Archiv štítku: Rohlík.cz

Jak a proč jsme zpřístupňovali Rohlík.cz

Možnost samostatného a bezpečného nakupování je v dnešní době důležitější než kdy jindy. Zatímco řadě situací a potencionálních komplikací čelíme při nakupování všichni bez rozdílu (šíře výběru, potencionální nedostupnost zboží, atp.), pro zákazníky se zrakovým postižením může být i taková činnost, jakou je běžný nákup, věc v mnoha ohledech komplikovanější. Při nákupu v kamenném obchodě

  • zpravidla potřebují asistenci,
  • nemusí vědět, kde je jaké zboží umístěno;
  • obtížněji zjišťují, jaké zboží je v akci,
  • jen obtížně si mohou přečíst popisky zboží
  • a v neposlední řadě pro ně může být obtížná doprava většího nákupu.

Naštěstí si tyto komplikace a potřebu je řešit (či alespoň zmírnit) plně uvědomují i vývojáři v Rohlík.cz a už od roku 2017 se systematicky věnují zpřístupňování webového rozhraní online supermarketu Rohlík.cz tak, aby si na něm mohli bez obtíží nakoupit i zákazníci se zrakovým znevýhodněním.

Přístupné webové rozhraní totiž většinu výše popsaných bariér úspěšně eliminuje. Zákazníci online supermarketu

  • jsou při nákupu samostatní a při nákupu pak nepotřebují asistenci (a pokud už náhodou ano, pak i tu Rohlík.cz v rámci klubu Rohlík bez bariér nabízí),
  • se mohou bez obtíží se zorientovat v
  • mají informace o slevách/ zboží v akci a nejsou tak v tomto ohledu znevýhodněni oproti jiným zákazníkům,
  • nemusí řešit dopravu – nákup jim přiveze kurýr.

O tom, jak se s přístupností v průběhu uplynulých let vypořádali, co a proč jsme společně pro lepší přístupnost udělali (a stále děláme), seznámili účastníky jarní Agory 2020 ONLINE Adam Fendrych z Rohlík.cz a Roman Kabelka z Master Internet.

YouTube: Jak a proč jsme zpřístupňovali Rohlík.cz

YouTube: O přístupnosti Rohlík.cz na Frontendisti

Pokud vás téma zaujalo, doporučuji i příspěvek Veroniky Bedáňové Přístupnost prakticky na Rohlík.cz pro Frontendisti.cz.

Případová studie: Přístupnost na Rohlík.cz

V Rohlíku jsme přístupnost řešili vždy, ale na novou úroveň ji dostal audit a zjištění, že naše služba může být pro uživatele se zdravotními omezeními opravdu užitečná. Více informací v článku Případová studie: Přístupnost na Rohlík.cz.