Inclusive Design Principles

Kvalitní zdroje o přístupnosti: Inclusive Design Principles (23/24)

Inkluzivní design je proces navrhování produktů, služeb a prostředí, které jsou přístupné a použitelné pro lidi s různými schopnostmi. Zahrnuje zohlednění potřeb různorodých uživatelů v procesu navrhování, včetně osob se zdravotním postižením, a vytváření řešení, která jsou přístupná, uživatelsky přívětivá a intuitivní pro všechny. Cílem inkluzivního designu je vytvářet produkty a prostředí, které bude moci používat co největší počet lidí, aniž by bylo třeba specializovaných úprav nebo přizpůsobení.

Na stránce Inclusive Design Principles jsou k dispozici principy inkluzivního designu, jejichž autoři Henny Swan, Ian Pouncey, Heydon Pickering a Léonie Watson je shrnuli do následujících bodů:

  • Poskytněte všem srovnatelný uživatelský zážitek.
  • Berte v potaz okolnosti.
  • Buďte konzistentní.
  • Předejte řízení uživateli.
  • Nabídněte možnost volby.
  • Stanovte priority obsahu.
  • Dejte tomu význam.

Inclusive Design Principles / Henny Swan #id24 2021

Inclusive Design Principles


Adventní kalendář Kvalitní zdroje o přístupnosti je společným dílem Poslepu.cz a projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřeného na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.