Archiv štítku: Deloitte

Podzimní Agora 2023: Zaměřeno na uživatelskou zpětnou vazbu k bariérám na webech

Uživatelé se zdravotním postižením nejlépe vědí, jak důležitá je pro ně přístupnost – a jaké komplikace i při jinak běžných činnostech jim naopak mohou způsobit nepřístupné weby, aplikace či dokumenty.

Koncoví uživatelé mají také možnost zlepšit přístupnost webových stránek a mobilních aplikací tím, že provozovatelům webů poskytují konstruktivní zpětnou vazbu a upozorní je tak na potencionální bariéry.

Webové stránky a aplikace veřejného sektoru v celé Evropě by měly a musí být přístupné všem. Směrnice o přístupnosti webu (WAD) platí v celé EU od roku 2016 a jejím cílem je zajistit lidem se zdravotním postižením lepší přístup k webovým stránkám a mobilním aplikacím veřejných služeb.

Navzdory implementaci této směrnice je mnoho webových stránek a aplikací veřejného sektoru stále nepřístupných, navíc jejich provozovatelé si těchto problémů vůbec nemusí být vědomi, protože se k nim informace o bariérách vůbec nedostanou (fráze „Na nepřístupnost našeho webu si ještě nikdy nikdo nestěžoval.“ bohužel stále není nijak neobvyklá 🙁

Abychom to změnili, rozhodli jsme se po úspěšném loňském propojení konferencí INSPO a Agory v roce 2023 v tomto modelu pokračovat a i letos nabídnout tematicky ucelený programový blok. Jak už úvodní odstavce tohoto článku naznačují, detailněji podíváme na zákon o přístupnosti a na to, jak mohou uživatelé se specifickými potřebami poskytovat relevantní zpětnou vazbu k nepřístupným webům, aplikacím, dokumentům či multimédiím.

Na co se můžete těšit?

Program otevřeme dvěma úvodními příspěvky, jejichž cílem je vám poskytnout základní vhled do tématu.

Nicole Fryčová, předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením (VVOZP) se ve svém příspěvku Praktické ukázky bariér v digitálním prostoru zaměří na praktického představení nejčastějších bariér na webech, v aplikacích a dokumentech pro uživatele se zdravotním postižením.

Susanna Laurin, zástupkyně Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost pro Evropskou unii představí projekt UPowerWAD (Users Power the Web Accessibility Directive!)

Do navazující panelové diskuse se zástupci koncových uživatelů i odborníků, tematicky zaměřené na poskytování relevantní zpětné vazby k nepřístupnému digitálnímu rozhraní uživateli se specifickými potřebami, přijali pozvání

 • Susanna Laurin, zástupkyně společnosti Funka a Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost pro Evropskou unii
 • Nicole Fryčová, předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při VVOZP
 • Monika Miazdrová, odborná garantka prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií, MIRRI SK
 • Eva Cerniňáková, vedoucí knihovny Jabok, členka SKIP, odborná sekce Bezbariérové knihovny
 • Šimon Červený, technický konzultant, Galilieo Corporation

Na závěr programu pak shrneme závěry z panelové diskuse a pozveme účastníky na navazující webinář, na kterém se tomuto tématu budeme věnovat více do hloubky, a který proběhne 15. prosince od 13.00 na platformě Zoom. Webinář pořádáme jako jeden z výstupů projektu Théseus, zabývajícího se právě poskytováním profesionálních služeb v oblasti přístupnosti.

V čem pro mě bude podzimní Agora 2023 přínosná?

Koncovým uživatelům se zdravotním postižením nabídne základní přehled a sdílení dobré praxe v tom, jak provozovatelům webů poskytovat relevantní zpětnou vazbu k bariérám v digitálním prostoru, včetně představení výstupů projektu UPowerWAD.

