Archiv štítku: ICC

ICCroatia 2018: Jaká byla mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením v Zadaru

Mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením (ICC) je evropskou putovní akcí, jíž se Česká republika účastní pravidelně od prvního ročníku konaného v roce 1995. Jejím pořadatelem je ICC Asociace ve spolupráci se sítí expertních pracovišť a národních koordinátorů z celé Evropy. Národním koordinátorem pro Českou republiku je Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, na které se v případě zájmu o účast na ICC můžete obracet.

ICC postupně hostila většina evropských zemí (v letech 2005 a 2013 se škola odehrála v České republice) a každý rok se jej účastní přibližně 65 účastníků z 20 zemí. Během posledních dvou dekád se v souhrnu jednalo o 2 000 mladých lidí a 1 500 profesionálů, kteří je doprovázeli a vzdělávali.

Primárním cílem ICC je nabídnout mladým lidem s těžkým zrakovým postižením informace o tom, jaké možnosti jim nabízí zpřístupněné informační a komunikační technologie pro získávání informací, studium, komunikaci i pro zábavu, rozvíjet jejich sociální dovednosti a usnadnit jim přechod na vysokou školu či trh práce.

Dvacátý čtvrtý ročník Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty (ICC 2018) proběhl od 23. července do 1. srpna 2018 v prostorách Zadarské univerzity v Zadaru. Pro mladé lidi s těžkým postižením zraku byl jedinečnou možností poznat své vrstevníky z jiných zemí a společně se naučit něčemu novému, pracovat na osobním rozvoji a zlepšení sociálních a komunikačních dovedností.

Mladí lidé se zrakovým postižením mají stejné potřeby komunikace, společenského života a zážitků sdílených s jedinci stejných zájmů. Nemají však srovnatelné příležitosti jako jejich vrstevníci z běžné populace.

ICC je pro mnohé z nich první příležitostí, kdy mohou „vyrazit do světa“ bez formálního doprovodu rodičů nebo učitelů a jednat sami za sebe. Je také jedinečnou možností poznat své vrstevníky z jiných zemí a společně se naučit něčemu novému, pracovat na osobním rozvoji a rozvoji sociálních a komunikačních dovedností.

Program ICC tvoří

 • odborné workshopy zaměřené na práci s asistivními a komunikačními technologiemi a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností,
 • volnočasové aktivity, které slouží především jako relaxace a příležitost k navazování kontaktů s ostatními účastníky,
 • jednodenní celodenní hra/výlet v polovině pobytu s cílem přiblížit okolí místa, v němž se ICC koná.

Počítačové workshopy tématicky pokrývají stěžejní témata: Windows 10, Office 2016, macOS, Linux, mobilní zařízení, Google Docs, zpracování audia a videa, prohlížení webových stránek, práci s asistivními technologiemi (JAWS, ZoomText, NVDA, VoiceOver…). V rámci komunikačních workshopů se pak účastníci mohou seznámit například se základy tance, vaření, modelování z hlíny, studiem v zahraničí, či si vyzkoušet sportovní aktivity, uzpůsobené pro hráče s těžkým zrakovým postižením. Volnočasové aktivity pak zájemcům nabízejí smysluplné trávení volného času – účastníci si mohou jít zaplavat, zajezdit na koni, zahrát bowling, navštívit muzeum či zábavní park.

Zpětná vazba účastníků

O účast na ICC je mezi studenty velký zájem a pro řadu z nich se jedná o nezapomenutelný zážitek. Přečtěte si, jak se na ICC v Zadaru líbilo účastníkům z České republiky.

Pavlína

Letos jsem se již podruhé zúčastnila ICC Campu, tentokrát v chorvatském Zadaru. Po loňském zážitku z Belgie jsem letos již jela natěšená a bez jakýchkoliv obav. Moje očekávání se splnila a opět jsem si ICC náležitě užila. Získala jsem spoustu nových informací z nejrůznějších oblastí života a technologie, setkala jsem se s novými, ale i starými přáteli, procvičila jazykové znalosti a navštívila nová místa. Jsem vděčná a děkuji všem, kdo mi umožnili jet na tuto unikátní akci a tím mi pomohli zlepšit svůj život se zrakovým handicapem.

