Archiv štítku: workshopy

Jarní Agora 2023: hledáme témata přednášek a workshopů o ICT pro zrakově postižené

O víkendu 13. a 14. května 2023 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně uskuteční už 17. běh Agory – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Zájemci se na Agoru přicházejí seznámit s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu.

Základní informace

Pořadatel akce: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
Místo konání: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
Termín jarního běhu: 13. a 14. května 2023
Účastnický poplatek: účast na odborném programu a občerstvení v průběhu akce je díky podpoře partnerů Agory zdarma, účastníci si ve vlastní režii zajišťují a hradí dopravu a ubytování
Akci podporují: společnost Deloitte, Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a další partneři

Jarní Agora 2023 je závěrečnou konferencí projektu Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA) v České republice.

Programové schéma Agory

Na základě velmi pozitivní zpětné vazby jsme se opět rozhodli pro prezenční Agoru zvolit oblíbené a žádané programové schéma v podobě “plenární část, výstava a workshopy”.

Společná plenární sekce pro až 130 účastníků proběhne v sobotu dopoledne a účastníci se na ní budou moci formou krátkých, frontálně vedených prezentací, seznámit s vybranými tématy. Plenární část budeme letos poprvé i vysílat živě, aby se informace, které na ní zazní, dostaly k co největšímu počtu zájemců.

Možnost navštívit stánky vystavovatelů ve vystavovatelské části bude v sobotu odpoledne po plenární sekci v průběhu delší obědové pauzy a následně i paralelně s workshopy. Cílem vystavovatelské části je umožnit zájemcům moci osobně se seznámit s řešeními, nabízenými jednotlivými vystavovateli.

Vstup na plenární sekci a výstavu je možný i bez předchozí registrace.

V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne pak proběhnou prakticky zaměřené workshopy, které stále vnímáme jako stěžejní náplň Agory. Kapacita jednotlivých workshopů bude opět omezena na přibližně 5 zájemců tak, aby se s probíranou tématikou mohli co nejlépe seznámit.

V sobotu bychom chtěli nabídnout workshopy v délce 60 minut, které by se dle zájmu zopakovaly dvakrát po sobě, na neděli pak plánujeme workshopy v délce 120 minut, které by se také zopakovaly dvakrát po sobě.

Nabídněte nám workshop, přednášku či pojďte vystavovat

Máte zajímavé téma, které se jakkoliv týká speciální výpočetní techniky pro uživatele s těžkým postižením zraku, a chcete je nabídnout účastníkům Agory? Pak směle do toho 🙂

Chci nabídnout workshop

Rádi bychom připomenuli, že poptáváme prakticky zaměřené workshopy, na kterých si účastníci mohou probíraná témata hned v praxi zkoušet. Přivítáme jak workshopy zaměřené na představení novinek či vyvíjených řešení, tak ty, na kterých se účastníci budou moci detailněji seznámit s řešeními z oblasti informačních a komunikačních technologií, která jim už dnes slouží ke zmírňování či odstraňování bariér.

Velmi se nám osvědčilo, když workshop vedou dva lektoři. Chtěli bychom vás proto požádat, abyste s tímto počítali a pokud je to jen trochu možné, spolupřednášejícího si zajistili. Děkujeme.

Opět bychom chtěli účastníkům nabídnout materiály z workshopů v digitální podobě a vybrané články publikovat i na vzdělávacím portálu Pélion. Velmi bychom proto přivítali, pokud byste takové materiály pro účastníky připravili.

Pokud máte téma, které byste chtěli účastníkům akce nabídnout, můžete tak učinit prostřednictvím formuláře pro sběr témat na workshopy. V případě, že nám chcete nabídnout témat víc, vyplňte prosím formulář zvlášť pro každé téma. Děkujeme.