Pro provozovatele a tvůrce webů a aplikací bude přínosná jak úvodní část, prakticky demonstrující a popisující nejčastější bariéry na webových stránkách, tak panelová diskuse, během níž se budou moci seznámit s tím, jak zpětnou vazbu od uživatelů sbírat a jak s ní dále pracovat. Do vlastní praxe pak můžete převzít sdílenou zkušenost panelistů.

A samozřejmě bude prostor i pro vaše dotazy 🙂

Organizační informace

Kdy a kde

Podzimní Agora 2023 proběhne jako součást konference INSPO 2023 v sobotu 25. listopadu od 14.00 do 16.00 v Kongresovém centru Praha. Zúčastnit se jí můžete buď prezenčně (v takovém případě si zakupte lístek na konferenci INSPO 2023), nebo můžete sledovat její přímý přenos (formulář k přihlášení ke sledování přímého přenosu).

Zpřístupnění akce

Během celé akce bude zajištěn simultánní přepis i tlumočení do českého znakového jazyka, stejně tak bude zajištěno tlumočení mezi angličtinou a češtinou.

Registrovat se na podzimní Agoru 2023

Partneři akce

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Podzimní Agoru 2023 pořádáme ve spolupráci s AccessibleEU Centre a za podpory společnosti Deloitte a Nadačního fondu Českého rozhlasu.

AccessibleEU Centre


O Agoře

Agora je konference zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních prezenčních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců, online vysílání mají tisíce zhlédnutí a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.


O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

INSPO 2023: Konference o technologiích pro zdravotně postižené opět nabídne výběr toho nejlepšího

Už 23. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2023 v Kongresovém centru Praha.

Program nejvýznamnější konference tohoto zaměření v Česku, který byl zveřejněn na www.inspo.cz/inspo-2023, představí aktuální možnosti využití technologií zlepšující život lidí se zdravotním znevýhodněním. “Účastníci se mohou těšit například na přednášky o možnostech využití generativní umělé inteligence uživateli se specifickými potřebami, virtuální realitě při mozkových operacích či myoelektrických protézách,” představuje detaily programu dopolední plenární sekce Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone ČR, generálního partnera konference.

Odpoledne bude jednání již tradičně rozděleno do tří sekcí. V sekci Technologie pro osoby se sluchovým postižením se prostřednictvím 6 příspěvků seznámí účastníci nejen s aktuální legislativou, ale i s praktickými aplikacemi pro převod řeči do písemné podoby či titulkování. Sekce Technologie při vzdělávání a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením pak představí provázání vzdělávacího systému s trhem práce pro osoby se smyslovým postižením a připravenosti na inkluzivní zaměstnávání.

“Po úspěšném propojení konferencí INSPO a Agory v roce 2022 jsme se rozhodli v tomto modelu pokračovat a i letos nabídnout tematicky ucelený programový blok. Letos se detailněji podíváme na zákon o přístupnosti a na to, jak mohou uživatelé se specifickými potřebami poskytovat relavantní zpětnou vazbu k nepřístupným webům, aplikacím, dokumentům či multimédiím,” představuje program třetího odpoledního bloku Přístupnost webu, aplikací a dokumentů Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, které obě akce organizuje.

“Jsem velmi rád, že pozvání na konferenci přijala Susanna Laurin, zástupkyně Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost pro Evropskou unii. Ta představí velmi zajímavý a přínosný projekt UPowerWAD, zaměřený právě na předávání konstruktivní uživatelské zpětné vazby k nepřístupným rozhraním, jehož výsledky bychom rádi přenesli i do České republiky,” doplňuje Pavlíček.

Ve všech přednáškových sálech bude zajištěn simultánní přepis mluveného slova do textu i tlumočení do českého znakového jazyka, stejně tak bude zajištěno tlumočení mezi angličtinou a češtinou.

Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. Těm z Vás, kdo budete chtít naši konferenci finančně podpořit a přispět třeba na dofinancování zvýhodněných vstupenek, nabízíme možnost zakoupit si vstupenku Podporovatel konference INSPO za 900 Kč.

Další informace k registraci a odkaz na registrační formulář najdou zájemci na stránce www.inspo.cz/registrace.