Vojta

Na dny strávené na ICC 2018 budu vždy vzpomínat s příjemnými pocity. Toto ICC bylo mým celkově třetím, zároveň to bylo mé druhé ICC, na kterém jsem při workshopech stál na té „druhé“ straně a pokoušel se předávat informace dál. Protože ve svém volném čase rád pracuji s mládeží, byla pro mne tato možnost velmi užitečná a odnáším si zase nové zkušenosti.

Věřím, že si je odnášejí i účastníci mých workshopů, které se zaměřovaly na přístupnost Linuxu pro nevidomé a na vytváření prezentací. Protože jsem na posledním ICC byl před pěti lety v Telči, měl jsem trochu obavy, jak do tohoto rozjetého vlaku znova naskočím. Myslím, že se to nakonec povedlo velmi dobře.

Z ICC si odvážím několik cenných přátelství a zase o něco lepší znalost cizích jazyků. Pokud bych měl něco vyzdvihnout, tak je to ten pocit, když vidíte, jak se mladí lidé z celého světa potkávají, navazují přátelství, sdílejí zážitky… a během toho všeho jdou problémy, způsobené jejich postižením, prostě stranou.

Chtěl bych velice poděkovat našim národním koordinátorům Jitce Graclíkové a Radku Pavlíčkovi a také všem českým účastníkům za krásný kus léta.

Marika

Letošní ICC v Zadaru pro mě bylo opět nezapomenutelným zážitkem. Měli jsme možnost poznat spoustu skvělých lidí a studentů z jiných zemí, probírat s nimi odlišnosti v kultuře, v jazyce i v přístupu státu ke zrakově postiženým. Po celých 10 dní jsme si procvičovali a zlepšovali naše dovednosti v anglickém jazyce, což hodnotím jako jeden z hlavních přínosů tohoto campu.

Důležitou roli hraje i pomoc s řešením každodenních problémů v životě člověka se zrakovým postižením. Díky ICC jsem přijala své odlišnosti od většinové společnosti a přestala se za své postižení stydět, s čímž jsem dříve měla problém. Jako velmi pozitivní hodnotím možnost setkat se s lidmi, kteří mají stejné starosti jako já. Všechna setkání a rozhovory mě hodně posunuly v životě a vnímání sama sebe.

Měli jsme na výběr nepřeberné množství workshopů. Každý z nich byl něčím zajímavý a velmi naučný. Vybrala jsem si převážně komunikativní workshopy, jazykovou a kulturní výměnu apod. Kvůli tomu, že se chystám jet na Erasmus, jsem navštívila i workshop Studying abroad, který mi dal mnoho užitečných informací.

Chtěla bych moc poděkovat našim národním koordinátorům Jitce a Radkovi za perfektní organizaci a ochotu pomoci v jakékoli situaci. Organizaci celého campu není co vytknout, a proto moc děkuji všem, kteří se na něm podíleli a udělali velký kus práce. Děkuji za možnost být součástí něčeho tak velkolepého!

Honza

Na kempu ICC jsem byl poprvé. Během deseti dnů jsem poznal mnoho skvělých lidí z celého světa, absovoval workshopy a procvičil angličtinu. Děkuji Světlušce za příspěvek, díky kterému nám umožnila zúčastnit se ICC 2018 v Zadaru.

Martin

O letošních prázdninách jsem měl možnost navštívit krásné město Zadar v Chorvatsku v rámci mezinárodního tábora o komunikaci a informatice pod vedením Radka Pavlíčka a Jitky Graclíkové a musím říct, že to byl výjimečný zážitek, na který jen tak nezapomenu. Vybral jsem si pro mne velmi zajímavé workshopy, jako například úvod do sebeobrany, začátky potápění nebo péče o vlastní hlas a zdokonalování artikulace.