Nabídnout workshop na jarní Agoru 2023

Chci nabídnout příspěvek do plenární sekce

Pro krátké frontální představení vašeho produktu či služby může být ideální desetiminutový časový slot v plenární sekci, které se na místě účastní přes 100 zájemců. A aby její dosah byl co nejširší, plánujeme opět i živý přenos plenární sekce (a následné veřejné publikování nahrávky).

Přihlásit příspěvek do plenární sekce jarní Agory 2023

Mám zájem o vystavovatelské místo

Chcete detailněji představit své produkty a služby nejen účastníkům workshopů, ale všem, kdo se Agory zúčastní, pak je vystavovatelské místo na Agoře pro vás to pravé 🙂 Počet vystavovatelských míst je omezen, v případě zájmu neváhejte a ozvěte se nám co nejdříve.

Vystavovatelské místo zahrnuje 1 stůl, 2-3 židle, přívod elektrické energie a bezdrátový připojení k Internetu.

Zarezervovat si vystavovatelské místo na jarní Agoře 2023

Uzávěrka pro sběr návrhů je ve středu 13. dubna 2022. S informací o zařazení do programu vás budeme kontaktovat v týdnu po 17. dubnu 2023, kdy také zveřejníme program.

Partneři Agory

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že i v letošním roce pokračuje spolupráce s oběma klíčovými partnery Agory: společností Deloitte, která zůstává hlavním partnerem Agory, a Nadačním fondem Českého rozhlasu. Děkujeme všem partnerům za důvěru a podporu.

Chcete se stát partnerem Agory?

Je Vám myšlenka Agory sympatická a rádi byste ji podpořili? Chcete rozšířit řady partnerů Agory? Kontaktujte nás prosím. Je možné poskytnout jak materiální dar (ideálně nějaké drobné propagační a současně praktické a použitelné předměty), tak finanční dar, z něhož bychom mohli pokrýt část nezbytných přímých nákladů na uspořádání akce.

Všem partnerům děkujeme, velmi si vážíme jejich podpory.

Fotografie z jarní Agory 2022 na Flickru

Jarní Agora 2022, 14.-15. 5. 2022

Za celý organizační tým se na setkání s vámi těší Pepa Konečný, Anička Hořejší, Irena Peterková, Martin Novosad a Radek Pavlíček.


O Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních prezenčních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců, online vysílání mají tisíce zhlédnutí a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

Jarní Agora 2022: technologie pro zrakově postižené lákaly prezenčně i distančně

O víkendu 14. a 15. května 2022 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil už 15. běh Agory – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Více než 130 zájemců se na Agoru přišlo seznámit s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu.

Dan Patzelt: Platforma Tactile Images – Chybějící článek mezi rozvojem prostorové představivosti a výukou na dálku

Jaký program jsme pro účastníky připravili?

Plenární sekce

Program plenární sekce jarní Agory 2022 nabídl 8 příspěvků, pokrývajících novinky v oblasti technologií, projektů i aktivit pro zrakově postižené.

 • Dan Patzelt: Platforma Tactile Images – Chybějící článek mezi rozvojem prostorové představivosti a výukou na dálku
 • Petr Dušek: Nesmírné aktivity (astronomie a kosmonautika pro zájemce se zrakovým postižením)
 • Barbora Bertlová: HMATÁKY – Nová cesta ke hmatové grafice a bodovému písmu
 • Milan Pešák: Inovovaný Knihomol, nové tutoriály a další novinky ze Spektry
 • Marek Susčík: Nové funkce a rozšíření v doplňku Oko pro NVDA
 • Daniel Jungmann: RUBY 10 – největší z rodu Rubínů
 • Jana Kuklová: Kikiriki Games – představení bezbariérového herního studia a mobilní audio hry To the Dragon Cave
 • Lukáš Hosnedl: Historická česká hra 1428: Shadows over Silesia Vás vítá v budoucnosti přístupných videoher, už nyní!

Plenární část jsme letos poprvé vysílali i živě, aby se informace, které na ní zazněly, dostaly i k těm, kdo se jí nemohli zúčastnit osobně. Tento počin měl velký ohlas a živé vysílání jarní Agory 2022 či jeho záznam shlédlo více než 1 600 zájemců. Záznam jarní Agory 2022 na Facebooku.

