Archiv rubriky: Akce a přednášky

Podzimní Agora 2020 ONLINE startuje ve čtvrtek 22. 10. v 10.00 živým přenosem plenární sekce

Agora je konference zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Stejně jako jarní, i její podzimní (už 12. běh) se uskuteční v online prostředí.

Program zahajujeme ve čtvrtek 22. 10. živým přenosem plenární sekce, na který v dalších (tý)dnech navážeme nabídkou online workshopů na vybraná témata.

Jak už se stalo tradicí, Agora je jak ideálním místem pro seznámení se s horkými novinkami, z nichž některé budou představeny v české premiéře, tak místem pro získání nových či prohloubení stávajících znalostí v oblasti ICT pro zrakově postižené.

Program podzimní Agory 2020 ONLINE

Co jsme pro Vás ve spolupráci s přednášejícími tentokrát připravili? V programu zazní 8 příspěvků, pokrývajících nejrůznější témata – seznámíme se s výhodami navigačního systému Right-Hear, zkušenostmi praktického používání OrCam MyEye, novinkami v oblasti zpřístupňování mobilních zařízení, alespoň zavítáme virtuálně zavítáme na krátkou návštěvu VIDA! centra a na závěr se seznámíme s možnostmi využívání braillských displejů nejen pro vzdělávání nevidomých.

 • Idan Meir: The revolution of audible wayfinding systems
 • Tomáš Kadlec: OrCam MyEye z pohledu zrakově handicapovaného
 • Kristýna Savaryová: Co se děje v BlindShell: BlindShell Touch
 • Matěj Plch: Jieshuo screen reader international: Flexibilní odečítač obrazovky pro Google Android
 • Jan Husák: BIG Launcher – od seniorů ke zrakově postiženým
 • Julie Tomaňová: Dva roky Vědy bez hranic ve VIDA!
 • Michal Jungmann: Braillský zápisník Orbit Reader – zkušenosti a novinky
 • Roman Kabelka: Využití brailleských displejů nejen při vzdělávání nevidomých

Anotace příspěvků

Idan Meir: Revoluce ve zvukových navigačních systémech

V tomto příspěvku Idan Meir, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti RightHear, popíše praktický přínos zvukových navigačních systémů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, mezi něž patří právě nevidomí a slabozrací. Idan také zdůrazní jejich přínos pro firmy a organizace, které se rozhodly stát přístupnějšími právě s pomocí takových systémů. V prezentaci se Idan podělí o postřehy a ponaučení, které společnost RightHear získala z případových studií svého řešení.

Tomáš Kadlec: OrCam MyEye z pohledu zrakově handicapovaného

Zrakově handicapovaný uživatel Tomáš předvede praktickou ukázku nositelného inteligentního zařízení OrCam MyEye. Toto zařízení umožňuje čtení textu, rozeznává obličeje a bankovky a identifikuje produkty dle čárového kódu. S Tomášem se ve videu vypravíme na jeho obvyklý nákup a předvedeme kompenzační pomůcků přímo v běžném životě.

Kristýna Savaryová: Co se děje v BlindShell: BlindShell Touch

V přednášce si povíme co je v BlindShell nového, co chystá a co nás čeká a detailněji si představíme nejnovější telefon BlindShell Touch.

Matěj Plch: Jieshuo screen reader international: Flexibilní odečítač obrazovky pro Google Android

Je to již 18 měsíců, co se tento dynamicky expandující software objevil také v naší vlasti. Jistě většina z vás ví, čím se momentálně nejintenzivněji zabývám. Je to právě kompletní zpřístupnění této velmi nadějné aplikace nevidomým uživatelům.

V krátké prezentaci bych vás rád seznámil s nejnovějšími novinkami v oblasti vývoje, upozornil na některé stěžejní funkce a také promluvil o tom, co se změnilo v mezinárodní verzi odečítače. Mohu vám taktéž přislíbit kompletní českou lokalizaci aktuální verze, takže na vás už jen bude odhodit předsudky a tento komplexní produkt alespoň vyzkoušet.

Myslím si, že aktuální podmínky jsou již více než příhodné.