Ve volnočasových aktivitách jsem navštívil městečko Nin a jeho místo výroby soli, zahrál si s novými lidmi na hudební nástroje a vykoupal se v moři. Krom toho všeho jsem ale poznal spoustu úžasných lidí a užil si s nimi mnoho legrace. Nejzajímavějším zážitkem pro mne bylo, když jsem jakožto těžce zrakově postižený pomáhal s pohybem dívce na vozíku, která mi zase na oplátku pomáhala s orientací, a přitom jsme se oba cítili naprosto přirozeně. Nevěřil bych, že to je vůbec možné, ale letošní ICC mi ukázalo, že pro některé lidi mohu být opravdu užitečný i v běžném životě.

Přál bych si, aby toto ICC nebylo moje poslední a abych poznal další nové situace, které pro mne dosud byly neznámé. Jsem moc vděčný, že mi bylo umožněno se letošního ICC zůčastnit.

Tomáš

ICC 2018 konané v Zadaru (Chorvatsku) bylo mojí druhou účastí na této výjimečné události. Mohl jsem si promluvit se starými známými, mohl jsem cestovat a mohl jsem se opět dozvědět a naučit nové věci. ICC je velmi důležitá událost pro každého, kdo má nějakou zrakovou vadu a i přesto, že je cílena spíše na mladší studenty do dvaceti let, dá se zde přiučit a nasát spousta informací na věku nezáležíc. Oproti minulému roku jsem spíše než technické semináře volil ty, kde se diskutovalo, trénoval zpěv, vaření atd. I tyhle aspekty života jsou pro zrakově hendikepované úplně jinak nastavené a je super, že máme událost, na které si všechny tyto poznatky a rozdíly, jak k daným věcem přistupovat, můžeme sdílet. Děkuji za příležitost a všem následujícím účastníkům přeji, aby si ICC užili, jak jen to půjde. 🙂

Poděkování za podporu

Účast studentů z České republiky na ICC 2018 finančně podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a Evropská unie v rámci programu Erasmus+ z prostředků projektu MOBILNOST, EDUKACIJA, KOMUNIKACIJA (Mobility, Education, Communication).

Za podporu moc děkujeme.

Fotogalerie z ICC 2018 na Flickru

ICC 2018, 22.–31. 7. 2018

ICC 2019 v Herefordu

Dvacátý pátý ročník Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty ve věku od 16 do 21 let proběhne jako jeden desetidenní turnus od 22. do 31. července 2019 v prostorách Royal National College for the Blind v Herefordu ve Velké Británii.

Bližší informace viz www.teiresias.muni.cz/icc.

ICC 2017: jaká byla mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením v Lovani

Mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením (ICC) je evropskou putovní akcí, jíž se Česká republika účastní pravidelně od prvního ročníku konaného v roce 1995. Jejím pořadatelem je ICC Asociace ve spolupráci se sítí expertních pracovišť a národních koordinátorů z celé Evropy. Národním koordinátorem pro Českou republiku je Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, na které se v případě zájmu o účast na ICC můžete obracet.

ICC postupně hostila většina evropských zemí (v letech 2005 a 2013 se škola odehrála v České republice) a každý rok se jej účastní přibližně 65 účastníků z 20 zemí. Během posledních dvou dekád se v souhrnu jednalo o 2 000 mladých lidí a 1 500 profesionálů, kteří je doprovázeli a vzdělávali.

Primárním cílem ICC je nabídnout mladým lidem s těžkým zrakovým postižením informace o tom, jaké možnosti jim nabízí zpřístupněné informační a komunikační technologie pro získávání informací, studium, komunikaci i pro zábavu, rozvíjet jejich sociální dovednosti a usnadnit jim přechod na vysokou školu či trh práce.

Dvacátý třetí ročník Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty (ICC 2017) proběhl od 23. července do 1. srpna 2017 v prostorách Katolické univerzity v Lovani. Pro mladé lidi s těžkým postižením zraku byl jedinečnou možností poznat své vrstevníky z jiných zemí a společně se naučit něčemu novému, pracovat na osobním rozvoji a zlepšení sociálních a komunikačních dovedností.

Mladí lidé se zrakovým postižením mají stejné potřeby komunikace, společenského života a zážitků sdílených s jedinci stejných zájmů. Nemají však srovnatelné příležitosti jako jejich vrstevníci z běžné populace.

