Závěrečné ověření znalostí

 1. Která ze vstupních metod je z hlediska přístupnosti nejuniverzálnější?
  1. Klávesnice
  2. Myš
  3. Ovládání hlasem
 2. Jsou nějak vzájemně v rozporu požadavky jednotlivých skupin znevýhodněných uživatelů?
  1. Ne, vzájemně se doplňují.
  2. Ano, ovšem lze nalézt kompromisní řešení.
  3. Ano, proto je nutno si zvolit za cíl jen jednu skupinu znevýhodněných uživatelů.
 3. Autorem doporučení WCAG, WAI-ARIA a dalších souvisejících materiálů je:
  1. Web Accesibility Initiative.
  2. Evropská komise.
  3. American Foundation For The Blind.
 4. Upravuje náš právní řád vymahatelnost přístupnosti na soukromých subjektech?
  1. Ne, i když takové právní opatření se připravuje.
  2. Ne, neboť by to omezovalo svobodu v podnikání.
  3. Ano, můžeme žalovat subjekt na základě vyhlášky o přístupnosti.
 5. Co nepatří mezi výhody pro firmy, které své produkty činí přístupné?
  1. Slevy na dani.
  2. Propagovatelná společenská zodpovědnost.
  3. Cílení na širší spektrum zákazníků.
 6. Hlavní metodou testování použitelnosti je?
  1. Ověřování, zda uživatelské rozhraní splňuje pravidla, které jsou uvedeny v ISO standardu zabývajícím se použitelností.
  2. Sledování a analýza chování během praktického testování uživatelského rozhraní vybranou skupinou uživatelů.
  3. Sledování a analýza zpětné vazby od návštěvníků, jak jsou spokojeni s uživatelským rozhraním webu.
 7. Který z následujících výroků není správně formulovaný?
  1. Daný případ není přístupný.
  2. Daný případ může klást bariéry uživatelům odečítačů obrazovky.
  3. Daný případ nesplňuje kritérium 2.4.6 z doporučení WCAG 2.1.
 8. Abychom mohli plně využít na webové stránce daný přístupnostní mechanismus, musí jej podporovat?
  1. Asistivní technologie.
  2. Asistivní technologie a webový prohlížeč.
  3. Webový prohlížeč.
 9. Jaký vliv má struktura webové stránky na její indexaci vyhledávači?
  1. Žádný – váha klíčových slov se určuje z vizuální reprezentace stránky.
  2. Váha klíčových slov se určuje podle pořadí ve stránce – slova blíže k začátku dokumentu mají vyšší váhu.
  3. Váha klíčových slov se určuje podle kontextu, ve kterém se vyskytují – slova v obyčejném textu mají nižší váhu než ty v nadpisech a odkazech.
 10. Kterou z technologií nelze ovlivňovat vzhled webové stránky?
  1. HTML
  2. WAI-ARIA
  3. CSS
 11. Co z následujícího není principem WCAG 2?
  1. Robustnost
  2. Srozumitelnost
  3. Přizpůsobitelnost
 12. Požadavek na dostatek času je?
  1. Nikde se o časových limitech pro práci s uživatelským rozhraním nediskutuje.
  2. Je to jedna ze zásad použitelnosti.
  3. Je to jedno z pravidel přístupnosti.
 13. Živý region je?
  1. Oblast hlavního obsahu webové stránky.
  2. Oblast webové stránky monitorovaná na změny v jejím obsahu.
  3. Oblast webové stránky s multimediálním obsahem.
 14. Kterým způsobem nelze vyznačit text sémanticky jako nadpis?
  1. Elementem HTML.
  2. Atributem WAI-ARIA.
  3. Vlastností CSS.
 15. Otevřete si web Praha10.cz, do vyhledávání zadejte „Vršovice“, projděte skrze výsledky vyhledávání až na druhou stránku k položce “Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice , …” a ten si otevřete a přečtěte. Pro tuto chvíli není důležitá šablona webu, neprocházejte stránky tedy celé – pouze jen to, co ke splnění úkolu potřebujete. Zapište vše, co považujete za nesoulad v přístupnosti.

kabelka@master.cz