Archiv štítku: Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense 2020: poslední šance na zaslání přihlášek

Už jen poslední dva týdny zbývají do uzavření přihlášek 23. ročníku Ceny Wernera von Siemense pro studenty, vědce a pedagogy technických a přírodovědných oborů (včetně medicíny, IT apod.).

V Ceně Wernera von Siemense je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 900 000 Kč. Zúčastněte se a pochlubte se svojí prací.

Vítěze určí nezávislé odborné poroty, složené z celkem 60 zástupců vysokých škol, univerzit, Akademie věd a dalších vědeckých pracovišť.

Veškeré informace, přihlášky a detailní znění pravidel naleznete na webu Cena Siemens.

Příjem přihlášek bude ukončen k 30. listopadu 2020.

YouTube: Cena Wernera von Siemense 2019 – Jak vidí Cenu loňští vítězové

Cena Wernera von Siemense 2017: 20. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce

Společnost Siemens se i v letošním roce rozhodla podpořit studenty a akademické pracovníky českých vysokých škol a vyhlásila již dvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense.

I letos Siemens Česká republika hledá a ocení nejlepší studenty, vedoucí jejich prací, mladé vědce a nejlepšího pedagoga. Nominovaní se utkají o vítězství v pěti kategoriích, v rámci soutěže budou udělena i dvě zvláštní ocenění – Ocenění za překonání překážek při studiu a Nejlepší disertační práce napsaná ženou.

Laureáti si mezi sebou rozdělí finanční odměny v celkové výši přes 1 milion korun. Vypsána je také finanční odměna 10 000 Kč pro ty, kdo do soutěže doporučí možného budoucího vítěze. Počet přihlášených studentů na jednoho vedoucího práce není omezen, stejně tak není omezen počet nominací za univerzitu.

Ocenění za překonání překážek při studiu

Toto zvláštní ocenění je určeno pro studenty, kteří překonají obtíže dané zdravotním postižením a dosáhnou navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků.

V roce 2015 se je porota rozhodla udělit Martinu Kopečkovi, postgraduálnímu studentu na Ústavu lékařské biofyziky v Hradci Králové, patřícímu pod Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Martin Kopeček je nejen studentem, zároveň i učí a intenzivně se zapojil také do výzkumné činnosti. Ve svém výzkumu se zabývá projekty, jejichž cílem je usnadnit život lidem s tělesným postižením.

V roce 2016 získal toto ocenění Roman Švec z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který se věnuje studiu a výzkumu digitalizace kulturního dědictví. Spolupracuje na projektu výzkumu a vývoje národní a kulturní identity a je členem terénního týmu, který zkoumá oblasti Žatecka, Lounska a Úštěcka.

Informace o soutěži

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách soutěže, detailní představení předchozích ročníků pak na stránce Historie Ceny Wernera von Siemense.

Máte-li ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by byl vhodným kandidátem na tuto cenu, neváhejte a nominujte jej.

Uzávěrka soutěže je 27. listopadu 2017.

O Ceně v médiích

Cena Wernera von Siemense 2016 – Ocenění za překonání překážek při studiu

Společnost Siemens se opět rozhodla podpořit studenty i akademické pracovníky českých vysokých škol a vyhlásila již devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. I letos tak Siemens Česká republika ocení talenty z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů. Nominovaní se utkají o vítězství v pěti kategoriích, v rámci soutěže budou udělana i dvě zvláštní ocenění. Jedno z nich je Ocenění za překonání překážek při studiu s cílem podpořit a motivovat studenty se zdravotním znevýhodněním.

Cena Wernera von Siemense 2016

Ocenění za překonání překážek při studiu se v rámci Ceny Wernera von Siemense udělovalo poprvé v loňském ročníku. Je určeno pro studenty, kteří překonají obtíže dané zdravotním postižením a dosáhnou navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. V loňské premiéře této kategorie se porota rozhodla udělit toto ocenění Martinu Kopečkovi, který studuje v Hradci Králové postgraduální studium na Ústavu lékařské biofyziky, patřícímu pod Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Martin Kopeček je nejen studentem, zároveň i učí a intenzivně se zapojil také do výzkumné činnosti. Ve svém výzkumu se zabývá projekty, jejichž cílem je usnadnit život lidem s tělesným postižením.

Autoři nejlepších prací získají finanční odměny v celkové výši přes 1 milion korun. Vypsána je také finanční odměna 5 000 Kč pro ty, kteří do soutěže doporučí možného budoucího vítěze.

Veškeré informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách soutěže, detailní informace o loňském ročníku pak v brožuře Cena Wernera von Siemense 2015 (PDF; 1,4 MB) či v reportáži České televize Ceny Wernera von Siemense dostalo jedenáct studentů a mladých vědců.

Máte-li ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by byl vhodným kandidátem na tuto cenu, neváhejte a nominujte jej. Uzávěrka soutěže je 25. listopadu 2016.