Jan Husák: BIG Launcher – od seniorů ke zrakově postiženým

Více než milión stažení, podpora 50 světových jazyků, předinstalace ve smartphonech po celém světě. Český BIG Launcher se dlouhodobě řadí mezi nejlepší appky na zjednodušení prostředí Androidu pro seniory a zrakově postižené. Vše to ale začalo jako jednoduchý víkendový projekt. Před osmi lety. O nejdelším víkendu v životě bude přednášet spoluzakladatel Jan Husák

Julie Tomaňová: Dva roky Vědy bez hranic ve VIDA!

Před dvěma lety jsme se s naším brněnským science centrem zapojili do výzvy, která si klade za cíl propojit formální a neformální vzdělávání pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Připravujeme popularizačně-naučné programy a upravujeme postupně prvky naší expozice pro slabozraké a nevidomé návštěvníky. Více o našich selháních i malých úspěších v naší snaze posunout se směrem k lepší přístupnosti vám poví vidátorka Julie Tomaňová.

Michal Jungmann: Braillský zápisník Orbit Reader – zkušenosti a novinky

Na podzimní Agoře 2019 byl v Česku v premiéře představen nový braillský zápisník Orbit Reader 20. Jaké jsou po roce používání zkušenosti jeho uživatelů a co nového se okolo zápisníků Orbit Reader chystá stručně poreferuje Michal Jungmann ze společnosti GALOP.

Roman Kabelka: Využití brailleských displejů nejen při vzdělávání nevidomých

Každý ze zrakově postižených uživatelů odečítačů obrazovky nejspíš někdy přišel do styku s braillským displejem a mnoho z nich si kladlo též otázku, “k čemu bych jej mohl využít, když mám kvalitní hlasový výstup?” Jsou situace, kde je to evidentní, např. studium matematiky, ale braillský displej lze využít mnohem šířeji – od získávání důležité gramotnosti, přes studium jazyků, až pro profesionální využití v zaměstnání.

S kolegy jsme připravili příručku, kterou bych rád stručně představil. Zabývá se úlohou braillských displejů jako kompenzačních pomůcek, jež jsou důležité jak pro profesionální, tak zejména vzdělávací účely. V příručce je též kladen důraz na zmapování jejich funkčních možností, aby si každý zájemce o toto zařízení mohl vybrat model, odpovídající jeho potřebám.

Živý přenos

Živý přenos v češtině budete moci sledovat na agora.muni.cz/program/plenarni-sekce, případně na facebookové stránce Střediska Teiresiás. Verzi simultánně tlumočenou do angličtiny pak případně na YouTube kanálu Střediska Teiresiás.

Záznam vysílání bude následně k dispozici pro ty zájemce, kteří se k nám nemohou připojit v době vysílání.

Partneři Agory

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že i v letošním roce pokračuje spolupráce s oběma klíčovými partnery Agory: společností Deloitte, která zůstává hlavním partnerem Agory, a Nadačním fondem Českého rozhlasu, který Agoru podpořil grantem ze sbírky Světluška. Děkujeme za důvěru a dlouhodobé partnerství.

Záznam jarní Agory 2020 ONLINE na YouTube

Závěrem

Na plenární sekci naváží v dalších (tý)dnech online workshopy na vybraná témata. Informace budeme postupně zveřejňovat na webu Agory, Poslepu.cz, Pélionu a našich sociálních sítích.

Budeme rádi, když se online Agory zúčastníte a dáte o Agoře vědět svým přátelům či známým, pro které by mohla být účast přínosná.

Těšíme se na vás.

Radek Pavlíček & Pepa Konečný
za celý organizační tým


Podzimní Agora 2020 ONLINE je součástí projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 – Škola jako centrum kolegiální podpory.


O Agoře

Agora je konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

INSPO 2020 online proběhne v pondělí 12. října od 16.30

Jubilejní 20. ročník konference INSPO o technologických novinkách pro osoby se specifickými potřebami jsme kvůli trvající pandemii přesunuli do online prostoru. Místo celodenní konference jsme pro pro zájemce připravili atraktivní dvouhodinový program, který proběhne v pondělí 12. října od 16:30 a bude možné se do něj aktivně zapojit.

Živé vysílání s interaktivními prvky bude pro všechny zdarma, bez nutnosti registrace, na www.inspo.cz a www.nadacevodafone.cz a facebookových profilech Nadace Vodafone, INSPO a dalších. Diváci budou moci vkládat svoje dotazy či komentáře a v průběhu vysílání na ně získají odpovědi. Otázky je možné vkládat již teď, a prostřednictvím Slido – INSPO 2020 online.