ICC je pro mnohé z nich první příležitostí, kdy mohou „vyrazit do světa“ bez formálního doprovodu rodičů nebo učitelů a jednat sami za sebe. Je také jedinečnou možností poznat své vrstevníky z jiných zemí a společně se naučit něčemu novému, pracovat na osobním rozvoji a rozvoji sociálních a komunikačních dovedností.

Program ICC tvoří

 • odborné workshopy zaměřené na práci s asistivními a komunikačními technologiemi a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností,
 • volnočasové aktivity, které slouží především jako relaxace a příležitost k navazování kontaktů s ostatními účastníky,
 • jednodenní celodenní hra/výlet v polovině pobytu s cílem přiblížit okolí místa, v němž se ICC koná.

Počítačové workshopy tématicky pokrývají stěžejní témata: Windows 10, Office 2016, macOS, Linux, mobilní zařízení, Google Docs, zpracování audia a videa, prohlížení webových stránek, práci s asistivními technologiemi (JAWS, ZoomText, NVDA, VoiceOver…). V rámci komunikačních workshopů se pak účastníci mohou seznámit například se základy tance, vaření, modelování z hlíny, studiem v zahraničí, či si vyzkoušet sportovní aktivity, uzpůsobené pro hráče s těžkým zrakovým postižením. Volnočasové aktivity pak zájemcům nabízejí smysluplné trávení volného času – účastníci si mohou jít zaplavat, zajezdit na koni, zahrát bowling, navštívit muzeum či zábavní park.

Videoreportáž z ICC 2017

Zpětná vazba účastníků

O účast na ICC je mezi studenty velký zájem a pro řadu z nich se jedná o nezapomenutelný zážitek. Přečtěte si, jak se na ICC v Lovani líbilo účastníkům z České republiky.

Klára

Letošní ICC 2017 v Belgii se mi opět velice líbilo. Bylo skvělé, že jsme se opět sešli v tak hojném počtu a mohli tak poznat nevidomé studenty z jiných zemí světa. K organizaci ICC jako takového absolutně nemám slov, vše bylo naprosto skvělé. Z workshopů se mi nejvíce líbil ten o tvorbě rádiového podcastu a dále ten, ve kterém jsme psali články do ICC newspaper. Moc mne potěšila volnočasová aktivita Movie night with audio description, kde bylo možno zhlédnout film s audiopopisem v anglickém jazyce. Myslím, že takto si účastníci mohli procvičit své jazykové dovednosti. Kromě workshopů a volnočasových aktivit se mi velice líbil Excursion day v Bruselu.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem, kdo letošní ICC organizovali. Velký dík patří našim národním koordinátorům, jmenovitě Jitce Graclíkové a Radku Pavlíčkovi, kteří nám vždy ve všem vycházeli vstříc a my jsme si tak mohli ICC co nejvíce vychutnat. Radku a Jitko, moc Vám děkuji, že jste mi umožnili opět se zúčastnit Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené. Toto ICC pro mne byl naprostý vrchol letošních velkých prázdnin!!

Pavlína

Letos jsem se zúčastnila svého prvního ICC v Belgii a musím přiznat, že mě tato akce velice příjemně překvapila. Před odjezdem jsem měla maličko obavy z toho, co mě bude čekat, ale hned po příjezdu se tyto obavy rozplynuly. Když se zamyslím, tak nenajdu asi ani jednu věc, která by se mi nelíbila. Ať už jde o organizaci, ubytování, workshopy, volnočasové aktivity či kolektiv, vše bylo naprosto skvělé. Z Belgie jsem si odvezla nespočet zážitků, jako například jízdu na tandemu nebo návštěvu Bruselu, ale také nových a užitečných poznatků o práci s počítačem a mobilem, možnostech studia a práce, nebo také o životě v jiných zemích. Největší přínos ale vidím v tom, že jsem si našla spoustu nových přátel jak z Česka, tak ze zahraničí a ve zlepšení jazykových a komunikačních dovedností. Chtěla bych poděkovat především našim národním koordinátorům, že mi umožnili se akce zúčastnit a pak samozřejmě všem, kteří se podíleli na tom, aby se tato akce vůbec mohla uskutečnit.