Výstava a herní zóna

Možnost navštívit stánky vystavovatelů ve vystavovatelské části měli účastníci v sobotu odpoledne po plenární sekci v průběhu delší obědové pauzy a následně i paralelně s workshopy. Cílem vystavovatelské bylo umožnit zájemcům osobně se seznámit s řešeními, nabízenými jednotlivými vystavovateli.

Návštěvníci Agory měli možnost navštívit stánky následujících vystavovatelů:

Jako další novinku letošní Agory jsme nabídli herní zónu, která byla pro zájemce volně přístupná během výstavy. Zájemci si v ní mohli zahrát hry To the Dragon Cave od Kikiriki Games, a 1428: Shadows Over Silesia.

Stánek společnosti Kikiriki Games

Workshopy

V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne i odpoledne pak proběhlo 25 prakticky zaměřených workshopů. Zájemci si mohli vybírat z následujících témat:

 • Dan Patzelt: Vytvářejte hmatovou grafiku sami doma – objevte levnou a efektivní metodu tvorby taktilních obrázků
 • Matěj Plch: Jieshuo Plus pod drobnohledem: Mapujme a diskutujme!
 • Radek Seifert, Barbora Bertlová: HMATÁKY – Nová cesta ke hmatové grafice a bodovému písmu
 • Karel Giebisch: Představení systému Reservio
 • Jan Hadáček, Jan Charvát: Seznámení s BlindShell Classic 2
 • Jan Balák: Jak na bankovní identitu a datové schránky
 • Marek Salaba, SONS ČR: Systém v systému aneb virtualizace na Macu
 • Dan Patzelt: Aplikace pro čtení hmatových obrázků – osobní asistent pro rozvíjení prostorové představivosti u nevidomých a slabozrakých dětí
 • Roman Kabelka, Rádio Proglas: Úvod do produkce audia v aplikaci REAPER
 • Martin Baláž, Jan Pokorný: Pracujeme se zvukem za pomoci odečítačů obrazovky
 • Jana Kuklová, Miloš Kukla: Jak se tvoří mobilní audio hra
 • Lukáš Tyrychtr, Bohdan Milar: Fegora po dvou letech
 • Marek Salaba, Zdeněk Bajtl, SONS ČR: Chytré příslušenství k iPhone – workshop verze 5.0

Dan Patzelt: Aplikace pro čtení hmatových obrázků – osobní asistent pro rozvíjení prostorové představivosti u nevidomých a slabozrakých dětí

Poděkování za podporu

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují.

Jarní Agoru 2022 podpořili

Moneta Money Bank

Všem partnerům děkujeme, velmi si vážíme jejich podpory.

Poděkování patří také asistentům za poskytnutí nezbytného servisu účastníkům v průběhu celé akce i za výpomoc s jejím organizačním zajištěním, kolegům z ekonomického oddělení Střediska Teiresiás za zajištění nezbytné administrativy a kolegům z Oddělení speciální informatiky za pomoc s přípravou technického zázemí pro celou akci a zajištění videopřenosu, tlumočníkům, překladatelům a vůbec všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.

Za celý organizační tým se na setkání na dalších bězích Agory těší Radek Pavlíček, Pepa Konečný a Anička Hořejší.

Fotografie z jarní Agory 2022 na Flickru

Jarní Agora 2022, 14.-15. 5. 2022

Jarní Agora 2022: jak ji viděli účastníci

Jarní Agora 2022: jak ji viděli účastníci


Zero Project 2022 ShortlistO Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Moneta Money Bank a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních prezenčních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců, online vysílání mají tisíce zhlédnutí a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

Jarní Agora 2022: jak ji viděli účastníci

O víkendu 14. a 15. května 2022 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil už 15. běh Agory – unikátní vzdělávací akce, zaměřené na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.