Program konference

Program vysílání bude velmi praktický, abychom předali co nejvíce zkušeností a poznatků z využívání novinek. Současně si vážíme toho, že naprostá většina účastníků si své vstupenky na březnový termín ponechala na následující rok a my se budeme těšit na viděnou nejen nyní 12. října online, ale snad i osobně příští rok v dubnu,“ konstatoval předseda BMI sdružení Jaroslav Winter, hlavní organizátor konference.

V průběhu akce bude zajištěno simultánní tlumočení do českého znakového jazyka i přepis mluveného slova.

A na co se můžete těšit?

 • Marek Janáč, moderátor: Zahájení
 • Jaroslav Winter, BMI sdružení: Od tyčky v ústech k umělé inteligenci
  Ohlédnutí organizátora konference INSPO za důležitými mezníky ve vývoji asistivních technologií, jak je zaznamenalo 20 ročníků INSPO.
 • Markéta Vítková a Michal Trnečka, Průša Lab: Hmatové knihy pro nevidomé čtenáře
  Ukázky 3D tisku hmatových modelů uzpůsobených potřebám zrakově postižených
 • Petr Herian, Newton Technologies: Beey – nová generace automatického rozpoznávání řeči
  Představení aplikace, díky které mohou diváci se sluchovým postižením od začátku pandemie sledovat na TV Beey televizní pořady a videa opatřené automatickými titulky.
 • Jan Cejthamr, OrCam, a Tomáš Kadlec: Revoluční pomůcka pro uživatele se zrakovým postižením
  Ukázky využití kamerového systému OrCam MyEye, zkušenosti jeho nevidomého uživatele.
 • Jan Fencl, Nadace Vodafone: Cena Nadace Vodafone Rafael
  Předání tradiční ceny za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením, tentokrát jednomu z vítězů AI hackathonu.
 • Filip Maleňák, Aplikace Záchranka: Videopřenosy z místa nehody
  Předvedení nových funkcí aplikace Záchranka, kterou má v mobilu už 1,4 milionu uživatelů.
 • Kristýna Mertlová: Tvoje Láska
  Představení seznamky nejen pro handicapované
 • Mariana Chytilová, Jeden svět: Filmový festival bez bariér
  Co vše obnáší zpřístupňování informací pro různorodé publikum – na webových stránkách, sociálních sítích, v tištěných materiálech a při setkání naživo.

Původní celodenní program letošního ročníku INSPO by se měl uskutečnit, pokud to epidemická situace dovolí, 10. dubna 2021 v Kongresovém centru Praha.

Sledujte živý přenos INSPO 2020


Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje provoz a vývoj technologií pro lidi se speciálními potřebami.

Partnery jubilejního 20. ročníku jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a hlavního města Prahy. Konferenci pořádá BMI sdružení.

Záštitu konferenci poskytli Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

INSPO

(Ne)omezení ve VIDA!: hledáme dobrovolníky z řad zrakově postižených pro zpětnou vazbu k výstavě

Při příležitosti instalace nové dočasné výstavy (Ne)omezení (o životě lidí s handicapem) ve VIDA! centru hledáme návštěvníky z řad vozíčkářů a zrakově handicapovaných, kteří jsou ochotni se s námi podělit o své postřehy a dojmy z návštěvy u nás. Vstup pro tyto návštěvníky (a jejich doprovod) je samozřejmě zdarma.

Výstava nabízí přes dvacet interaktivních exponátů, které vám přinesou opravdu netradiční zážitky.

Organizátoři hledají návštěvníky z řad zrakově postižených především pro páteční dopoledne 2. 10. 2020, kdy bude ve VIDA! také novinářka, která bude o nové výstavě psát reportáž.

Budeme samozřejmě rádi i za návštěvu v jiné dny, kdy se na vaši zkušenost nebude ptát novinář, ale my vidátoři sami – vaše zkušenost je pro nás důležitá, abychom mohli dělat věci u nás ve VIDA! centru lépe a skutečně pro každého. Zájemci o návštěvu v pátek 2.10. prosím pište Barboře Hrončokové (Barbora.Hroncokova@vida.cz), pro pozdější termíny (obecně lze doporučit všední dny, kdy je expozice méně rušná než o víkendu) Julii Tomaňové (Julie.Tomanova@vida.cz). Těšíme se na vás!