Marika

O ICC jsem se dozvěděla v podstatě náhodou. Četla jsem si na internetu informace o Teiresias, díky mé podané přihlášce na MU. Po přečtení článku o ICC jsme byli s rodiči nadšení a Teiresiás kontaktovali. Když mi koordinátoři po výběrovém řízení oznámili, že s nimi mohu jet, měla jsem obrovskou radost i strach zároveň. Nikdy předtím jsem neletěla letadlem. A ještě k tomu úplně sama s cizími lidmi. Teď už vím, že strach byl naprosto zbytečný. Cesta proběhla v pořádku a se všemi účastníky jsme se rychle seznámili.

Měla jsem velké obavy z angličtiny. Myslím, že mi camp velmi pomohl s komunikačními schopnostmi. Ve většině workshopů jsem byla jediná Češka, a tak mi zkrátka nezbylo nic jiného než mluvit. Díky tomu jsem poznala spoustu skvělých lidí z různých zemí Evropy. Některá přátelství byla (a ještě pořád jsou) hodně silná.

Program byl velmi pestrý. Ve workshopech jsem se dozvěděla spoustu nových informací. O počítačích, cizích zemích, zvládání každodenních problémů slabozrakého atd. Večerní aktivity byly skvělé! Bylo to vždy příjemné odlehčení po náročném dni.

Být mezi lidmi, kteří jsou také zrakově postižení nebo dokonce nevidomí, pro mě bylo také velikým přínosem. Ve svém okolí nikoho s tímto postižením nemám. Nemůžu sdílet svoje pocity a každodenní obtíže s ostatními, kteří se potýkají se stejnými problémy. Camp mě také zbavil studu používat na veřejnosti bílou hůl. Zkušenosti druhých a setkání se s tolika lidmi se stejným problémem pro mě bylo něco úplně nového.

Neumím slovy dost dobře vyjádřit, jak veliká zkušenost to pro mě byla… Takové zážitky se nezapomínají do konce života.

Moc si vážím práce našich koordinátorů, všech organizátorů a dobrovolníků, sponzorů a mnohých dalších. Dokážu si představit, jak náročné musí být takový camp zorganizovat. Mockrát děkuji všem!

Ksenia

Letošní ICC mi dalo fakt hodně! Naučila jsem se spoustu nových a užitečných věcí z počítačové techniky, procvičila jsem si angličtinu a poznala hodně úžasných lidí. Byl to pro mě největší zážitek tohoto léta. Chtěla bych poděkovat našim národním koordinátorům a všem organizátorům za 10 nezapomenutelných dnů v Belgii. Bylo to pro mě takový přátelský svět nevidomých – většinou v životě se cítíme zvláštně mezi vidícími lidmi, ale na ICC jsme jako doma, nacházíme tam pocit bezpečí a klidu. Jsem moc ráda, že jsem se mohla stát součástí velké rodiny ICC.

Tomáš

Na ICC jsem tento rok byl poprvé a kvůli svému věku nejspíše i naposled. Nicméně musím říct, že to pro mě byla událost, na kterou nikdy nezapomenu. Událost, která mi opět pomohla s některými sociální aspekty života, stejně tak jako mi rozšířila znalosti. Především co se týká získávání informací, práce na PC, nového software a aplikací, které jsem začal ihned používat a zjednodušují mi každodenní život. Navíc jsem tam poznal úžasné lidi, kteří mají stejné problémy a potřeby jako já. Díky ICC začínám víc cestovat a zlepšovat jazyk. Byla to výjimečná událost a já bych rád poděkoval naším koordinátorům, účastníkům a Světlušce a Leontince za finanční pomoc.

Anastázie

ICC v Belgii pro mě bylo velkým přínosem. Nejen kvůli zajímavým přednáškám a workshopům, při kterých jsem se dozvěděla spoustu nového, ale především díky tomu, že jsem zde měla možnost seznámit s mnoha skvělými lidmi, ať už z Česka nebo ze zahraničí a sdílet s nimi své zkušenosti (nejen týkající se našich handicapů). Bylo zajímavé bavit se z lidmi z jiných zemí a poznávat zdejší kulturu.

