Pozvánka na letní seminář o didaktice výuky žáků a studentů se zrakovým postižením do Střediska Teiresiás

Na konec srpna letošního roku připravujeme ve Středisku Teiresiás letní seminář, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů se zrakovým postižením. Rádi bychom zájemce přizvali k jeho formování.

Středisko Teiresiás (plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky) při Masarykově univerzitě je pracoviště s tradicí výuky studentů se zrakovým postižením a souvisejícím servisem sahajícím do roku 2000. V letech 2010 až 2016 se pak organizačně i tvorbou obsahu podílelo na uspořádání šesti ročníků mezinárodní letní školy určené jak studentům se zrakovým postižením se zájmem o matematiku, statistiku a související obory, tak i učitelům, kteří výuku těchto předmětů na svých školách zajišťují.

Rádi bychom proto zkušenosti z minulých akcí i z vlastní pedagogické praxe nejen nabídli dál, ale současně bychom chtěli vytvořit tvůrčí prostředí, do nějž svými zkušenostmi přispějí i další. Rozhodli jsme se proto uspořádat národní variantu letní školy pouze pro učitele a současně rozšířit její tematickou nabídku tak, aby nezůstala omezena jen na matematiku.

Cílové skupiny

Primární cílové skupiny semináře jsou dvě:

  • všichni učitelé základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí — mnohdy pod nemalým časovým tlakem — řešit,
  • ti z vás, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Program semináře

Tematické okruhy, k nimž bychom chtěli otevřít diskuzi, jsou následující:

  • práce s běžným textem, strukturovaným textem a symboly,
  • čtení a vytváření schémat a grafických struktur,
  • zpřístupnění a tvorba obrázků,
  • výpočetní technika a asistivní technologie,
  • používání modelů a reálných objektů ve výuce.

Detailní přehled témat je k dispozici na webové stránce www.teiresias.muni.cz/letni-seminar.

Aktuální spektrum témat je dáno snahou vytipovat takové okruhy, které — vzhledem k odlišným smyslovým předpokladům a pracovním metodám žáků s těžkým postižením zraku — předpokládají odlišná technická, případně metodická řešení, než která se obvykle využívají při výuce majoritní intaktní populace.

Výčet témat není konečný, do programu je možné zařadit i další související body, projeví-li o ně účastníci dostatečný zájem.

Organizační informace

Seminář se bude konat na půdě Střediska Teiresiás (Komenského náměstí 2, Brno) od čtvrtka 24. do neděle 27. srpna 2017. Vlastní program bude začínat v pátek ráno a končit v neděli po poledni. Bude tak k dispozici 5 bloků (tři dopolední, dva odpolední), při nichž bude možné formou workshopů a řízené diskuze daná témata probrat.

Náklady spojené s pořádáním akce nejsou v tuto chvíli ještě přesně známy, nicméně snažíme se zajistit takové prostředky, které by případné příspěvky účastníků co nejvíce snížily.

Prosba o zpětnou vazbu

Rádi bychom vás poprosili o zpětnou vazbu, na jejímž základě jsme připraveni nabídnutý program modifikovat:

  • Máte o nabízenou akci zájem a zúčastnili byste se jí?
  • Upřednostňujete některé z nabízených témat, případně je nějaké, které Vám ve stávající nabídce chybí?
  • Máte sami z vlastní zkušenosti co říci k nastíněným okruhům a jste ochotni se o své zkušenosti na letním semináři podělit? Případně považujete nějaké další související téma za užitečné a jste ochotni se jeho pojednání ujmout?

Své odpovědi i související podněty můžete posílat na e-mailovou adresu pavlicek@teiresias.muni.cz. Děkujeme.

Fotogalerie z Letní školy matematiky 2016 v rakouském Linci

ICCHP Summer University 2016, 8.-12. 7. 2016

Radek Pavlíček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..