Účastníci na ní měli příležitost se prostřednictvím osmi příspěvků v plenární sekci seznámit s novinkami a praktickým využitím asistivních technologií pro kompenzaci zrakového postižení – program nabídl zájemcům tři ucelenější bloky, věnované

 • haptické grafice a 3D tisku,
 • novinkám v portfoliu firem, specializujících se na pomůcky pro nevidomé a slabozraké,
 • a představení dvou her, přístupných i pro hráče se zrakovým postižením.

Dále si mohli prohlédnout nabídku pomůcek a služeb devíti vystavovatelů, zahrát si dvě přístupné hry v herní zóně, či se zúčastnit některého z 25 workshopů.

Protože zpětnou vazbu nám posílá stále více účastníků (což nás samozřejmě těší a za e-maily a zprávy moc děkujeme), rozhodl jsem se jí už tradičně věnovat samostatný příspěvek. Přeji pěkné počtení 🙂

Zpětná vazba

Honza

Ahoj Radku, ještě jednou děkuji za organizaci Agory. Plenárka byla fajn a letošní lektorování jsem si velmi užil. Na workshopech se mi sešly 2 skupiny zapálených uživatelů a mělo to určitě smysl, protože minimálně jeden účastník si nově jeden ze státních portálů vyzkoušel a další o jejich používání uvažují.

Ještě jednou díky Tobě, sponzorům, dobrovolníkům i restauraci Plzeňský dvůr za velmi chutnou krmi na rautu 🙂

Těším se na další běh a třeba mně zas napadne nějaké zajímavé téma k prezentaci.

Karel

Děkuji opět za skvělou offline Agoru. I když jsem byl krátce, opět parádní zázemí, skvělá atmosféra a i velmi pozitivní pohled na rezervační systém Reservio z řad účastníků workshopu. Též parádní herní zóna.

Eva

Agora se mi velmi líbila. Dostala jsem hodně zajímavých informací. Moc se mi líbil nápad pána Patzelta. Škoda jen mé mizerné angličtiny. Pavlínka i Lukáš byli velmi ochotní a vše překládali.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří vše zorganizovali a dobrovolníkům, kteří byli ochotní kdykoliv pomáhat. V podstatě až teď mi dochází, když už sama potřebuji pomoc, jak jsou důležití.

Přeji vám všem jen to nejlepší, ať vás neopouští chuť a síla pořádat tyto úžasné akce.

Irena

Milí Agoráci, děkuji Pepovi a Aničce, ale samozřejmě i celému týmu techniků a Radkovi, za bezvadně připravenou akci.

My už jen pomáháme, aby se i všichni účastníci cítili příjemně a bezpečně. Při každém setkání se poznáváme o kousek více a musím říct, že je mi s Vámi moc dobře a dobíjím si patřičně baterky. Jste bezva parta a těším se na další setkání.

Lukáš

Nechápu, jak to děláš a zvládáš. Jak se dneska říká: Respeeekt… :O) Nebo vlastně možná už zase spíš neříká. 🙂 Já jsem si nevšiml ničeho, co by nejelo hladce. Po stránce organizační, administrativní, technické, obsahové i gastronomické se povedlo všechno naprosto profesionálně, jako vždy! Nebo aspoň já si rozhodně na nic nestěžuju. 🙂

Super organizace, o to větší úspěch, že i po covidové pauze se podařilo rovnou takhle najet zpátky, letos fakt docela zajímavě pestrá nabídka workshopů.

Hanka

Díky za kvalitní on-line přenos a zajímavý obsah, Agoře fandím 👍👍👍

Vladan

Agory jsem se zúčastnil podruhé a to jen workshopu Matěje Plcha. Workshop o odečítači Jieshuo byl výborný, škoda jen, že je pro workshop vymezený tak krátký čas. Avšak díky skvělé práci Matěje a jeho neúnavné propagaci a podpoře jsem získal velmi cenný nástroj k ovládání mobilu s Androidem.

