Eureka A4 – Referenční Příručka

16 Adresář disku

Příkaz Adresář disku hlavního menu je vlastně redukovaná verze
diskových funkcí. Proti diskovým funkcím má tu výhodu, že pro
svou činnost nepotřebuje hlavní paměť. Neobsahuje však složitější
příkazy diskových funkcí, jako operace se skupinami souborů.

Po zavolání se najde první soubor v adresáři a vysloví se jeho
jméno. Jsou aktivní následující klávesy:

Horní kurzorová klávesa 		o soubor zpět
Dolní kurzorová klávesa			o soubor vpřed

Levá kurzorová klávesa			o znak zpět
Pravá kurzorová klávesa			o znak vpřed

Mezerník + levá kurzorová klávesa	hláskuj aktuální znak
Mezerník + pravá kurzorová klávesa	hláskuj aktuální znak
					 slovem

D	               	vymazat soubor
R    	           	přejmenovat soubor
P        	        změnit ochranu souboru

Stiskem jakékoli jiné klávesy se příkaz ruší.  Pokud byla
stisknuta klávesa Nový řádek a aktuální soubor je typu COM,
soubor se zavede a spustí.

Navigace