Archiv štítku: VR4ALL

VR4All: Imerzivní VR technologie jako prostředek vcítění se do potřeb uživatelů s handicapem během designového procesu

Cílem nového projektu projektu VR4ALL, jehož partnerem je i Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, je zavést používání imerzivní virtuální reality (VR) s důrazem na inkluzivní design do počátečních fází designového myšlení (imerze = ponoření se, vnoření se, vtáhnutí do děje).

Výstupy projektu budou virtuální prostředí (VEs), která umožní studentům designu (zaměřující se na níže uvedené obory studia) lépe se vcítit do potřeb lidí s vizuálním a motorickým postižením a zohlednit tyto potřeby v designovém procesu.

Hlavní součástí projektu bude simulace dvou typů postižení:

  • Zraková postižení: barvoslepost, krátkozrakost nebo dalekozrakost, ztráta zorného pole, neurologická postižení sítnice a mozku (glaukom, stářím podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie apod.), stářím podmíněný zákalem čočky. [Pro studenty oborů interiérového designu, webového designu/vývoje, grafického designu]
  • Motorická postižení: Ztráta nebo poškození končetin (např. vyžadující použití vozíku), Parkinsonova choroba. [Pro studenty oborů interiérového designu, produktového designu]

Aby designéři mohli lépe porozumět potřebám uživatelů se zdravotním postižením, projekt jim umožní „vtělit se“ do avataru, který bude mít různé typy zdravotního postižení, a procházet jeho prostřednictvím různými virtuálními prostředími a provádět v nich různé úkoly, aby si osvojili z pohledu první osoby na to, jaké dopady bude mít na lidi se zdravotním postižením provádění analogických úkolů v reálném světě.

Projekt VR4All tak nabízí inovativní přístup k výuce designu a zároveň poskytuje studentům možnost rozvíjet empatii vůči uživatelům se zdravotním postižením, což bude mít pozitivní dopad na tvorbu přístupnějších a inkluzivnějších produktů v budoucnosti.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici na webu vr4all.eu.