Velmi si cením Vaší aktivity a skvělých organizačních schopností. Snad si v příštím běhu vyberu více workshopů.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého ve Vaší práci!

Marek

Po dvouleté přestávce, kdy se prezenčně nemohli akce konat, třetí víkend v květnu a konečně se konala jarní Agora v prezenční formě. Tuto akci hodnotím velmi kladně. Byl zde velmi rozmanitý výběr workshopů a lektoři se nám opravdu věnovali naplno a dozvěděl jsem se i mnoho nového. Poděkoval bych také organizátorům, bez kterých by tato akce nemohla proběhnout. A v poslední řadě bych poděkoval dobrovolníkům, kteří se o nás tak obětavě starali.

Sečteno podtrženo: Opět mě jarní Agora nezklamala a určitě na další jarní běh, který bude příští rok, rozhodně pojedu.

Radek

Letošní jarní Agora se opět povedla na jedničku. Bylo poznat, že organizátoři během covidové pauzy nezapomněli, jak se to dělá. Vypíchnul bych pomoc od asistentů a asistentek. Paní Irena a paní Petra si mě pamatovaly, i když jsme se dlouho neviděli. Přeji stejně povedené i další Agory.

Michal

Moc děkujeme za organizaci a prostor k prezentaci. Za nás vše proběhlo hladce a bylo milé se po letech zase potkat osobně osobně. Termín na rok 2023 mám(e) zapsaný.

Vladimír

Chcel by som sa Vám poďakovať za možnosť zúčastniť sa na Agore, bola to veľmi príjemná akcia a dúfam, že sa Karlov a môj workshop účastníčkam páčil.

Michal

Jsem velmi rád, že jsem se mohl prezenčně účastnit jarní Agory. Akce se mi velmi líbila a jsem rád, že se uskutečnila. Odnesl jsem si z ní velmi cenné informace – jako ostatně ze všech takovýchto setkání.

Matěj

Chtěl bych poděkovat za možnost zúčastnit se prezenčního běhu Agory. Bylo velmi podnětné a příjemné se po dvou letech opět setkat s fanoušky mobilních technologií a předat jim pár znalostí i dovedností.

Jiří

Chtěl bych pochválit jarní Agoru, jako vždy měla vysokou úroveň, také proto se jí rádi účastníme.


Za celý organizační tým za zájem o Agoru děkují Anička Hořejší, Pepa Konečný a Radek Pavlíček.


Záznam plenární sekce jarní Agory 2022

Nestihli jste zhlédnout plenární sekci jarní Agory 2022 naživo? V takovém případě můžete zhlédnout záznam jarní Agory 2022 na Facebooku.

Jarní Agora 2022: fotogalerie

Jarní Agora 2022, 14.-15. 5. 2022


Zero Project 2022 ShortlistO Agoře

Agora je dvoudenní konference, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory společnosti Deloitte, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Moneta Money Bank a dalších partnerů.

Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé. Posledních prezenčních běhů se pravidelně účastní přes 150 zájemců, online vysílání mají tisíce zhlédnutí a jejich počet stále roste. Agora je pro účastníky ideálním místem, kde se mohou v přístupném prostředí seznámit s tím, jak jim informační a komunikační technologie mohou pomoci překonávat bariéry při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

O Středisku Teiresiás

Pořadatelem akce je Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které Masarykova univerzita zřídila v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Více informací viz www.teiresias.muni.cz.

Partneři Agory

Agoru by nebylo možné realizovat bez celé řady partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že i v letošním roce pokračuje spolupráce s oběma klíčovými partnery Agory: společností Deloitte, která zůstává hlavním partnerem Agory, a Nadačním fondem Českého rozhlasu, který Agoru podpořil grantem ze sbírky Světluška. Ke klíčovým partnerům Agory se v roce 2022 přidala Moneta Money Bank. Děkujeme všem partnerům za důvěru a podporu.

Moneta Money Bank