Archiv štítku: Srozumitelnost

Proč je „Mobile First“ přístup dobrý i pro přístupnost

Weby, dobře navržené v duchu „Mobile First“, jsou i lépe přístupné.

V článku Co je to „Mobile First“? Ale doopravdy popsal Martin Michálek výhody, které přináší „Mobile First“ přístup při vývoji webu. Martin mimo jiné píše:

Mobile First má, kromě jiného, potenciál vylepšit desktopové verze webů třeba tím, že designéry nutí více se zaměřovat na jádro problému.

Jedním z dalších argumentů, které dle mého názoru a zkušeností hrají do karet Mobile First přístupu při návrhu webu a o kterém je dobré vědět, je i lepší přístupnost. Proč?

Když se na přístupnost podíváme optikou řešení v technické rovině, máme dnes robustní nástroje jak na straně uživatelů (například screen reader JAWS), tak vývojářů (například metodika WAI ARIA). A pokud jsou tyto nástroje vhodně používány na obou stranách, pak by uživatelé webu neměli při práci s webem narážet v technické rovině na nějaké problémy.

Kdy a kde tedy může „Mobile First“ přístup z hlediska přístupnosti pomoci?

První oblastí je srozumitelnost a přehlednost. Aniž bych chtěl jakkoliv snižovat přístupnostní faktory na úrovní kódu (například přístupnost z klávesnice), orientace ve velkém množství informací je to, co dnes celé řadě uživatelů při práci s webem komplikuje život více, než menší či větší nedostatky v přístupnosti v technické rovině.

Pokud je ale třeba web uzpůsobit i displejům mobilních zařízení, pak už na něj není možné bez ladu a skladu dát vše, co si kdo poručí (a že se toho na velký displej s vysokým rozlišením vejde opravdu hodně, o tom není sporu). V případě malého displeje už je třeba zamyslet se nad tím, které informace jsou opravdu důležité a v jakém pořadí by měly být uživateli prezentovány. Což pochopitelně přispěje k jejich přehlednosti a srozumitelnosti, protože na webu je jen to, co tam má být a co uživatel opravdu potřebuje.

Dalším faktorem, který hraje do karet přístupnosti, je více méně lineární způsob konzumování informací na malém displeji. Ten odpovídá tomu, jak s webem pracují nevidomí či slabozrací uživatelé. Pro tuto skupinu uživatelů je tedy práce s dobře navrženým „Mobile First“ webem mnohem přívětivější, protože nemusí bloudit po displeji a informace složitě hledat, ale jsou jim postupně nabízeny v logickém pořadí.

Lepší přístupnosti také napomáhá velikost ovládacích prvků, která při „Mobile First“ respektuje velikost displeje a specifika ovládání. Na menších displejích mají tlačítka a další ovládací prvky větší rozměry, aby se uživatelům webové rozhraní na menším displeji snadno ovládalo a například při vyplňování formuláře omylem nepotvrdili jiné tlačítko. Což by se v případě, kdy rozhraní není uzpůsobeno velikosti displeje, mohlo velmi snadno stát.

S velikostí ovládacích prvků velmi úzce souvisí velikost písma. Pro tu platí to samé, co pro ovládací tlačítka. Písmo je při „Mobile First“ přístupu zpravidla dostatečně velké a snadno čitelné. A když už jsme u písma a velikosti prvků – pokud může přístupnost webů na mobilních zařízeních něco opravdu zkomplikovat, pak je to zakázání zoomování/přiblížení obsahu. Proto se velmi přimlouvám za to, abyste u svých webů toto nezakazovali a ponechali uživatelům možnost si obsah stránky v případě potřeby přiblížit. Děkuji.

Weby, dobře navržené v duchu „Mobile First“, jsou tedy už ze své podstaty lépe přístupné. Takže pokud na základě výše uvedených faktů budeme na „Mobile First“ nahlížet jako na „Mobile and Accessibility First“, tak tím určitě nic nepokazíme 🙂

Související odkazy