Archiv štítku: Infovox

Aktualizovaný slovník pro český hlas Eliška

Český hlas Eliška z rodiny syntezátorů infovox4 firmy Acapela Group stále představuje jednu z nejkvalitnějších českých hlasových syntéz. U nás jej lze zakoupit například u firmy GALOP a i zde na POSLEPU už jste si o něm mohli před časem přečíst.

Ale protože nežijeme v dokonalém světě, i Eliška trpí menšími či většími vadami výslovnosti. Jedním z „logopedů“, kteří se starají o to, aby Eliščina výslovnost byla co nejlepší, je Jirka Stejskal. Ten připravil další verzi slovníku pro Elišku, který opravuje výslovnost

  • slov složených ze souhlásek (smrt, vlk a jiné),
  • slov, kde Eliška na konci vyslovuje špatně slabiku ou (například asijskou naftou),
  • slov, ve kterých komolí některé hlásky (bedna, gauč),
  • mnoha zkratek.

Jirka k tomu dodává: „Nelze tvrdit, že i přes rozšíření slovníků jsou opraveny všechny Eliščiny „libůstky“, třeba její velká nectnost, když někdy vyslovuje tvrdě di, ti, ni i když by to měla číst měkce, to asi vůbec nejde, ale určitě je čtení textu mnohem méně chybové, než bez použití slovníků.“

Pro ty, kdo s JAWSem používají výhradně hlas Eliška, Jirka nabízí i slovníky odečítače obrazovky JAWS Defalt.jdf, Notepad.jdf a Word.jdf. Tyto slovníky opravují výslovnost v případech, kdy Eliška čte chybně všechny tvary slova se stejným základem a bylo by velmi pracné a nepraktické dávat všechny tyto výrazy do samotného slovníku Elišky a je tudíž výhodné použití zástupného znaku * (hvězdička). Jedná se například o chybné čtení hlásky h jako ch na začátku slov jako hřeben, hřebec, hřídel, hříbě apod. Dále slovníky obsahují tvrdou výslovnost slabik di, ti, ni v cizích slovech, upravují výslovnost cizích slov, jako např. design* – dyzajn, laser* – lejzr, a protože od verze JAWSu 13 už nejsou slovníky omezeny tisícovkou výrazů, Jirka je rozšířil o spoustu dalších nepřesně vyslovovaných slov. Z toho ale na druhou stranu plyne, že tyto slovníky JAWSu fungují korektně pouze od verze 13, ve starších verzích JAWSu by fungovalo jen prvních tisíc výrazů.

Pokud si chcete upravený slovník pro Elišku vyzkoušet a používáte Infovox 2.2, stáhněte si soubor Eliska22k.zip, rozbalte jej, nakopírujte jeho obsah (soubor Eliska22k.dic) do do složky C:\Users\Jméno Uživatele\Aplication data\Acapela Group\HW2L\Users Lexicons\, restartujte odečítač a Eliška bude od této chvíle vyslovovat slova podle tohoto slovníku. Pro Infovox 4 použijte soubor Eliska22k_HQ.zip.

Jirkovi za tuto práci patří velké poděkování.

Související odkazy