Zájemci o místo ve vystavovatelské části konference se mohou ozvat Radku Pavlíčkovi na e-mail pavlicek@teiresias.muni.cz.


Konferenci INSPO 2023 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity s přispěním BMI sdružení. Generálním partnerem konference je Nadace Vodafone ČR, partnery konference jsou AccessibleEU, Nadační fond Českého rozhlasu, společnosti Deloitte a Notino. Mediálními partnery jsou ČTK Protext, portály Helpnet, Poslepu a Inspirante. Konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Zátiší Group.

INSPO

Jarní Agora 2023: pestrý program opět představil řadu technologických novinek i osvědčených řešení

O víkendu 13. a 14. května 2023 ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně proběhl už 17. běh konference Agora – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Více než 150 zájemců se přišlo na Agoru seznámit s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu. Dalších více než 700 sledovalo přímý přenos plenární sekce či jej následné zhlédlo ze záznamu.

Jarní Agora 2023 byla i závěrečnou konferencí projektu IEDA - Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých

Jarní Agora 2023 byla závěrečnou konferencí projektu Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA) v České republice. Účastníci měli příležitost seznámit se jak s výstupy projektu, tak se prostřednictvím workshopů a výstavy seznámit s aktuálně nabízenými asistivními technologiemi a inkluzivními vzdělávacími postupy. Konference samotná tak byla živým příkladem přístupného neformálního vzdělávání lidí se zdravotním postižením.

Jaký program jsme pro účastníky připravili?

Plenární sekce

Program plenární sekce jarní Agory 2023 nabídl 7 příspěvků, pokrývajících novinky v oblasti technologií, projektů i aktivit pro zrakově postižené.

 • Toby Mazanec, Praise Kim: Dot Pad, revoluční přístup ve vzdělávání zrakově postižených
 • Barbora Bertlová: Hmatová grafika je díky hmatákům dostupnější
 • Daniel Jungmann: OrCam Read – chytrý pomocník pro slabozraké
 • Tomáš Hrdinka: Novinky v ZoomTextu
 • Karel Giebisch: Platební terminál v mobilu Global Payments & Qerko, nečekejte na číšníka
 • Zdeněk Bajtl: Přestupuj: Nebloudím – už vím kudy! A cítím se bezpečněji
 • Roman Martinovič, Peter Lecký: Corvus 3. generácie – svižnejší čítač s inovatívnym prístupom k ovládaniu smartfónov + svojpomocná sieť používateľov a lepšia používateľská podpora na diaľku

Účastníci tak měli příležitost v české premiéře poznat grafický taktilní displej Dot Pad, čtecí pomůcku OrCam Read či zajímavé aplikace pro mobilní telefony včetně aplikačního setu Corvus, který v letošním roce slaví 10 let. V závěru plenární sekce jsme pak popřáli k dvacetinám i našemu dlouholetému partnerovi – Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, který Agoru podporuje ze sbírky Světluška.

Plenární část jsme opět vysílali i živě, aby se informace, které na ní zazněly, dostaly i k těm, kdo se jí nemohli zúčastnit osobně. Tento počin měl velký ohlas a živé vysílání jarní Agory 2023 či jeho záznam shlédlo bezmála 1 000 zájemců.

Výstava

Možnost navštívit stánky vystavovatelů ve vystavovatelské části měli účastníci v sobotu odpoledne po plenární sekci v průběhu delší obědové pauzy a následně i paralelně s workshopy. Cílem vystavovatelské bylo umožnit zájemcům osobně se seznámit s řešeními, nabízenými jednotlivými vystavovateli.

Návštěvníci Agory měli možnost navštívit stánky následujících vystavovatelů:

Stánek společnosti GALOP ve vystavovatelské části

Workshopy

Workshopy, které stále tvoří stěžejní programovou náplň Agory, opět pokryly širokou škálu témat od mobilních telefonů, vybraných aplikací pro optické zpracování obrazu, využití bankovní identity a datových schránek, až po chytré příslušenství k iPhone.

