Jarní Agora 2020: potkejme se virtuálně

Milí přátelé a příznivci Agory,

obvykle v tento čas spouštíme registraci na workshopy jejího jarního běhu a sledujeme rychle ubývající volná místa na jednotlivých workshopech. Osud tomu ale tentokrát chtěl jinak.

Snažili jsme se až do poslední chvíle obvyklou (kontaktní) podobu Agory zachovat. Program plenární sekce i veškeré informace k výstavě jsme už měli od přednášejících a vystavovatelů k dispozici. Zbývalo nachystat workshopy, zajistit nezbytnou organizační agendu kolem a byli jsme připraveni jarní Agoru zorganizovat v obvyklé podobě a obvyklém standardu. V době, kdy vláda chystala první opatření v souvislosti s COVID-19, jsem psal pozvánky na plenárku a výstavu, které jsem nakonec bohužel nerozeslal 🙁

S ohledem na aktuální vývoj událostí by se totiž jednalo o risk, který by s narůstajícím časem přinesl ztráty nejen v oblasti vynaloženého času, ale i v oblasti finanční (nezbytná úhrada záloh za ubytování, atp.), které se nám tímto včasným krokem podařilo významným způsobem minimalizovat.

Posluchárna, v níž probíhala plenární sekce

Jarní Agora 2020 online

Poslední (tý)dny jsme proto společně s kolegy intenzivně přemýšleli o tom, jak Agoru s ohledem na okolnosti pojmout a přenést do digitálního světa tak,

  • aby z jejího programu co možná nejvíce zůstalo zachováno,
  • abychom naplnili její primární cíl, tj. zvyšování digitální gramotnosti lidí se zrakovým postižením,
  • a abychom ji nabídli v takové podobě, která bude pro zájemce atraktivní a v co možné největší míře přístupná.

Jak to máme vymyšleno?

Plenární sekci bychom zorganizovali formou videokonference, do níž by byli aktivně zapojeni přednášející. Její průběh bychom streamovali a zájemci by ji mohli sledovat na některé z platforem pro sdílení videoobsahu (YouTube, Facebook).

Výstavu a workshopy, které jsou postaveny na interakci, osobním přístupu a možnosti mít konkrétní pomůcky doslova pod konečky prstů, zatím do online světa plnohodnotně přenést neumíme.

Kontatní podobu výstavu tedy bez náhrady rušíme s tím, že se chystáme ve spolupráci s vystavovateli uspořádat výstavu alespoň virtuální, a zájemcům nabídnout informace o vystavovaných produktech a službách prostřednictvím článku, audio či video nahrávky.

Nejsložitější situace je s workshopy, kde je míra interakce největší a řada témat (například seznámení se zařízeními, které primárně pracují s hmatovým výstupem) na dálku udělat nejde. Nabízí se proto obsah workshopů nabídnout (stejně jako u výstavy) prostřednictvím článků, rozsáhlejších tutoriálů, audio nebo video nahrávek, pro jejichž publikování a šíření bychom využili primárně Pélion, kterému by sekundovalo Poslepu.cz (oba weby od začátku roku navštívilo bezmála 15 000 uživatelů, věříme tedy, že se informace jejich prostřednictvím dostanou k maximálnímu počtu zájemců), naše sociální sítě a byli bychom rádi, kdybyste se do sdílení obsahu (a propagace Agory online) zapojili v rámci svých možností i vy.

Některé workshopy, u nichž to bude s ohledem na prezentované téma dávat smysl, zkusíme nabídnout i formou videokonference pro menší skupinu účastníků.

Vzhledem k tomu, že při pořádání online Agory nejsme omezeni dostupnou kapacitou poslucháren a učeben, rozhodli jsme se přesunout plenární část na čtvrtek 21. 5. 2020 dopoledne (10.00 až 12.00). Tento krok by jednak mohl přispět k větší účasti, jednak bychom se termínově potkali se Světovým dnem přístupnosti, ke kterému se už několik let hlásíme, a mohli bychom k propagaci Agory intenzivněji využít i tento komunikační kanál.

Bližší informace o programu jarní Agory 2020 online i k technickému řešení zveřejníme do konce měsíce. Nyní si v případě zájmu zarezervujte čtvrtek 21. 5. 2020 dopoledne (10.00 až 12.00) a sledujte Pélion a Poslepu.cz, kde budeme postupně zveřejňovat aktuality a následně i studijní materiály.

Podzimní Agora 2019

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se nás v uplynulých dnech ptali, jak to s Agorou bude, za projevy podpory i za zájem o Agoru v této podobě. Děkujeme i lektorům, přednášejícím a vystavovatelům, že s námi do pořádání Agory i za těchto podmínek jdou. Těší nás to a vážíme si toho.

Na úplný závěr bych rád jmenovitě poděkoval dvěma lidem, bez kterých si jarní Agoru v této podobě nedokáži přestavit: Tomáši Bukovskému, mémo kolegovi z našeho IT oddělení, který si vzal na starost technické zajištění Agory v online podobě, a Gábině Drastichové, ředitelce Světlušky, za morální podporu a fundovanou a konstruktivní zpětnou vazbu ke krokům, které se chystáme stran Agory udělat.

Za celý tým Agory přejeme pěkný den, pevné zdraví, těšíme se na další spolupráci a věříme, že na podzim už bude možné potkat se osobně a Agoru uspořádat v obvyklém schématu (včetně oblíbeného rautu v Plzeňském dvoře 🙂

Radek Pavlíček & Pepa Konečný

Společná večeře v restauraci Plzeňský dvůr

P.S. Rádi bychom informovali, že kvůli přesunům řady akcí na podzim jsme byli nuceni posunout i termín podzimní Agory. Ta oproti původně avizovanému termínu proběhne o týden dříve, tedy o víkendu 24. a 25. října 2020. Pokud tedy počítáte s účastí i na podzimní Agoře, zapište si prosím tato data do kalendáře.

Fotografie z podzimní Agory 2019 na Flickru

Podzimní Agora 2019, 2. a 3. 11. 2019


Partneři Agory

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že i v letošním roce pokračuje spolupráce s oběma klíčovými partnery Agory: společností Deloitte, která zůstává hlavním partnerem Agory, a Nadačním fondem Českého rozhlasu, který Agoru podpořil grantem ze sbírky Světluška.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

Radek Pavlíček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..