Poděkování za podporu

Účast studentů z České republiky na ICC 2017 finančně podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadace Leontinka a Evropská unie v rámci programu Erasmus+ z prostředků projektu Empowering who sees less; through intercultural exchange and new communication technologies.

Za podporu moc děkujeme.

Fotogalerie z ICC 2017 na Flickru

ICC 2017, Leuven, Belgium, 23.7.-1.8.2017

Videopozvánka na ICC 2018 do Zadaru

Dvacátý čtvrtý ročník Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty ve věku od 16 do 21 let proběhne jako jeden desetidenní turnus od 22. do 31. července 2018 v prostorách Univerzity v Zadaru v Chorvatsku.

Kolegové z Centar UP2DATE, které je hostitelem ICC v roce 2018, shánějí podporu i prostřednictvím crowdfundingové kampaně s názvem International Camp on Communication and Computers. Pokud je Vám myšlenka ICC sympatická a chcete ji podpořit, příspěvek do kampaně je určitě vhodnou možností 🙂 Děkujeme.

Pozvánka na mezinárodní letní školu pro studenty se zrakovým postižením v německých Drážďanech

Domluvíš se anglicky, baví Tě výpočetní technika, rád zkoušíš něco nového, chceš poznat nové kamarády z celého světa a prožít neopakovatelných deset dnů v německých Drážďanech?

Středisko Teiresiás hledá zájemce o účast na akci International Camp on Communication and Computers 2016 (ICC 2016), která je pořádána pro mládež se zrakovým postižením ve věku od 16 do 21 let. ICC je putovní akcí, kterou již hostila více než desítka evropských zemí. Cílem ICC je v rámci desetidenního programu nastínit účastníkům možnosti, které nabízí využití počítače jako nástroje pro získávání informací, studium nebo zábavu. Setkání bude probíhat formou praktických seminářů a uskuteční se ve dnech 25. července až 3. srpna 2016 v prostorách Technické univerzity v Drážďanech v Německu. Záštitu poskytne Univerzita Johanna Keplera v Linci. ICC 2016 navazuje na 21 ročníků stejného typu, kterých se každoročně účastní na 70 zrakově postižených studentů přibližně z 15 zemí.

ICC nabízí možnost

 • poznat vrstevníky z různých zemí světa během desetidenního pobytu v prostředí bez bariér
 • naučit se více o moderních informačních technologiích pro zrakově postižené a vyzkoušet si práci s nimi
 • zdokonalit a rozvíjet své komunikativní a sociální dovednosti, znalosti a dovednosti v umění či sportu
 • zažít mezinárodní a mezikulturní výměnu

Program

 1. prakticky zaměřené semináře rozdělené do dvou tematických sekcí
  • rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti práce s počítačem a asistivními technologiemi, využití počítače jako zdroje informací a prostředku ke komunikaci
  • rozvoj komunikativních a sociálních dovedností, umění nebo sport
 2. volnočasové aktivity s jednodenním společným výletem

Podrobnější informace k programu včetně popisu jednotlivých workshopů a volnočasových aktivit vám včas poskytne národní koordinátor.

Účastnický poplatek

Obecný poplatek za účast na ICC, zahrnující ubytování, stravu, semináře vedené odborníky, volnočasový program včetně jednodenního výletu a asistenční služby, činí maximálně 400 €. Poplatek nezahrnuje náklady na dopravu na a z místa konání ICC.

Středisko Teiresiás z pozice národního koordinátora za Českou republiku se snaží zajistit prostředky, které by celkové individuální náklady na účast snížily.

Poplatek za účast na ICC 2016 je pro české účastníky stanoven na 7 000 Kč.

Zájemce o účast na ICC musí splňovat následující podmínky:

 • věk 16 až 21 let
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni (celá výuka i doprovodný program letní školy probíhá v angličtině)
 • základní zběhlost v práci s informačními technologiemi (schopnost práce na PC vybaveném speciálním software)

Akce je určena pro mládež se zrakovým postižením. Více informací o ICC najdete na adresách www.teiresias.muni.cz/icc nebo www.icc-camp.info.