Prakticky zaměřené workshopy proběhly v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne i odpoledne. Zájemci si mohli vybírat z následující nabídky:

Sobota

 • Toby Mazanec, Praise Kim: Dot Pad: první grafický taktilní display od A do Z
 • Václav Toul: Datové schránky, Portál občana a Bankovní identita v praxi
 • Karel Giebisch: Qerko, nečekejte na číšníka
 • Karel Giebisch: Pište na dotykovém telefonu jako drak. Pište v Braillově písmu pouhým dotykem
 • Roman Martinovič, Peter Lecký: Corvus 3. generácie – Po 10 rokoch
 • Radek Seifert, Barbora Bertlová: ATELION vydal další hmatáky pro orientaci, poučení i zábavu
 • Zdeněk Bajtl: CG Transit – program na jízdní řády. Poznejte ho do hloubky a vytěžte z něj maximum
 • Benjamin Levíček: Práce na iPadu poslepu
 • Pavlína Soušková: Cizí jazyky a dnešní technologie
 • Lukáš Hosnedl: WordPress tajemství zbavený: První krůčky

Neděle

 • Peter Lecký, Roman Martinovič: Corvus 3. generácie – Ako vyzobať hrozienka z koláča?
 • Marek Salaba, Zdeněk Bajtl: Chytré příslušenství k iPhone – workshop verze 6.0
 • Martin Baláž, Jan Pokorný: Strasti a slasti ve Windows 11 a jak na ně s odečítačem NVDA 2023
 • Benjamin Levíček: Práce na iPadu poslepu
 • Anna Kötelesová, Jan Valtr: Testovanie aplikácie Raiffeisen banky
 • Lukáš Hosnedl: WordPress tajemství zbavený: Slasti a strasti blogerských pastí
 • Michaela Dlhá: OCR nástroje a ich možnosti

Workshop Michaely Dlhé: OCR nástroje a ich možnosti

Poděkování za podporu

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Jarní Agoru 2023 podpořili

Všem partnerům děkujeme, velmi si vážíme jejich podpory.

Poděkování patří také asistentům za poskytnutí nezbytného servisu účastníkům v průběhu celé akce i za výpomoc s jejím organizačním zajištěním, kolegům z ekonomického oddělení Střediska Teiresiás za zajištění nezbytné administrativy a kolegům z Oddělení speciální informatiky za pomoc s přípravou technického zázemí pro celou akci a zajištění videopřenosu, tlumočníkům, překladatelům a vůbec všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.

Za celý organizační tým se na setkání na dalších bězích Agory těší Anička Hořejší, Irena Peterková, Pepa Konečný a Radek Pavlíček.

Fotografie z jarní Agory 2023 na Flickru

Jarní Agora 2023, 13.-14. 5. 2023

Jarní Agora 2023: jak ji viděli účastníci

Jarní Agora 2023: Jak ji viděli účastníci

Agora jako součást dalších akcí

Světový den přístupnosti 2023

Agora je už po desáté součástí série akcí kolem Světového dne přístupnosti. Jeho smyslem je motivovat veřejnost k diskusím, přemýšlení a chuti dozvědět se něco o přístupnosti webu, software či mobilních aplikací a potřebách uživatelů s nejrůznějším postižením.

Projekt IEDA

Cílem projektu Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA) je vytvořit model spolupráce mezi poskytovateli neformálního vzdělávání dospělých, odborníky na asistivní technologie a odborníky na integraci osob se zdravotním postižením. Spolupráce těchto zúčastněných stran na národní úrovni významně přispívá ke zvýšení účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých.

Výstupy projektu nabídnou strukturovaný model vzdělávání, zahrnující doporučené metody a postupy, informace o asistivních technologiích a jejich využití, a příručku s uceleným souhrnem všech důležitých poznatků.


O Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních prezenčních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců, online vysílání mají tisíce zhlédnutí a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.


O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.