Přihláška

Zájemce o účast na akci International Camp on Communication and Computers prosíme, aby se obraceli na národního koordinátora, kterým je středisko Teiresiás.

Pokud vás tato akce zaujala, prosíme, zašlete předběžnou přihlášku co nejdříve, nejpozději však 29. února 2016 na adresu icc@teiresias.muni.cz. Přihláška musí obsahovat následující údaje: jméno, věk, škola, adresa trvalého bydliště, kontakt (e-mail, telefon).

V prostorách střediska Teiresiás následně proběhne národní výběrové kolo, během něhož budou testovány jazykové a počítačové znalosti uchazečů. Informace o tomto přípravném setkání včetně detailní přihlášky budeme rozesílat již přímo konkrétním zájemcům.

Těšíme se s vámi na setkání.

za středisko Teiresiás
Jitka Graclíková a Radek Pavlíček

Ohlasy účastníků minulých ročníků

Klára

ICC 2015 bylo skvělé. Nejvíce z tohoto tábora se mi líbily workshopy a volnočasové aktivity. Všichni účastníci ze zahraničí byli velice milí a pro nás všechny bylo potěšující s nimi mluvit a sdílet tak všechny své zkušenosti z celého tábora. Chtěla bych poděkovat všem, kdo ICC připravovali, byli jste skvělí. Doufám, že se budu moci zúčastnit ICC příští rok v Drážďanech.

Ksenia

Letošní ICC bylo pro mne opět nezapomenutelným zážitkem. Většina seminářů byla zajímavá. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných věcí z oblasti výpočetní techniky a zdokonalila svou angličtinu. Z mnoha volnočasových aktivit se mně nejvíce líbila Salsa a lezení na lezecké stěně. Jsem ráda, že jsem mohla znovu potkat kamarády z minulých ročníků a navázat i nová přátelství. Chtěla bych moc poděkovat naším národním koordinátorům a všem účastníkům za těchto neopakovatelných deset dnů.

Barbora

ICC v Rize pro mne byla obrovská zkušenost, díky které jsem našla nové přátele, vyzkoušela mnoho nových věcí, rozšířila si své obzory o jiných kulturách a státech a v neposlední řadě si výrazně posílila komunikační schopnosti v angličtině. Byl to opravdu skvělý a zážitek plný zábavy, učení i školy života. Pevně věřím, že budu moci jet příští rok znovu a rozhodně bych ICC všem doporučila.

Pavel

Workshopy byly opět zajímavé, aktivity byly odpočinkové a poznávací. Organizace klapala na 100 %, žádný zádrhel jsem moc nezaznamenal, co taky jiného čekat, když mělo vše na starosti Středisko Teiresiás z Brna. Můj dík směřuje všem účastníkům ICC, poznal jsem spoustu nových lidí, možná navázal některá pěkná přátelství a pořádně si procvičil angličtinu.

Ondřej

Letos jsem se zúčastnil svého prvního ICC v Holandsku. Před campem jsem byl nervózní a nevěděl, co od něho očekávat. Hned první večer ve mě uhasil všechny pochybnosti, nebylo čeho se bát.

Na celém campu vládla příjemná atmosféra a program byl velmi bohatý, dalo by se říci, že by více času na odpočinek občas neškodilo, ale i přesto byl camp velmi zábavný a poučný. Workshopy byly vesměs dobře připraveny a čas příjemně utíkal. Co se mě týče, k mým oblíbeným aktivitám patřily ty volnočasové – večerní.

K dobrému dojmu přispěla i skvělá pracovní atmosféra v našem českém týmu. Národní koordinátoři (Jíťa a Radek) nám vycházeli ve všem vstříc a hlavně díky nim jsme si mohli camp opravdu užít!

ICC se stalo jedním z mých životních zážitků.

Fotogalerie na Flickru

ICC 2015, Zeist, Netherlands, 27. 7. - 5. 8. 2015

Související odkazy